Beantwoord

Welke garantie heeft koper van huis ?

  • 27 juni 2019
  • 1 reactie
  • 544 Bekeken

  • Nieuwe deelnemer
  • 0 reacties
In contracten en op verkoopsites zie ik vaak clausules die de verkoper van een huis garantie geven. Waarborgsommen die gestort moeten worden of "10% boete voor koper bij niet doorgaan van de koop" en dergelijke.

Maar welke garantie heeft koper?
Je maakt als koper kosten om te komen tot de feitelijke koop ( Notariskosten, Hypotheekkosten taxatiekosten, e.d.).
Als dan blijkt dat verkoper het huis niet kan of mag verkopen:
  • bijvoorbeeld als hypotheekinstantie waarbij de verkoper een schuld heeft, de verkoop weigert, omdat de schuld groter is dan de verkoopprijs (huis staat onder water)
  • bijvoorbeeld de verkoper overlijdt voordat de koop is afgerond
  • ……..
Is daar een (standaard) clausule voor die je in een contract zou kunnen opnemen ?
icon

Beste antwoord door Karin 28 juni 2019, 10:17

Goede vraag @Leon. Het model koopovereenkomst op de website van Vereniging Eigen Huis heeft zo'n standaard clausule je kunt als koper net zoals de verkoper een beroep doen op artikel 11. Als de verkoper niet nakomt kan koper de verkoper in gebreke stellen. En als de verkoper dan nog niet nakomt, dan kan koper kiezen tussen nakoming vorderen en een boete per dag van 3 promille van de koopsom of ontbinden met een boete van 10% van de koopsom.

Als de verkoop vanuit verkoper niet door kan gaan, omdat de geldverstrekker geen toestemming geeft voor de verkoop. Of beter gezegd, omdat de geldverstrekker niet instemt met royement van de hypotheekakte omdat de restschuld niet geregeld is, (en verkoper had ook geen voorbehoud gemaakt) dan kan je als koper dus een beroep doen op art. 11.

Bij overlijden van verkoper moeten de erfgenamen de overeenkomst in beginsel gewoon nakomen. Doen ze dat niet dan staat voor koper weer de weg van artikel 11 open.

Toch is er wel een verschil wat betreft de waarborgsom of bankgarantie tussen koper en verkoper. Het is gebruikelijk dat koper wel een waarborgsom stort of bankgarantie stelt, maar verkoper niet (artikel 5).

Is er iemand die ervaring heeft met een koop die door de verkoper niet is nagekomen en wat heb je toen gedaan?
Bekijk origineel

1 reactie

Goede vraag @Leon. Het model koopovereenkomst op de website van Vereniging Eigen Huis heeft zo'n standaard clausule je kunt als koper net zoals de verkoper een beroep doen op artikel 11. Als de verkoper niet nakomt kan koper de verkoper in gebreke stellen. En als de verkoper dan nog niet nakomt, dan kan koper kiezen tussen nakoming vorderen en een boete per dag van 3 promille van de koopsom of ontbinden met een boete van 10% van de koopsom.

Als de verkoop vanuit verkoper niet door kan gaan, omdat de geldverstrekker geen toestemming geeft voor de verkoop. Of beter gezegd, omdat de geldverstrekker niet instemt met royement van de hypotheekakte omdat de restschuld niet geregeld is, (en verkoper had ook geen voorbehoud gemaakt) dan kan je als koper dus een beroep doen op art. 11.

Bij overlijden van verkoper moeten de erfgenamen de overeenkomst in beginsel gewoon nakomen. Doen ze dat niet dan staat voor koper weer de weg van artikel 11 open.

Toch is er wel een verschil wat betreft de waarborgsom of bankgarantie tussen koper en verkoper. Het is gebruikelijk dat koper wel een waarborgsom stort of bankgarantie stelt, maar verkoper niet (artikel 5).

Is er iemand die ervaring heeft met een koop die door de verkoper niet is nagekomen en wat heb je toen gedaan?

Reageer