Daphne Verduurzaamt: is het zelf opwekken van windenergie rendabel?

  • 22 oktober 2019
  • 3 reacties
  • 422 Bekeken

Reputatie 4
Badge +3

In de nieuwe collumn van Daphne van Paassen spreekt Daphne over het zelf opwekken van windenergie. Is dit zo eenvoudig als dat het klinkt, of zitten daar nogal wat haken en ogen aan? Een van de moeilijkheden is bijvoorbeeld dat de windmolen zelf hoger moet staan dan alle omringende gebouwen en bomen. Dat is in de randstad bijvoorbeeld nog knap lastig. Het wordt echter wel interessant als grote energie leveranciers zich in gaan zetten voor zelfvoorziendende windenergie.

 

Wie op de community is ook bezig met het zelf opwekken van windenergie? Welke tips zou je mee willen geven? Wat zijn de valkuilen? Leuk als je dit deelt! 


3 reacties

Reputatie 7
Badge +2

Ik zal er in elk geval nooit aan beginnen. En wel om vijf redenen:

  1. Ik doe het mijn buren (en dus indirect mijzelf) niet aan, vanwege het zicht en het geluidsoverlast. Als die, uiteindelijk, 's nachts stil moet (bekijk de plaatselijke politie verordening betreffende geluidsoverlast) kost dat veel opbrengst en is dat ding al helemaal niet rendabel.
  2. Zo'n windturbine op een rijtjeswoning geeft schaduw. De buren hebben dan een reden om geen zonnepanelen te nemen. Milieuwinst dus (ook om die reden) 0,0.
  3. Afbouw van de salderingsregeling. Het lijkt logisch dat de omvormer van die turbine net als bij zonnepanelen op de zelfde manier wordt aangesloten en er dus de zelfde (salderings)regeling zou kunnen gelden (ik pleit voor een verbod. De salderingsregeling is namelijk bedoeld voor de stimulering van zonnepanelen, niet voor eigen windturbinetjes). Nu heeft een turbine i.t.t. zonnepanelen vooral in de winter zijn opbrengst en zal er dus meer stroom direct gebruikt worden maar met het naderen van de afbouw van de salderingsregeling is de financiële opbrengst vrijwel nihil.
  4.  Hoge groter een windturbine hoe lager de kostprijs per kWh en hoe sneller de energie voor de productie en het wegzetten er van wordt terugverdiend. Kleine windturbines hebben dus een veel hogere kostprijs per kWh en een veel langere energie-terugverdientijd.
  5. Eigen windturbinetjes zijn ook totaal zinloos. Want zodra zo'n windturbinetje zal gaan draaien leveren de grote windturbines, zeker die op zee, al bijna hun vol vermogen en is er op het landelijke net al een stroomoverschot.

Of een kleine windturbine wel of niet rendabel is, is al voor de aankoop al te bepalen. Je koopt voor één bepaalde opbrengst aan kWh's of te wel een winddeel van een wind- of zonnepark (liefst door deel te nemen aan een postcoderoosregeling voor vrijstelling van de energiebelasting)  of een eigen windturbine (zonder salderingsregeling). Een winddeel van een windpark zal goedkoper zijn. Ook kan je nagaan bij welke windkracht zo'n klein ding gaat draaien (het is er ook één met een verticale as i.p.v. de meer efficiëntere horizontale as) en wat dus, voor je regio, de opbrengstfactor (gemiddelde productie van het totale vermogen). Bij -normale- windturbines op land is dat 20 %, windturbines op zee van 40 tot 50% en zonnepanelen 14 %.

Reputatie 6

Ik heb aan de bijdrage van @Driepinter niet veel toe te voegen.

Misschien een passende “aanbeveling”?:

Als je serieus aan windenergie geïnteresseerd bent, koop dan winddelen of participeer in een windpark in de buurt. Dan heb je behalve de lasten ook de lusten (lawaai, schaduw vs. financiële opbrengst).
Ik zou zeggen “pak de wind” - of zoiets.

YMMV

@Driepinter De “opbrengstcijfers” c.q. percentages  kan ik trouwens zonder bron niet goed beoordelen.

Reputatie 4
Badge +1

Kleine windmolens op eigen dak zijn zinloze kapitaal verspilling. Omdat ze te weinig wind vangen.
Behalve op een paar km van de kust, en dan vol op de wind.
En dan liever een grotere van 4 m diameter en groter dan een kleine van 1 a 2 m diameter.
Dat blijkt uit metingen
Maar ook uit de windkaart voor Nederland op 10 m hoogte.
Daar waait het bijna nooit voldoende om een kleine windmolen op 10 m hoogte voldoende op gang te laten komen.
Dus de opbrengst valt tegen.

Grote windmolens zijn er in verschillende types met lange wieken voor wind arme gebieden en korte voor gebieden aan de kust, waar het harder waait
Door het type windmolen te kiezen dat past bij de wind op die plek, op 100 m hoogte, zijn de opbrengsten goed te voorspellen.
Op die hoogte is de invloed van het landschap ook veel minder, wat de voorspelbaarheid ten goede komt.

In het klimaatakkoord moet 50% van nieuwe windparken en zonneweides “van burgers” worden.
De partijen van het klimaatakkoord willen echter niet dat burger eigenaren er voordeel van hebben.
De standaard oplossing is dat huishoudens nu ca 1 cent ODE heffing betalen, per gekochte kWh, waar de windpark exploitant SDE subsidie van krijgt.
En dat er 0,05 cent per kWh opgewekte stroom naar een gebiedsfonds gaat.
Dat is een zeer onvoordelige verhouding.

En wie geld leent aan de windpark exploitant, krijgt daar een paar procent rendement op, betaalt uit diezelfde ODE heffing

Ik heb al vaker geschreven dat we de stroom  uit een eigen windpark moeten kunnen salderen.
Dan heb je de stroom voor de kostprijs, ca 4 cent per kWh, bij een windpark. Die stroom hoef je niet meer te kopen voor 22 cent
Dat is een goede vorm van eigenaarschap.
En dan betaal je ongeveer ook even veel energiebelasting als grote bedrijven.

Jammer dat de VEH, als partij in het klimaatakkoord niet luidruchtiger opkomt voor haart 700.000 leden.
Minister Wiebes heeft al regelmatig gehint dat hij open staat voor een nieuwe regeling, die meer mensen aanspreekt.
Ook de postcode roos regeling moet een opvolger krijgen.

Onder de noemer “eerlijke energietransitie” moet hier wat te bereiken zijn.
 

Reageer