Senioren zijn de oorzaak van een gebrekkige doorstroming op de woningmarkt

  • 2 June 2022
  • 0 reacties
  • 63 Bekeken

  • Nieuwe deelnemer
  • 0 reacties

Pittige stelling, nietwaar? 

Blijven senioren te lang in hun (te grote) woning wonen en houden ze zo woningen bezet voor starters en jonge gezinnen? Of zijn senioren niet de oorzaak maar onderdeel van het probleem?  

Deel je mening! 

 

In ons Grote 55-plus Woonwensenonderzoek (maart/april 2022) legden we deze stelling ook voor aan de respondenten. Men is er verdeeld over: ruim een derde vindt dat dat zo is maar bijna een even grote groep vindt van niet. Meer weten over de resultaten van het 55-plus Woonwensenonderzoek? Lees het hier.
 


0 reacties

Geen reactie

Reageer