Warmte voor Warmtepompen

  • 5 April 2019
  • 66 reacties
  • 67573 Bekeken


Toon eerste bericht

66 reacties

Reputatie 1
Hallo Driepinter,

Doordat de voeding bij een bronsysteem bijna altijd constante temperatuur heeft is de SCOP niet van belang en kijk je daarbij alleen naar de COP.

Bij een luchtgevoed systeem en ook ijsbuffersysteem is de SCOP wel van belang. Afhankelijk van de buitentemperaturen gedurende een jaar/seizoen, zal de COP bij die systemen veranderen. Daarom is het voor dit soort systemen vooral belangrijk om naar de SCOP te kijken. Deze waarde zegt iets over de gemiddelde COP gedurende een jaar/seizoen.

Als de luchttemperatuur hoger (ca. >12 graden) is dan de watertemperatuur van een bronsysteem (ca. 10-12 graden continue), zal op dat moment het bronsysteem een mindere COP hebben dan het luchtsysteem.
Bij een lagere temperatuur is dat uiteraard omgekeerd.

Bij een ijsbuffersysteem zal de COP bij hogere luchttemperaturen t.o.v. watertemperatuur dus beter zijn dan bij een bronsysteem..
Bij een ijsbuffersysteem zal de COP bij een hogere temperatuur van de ijsbuffer t.o.v. de buitenluchttemperatuur ook hoger zijn. Ook zullen als de zon schijnt de pv-panelen opwarmen en deze (extra) warmte, t.o.v. de buitentemperatuur, wordt ook nog eens benut door de warmtepomp van een ijsbuffersysteem.

Het verschil tussen goede luchtsystemen en bronsystemen qua (S)COP wordt steeds kleiner.
Als een ijsbuffersysteem, theoretisch bekeken, een betere SCOP kan halen dan een luchtsysteem, is het dus niet onmogelijk (misschien zelfs wel waarschijnlijk) dat een ijsbuffersysteem gedurende een jaar/seizoen een hogere (S)COP behaalt dan een bronsysteem.

Daarbij zullen door de koeling van de pv-panelen bij een ijsbuffersysteem, die panelen tot wel 10 procent meer elektriciteit kunnen leveren wat ook weer mooi meegenomen is.

Vandaar mijn vraag of er hier al mensen zijn die praktijkervaringen hebben met een ijsbuffersysteem.
Praktijk en theorie komen nl. niet altijd overeen.

Mvg, Ronald
Reputatie 7
Badge +3
@Ronald Het rendement van een warmtepomp is afhankelijk van het temperatuursverschil dat overbrugd wordt. Hoe lager het temperatuursverschil hoe hoger het rendement. Ik zou niet weten waarom deze natuurkundige wet in eens zou veranderen als bodemwarmte van 10 graden Celsius vervangen wordt door de temperatuur van nul graden van smeltend ijs.
Reputatie 1
Hallo JW,

Het systeem is er op gebaseerd dat een buffervoorraad water (ca. 10m3) in de zomer verwarmd wordt.
In een koudere periode kan het water uit de buffervoorraad gebruikt worden om warmte aan te onttrekken.
De buffer koelt dan steeds verder af. Bij de faseovergang van vloeibaar naar vast (water naar ijs) komt een zeer grote hoeveelheid aan energie/warmte vrij (Om water van 0°C te bevriezen tot ijs van 0°C komt evenveel energie vrij als bijvoorbeeld voor het afkoelen van water van ongeveer 80°C tot 0°C). Deze grote hoeveelheid energie kan dan in de winter gebruikt worden als warmtebron. Als in de winter de zon schijnt, warmen de pv-panelen ook op, zodat die warmte indien nodig gebruikt wordt om het ijs te laten dooien. Het ijs kan evt. ook gebruikt worden voor koeling.

Voor zover ik heb kunnen vinden zijn er nu 2 mogelijkheden voor een ijsbuffer, nl. een betonnen bak in de tuin ingegraven, of een kunststof bufferzak in b.v. de kruipruimte plaatsen.

In Duitsland wordt het ijsbufferprincipe al meer toegepast, maar ook in Nederland is het al toegepast in kantoren en woningen.

Doordat de warmtepomp steeds kan schakelen tussen buitenlucht en (ijs)buffer (welke bron levert op dat moment de meeste warmte) is het (tot op heden) nog niet mogelijk om een SCOP voor dit systeem aan te geven. Hier loopt o.a. bij TNO een onderzoek naar. Tevens zijn de nadelen t.o.v. bronsysteem (ondergrondse waterhuishouding) bij een ijsbuffersysteem niet aanwezig.

Mvg, Ronald
Reputatie 5
Badge
Hallo JWD,

In je stukje mis ik de ijsbuffer i.c.m. een water/water warmtepomp.
Hierbij wordt de verwarmingswarmte uit de buitenlucht of uit de ijsbuffer gehaald.

Een nadeel van een open bron kan zijn dat diverse gescheiden waterlagen doorboord worden en zich zo kunnen mengen. Dit kan een risico geven voor de drinkwatervoorziening. Ook is er nog niet overal veel aandacht voor het goed inregelen (energie neutrale werking, uit bodem gehaalde warmte moet ook weer teruggebracht worden) van bodembronnen. Bij gebruik van een ijsbuffer i.c.m. een water/water warmtepomp is dit niet het geval.

Het voordeel van een ijsbuffersysteem is, dat als de benodigde warmte uit de lucht gehaald wordt, tegelijkertijd ook de PV-panelen gekoeld worden. Gekoelde PV-panelen geven meer opbrengst t.o.v. niet gekoelde panelen. In de zomer wordt de ijsbuffer verwarmd, zodat als de buitentemperatuur lager is dan de temperatuur van de ijsbuffer, de ijsbuffer als warmtebron gebruikt wordt. Hierdoor zou dit systeem een nog beter rendement halen dan een bronsysteem.

Zijn er hier al mensen die praktijkervaringen hebben met een ijsbuffersysteem?

Mvg, Ronald


Eerlijk gezegd had ik nog niet gehoord dat een ijsbuffersysteem al in de praktijk wordt toegepast. Kortweg, een warmtepomp haalt 's winters zijn warmte uit een stuk ijs van 10 m3 dat in de tuin begraven ligt. Het ijs - halverwege de winter halverwege ontdooid - heeft altijd een temperatuur van 0 gr C. Daarmee heeft dit systeem een structureel nadeel ten opzichte van een bodembron met een 10 gr C hogere temperatuur, met negatieve consequenties voor de COP van de warmtepomp.
Reputatie 1
Hallo JWD,

In je stukje mis ik de ijsbuffer i.c.m. een water/water warmtepomp.
Hierbij wordt de verwarmingswarmte uit de buitenlucht of uit de ijsbuffer gehaald.

Een nadeel van een open bron kan zijn dat diverse gescheiden waterlagen doorboord worden en zich zo kunnen mengen. Dit kan een risico geven voor de drinkwatervoorziening. Ook is er nog niet overal veel aandacht voor het goed inregelen (energie neutrale werking, uit bodem gehaalde warmte moet ook weer teruggebracht worden) van bodembronnen. Bij gebruik van een ijsbuffer i.c.m. een water/water warmtepomp is dit niet het geval.

Het voordeel van een ijsbuffersysteem is, dat als de benodigde warmte uit de lucht gehaald wordt, tegelijkertijd ook de PV-panelen gekoeld worden. Gekoelde PV-panelen geven meer opbrengst t.o.v. niet gekoelde panelen. In de zomer wordt de ijsbuffer verwarmd, zodat als de buitentemperatuur lager is dan de temperatuur van de ijsbuffer, de ijsbuffer als warmtebron gebruikt wordt. Hierdoor zou dit systeem een nog beter rendement halen dan een bronsysteem.

Zijn er hier al mensen die praktijkervaringen hebben met een ijsbuffersysteem?

Mvg, Ronald
Reputatie 5
Badge
Beste mensen,
In de door de provincie Overijssel vereiste jaarrapportage over de prestaties van ons bodemwarmtesysteem is er sprake van SPF (seasonal performance figure). Dit getal zou dus slaan op de prestaties gedurende het hele rapportage jaar. De term COP zou volgens de deskundigen een momentopname kunnen betekenen. Ter info: we hebben een Nibé F 1245 - 8 warmtepomp.


Zoals de SPF door de provincie wordt gedefinieerd, hangt die nauw samen met de SCOP:
SCOP = SPF + 1. De S slaat steeds op de gemiddelde waarde. Een en ander wordt uitgelegd in appendix I van mijn stukje, binnen te halen in deze topic 'Warmte voor Warmtepompen'.
Reputatie 5
Badge +1
Beste mensen,
In de door de provincie Overijssel vereiste jaarrapportage over de prestaties van ons bodemwarmtesysteem is er sprake van SPF (seasonal performance figure). Dit getal zou dus slaan op de prestaties gedurende het hele rapportage jaar. De term COP zou volgens de deskundigen een momentopname kunnen betekenen. Ter info: we hebben een Nibé F 1245 - 8 warmtepomp.
Reputatie 7
Badge +3
De energievraag van een warmtepomp wordt grotendeels bepaald door de cv-functie en maar 'kleinendeels' door het maken van warm tapwater. Daarom is het zinvol om alleen naar de koude maanden te kijken, zoals .@Driepinter al schreef.


Inderdaad. De fabrikanten zelf spreken dan ook over een 'SCOP' (season coëfficiënt of performance) en geen 'year COP'.
Reputatie 5
Badge
Het zou ook interessant zijn als er een bron vermelding bij staat waar je alle informatie als cijfers en grafieken vandaan hebt, dat zou het al een stukje objectiever kunnen maken. Ik kan natuurlijk ook gewoon een heel mooi stukje schrijven en daar wat getallen bij vermelden die visie versterken.

In de laatste versie van mijn stukje 'Warmte voor Warmtepompen' (daar binnen te halen) gebruik ik als (COP - temperatuur) diagram een grafiek die direct is ontleend aan de industrie (een Nibe F2120-12). Mijn verhaal volgt helemaal uit dat diagram, dat overigens erg overeenkomt met mijn eerder gebruikte grafiek. Verder geef ik enkele keren in een voetnoot aan waar een uitspraak vandaan komt. Ik hoor graag welke informatie er van betere documentatie moet worden voorzien.
Reputatie 5
Badge
Dan over de temperaturen je noemt bij zowel bodem als lucht zijn goed alleen in de tekst probeer je de illusie te weken dat het Nederland toch wel heel vaak en lang vriest maar ik kan mij niet meer herinneren wanneer de laatste de elfsteden tocht gereden is. Dus misschien zo het netter en objectiever zijn als bij de bodem een gemiddelde temperatuur vermeld dat je dat ook voor de lucht doet inplaats van 2 seizoenen te noemen. De jaarlijkse gemiddelde buitentemperaturen kun je gewoon van het CBS afhalen en voor 2017 was die in Nederland gemiddeld over het hele jaar 10,93 graden dat is dus 0,7 graden verschil met de bodem die 11,0 graden is volgens jou artikel. Dus qua COP gemiddeld over het jaar zouden bijna gelijk.

De energievraag van een warmtepomp wordt grotendeels bepaald door de cv-functie en maar 'kleinendeels' door het maken van warm tapwater. Daarom is het zinvol om alleen naar de koude maanden te kijken, zoals .@Driepinter al schreef.

De gemiddelde temperatuur bepaalt dan de totale verwarmingsvraag van een huis over het seizoen, maar ALLEEN bij een warmtepomp op bodemwarmte. Die heeft immers een vrijwel constante COP waardoor alle processen lineair verlopen, de warmtevraag is evenredig met het temperatuurverschil binnen-buiten. Bij een lucht/water warmtepomp daalt de COP met de buitenluchttemperatuur, waardoor de benodigde elektriciteitsverbruik extra stijgt ten opzichte van een bodemsysteem. De warmtevraag is dus MEER dan evenredig met de buitentemperatuur.

Waarom ik de nadruk leg op die soms voorkomende koudegolf is het volgende. Een woonwijk met lucht/water warmtepompen gaat dan bijvoorbeeld massaal van een COP van ca. 5 naar een COP van ca. 2. En bovendien gaan sommige systemen automatisch elektrisch bijverwarmen met een COP van 1. Of vanwege de kou worden er massaal elektrische kacheltjes (COP = 1) van stal gehaald. De elektravraag kan dan meer dan verdubbelen met een grote kans op uitval van het lokale elektriciteitsnet. Helaas pindakaas.
Reputatie 5
Badge
Leuk geschreven artikel alleen kloppen er 2 dingen niet de prijs vergelijk die gemaakt word in aanschaf van de installatie is veels te gunstig voor een bodem installatie vs lucht/water die prijzen die jij noemt van spreek uit ervaring dat een lucht/water warmtepomp voor 7700 geplaatst kan worden dus de warmtepomp plus al het aansluit materiaal en installatie werk. Het zou dus verstandig zijn als je voor prijzen misschien wat offerte opvraagt voor beide systemen dan kun de prijzen ook echt onderbouwen.

Verwarming met een warmtepomp van het lucht/water of van het water/water type gaat op volkomen identieke manier, op de warmtebron (lucht of bodem) na. Je hebt dus een buitenunit met ventilator of een bodembron en beide kosten geld. De kosten van een bodembron zitten in het boren van de benodigde (meestal) twee gaten en het aanbrengen van een circulatiepompje. De techniek van de ventilator is eigenlijk ingewikkelder, maar eenvoudiger te monteren. Andere verschillen in werking of vereisten zijn er niet.
De prijzen voor de aanleg van een bodembron variëren nogal, er wordt €3000 genoemd maar ook €10.000. Bovendien heffen sommige provincies (welke?) een flinke leges op een boring.
Reden voor Geert Nap .@GeertN en mij .@JWD om een kleine enquête te beginnen over deze kosten. Daarover openen we zeer binnenkort een topic.
Reputatie 7
Badge +3
Ik overweeg een Inventum Warmtepomp op mijn luchtkanaal te installeren.
Ik zie daar nergens informatie over.
Dit systeem vervangt de mechanische ventilatie en de bron is binnenlucht, waardoor het temperatuurverschil veel geringer is dan buitenlucht als bron.
Heeft iemand hier ervaring mee?


Als u de ventilatie warmtepomp aanzet is de binnenlucht nog warm en heeft u, op dat moment, dus een hoog rendement. Alleen pakt de ventilatiewarmtepomp natuurlijk een enorm debiet aan binnenlucht die hij (in afgekoelde vorm) via een buis naar buiten blaast. Derhalve trekt hij ook (koude) buitenlucht naar binnen aangezien uw huis natuurlijk niet vaccuüm wordt gezogen. De ruimte waaruit de ventilatiewarmtepomp zijn lucht(en warmte) pakt, zal dus snel afkoelen.

Verder had ik bij introductie van de Daalderop ventilatiepomp nog een schema gezien waarin het opgewarmde water vóór de hr-ketel werd toegevoerd. Derhalve zou de ventilatiewarmtepomp dus direct leiden tot een lager rendement van de hr-ketel (die immers alleen goed werkt met koud retour water). Maar bij nieuwe schema's staat de aansluiting van het warmte water van de warmtepomp ná de hr-ketel.
  • JWD
  • Verduurzamer
  • 38 reacties
Er is veel onduidelijkheid over de werking van warmtepompen en welke keuzes er gemaakt kunnen worden. In het bijgaande stukje heb ik naast de werking ook de voor- en nadelen van de verschillende types warmtepomp besproken.

Ik lees met grote belangstelling de info van JWD gelezen. Ik heb zelf een nieuwe woning met intergas CV. Ik overweeg een Inventum Warmtepomp op mijn luchtkanaal te installeren.
Ik zie daar nergens informatie over.
Dit systeem vervangt de meganische ventilatie en de bron is binnenlucht, waardoor het temperatuurverschil veel geringer is dat buitenlucht als bron.
Heeft iemand hier ervaring mee?
Reputatie 2
Wat betreft de ervaring van de installateurs, in 2002 was dat helemaal een probleem.
Onze warmtepomp maakte na installatie teveel lawaai, de installateur zag geen mogelijk heden meer.
Vervolgens iemand van de importeur uit Brabant naar Friesland laten komen, nou die stond nog in de hal achter de voordeur en kijkt zo door de keuken in de bijkeuken op de warmtepomp en zegt ik zie het al ! Was de transport beveiliging (6 bouten) niet los gemaakt door de installateur.

En als je dan na een aantal maanden een aantal ligt lekkende leidingen los maakt en ziet dat dit veroorzaakt word doordat de knelring op de rand van de buis zit, dat is natuurlijk slordigheid of desinteresse in het werk.
Nazorg was inderdaad nihil, heb me door inlezen en proefondervindelijk de materie eigen moeten maken.

Ik voel je en hoor je Henk, misschien zijn wij wel de pioneers en Nederland; respect !
In jouw geval slechte koppelingen, in ons geval niet de juiste dimensionering van de aanvoer leidingen; ik kwam daar achter door de gebruiksaanwijzing te lezen... daar stond de geadviseerde dimensionering in... de installateur had een 1/4 van de leiding diameter gebruikt t.o.v. advies. Gelukkig werd onze installatie in Mei opgeleverd, had ik de fout in Juni ontdekt en kon het voor de winter hersteld worden (anders hadden we het die winter nooit warm gekregen)
Reputatie 3
Wat betreft de ervaring van de installateurs, in 2002 was dat helemaal een probleem.
Onze warmtepomp maakte na installatie teveel lawaai, de installateur zag geen mogelijk heden meer.
Vervolgens iemand van de importeur uit Brabant naar Friesland laten komen, nou die stond nog in de hal achter de voordeur en kijkt zo door de keuken in de bijkeuken op de warmtepomp en zegt ik zie het al ! Was de transport beveiliging (6 bouten) niet los gemaakt door de installateur.

En als je dan na een aantal maanden een aantal ligt lekkende leidingen los maakt en ziet dat dit veroorzaakt word doordat de knelring op de rand van de buis zit, dat is natuurlijk slordigheid of desinteresse in het werk.
Nazorg was inderdaad nihil, heb me door inlezen en proefondervindelijk de materie eigen moeten maken.
Reputatie 2
'Een aansluiting naar een thermometer aan de noord - gevel, buiten de woning'

Dat is dus de weer afhankelijke regeling, als je 2x keer thermostaat noemt breng je misschien mensen in verwarring.

Op de slaapkamers heb ik ook convectoren (zonder ventilator) omdat destijds de installateur volgens hem de vloerverwarming niet kwijt kon met alle elektra en waterleiding buizen.
(nooit een huis laten bouwen als je voor je werk door de week in het buitenland zit)

Ik denk dat met de vloerverwarming op 35 graden word bedoeld de aanvoer temp. van de warmtepomp naar het verdeelblok.
Zelf heb ik hem momenteel ook op 32 gr. , enkele weken terug nog op 37 gr.
Met de retour op 24 gr. doen bij mij de 2 zonne collectoren een mooie voorverwarming, in het buffervat waardoor de warmtepomp 's morgen vroeg pas maar één keer draait.

Uit jou verhaal blijkt dus dat het wel goed kan, de meeste fouten worden door instalateurs gemaakt doordat ze in hun eigen paket zitten te denken, en niet in de individuele situatie van de klant.
en dat er niet goed ingeregeld wordt.

groet,
Henk T.

Ter verduidelijking Henk T.:
M.b.t. de twee thermometers (binnen en buiten)
In ons geval (door instelling) een halve weers afhankelijke instelling):
Op de Warmtepomp kan je de invloed van beide temperaturen (binnen & buiten) instellen. Van 0 tot 200 in stapjes van 1). 0 wil zeggen: hou alleen rekening met de buiten temperatuur, 200 wil zeggen hou alleen rekening met de binnen temperatuur. Er is dus een combinatie mogelijk... wij hebben hem ingesteld op 100; dus fifty-fifty.
M.b.t. de water temperatuur:
Het klopt natuurlijk dat de aanvoer warmer is dan de retour, echter wij hebben de aanvoer nog nooit boven de 30 graden gezien (dan had de retour zijn ingestelde waarde al bereikt); en dat was in een zeer koude januari maand.
M.b.t. fouten installateur:
Wij hebben een warmtepomp sinds 2006. Ik heb mijn informatie toen voornamelijk uit Duitsland en Zweden gehaald, Nederland liep toen ver achter. Veel installateurs die ik destijds benaderd heb wilden er niet eens aan beginnen. We hebben toen 4 fabrikanten aangeschreven en gevraagd naar een ervaren installateur... 3 kwamen terug met dezelfde naam en zij hebben het mogen doen... maar dat wilde dus niet zeggen dat de monteurs ervaring hadden. Onze warmtepomp is in bedrijf gesteld door de leverancier/fabrikant ... maar van nazorg was geen sprake. Na al deze jaren ervaring kan ik mij voorstellen dat er ook geen zelfde recept is voor alle woningen. Dat wil zeggen dat je jezelf moet inlezen (gebruiksaanwijzingen) en proefondervindelijk er achter moet komen wat "jouw" beste binnenklimaat is OF nazorg moet krijgen na een volledig stookseizoen om e.e.a. bij te stellen indien nodig. Hiervoor zal nodig zijn dat de installateur weet welke wijziging er gedaan moet worden n.a.v. de feedback van de klant...
Groetjes, GJ
Reputatie 3
'Een aansluiting naar een thermometer aan de noord - gevel, buiten de woning'

Dat is dus de weer afhankelijke regeling, als je 2x keer thermostaat noemt breng je misschien mensen in verwarring.

Op de slaapkamers heb ik ook convectoren (zonder ventilator) omdat destijds de installateur volgens hem de vloerverwarming niet kwijt kon met alle elektra en waterleiding buizen.
(nooit een huis laten bouwen als je voor je werk door de week in het buitenland zit)

Ik denk dat met de vloerverwarming op 35 graden word bedoeld de aanvoer temp. van de warmtepomp naar het verdeelblok.
Zelf heb ik hem momenteel ook op 32 gr. , enkele weken terug nog op 37 gr.
Met de retour op 24 gr. doen bij mij de 2 zonne collectoren een mooie voorverwarming, in het buffervat waardoor de warmtepomp 's morgen vroeg pas maar één keer draait.

Uit jou verhaal blijkt dus dat het wel goed kan, de meeste fouten worden door instalateurs gemaakt doordat ze in hun eigen paket zitten te denken, en niet in de individuele situatie van de klant.
en dat er niet goed ingeregeld wordt.

groet,
Henk T.
Reputatie 2
Inderdaad een mooi stuk, maar vloerverwarming op 35 graden ?
Heb zelf een warmte pomp (een Waterkotte Ai1) en daar is wel iets meer op in te stellen dan er wordt verteld. Je kunt namelijk instellen wat de gewenste (minimale) retour temperatuur is van de verwarming. Wij hebben die ingesteld op 24 graden, zelfs dat lijkt hoog maar dat is om ook de badkamer op een heerlijke temperatuur te krijgen en te houden.
Elke ruimte heeft zijn eigen thermostaat, hierdoor wordt de vloerverwarmingslus gesloten indien de gewenste temperatuur is bereikt (zeg 20 graden) (servo aangestuurd door thermostaat), omdat de thermostaat in de badkamer hoger staat, sluit de laatste lus later dat de rest en blijft het ook daar behaaglijk.
Ik hoor jullie denken... alle lussen dicht en dan, wat gebeurd er als de pomp gaat draaien ??
We hebben ook 6 ventilo-convectoren, die staan altijd open (maar meestal de ventilator uit), dus in het geval het alle vloerverwarmingslussen dicht staan kan de pomp zijn druk kwijt.
Verder maatgevend voor de werking:
  • Verder heeft de pomp een aansluiting naar een thermometer in de woonkamer (ingesteld de gewenste woonkamer temperatuur)
  • Een aansluiting naar een thermometer aan de noord-gevel, buiten de woning
  • Kan je ingeven wat de invloed moet zijn van deze beide temperaturen op het stookgedrag van de pomp. (wel of geen en in welke mate rekening houden met de buiten temperatuur)
Kortom... wij zijn er erg blij mee en hebben (na wat inregelwerk) een heerlijk binnenklimaat weten te regelen inclusief koeling tijdens de hete zomers.
Reputatie 3

Neem bv 20 meter en 150 dagen met een draaitijd van 10 uurDe ventilatoren van Speed Comfort draaien alleen als de temperatuur boven de 35 graden wordt ((voor gebruik met een water-warmtepomp zal dat minimaal 5 graden verder omlaag moeten)). Bij het huidige standaard gebruik met een hr-ketel draaien die ventilatoren dus veel korter dan die 10 uur per dag. Hooguit 1 uur.

Per Speed Comfort (drie ventilatoren) kom ik op 5 x 3 x 150 x 1 = 2250 Watt = 2,25 kWh = € 0,52.

Sommige gebruikers klagen i.d.d. over het geluid en stellen de grens met drie Speedcomfort units. Tocht kan bij lagere temperaturen (i.c.m. een water warmtepomp ook een rol gaan spelen maar dan zou er niemand tevreden moeten zijn met een lucht-lucht warmtepomp c.q. een airco in verwarmingsmode).

Verder wordt elke kWh die aan een ventilator in huis verloren gaat warmteverlies en wordt derhalve als warmte benut.

Als het cursief onderstreepte waar is, wat ik onderschrijf.
Waarom vervangen we dan allemaal als gekken onze verlichting voor led ? i.p.v vervangen bij defect of vervangen van armatuur.
Ook weer zo'n hype van de commercie gedreven wegwerp maatschapij.
Reputatie 7
Badge +3
@Anne Inderdaad je hebt gelijk. Ik was in de war met niet zelf gebruikte stroom opgewekt door je eigen panelen. Goeie aanpak van die servers. Scheelt ook een hoop ongewenste warmte in de zomer !
Reputatie 6
Badge +2
Niet verbruikte energie zal nl altijd het goedkoopst in prijs zijn ;)
Dat is dus tot de salderingsregeling vervangen wordt door een al dan niet tijdelijke terugleversubsidie.


Nee, energie die je niet gebruikt kost je volgens mij 0,=

Zo heb ik pasgeleden mijn servers omgebouwd. Die verbruiken nu ca 80W ipv de 220W die ze tot nu toe gebruikten. Omdat ze 24/7 aanstaan scheelt dat 220-80 = 140 * 24 * 365 / 1000 = ca 1225kWu per jaar. Wat een 20% van mijn totale verbruik is. Die 1225kWu hoef ik voortaan niet meer zelf op te wekken, noch aan Greenchoice te betalen en die zou ook niet gesaldeerd worden(*).
En ik hoef daar ook geen energiebelasting of ODE over te betalen.

Tenzij ik ergens een denk fout maakt natuurlijk...

(*) Ik heb nog een oud type stroommeter, die gewoon terug draait. Dus bij mij gaat het salderen direct. Zolang het nog is toegestaan ga ik ook zeker niet over op een 'slimme' meter.

Anne.
Reputatie 7
Badge +3

Niet verbruikte energie zal nl altijd het goedkoopst in prijs zijn ;)


Dat is dus tot de salderingsregeling vervangen wordt door een al dan niet tijdelijke terugleversubsidie.
Reputatie 6
Badge +2
Er zijn ook nadelen van de warmtepomp::
- lawaaioverlast
- hoog elektriciteitsverbruik
- verwarmen.van de warmtepomp indien deze.
dreigt te bevriezen (dus vooral in de winter;
de pomp werkt dan niet) ... en zonnepanelen
leveren juist in die tijd minimaal of geen
stroom/warmte.
- vloerverwarming noodzakelijk en/of een cv-
ketel.
- zeer goede isolatie (muur, raam, dak) nodig


Ik heb sinds vorig jaar een lucht-warmte pomp, een Elga (vrij populair volgens mij).

Hij maakt idd wat geluid, maar bij mij hangt hij netjes in rubbers in de beugels en ik zo het eerder zoemen noemen dan lawaai. Je kunt er ook gewoon geluidsdempend materiaal omheen doen.

Ja het elektriciteitsverbruik gaat omhoog. Dat kan zelfs heel veel zijn, afhankelijk van de keuzes die je maakt. Maar dat is nu juist het idee: gas verbruik omzetten in stroom verbruik. En omdat de prijs van gas, inclusief belastingen zeer waarschijnlijk veel meer zal stijgen dan (eigen) stroom, zit daar zelf ook nog een mogelijke economische besparing.

Als het in de winter echt gaat vriezen gaat het verbruik van een lucht-warmte pomp sterk omhoog.
Dat hoeft geen probleem te zijn als je die energie over hebt.

Een lucht warmte pomp kan ook met radiatoren werken.
Als je huis een beetje geïsoleerd huis kun je gewoon met een hybride systeem beginnen en bij elk natuurlijk vervangmoment bepalen welke stap je verder wilt nemen. Je leert dan meteen al veel over hoe warmte pompen kunnen werken en hoeft niet alle beslissingen in 1 keer te nemen of te betalen.

Natuurlijk is goede isolatie altijd het begin punt.
Niet verbruikte energie zal nl altijd het goedkoopst in prijs zijn ;)
Maar zelfs ook al heb je nog geen A++ huis, dan toch kun je al met warmte pompen beginnen.

Overigens zal voor een heel groot deel van de huizen blokverwarming een alternatief voor individuele verwarming zijn. Een grond-warmte pomp is in veel gevallen waarschijnlijk geen alternatief.

Anne.
Reputatie 7
Badge +3
@Driepinter Uit "pure ellende over moeten? gaan op een met pv-stroom verwarmde elektrische boiler" na het vervallen/vervangen van de salderingsregeling? Kan je dat uitleggen?

Na vervanging van de salderingsregeling ga je voor de in de winter afgenomen kWh's het volle pond betalen terwijl je over je zomersoverschot slechts de vergoeding van je energieleverancier krijgt. Minister Wiebes belooft in zijn plannen nog wel een terugleversubsidie (dus bovenop de terugleververgoeding die je van je energieleverancier krijgt) maar in zijn plannen kunnen deze ook beperkt worden, wat betreft opbrengst per jaar en lengte van de terugleversubsidieregeling. Wiebes belooft nog wel dat de terugverdientijd voor economisch aangelegde zonnepanelen (dus wat betreft ligging en grootte) van minimaal 7 jaar. Samen met de mogelijkheid dat er in de zomer 's middags een landelijk overschot aan zonnestroom ontstaan kan je dus inspelen op het feit dat je tijdens de productiepiek uren een betere bestemming voor die kWh's moet zoeken.

https://community.eigenhuis.nl/zonnepanelen-11/wie-is-bevreesd-voor-de-wijziging-van-de-salderingsregeling-134
Reputatie 6
Badge
@Driepinter Uit "pure ellende over moeten? gaan op een met pv-stroom verwarmde elektrische boiler" na het vervallen/vervangen van de salderingsregeling? Kan je dat uitleggen?

Reageer