Welke warmtepomp kies jij?

  • 18 januari 2019
  • 56 reacties
  • 60147 Bekeken


Toon eerste bericht

56 reacties

Reputatie 5
Badge +1
Beste Pieter van de VEH,
Ik ben geen deskundige op het terrein van de Waterwet van 2015, maar wat ik weet zal ik delen. De (vernieuwde?) Waterwet is sedert 1 januari 2015 van toepassing en beoogt de exploitatie van bodemwarmte technieken te stroomlijnen. O.a. de bescherming van waterwingebieden en het voorkomen van beïnvloeding van dichtbij elkaar gelegen bronnen zijn doelstelling van deze wet. In het verleden is er het een en ander misgegaan. (see Youtube -What went wrong with well drilling). Naast het aanvragen van een vergunning om te mogen boren, werden we verplicht tot de aanschaf van extra meetapparatuur en jaarlijkse rapportage van hoeveelheden verpompt grondwater en het energieverbruik.
Daarnaast mocht alleen door een gecertificeerd boorbedrijf worden geboord. Dat boorbedrijf moet veel, heel informatie aanleveren aan de provincie in het kader van de vergunningsaanvraag.
De provincies zijn dus wachters over de ondergrondse wateren.

Nu is de ene provincie rechter in de leer dan de andere. Wat is het geval?
Een familielid van ons in de fraaie provincie Groningen heeft eenzelfde soort open bron als wij, maar behoeft niet te rapporteren.Dit verschil is moeilijk uit te leggen volgens ons.

Het voordeel van de jaarlijkse rapportage is een jaarlijkse controle van de werking van alle componenten van het bodemwarmtesysteem. Op basis van deze rapportage weten we ook de hoge COP/SPF (5,2) van onze installatie.

Advies: informeer serieus bij je installateur over de provinciale voorwaarden m.b.t. open bronsystemen.

Het goede nieuws is, dat we sedert 4 april jl. een prima EPC cijfer hebben van onze woning uit 1985. We komen uit op 0,00 en dat is volgens de deskundigen een keurig resultaat.
Reputatie 6
Ik kies een L/W warmtepomp van 5 kW max..
(en ga deze waarschijnlijk zelf importeren, maar dit is een ander verhaal).

Hoe kom ik tot deze keuze?

Huis bj 1984, max. 155 m² verwarmd, Energielabel B (diagnose op afstand), nieuwe HR++ beglazing Ug 1,0, deel spouwmuur na geïsoleerd (2018), mechanische ventilatie (via CO2 meter), kierdichting verbeterd, verwarmd op gemiddeld 19°C (overdag 20°C, nachtverlaging 17,5°C)

Huidige systeemtemperaturen (nog met cv-ketel)
wel met "gebooste" JAGA's en vloerverwarming:
aanvoer max. 42°C/ retour 30°C!!
- (Nog een drietal radiatoren upgraden en ik zit bij max. 38/26)

Resultaat: afgelopen stookseizoen (2018/2019): 750 m³ voor cv en < 0,26 m³/ggd (gewogen graaddag)
- was vroeger (< 2010) nog max. 1300 m³ en ca. 0,45 m³/ggd (Energielabel C/D)

Op de koudste dag in de afgelopen jaren, 3/4 februari 2012 (gem. -9°C, min -14,4°C) was het gasverbruik 13 m³/dag - en toen nog zonder de HR++ beglazing, de extra spouwmuurisolatie, verbeterde kierdichting. etc..

Dit trekt een 5 kW warmtepomp (import ca. € 3500 -subsidie van ca. € 1500! = ca. € 2000 netto + plaatsing/installatie) makkelijk, zeker nu na de extra isolatiemaatregelen.
Enige resterende aanpassing: pijpwerk - diameter hoofdleiding moet groter
- ca. 5 m naar 28 mm en aansluiting vloerverwarming (reeds LTV-verdeler) naar 22 mm

Bijna vergeten: warmwater komt dan via aparte warmtepompboiler in het oude verwarmingshok op zolder (ca. €1450 -€1250 subsidie! = ca. € 300 netto) + installatiekosten
Voor ca. € 5000 ben ik klaar en van het gas af en waarschijnlijk nog goedkoper met de energiekosten,
eigenlijk moet ik nog de vermeden ca. €1500 voor het vervangen van mij 18 jaar oude ketel aftrekken.

YMMV (zie ook hier)

P.S.:
Ik heb ook pv op het dak sinds 2015 - kom op jaarbasis ca. 100-150 kWh tekort, met de komst van de warmtepomp wordt waarschijnlijk minimaal een passend aantal panelen bijgeplaatst.
Resultaat: €0?? op de energierekening? (tot het einde van de salderingsregeling in 2021),
voor het komende jaar wordt mijn maandvoorschot ca. € 66 (gas+elektra)
Wij hebben een houtskeletwoning van 1993, die oorspronkelijk met cv radiatoren verwarmd werd. Later is er vloerverwarming in de vloer op de beganegrond aangebracht. Die is dus eigenlijk 'extra' omdat het huis bedoeld is om alleen met radiatoren verwarmd te worden. Vorig jaar hebben we een ELGA warmtepomp geinstalleerd, een hybride. En ook 24 zonnepanelen.
Afgelopen winter heeft de cv ketel maar heel af en toe meegeholpen met de verwarming, voornamelijk omdat de warmtepomp nog niet helemaal optimaal ingeregeld was. Voorheen gebruikten we 1550 m3 gas per jaar, nu nog 450 en dat is voor warm water en koken. De zonnepanelen kunnen ons oorspronkelijke verbruik plus het verbruik van de warmtepomp aan, we komen zo te zien precies uit. Op 3 mei weten we de definitieve cijfers, want dan werken de panelen een jaar.
Al met al kostte dit 10.000 euro. Als ik niets gedaan had, hadden we nu pakweg 230 euro per maand aan energiekosten betaald. Nu wordt het pakweg 30 euro en 100 euro rente en aflossing voor de 10 jarige lening bij NEF. Dat scheelt een slok op een borrel. We gaan ook nog over op inductie koken en dan kijken we de kat uit de boom voor wat betreft de warmwatervoorziening.

In de praktijk komt het cv water nauwelijks boven de 30 graden, toch wordt hiermee het huis op temperatuur gehouden. 'Laag en traag' is de toverspreuk. Constante temperatuur, alleen een graadje nachtverlaging en in de ochtend in twee stapjes van een halve graad weer opwarmen, dat voorkomt dat de cv bijspringt.

Het afregelen van de warmtepomp vereist wat technisch inzicht en ik denk dat veel installateurs nog te weinig ervaring hebben om allerlei verschillende situaties het hoofd te kunnen bieden. Dat is voor eigenaren zonder technische knobbel een probleem waardoor vaak de voorgespiegelde besparing niet gehaald wordt. Maar het concept werkt echt en onze pomp is erg stil.
Reputatie 5
Badge
Het is heel leuk dat de heer @jwd continue bodem warmtepompen aan het promoten is, maar het negatief belichten van de lucht/water wamtepompen omdat die minder efficient zijn dan bodem geboorde water/water warmtepompen is misschien niet het meest verstandigen. Als een leek dit leest komt het over alsof het enige alternatief is een dure bodem geboorde water/water warmtepompen terwijl voor bestaande bouw prijs technisch en vermogens technisch lucht/water warmtepompen veel aantrekkelijker kunnen zijn.

Ik heb in mijn topic 'Warmte voor Warmtepompen' een pdf-stukje van dezelfde titel geplaatst, waarin ik de voor- en nadelen van lucht- en bodemwarmtepompen met elkaar vergelijk. Een lucht- en een bodemwarmtepomp bestaat voor het overgrote deel uit hetzelfde apparaat. Alleen het stuk dat de warmteopname verzorgt, is verschillend: een ventilator of een bodembron. Het verschil in prijs hoeft niet meer te zijn dan € 3000, afgezien van een eventuele provinciale leges. Maar veel aanbieders vragen hogere prijzen voor een bodembron . . .
Reputatie 4
Badge
Wij heb zijn sinds vorige week ook klaar met het verduurzamen van de woning, naar energie neutraal en gasloos. Ik heb dit aangepakt door eerst te isoleren, het betreft een finex woning uit 1991 waarbij alle ramen/kozijnen en deuren zijn vervangen voor triple glas en kunstof en zonwering(screens). Dit zorg al voor een hele verbetering ten opzichte van de houten kozijnen en oud dubbel glas.

Daarnaast hebben wij een 21 325wp zonnepanelen van qcells laten plaatsten, totaal zouden die tussen de 4914w en 6825w moeten kunnen op weken ze liggen in een combinatie van 12 oost/west en 9 zuid onder een hoek van 10graden voor de zonnepanelen op zuid heb ik een overkapping gebouwd in de tuin.

Als laatste hebben wij de een lucht/water warmtepomp laten plaatsen voor verwarming en wamwater, hiervoor is een Techneco Loria 6008 geplaats met een 300l Boiler voor warm water, de oude radiatoren zijn vervangen voor LTV radiatoren van JAGA.

De totale kosten zijn
Ramen/Kozijnen/Voor en Achterdeur en 3 screens 19.800
De zonnepanelen hebben 11.500 dit had nog 2000 goedkoper gekund als ik het zelf had gedaan.
De overkapping 1200
De warmtepomp 7800 had ook nog de helft goedkoper gekund als we uit andere landen de wp en boiler vandaan hadden gehaald.
De Radiatoren 4200

De totale kosten komen dan op 44.500 euro uit hier gaat nog subsidie en btw teruggave vanaf totaal 3800 euro waardoor het netto uitkomt op 40.700.

Hiervoor hebben wij een nieuwe hypotheek afgesloten eind 2018 waar wij maandelijks 86,23 voor meer zijn gaan betalen. Hier door vervallen wel de maandelijkse lasten aan de energieleverancier van 120 euro per maand. Door deze stap hebben wij over 20 jaar 8104,80 euro extra geld wat we aflossen op de hypotheek.

Het is heel leuk dat de heer @jwd continue bodem warmtepompen aan het promoten is, maar het negatief belichten van de lucht/water wamtepompen omdat die minder efficient zijn dan bodem geboorde water/water warmtepompen is misschien niet het meest verstandigen. Als een leek dit leest komt het over alsof het enige alternatief is een dure bodem geboorde water/water warmtepompen terwijl voor bestaande bouw prijs technisch en vermogens technisch lucht/water warmtepompen veel aantrekkelijker kunnen zijn.
Reputatie 5
Badge
Geachte Heer JWD,
Los van de hoogte van de leges voor een vergunning van een open bron, die hier in Overijssel inmiddels zijn gestegen tot € 3300,00, heeft de (provinciale) overheid wel een beheersfunctie wat betreft het omgaan met de wateren diep onder onze voeten. . . . . . . . er ligt wel degelijk een beheersfunctie voor de overheid en we kunnen maar niet ongebreideld roeren in de waterhuishouding.
. . . . . . zal niet zonder meer voor iedereen de bodemwarmte beschikbaar zijn, denk bijvoorbeeld aan bewoners van woningen met alleen maar een balkon.
Dus is de luchtwarmtepomp, mits rendabeler en technisch verbeterd, wellicht op termijn toch een belangrijke speler.


Met die beheersfunctie van de provinciale overheid ben ik het helemaal eens, want systemen kunnen elkaar in de weg zitten. Maar wat kun je al niet doen voor € 3300???
Voor flatbewoners is de meest voor de hand liggende oplossing één centrale open bron en individuele warmtepompen + boilers. Het distribueren van grondwater is makkelijk en vrijwel verliesloos en ieder heeft zijn eigen afrekening.
De mogelijkheden van de luchtwarmtepomp worden beperkt door de ijzeren wetten van de thermodynamica. Bij -10 grC zal de COP op ca. 2 blijven hangen, niet voor niets geven fabrikanten daar weinig informatie over.
Reputatie 5
Badge +1
Geachte Heer JWD,
Los van de hoogte van de leges voor een vergunning van een open bron, die hier in Overijssel inmiddels zijn gestegen tot € 3300,00, heeft de (provinciale) overheid wel een beheersfunctie wat betreft het omgaan met de wateren diep onder onze voeten. Hoe gering de invloed van ons kleine systeem ook moge zijn, we zitten wel degelijk met onze pijpen en pompen in de wateren in de watervoerende lagen op 60 meter diepte. Met andere woorden er ligt wel degelijk een beheersfunctie voor de overheid en we kunnen maar niet ongebreideld roeren in de waterhuishouding. Nog los van het al of niet beschikbaar zijn van goede watervoerende lagen op de gewenste plaatsen, zal niet zonder meer voor iedereen de bodemwarmte beschikbaar zijn, denk bijvoorbeeld aan bewoners van woningen met alleen maar een balkon. Dus is de luchtwarmtepomp, mits rendabeler en technisch verbeterd, wellicht op termijn toch een belangrijke speler.
En verder: de overheid geeft en neemt, inderdaad dat is een van de functies van de overheden zoals ook met betrekking tot bijvoorbeeld straatverlichting, verdediging van het land, riolering etc. etc.
Reputatie 1
Die prestaties dalen inderdaad bij vorst.
Voor een hybride pomp is geen vergunning nodig, zolang de buitenunit kleiner is dan 0,5 m2 en 0,5 m3.In de praktijk is dat een pomp van 5 kw. Dat lawaai wordt sterk overdreven. In de nacht en de zomer draait hij niet. We hebben het over duurzaamheid dus gebruiken als airco is geen duurzaam idee.
Het valt mij op, dat er nooit geklaagd wordt over het geluid van airco's , terwijl het om dezelfde apparaten gaat.
Reputatie 5
Badge
Naast een gecertificeerd bronboorbedrijf verplichtte de provincie ons tot het aanvragen van een vergunning tegen betaling van ca. € 1600,--

De overheid geeft (subsidie) en de overheid neemt (vergunningleges).
De overheid moet beter over het algemeen belang nadenken.
Gezien de slechte prestaties van warmtepompen op buitenlucht zou die overheid warmtepompen op bodemwarmte moeten stimuleren in plaats van straffen.
En waarom geen vergunningsleges op die lawaaiige buitenventilators?
Reputatie 1
Verleden jaar de Elga van Techneko laten plaatsen. Kosten € 2900.- incl speedcomfort, na aftrek van subsidie.
Dit scheelde 80% van het gasverbruik voor verwarming. I.p.v 1700 m3 615 m3. Dat scheelt ruim €250 per jaar op de energierekening.
Mijn huis van na 1988 heb ik niet extra geïsoleerd.
Zo lang de buitentemp boven de 4 graden blijft kan de pomp het alleen aan.
De ondergrens staat ingesteld op 2 graden, zodat de buitenunit niet bevriest. Als dat gebeurt verdubbelt het stroomverbruik.
Met hybride kun je dus tegen relatief lage kosten veel besparen.

Voor die 6 weken per jaar dat dit nodig blijft blijf ik op gas stoken. De investering voor die laatste 20% is veel hoger.
Ik overweeg op termijn nog een zonneboiler aan te schaffen.
Reputatie 4
Badge +3
Bedankt voor de uitgebreide reactie, @geertn! Heel erg zinvol denk ik voor mensen die er ook over nadenken om deze stappen te ondernemen. Misschien kun je in een nieuw topic uitleggen wat de waterwet precies inhoudt? Ik kan me goed voorstellen dat niet iedereen dit weet.

Alvast bedankt!

Groetjes,

Pieter
Reputatie 5
Badge +1
Een van de deelnemers aan dit forum vroeg om een specificatie van de kosten van onze bronboring t.b.v. bodemwarmte. Het gaat om een open bronsysteem, diepte 60m1, conform de Waterwet, die in 2015 is ingegaan hier in Overijssel.

Specificatie, de nu volgende tekst komt uit de offerte:
Bronboring open systeem + pomp + leiding naar de woning + inspectieput. 1 onttrekkingsbron, 1 infiltratiebron, capaciteit 6m3/h, benodigde hoeveelheid 1,5m3/h. onderwaterpomp Bronpomp Franklin 4"SR2/7 370W + 15 meter kabel verlenging + kabel mof. bronput PVC rond +deksel+Flenskop Het gaat om een monobron systeem, dus er werd slechts eenmaal geboord naar de diepte van 60 meter. Kosten € 5500,-- excl. btw.
De vragende deelnemer heeft in 2004 al een bodemwarmtesysteem aangelegd en sedertdien is de wet- en regelgeving nogal aangescherpt. Naast een gecertificeerd bronboorbedrijf verplichtte de provincie ons tot het aanvragen van een vergunning tegen betaling van ca. € 1600,--
Reputatie 3
In 2017 heb ik besloten als handige d.h.z. er te experimenteren met een warmtepomp als verwarming in bivalente opstelling met een Nefit CV ketel van 1 jaar oud. Zeker in 2017 was er nog weinig ervaring maar ook nu nog lees ik veel zin maar vooral onzin over het gebruik en de plaatsing van een warmtepomp. Omdat de subsidie zeer aantrekkelijk was en nog is zeker in combinatie met het importeren van een warmtepomp uit het buitenland waar de prijzen aanzienlijk lager liggen dan in Nederland een verantwoorde investering. Ik koos voor een te kleine pomp zuiver om te experimenteren samen met de nog nieuwe CV ketel van 1 jaar oud. Om te beginnen heb ik eerst de maximale temperatuur van de CV verlaagt naar 45 graden bij een 24/7 gebruik op 20 graden kamertemperatuur. Dat bleek voldoende in 98% van de tijd. behalve bij temperaturen van -4 in combinatie met harde wind en/of veel vocht in de buitenlucht.

Vrijstaand huis met standaard isolatie volgens de normen uit 1997. 850 M3 inhoud. Geen vloerverwarming. Wel dubbel glas maar geen ++, 9 gewone radiatoren, 1 LTV radiator, 1x kickspace in de keuken en veel leidingen door de vloeren. 3x warmtewinners op de radiatoren geplaatst voor een betere afgifte. SWW nog via de CV ketel. Installatie een Panasonic Monoblock 5 Kwh met de benodigde filters en 9 meter leidingen zonder buffer naar de 1e verdieping aangelegd. Totale kosten materiaal en pomp na aftrek subsidie € 1000 en 1,5 dag installatie werk als amateur. ( Ik zou het nu binnen een dag kunnen doen )

Mijn ervaringen na 2 jaar gebruik zijn uitstekend: gemiddelde kamertemperatuur dag en nacht 20.5 graden. Gebruik warmtepomp 2500 Kwh per jaar en ongeveer 300 m3 gas voor SWW en verwarming. ( Voorheen 2000 M3 gas ) Deze winter heb ik de CV nog niet hoeven te gebruiken ondanks dat het vermogen van de warmtepomp veel te laag is voor de grote van de woning. Ik overweeg dan ook komende zomer deze te vervangen voor een groter exemplaar 9 of 12 Kwh of een 2e te installeren om volledig van het gas af te gaan.

Veel informatie is ook te vinden op het volgende forum waar ook ik veel van heb kunnen leren.:
https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1895151
Eventuele vragen hier zal ik proberen te beantwoorden.

Reputatie 3
Omdat ik een warmtepomp heb gekozen die achter veel te zwaar blijkt kan ik alleen adviseren, reken uit wat je verbruik is en wat voor warmtepomp je beter kan pakken!

goeie tip! dank.
Ik heb sinds september een Panasonic 9kW (3 fase T-Cap variant). Ik kom van stadsverwarming af (18GJ, alleen verwarming) en had een elektrische boiler voor warm water.

Het huis is een doorzon hoekwoning uit 93, vanaf de bouw conform bouwbesluit geïsoleerd en later voorzien van HR++ glas.
Het huis heeft 8 radiatoren waarvan 1 in de woonkamer is voorzien van een climatebooster. De Climatebooster is een op-klik systeem die ventilatoren laat blazen als de CV aan staat om zo sneller te verwarmen.

Ik heb deze warmtepomp gekozen omdat de T-Cap variant geen vermogensverlies heeft naarmate de buitentemperatuur daalt (tot -28). Tevens kan deze unit het CV water tot 60 graden verwarmen, welke ik in het uiterste geval dacht nodig te hebben vanwege de radiatoren.
Omdat dat radiatoren niet snel genoeg het water kunnen rondpompen is er een 50 liter buffervat als open verdeler tussen de radiatoren en de warmtepomp geplaatst zodat beide op hun beste stroomsnelheid kunnen werken. De warmtepomp doet 20 liter per minuut en de radiatoren rond de 10 (anders gaan ze sissen als een snelkookpan).

Verbruik tussen september en nu is rond de 1400kwh, en dat vind ik nog best meevallen. Ik heb ook met diverse instellingen gespeeld om te kijken wat voor ons fijn werkt zonder comfort verlies.

Omdat ik een warmtepomp heb gekozen die achter veel te zwaar blijkt kan ik alleen adviseren, reken uit wat je verbruik is en wat voor warmtepomp je beter kan pakken! Ga ook niet uit van de kennis van de installateur.
De installatie van deze warmtepomp was alles bij elkaar rond de €12.500. Ik heb alles laten doen door de installateur, maar daar zit dan ook 5 jaar onderhoud en garantie op. Ik heb in totaal 2600 subsidie (gemeente en Isde) retour ontvangen.
Reputatie 5
Badge +1
Beste @louw,


Dank voor je vriendelijke woorden. En inderdaad het onafhankelijke en deskundige advies is in veel situaties een probleem. We ontvingen indertijd drie totaal verschillende en elkaar tegensprekende offertes dan wel adviezen. We zijn geen van beiden technisch geschoold en waren dus ook geen gesprekspartners op niveau voor de technische bedrijven. Dat bracht ons ertoe een betaalde deskundige in te huren. Dit bedrijf heeft een inventarisatie, warmteverliesberekening, analyse en stappenplan voor ons gemaakt en op basis daarvan waren we in staat min of meer de materie meester te worden. Dat heeft ons circa € 2000,- gekost, maar dat geld is het meer dan waard gebleken gezien de bereikte energie neutraliteit. Over 2018 hebben we per saldo geld terug gekregen, dus ook in financiele zin kunnen we ons project geslaagd noemen.
Het huis is een 2/1 kap uit 1973. De oorspronkelijke vulling was UF schuim, dat was ingezakt en steenwol in de aanbouw. Spouwdikte 7 cm, garantie 10 jaar. in Totaal 93 m2. Kosten 1700 incl BTW. (nov 2017) incl inspectie en spouwmuur sondering vooraf.
Eigenschappen Waarde Norm
Gedeclareerde Lambda-waarde 0,032 W/mK EN 12667
Brandreactie Brandklasse B2 EN 13501-1
Corrosieve invloed spouwankers Geen aantasting Ph neutraal BRL 2110
Geluidswerende eigenschap 1,5 DB/cm
Isolatiedikte in mm 70
Rd-Waarde in m2K/W 2,19


Oeps, sorry... met de offerte bedoelt u de offerte van het isolatie bedrijf? Die hebben dus eerst een inventarisatie van de isolatie van de muren, vloer, dak, ramen gemaakt en zo de isolatiewaarden vastgesteld? En waar zijn de rest van de waarden voor? @carool van kesteren
Reputatie 2
Ik ben een meneer, maar dat doet verder niet ter zake. De onderste waarden komen uit de offerte. Mijn verwarming is oud, en aan vervanging toe. Mijn gasverbruik is sinds de isolatie met 45% gedaald (2018-02-01 tot en met nu, 734 m3) Ik verwarm de badkamer en de huiskamer / keuken. De aanvoertemperatuur van de CV is van 85gr naar 55 graden teruggesteld.
Mevr. Van Kesteren,
Indrukwekkende cijfers... Hoe heeft u deze bepaald? En wat betekenen ze voor uw verwarming en gasverbruik?
Reputatie 2
Het huis is een 2/1 kap uit 1973. De oorspronkelijke vulling was UF schuim, dat was ingezakt en steenwol in de aanbouw. Spouwdikte 7 cm, garantie 10 jaar. in Totaal 93 m2. Kosten 1700 incl BTW. (nov 2017) incl inspectie en spouwmuur sondering vooraf.
Eigenschappen Waarde Norm
Gedeclareerde Lambda-waarde 0,032 W/mK EN 12667
Brandreactie Brandklasse B2 EN 13501-1
Corrosieve invloed spouwankers Geen aantasting Ph neutraal BRL 2110
Geluidswerende eigenschap 1,5 DB/cm
Isolatiedikte in mm 70
Rd-Waarde in m2K/W 2,19
Reputatie 2

Na veel rekenen besloten om géén warmtepomp te nemen. Mijn CV moet worden vervangen en ik ga voor een kleinere en veel zuiniger CV ketel, die weer combineert met mijn zonneboiler. Ik heb geen vloerverwarming, en geen LT radiatoren. Mijn huis is wél helemaal na-geisoleerd met Enverifoam. Ook geen mechanische ventilatiesysteem dus de bespaarpomp van Inventum kan niet worden toegepast bij mij. Al met al zou het tot 2039 duren voor ik de warmtepomp en benodigde investeringen zou hebben terugverdiend.....de nieuwe CV ketel zou evt wel op waterstof kunnen werken in de toekomst.


Hoe oud is uw huis? Welke spouwdikte? Hoeveel m2 buitenmuur? Wat kostte die Enverfoam? Kreeg u garantie tegen koudebruggen, vochtproblemen?
Reputatie 2
Na veel rekenen besloten om géén warmtepomp te nemen. Mijn CV moet worden vervangen en ik ga voor een kleinere en veel zuiniger CV ketel, die weer combineert met mijn zonneboiler. Ik heb geen vloerverwarming, en geen LT radiatoren. Mijn huis is wél helemaal na-geisoleerd met Enverifoam. Ook geen mechanische ventilatiesysteem dus de bespaarpomp van Inventum kan niet worden toegepast bij mij. Al met al zou het tot 2039 duren voor ik de warmtepomp en benodigde investeringen zou hebben terugverdiend.....de nieuwe CV ketel zou evt wel op waterstof kunnen werken in de toekomst.
Reputatie 1
Beste Bert,
Ik denk niet dat het aan de bereidheid van investeren ligt maar aan het doolhof om dit soort alternatieven en het grote gebrek aan kennis bij de mensen die er wat aan willen verdienen. Je geeft het zelf al aan, je had een elektrotechnisch bedrijf genomen voor je zonnepanelen i.p.v. een panelenboer. Tja hoe vind je een goede? Ik heb bijna alleen maar slechte ervaringen met dit soort investeringen. Ook hoor je heel vaak negatieve berichten over de warmtepompen en of dat nu klopt of niet het werkt het wel tegen. En dan komt weer de overheid als grootste spelbreker de zijn regeltjes aanpast zoals bij het salderen.
Reputatie 2
In 2005 heb ik opdracht gegeven voor de bouw van mijn huis, waarbij duurzaamheid meegenomen moest worden, vooral ingegeven door het nieuwe bouwbesluit in die jaren. De installateur maakte privé al gebruik van een warmtepomp en zodoende was mijn interesse en zijn kennis en ervaring een goede match. In mijn huis (1000m3 inhoud) is een Waterkotte 12,0 warmtepomp geplaatst met een boiler van 250 liter. De begane grond en 1e verdieping hebben vloerverwarming, de zolderverdieping geen. Voor de badkamer heb ik gekozen voor een elektrisch bijverwarming (is verplaatsbaar en nog nooit aan gehad en staat nu op zolder nog in de originele verpakking). Voor de bron zijn er 3 punten geslagen tot 75 meter diepte (gesloten bron). Mijn stroomverbruik is per jaar ca 12.000 kWh met 4 personen (geen gasaansluiting in huis). Het was even zoeken naar een geschikte energieleverancier. Boven de 10K wordt je al snel gezien als groot- of MKB- gebruiker . Via google kwam ik uiteindelijk uit bij Anode. Een weetje: boven de 10.000 betaal je in vele malen minder energiebelasting en gaat iedere extra besparing minder snel dat je denkt. De meerkosten voor de aanleg bedroeg ca 12.500 euro (vloerverwarming en warmtepomp ipv ketel en radiatoren).
In 2014 zijn 50 zonnepanelen geplaatst (30 graden dag op oost en westkant) van elk 250 WPH, goed voor een opbrengst van 12.500 kWh per jaar en zou voldoende moeten zijn voor mijn energieverbruik. Anode saldeert 100%. Kosten panelen 20.000 euro. Mijn energiekosten per jaar: 0 euro. in de paraktijk leveren de panelen nooit de 100% op. In 2017 maar 10000 en in 2018 11.000.
Is dit mij alles waard geweest? ja , absoluut. Een huis met 24 u/d ideale temperatuur (zomers topkoeling) en een maandrekening van 0 euro (en de kosten van de investering dan? op basis van info van een makelaar is mijn huis dermate in waarde gestegen dat die 32.500 euro in de verkoopwaarde zit).
Tip: mijn zonnepanelen heb ik niet laten plaatsen door een “zonnepanelenboer” maar door een elektrotechnisch installatiebedrijf. Veel meer kennis van randzaken, kunnen overig installatiewerkzaamheden ook doen (bv rookgaspijp op dak verplaatsen) en zijn zeker niet duurder.

Maar ik heb ook een vraag. Waarom zijn mensen niet bereid om enkele duizenden euro’s te investeren in verduurzaming van je eigen woning, het liefst nog klagen over dat alles duur zo duur is, maar wel om de 2 jaar een nieuwe auto op de oprit hebben staan?
Reputatie 1
Er is niets zo moeilijk als het vinden van goed, onafhankelijk advies. En al helemaal als je zelf over weinig (technische) kennis beschikt. Een heel grote hobbel om te nemen als je echt wilt verduurzamen. Nu woon ik in een houtje-touwtje verduurzaamd huis, het resultaat is vrij goed maar dit had allemaal veel beter gekund.
In de uitvoering blijkt keer op keer dat installateurs gewoon hun gang gaan en dingen aanleggen zoals zij vinden dat het moet. Je moet eigenlijk overal zelf met je neus bovenop staan, want even overleggen ho maar. Twee keer maakte ik mee dat de monteurs van een warmtepomp binnenkwamen en vrolijk verklaarden dat ze het apparaat verder niet kenden of er nog nooit een geinstalleerd hadden, maar komt allemaal goed mevrouwtje. (NB Zogenaamde duurzame installateurs, daarop geselecteerd.)
http://www.olino.org/blog/nl/articles/2017/03/13/118222/

Reageer