Nieuws

Wat gebeurt er met de salderingsregeling?

  • 25 January 2023
  • 26 reacties
  • 424 Bekeken

Reputatie 2

Er blijkt vanuit de Tweede Kamer nog veel weerstand te bestaan tegen het huidige wetsvoorstel om de salderingsregeling vanaf 2025 af te bouwen.

Volgens de Woonbond, Aedes, VNG, Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis moet er daarom eerst een alternatief voor het wetsvoorstel aan de Kamer worden voorgelegd. Dit alternatief moet ervoor zorgen dat alle huishoudens van zonnepanelen kunnen profiteren. 

In een brief aan de Tweede Kamer laten de belangenorganisaties samen weten aan welke randvoorwaarden dit alternatief moet voldoen. 

Het is belangrijk dat de politiek een alternatief heeft voor het blijvend stimuleren van zonnepanelen.

Donderdag 26 januari debatteert de Tweede Kamer opnieuw over de salderingsregeling. 

Update 7 februari: De Tweede Kamer stemt voor de afbouw van de salderingsregeling. Het is nu aan de Eerste Kamer om te beslissen of dit wetsvoorstel ook daadwerkelijk wordt aangenomen.
 

Volgen jullie het debat? En wat is jullie standpunt hierin? Deel jullie mening! 

 

 


26 reacties

volgens mij zijn we het er wel over eens dat de huidige salderingsregeling zorgt voor scheve geldstromen. Afschaffen is prima, maar wel als de terugleververgoeding realistisch is en niet zoals nu 5 ct verkoop tov een euro inkoop. Dan verdient iemand iets teveel aan dit mechanisme.

 

verder gewoon btw aftrek op panelen laten zoals het is, dan stimuleer je de aanschaf

Reputatie 6
Badge

volgens mij zijn we het er wel over eens dat de huidige salderingsregeling zorgt voor scheve geldstromen. Afschaffen is prima, maar wel als de terugleververgoeding realistisch is en niet zoals nu 5 ct verkoop tov een euro inkoop. Dan verdient iemand iets teveel aan dit mechanisme.

 

verder gewoon btw aftrek op panelen laten zoals het is, dan stimuleer je de aanschaf

 

Ik zou zeggen saldeer de belasting per kWh, en de waarde van de kWh kale stroom prijs van het moment van terugleveren en afnemen, dan krijg je geen scheve geldstromen en blijft het toch aantrekkelijk voor mensen om PV op het dak te leggen.

 

De BTW aftrek voor panelen is sinds 1 Jan 2023 afgeschaft omdat er geen BTW meer geheven wordt op zonnepanelen, dus kan je niets meer aftrekken omdat je het in eerste instantie al niet meer betaald.

met die btw aftrek bedoelde ik inderdaad de huidige btw-niet-betalen regeling. 

 

Ik ga voor de lol mijn elektra verbruik van afgelopen jaar per uur doorrekenen, inclusief teruglevering, tegen de dynamische tarieven van afgelopen jaar op uurbasis. Heel benieuwd hoe dat zich verhoud tot de variabele tarieven die ik nu heb.

Reputatie 7
Badge +3

met die btw aftrek bedoelde ik inderdaad de huidige btw-niet-betalen regeling. 

 

Ik ga voor de lol mijn elektra verbruik van afgelopen jaar per uur doorrekenen, inclusief teruglevering, tegen de dynamische tarieven van afgelopen jaar op uurbasis. Heel benieuwd hoe dat zich verhoud tot de variabele tarieven die ik nu heb.

Vergelijken met vorig jaar heeft weinig zin aangezien de stroomprijs bij levering op het net veel lager zal uitvallen dan vorig jaar. De gasprijs en dus de stroomprijs ligt nu immers veel lager dan vorige zomer. Bovendien is ook het aantal zonnepanelen en dus ook stroomproductie op de zonnige zomerse middagen toegenomen. En daalt dus de (dynamische) marktprijs van de zonnestroom. Zo ontving is vorig jaar € 0,32 per kWh bij netto teruglevering en zal dat na 1 maart volgens Budget Energie slechts € 0,12 cent zijn. Laat staan hoe laag de dynamische prijzen op de zonnige zomer middagen wordt.

Reputatie 7
Badge +3

volgens mij zijn we het er wel over eens dat de huidige salderingsregeling zorgt voor scheve geldstromen. Afschaffen is prima, maar wel als de terugleververgoeding realistisch is en niet zoals nu 5 ct verkoop tov een euro inkoop. Dan verdient iemand iets teveel aan dit mechanisme.

Er verdient niemand iets aan het feit dat je maar 5 ct krijgt voor zomerse zonnestroom maar wel 1 euro (overdreven) moet betalen in de winter. Heel simpel, omdat het niet de zelfde stroom is. Het net is slechts een virtuele batterij. Alleen als je in de winter alleen stroom zou afnemen als het hard waait en dat 's nachts. maar dat laatste geldt ook voor niet PV-bezitters.

ook niet als je per seizoen in- en en verkoop tegen elkaar afzet? ik koop in de zomer niet voor 5 ct

Reputatie 7
Badge +1

Wat er met de huidige salderingsregeling gebeurt weten we heel misschien volgende week.
De stemming over het wetsvoorstel in de tweede kamer is namelijk uitgesteld tot minimaal volgende week 7 februari. (bron: solarmagazine 31 januari)
En dan zijn er nog de diverse moties en amendementen .  . . (veel leesplezier)

Reputatie 7
Badge +3

Het argument van VEH om de salderingsregeling te handhaven ‘We vinden dat iedereen kan profiteren van deze voordelen’ is onzinnig. Want, ik citeer, ‘tegelijkertijd zijn er ook veel bewoners die nog geen zonnepanelen hebben. Barrières moeten worden weggenomen zodat iedereen kan profiteren'. Als er over een paar jaar dubbel zoveel huishoudens zonnepanelen hebben, geldt dat ‘argument’ namelijk ook.

 Terwijl een kleiner aantal huishoudens voor de dan nog veel hogere kosten moeten opdraaien. Saldeerders worden immers vrijgesteld van energiebelasting en btw en ze (we) krijgen in de winter de dan veel duurdere stroom dan de stroom die we in de zomer op het net (het is geen batterij!) geleverd hebben. Ik ben dan ook voor het uitbetalen van alle geleverde kWh's tussen 1 maart en 1 oktober. Voor een terugleververgoeding energiebedrijf én een terugleversubsidie van de overheid van zo'n € 0,10 per kWh. Nu kost elke gesaldeerde kWh de overheid immers € 0,15 aan energiebelasting.

 Voor weersafhankelijke elektriciteit heb je een bepaalde mix nodig. Dus zoveel aan wind op land, zoveel aan wind op zee en zoveel aan zonnepanelen. En die mix kan dus niet afhankelijk zijn van de (kortzichtige) belangen van de kiezers van politieke partijen.

 ‘Barrières wegnemen zodat iedereen kan profiteren’ kan sowieso al niet. Want als er te veel zonnepanelen in een wijk komen loopt het voltage te veel op en vallen dus alle omvormers uit. En dat vooral omdat er gezegd wordt dat huishoudens zoveel mogelijk zelf stroom direkt moeten gaan verbruiken. Want dat resulteert er helaas vooral in dat alle nieuwe panelen nog meer op het westen komen te liggen.

Reputatie 7
Badge +3

volgens mij zijn we het er wel over eens dat de huidige salderingsregeling zorgt voor scheve geldstromen. Afschaffen is prima, maar wel als de terugleververgoeding realistisch is en niet zoals nu 5 ct verkoop tov een euro inkoop. Dan verdient iemand iets teveel aan dit mechanisme.

Er zijn ook energieleveranciers die 12 ct per kWh betalen. Greenchoice en BudgetEnergy. Slag om de arm want het betreft tijdelijke contracten. Het geldt namelijk over maart. Dus van april tot augustus kan dat weer lager zijn. Vooral de vakantie maanden juli en augustus.

Daarnaast áls de saldering (over het hele jaar) wordt afgeschaft en de in de zomer teruggeleverde kWh's dus in oktober wordt uitbetaald, is er voor energiebedrijven ruimte om bij uitbetaling na de zomer een hogere terugleververgoeding te betalen (de kWh's die zij in de winter moeten leveren wordt zonder salderingsregeling immers wel betaald) . Daarnaast kan ook de energiebelasting omlaag (er wordt zonder salderingsregeling immers over meer kWh's energiebelasting betaald).

In de ingezonden brief van Herlindis Preusting (VEH Magazine februari 2023) wordt door de auteur een standpunt ingenomen dat in lijn is met het voornemen van minister Jetten om de salderingsregeling af te schaffen. Hier is wel e.e.a. op af te dingen. Zo is het nogal bevreemdend dat de overheid de succesvolle salderingsregeling ter stimulering van de opwekking van niet-fossiele energie wil afbouwen terwijl subsidie-regelingen voor fossiele brandstoffen onverminderd doorgang vinden. In de column van Frank Kalshoven (oprichter van De Argumentenfabriek) in de Volkskrant van 4 februari wordt, in navolging van de oproep van 380 economen in het economenblad ESB, dit subsidiebeleid van de overheid ter discussie gesteld. Citaten die Kalshoven aanhaalt zijn; ‘Overheden werken hun eigen klimaatdoelen tegen’ en ‘Zij bieden veel meer steun aan fossiele dan aan schone brandstoffen’. In dat licht bezien is het voornemen van minister Jetten om de salderingsregeling af te schaffen zeer discutabel.

 

Wat is hier discutabel aan?

 

Al sinds jaren bepleit de heer Jetten dat een energietransitie noodzakelijk is om niet meer afhankelijk te hoeven zijn van fossiele brandstoffen (en van verachtelijke regimes in fossiel-rijke landen). De oplossing volgens de heer Jetten was al die tijd om versneld om te schakelen naar energie-opwekking door zonnepanelen en windmolens. Subsidies voor deze schonere vormen van energie-opwekking hebben geleid tot een snelle en succesvolle ontwikkeling. Nu deze subsidies vruchten beginnen af te werpen, maakt de heer Jetten, inmiddels minister, een onlogische U-bocht. Het succes is nl. dermate groot dat eigenaren van zonnepanelen onevenredig veel profijt zouden hebben van deze subsidieregeling in vergelijking met huishoudens die nog geen zonnepanelen hebben kunnen aanschaffen. Bovendien is gebleken dat het huidige elektriciteitsnetwerk deze schone maar sterk fluctuerende vormen van energie-opwekking niet adequaat kan verwerken. Minister Jetten heeft daarom nu het standpunt ingenomen dat gestopt moet worden met de salderingsregeling.

 

Maar wat is nu eigenlijk het probleem?

 

Is het probleem dat meer en meer huishoudens en bedrijven schonere vormen van energie opwekken en benutten? Dat lijkt mij vreemd! Het was toch juist de bedoeling van deze subsidieregeling om versneld de omschakeling naar niet-fossiele energieopwekking te maken. Het eigenlijke probleem is van een andere orde en tweeërlei. Allereerst zijn de huidige subsidieregelingen onlogisch en onevenwichtig voor de beoogde energietransitie omdat zowel opwekking van niet-fossiele energie als van fossiele energie met subsidies worden gestimuleerd. Daarnaast is het energie-netwerk niet tijdig aangepast aan de fluctuerende toevloed van zonne- en windenergie èn wordt onvoldoende de opslag van energie ontwikkeld om energie duurzaam op te slaan gedurende piekperioden.

 

Welke oplossing ligt meer in de rede?

 

De oplossing zal in het verlengde van het eigenlijke probleem moeten liggen en niet in het belemmeren van een succesvolle en gewenste energietransitie. Dus minister Jetten, maak versneld werk van de aanpassing van het energienetwerk en ontwikkeling van duurzame energieopslag. Stop met subsidies voor fossiele energie en blijf de transitie van schone energie-opwekking stimuleren met de succesvol gebleken salderingsregeling (die ook beschikbaar moet komen voor huishoudens die tot nu toe hier geen gebruik van hebben kunnen maken) èn subsidieer de noodzakelijk ontwikkeling van het energienetwerk en energieopslag om die schonere energie te kunnen benutten. Deze aanpassing van subsidieregelingen zullen bijdragen aan de realisatie van de ambitieuze doelen voor de energietransitie echter de afschaffing van de salderingsregeling is in deze onlogisch.

 

R. (Roger) Meij  MHD, MA, BE

Burgh-Haamstede

 

Er blijkt vanuit de Tweede Kamer nog veel weerstand te bestaan tegen het huidige wetsvoorstel om de salderingsregeling vanaf 2025 af te bouwen.

Volgens de Woonbond, Aedes, VNG, Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis moet er daarom eerst een alternatief voor het wetsvoorstel aan de Kamer worden voorgelegd. Dit alternatief moet ervoor zorgen dat alle huishoudens van zonnepanelen kunnen profiteren. 

In een brief aan de Tweede Kamer laten de belangenorganisaties samen weten aan welke randvoorwaarden dit alternatief moet voldoen. 

Donderdag 26 januari debatteert de Tweede Kamer opnieuw over de salderingsregeling. 

Update: De stemmingen in de Tweede Kamer over het wetsvoorstel afbouw salderingsregeling zijn uitgesteld naar 7 februari. Het is belangrijk dat de politiek een alternatief heeft voor het blijvend stimuleren van zonnepanelen.

Volgen jullie het debat? En wat is jullie standpunt hierin? Deel jullie mening! 

 

 

Er blijkt vanuit de Tweede Kamer nog veel weerstand te bestaan tegen het huidige wetsvoorstel om de salderingsregeling vanaf 2025 af te bouwen.

Volgens de Woonbond, Aedes, VNG, Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis moet er daarom eerst een alternatief voor het wetsvoorstel aan de Kamer worden voorgelegd. Dit alternatief moet ervoor zorgen dat alle huishoudens van zonnepanelen kunnen profiteren. 

In een brief aan de Tweede Kamer laten de belangenorganisaties samen weten aan welke randvoorwaarden dit alternatief moet voldoen. 

Donderdag 26 januari debatteert de Tweede Kamer opnieuw over de salderingsregeling. 

Update: De stemmingen in de Tweede Kamer over het wetsvoorstel afbouw salderingsregeling zijn uitgesteld naar 7 februari. Het is belangrijk dat de politiek een alternatief heeft voor het blijvend stimuleren van zonnepanelen.

Volgen jullie het debat? En wat is jullie standpunt hierin? Deel jullie mening! 

 

In de ingezonden brief van Herlindis Preusting (VEH Magazine februari 2023) wordt door de auteur een standpunt ingenomen dat in lijn is met het voornemen van minister Jetten om de salderingsregeling af te schaffen. Hier is wel e.e.a. op af te dingen. Zo is het nogal bevreemdend dat de overheid de succesvolle salderingsregeling ter stimulering van de opwekking van niet-fossiele energie wil afbouwen terwijl subsidie-regelingen voor fossiele brandstoffen onverminderd doorgang vinden. In de column van Frank Kalshoven (oprichter van De Argumentenfabriek) in de Volkskrant van 4 februari wordt, in navolging van de oproep van 380 economen in het economenblad ESB, dit subsidiebeleid van de overheid ter discussie gesteld. Citaten die Kalshoven aanhaalt zijn; ‘Overheden werken hun eigen klimaatdoelen tegen’ en ‘Zij bieden veel meer steun aan fossiele dan aan schone brandstoffen’. In dat licht bezien is het voornemen van minister Jetten om de salderingsregeling af te schaffen zeer discutabel.

 

Wat is hier discutabel aan?

 

Al sinds jaren bepleit de heer Jetten dat een energietransitie noodzakelijk is om niet meer afhankelijk te hoeven zijn van fossiele brandstoffen (en van verachtelijke regimes in fossiel-rijke landen). De oplossing volgens de heer Jetten was al die tijd om versneld om te schakelen naar energie-opwekking door zonnepanelen en windmolens. Subsidies voor deze schonere vormen van energie-opwekking hebben geleid tot een snelle en succesvolle ontwikkeling. Nu deze subsidies vruchten beginnen af te werpen, maakt de heer Jetten, inmiddels minister, een onlogische U-bocht. Het succes is nl. dermate groot dat eigenaren van zonnepanelen onevenredig veel profijt zouden hebben van deze subsidieregeling in vergelijking met huishoudens die nog geen zonnepanelen hebben kunnen aanschaffen. Bovendien is gebleken dat het huidige elektriciteitsnetwerk deze schone maar sterk fluctuerende vormen van energie-opwekking niet adequaat kan verwerken. Minister Jetten heeft daarom nu het standpunt ingenomen dat gestopt moet worden met de salderingsregeling.

 

Maar wat is nu eigenlijk het probleem?

 

Is het probleem dat meer en meer huishoudens en bedrijven schonere vormen van energie opwekken en benutten? Dat lijkt mij vreemd! Het was toch juist de bedoeling van deze subsidieregeling om versneld de omschakeling naar niet-fossiele energieopwekking te maken. Het eigenlijke probleem is van een andere orde en tweeërlei. Allereerst zijn de huidige subsidieregelingen onlogisch en onevenwichtig voor de beoogde energietransitie omdat zowel opwekking van niet-fossiele energie als van fossiele energie met subsidies worden gestimuleerd. Daarnaast is het energie-netwerk niet tijdig aangepast aan de fluctuerende toevloed van zonne- en windenergie èn wordt onvoldoende de opslag van energie ontwikkeld om energie duurzaam op te slaan gedurende piekperioden.

 

Welke oplossing ligt meer in de rede?

 

De oplossing zal in het verlengde van het eigenlijke probleem moeten liggen en niet in het belemmeren van een succesvolle en gewenste energietransitie. Dus minister Jetten, maak versneld werk van de aanpassing van het energienetwerk en ontwikkeling van duurzame energieopslag. Stop met subsidies voor fossiele energie en blijf de transitie van schone energie-opwekking stimuleren met de succesvol gebleken salderingsregeling (die ook beschikbaar moet komen voor huishoudens die tot nu toe hier geen gebruik van hebben kunnen maken) èn subsidieer de noodzakelijk ontwikkeling van het energienetwerk en energieopslag om die schonere energie te kunnen benutten. Deze aanpassing van subsidieregelingen zullen bijdragen aan de realisatie van de ambitieuze doelen voor de energietransitie echter de afschaffing van de salderingsregeling is in deze onlogisch.

 

R. (Roger) Meij  MHD, MA, BE

Burgh-Haamstede

 

Reputatie 7
Badge +1

@R.M  Is je niet opgevallen dat je 2 x de opening post citeert en dan nog 2 keer jouw eigen verhaal neerzet (een keer als citaat)?

Wat voegt trouwens jouw ondertekening met de diploma's hier toe?

Reputatie 5
Badge +1

Nieuwleusen, 8 februari 2023

Geachte @R.M,

Wellicht wil je overwegen om naast je diploma's ook je paspoortnummer, je inkomen en je leeftijd te vermelden?

Geert Nap

 

Reputatie 5
Badge +1

@R.M 

Als ik jouw post samenvat mag er veel gebeuren, maar moet van jou de salderingsregeling blijven. Daar kan ik het niet mee eens zijn. Die regeling staat veel dingen in de weg die jij voorstaat. Bijvoorbeeld het netwerk moet groter worden en er zal meer opslag met verlies moet komen.

Beter is een andere regeling die beter bij de huidige eisen passen.

Reputatie 1

Voor ons in ieder geval een opluchting dat wij dit hebben afgewacht. De geplande warmtepomp komt er niet meer en verder verduurzamen heeft geen enkele functie meer. Immers wij stoken in de winter en niet in de zomer. Daarnaast betaalt elke Nederlander nogal wat energie belasting die, zoals wij hebben begrepen, wordt gebruikt om de subsidie pot te vullen. Het feit dat een woning stichting ook huurders die hier wel wat mee willen tegenhouden vinden wij een veel groter probleem. Wij werken om te leven en leven niet om te werken, slavernij schijnt te zijn afgeschaft, als wij echter de doorberekening van onze energie nota bekijken, uitgaande van de huidige tarieven, dan gaan wij volgend jaar richting de 600 euro per maand. Ook de pelletkachel is al de deur uit omdat ook de pellets tegen alle berichten in, in den beginne, onbetaalbaar zijn. Trouwens er zijn al 8 gemeenten die een hout stook verbod handhaven en provincies die theoretisch alleen december en januari nog toestaan om te stoken. De winst is lager dan het onderhoud van de kachel. Kortom, voor de gewone werkende burger is het al onbetaalbaar om nog langer mee te doen. Ooit en berekening laten maken voor onze woning, geen woning is het zelfde, toen nog voor 18000 euro van het gas af. Naarmate bleek dat de warmtepompen niet konden leveren wat beloofd was, is de meest recente berekening nu inmiddels op 80000 euro gezet. Kortom of wij investeren onze 700 euro die wij nu sparen aan her verduurzamen of wij geven het weer weg aan de overheid. Om niet te vergeten dat een warmte pomp 5000kwh afneemt die in de winter betaald moet worden.

Dat is inderdaad het kromme/onlogische aan het afschaffen van de salderingsregeling. Eerst is door de politiek zwaar ingezet op het opwekken van fossielvrije energie middels zonnepanelen en (hybride) warmtepompen. Door de salderingsregeling is dat ook financieel doenlijk, immers de overproductie van energie middels zonnepanelen in de zomer compenseert voor het hoge energieverbruik van de energie-slurpende warmtepomp in de winter. Hierdoor werd het voor veel klimaat-goed-gezinde burgers mogelijk om te investeren in én zonnepanelen én een energie-slurpende warmtepomp. Het positieve hiervan is dat er een boost werd/wordt gegeven aan de (gewenste) transitie naar een fossielvrije energie-opwekking. Gewenst omdat het minder CO2 uitstoot geeft en tevens gewenst omdat we minder afhankelijk worden van verachtelijke regimes in fossielrijke landen.

 

Als de salderingsregeling zou worden afgeschaft dan produceer je in de zomer energie tegen een lage vergoeding en betaal je in de winter de hoofdprijs voor het energieverbruik van de energie-slurpende warmtepomp (en spek je de staatskas en de kas van de energiebedrijven). Kortom veel goedwillende burgers worden een oor aangenaaid als de salderingsregeling wordt afgeschaft.
 

Beter is om salderingsregeling te behouden en ook toegankelijk te maken voor mensen met een kleinere beurs (via woningcorporaties), tegelijkertijd subsidies voor fossiele brandstoffen afschaffen en versneld stimuleren dat het energienetwerk wordt aangepast aan fluctuerende energie-opwekking en stimuleren dat energie die gedurende piekperioden wordt opgewekt duurzaam kan worden opgeslagen.

Reputatie 7
Badge +1

Op de website van "Solar Magazine” staat een redelijke compleet overzicht van alle ontwikkelingen omtrent de afbouw van de salderingsregeling t/m gisteren m.n. in de tweede kamer- verder worden alle moties en amendementen kort samengevat. De geamendeerde wet over afbouw van de salderingsregeling gaat nu naar de eerste kamer.


@HansRobben  Ik kan in jouw bijdrage hierboven niet meteen een directe samenhang met salderingsregeling en de afbouw daarvan ontdekken. Je schrijft iets over de hoogte van jouw energierekening volgend jaar i.v.m. een alsmaar duurder wordende  investering in een warmtepomp.
Dan gaat het nog over duurder wordende pellets en het specifieke stroomverbruik van jouw potentiële warmtepompinstallatie. Iets over saldering lees ik iig niet.

Reputatie 7
Badge +3

en stimuleren dat energie die gedurende piekperioden wordt opgewekt duurzaam kan worden opgeslagen.

Dat is nu precies wat je door het afbouwen van de oversubsidiëring middels de salderingsregeling stimuleert. Wat is met saldering immers het nut om stroom op te slaan of uberhaupt om stroom tijdens je eigen opwekt te gebruiken.

Reputatie 7
Badge +3

tegelijkertijd subsidies voor fossiele brandstoffen afschaffen 

Welke subsidies voor fossiele brandstoffen? 

Overigens is de salderingsregeling juist wél een subsidiëring van fossiele brandstoffen. Als saldeerder lever je op de zonnige zomerse middagen immers het gros van je te salderen stroom. Die is inmiddels bijna of zelfs geen € ct waard. De stroom die je dan in de winter gratis afneemt komt dan uit …. de fossiele gas- en kolencentrales.

Reputatie 7
Badge +2

Dat de VEH er energiearmoede bij sleept als argument lijkt me niet helemaal kies?

Ik ga er van uit dat energiearmoede vooral voor komt bij mensen die niet de middelen hebben om in alternatieven te investeren? En die wel de verhoogde energiebelasting ook gewoon moeten betalen?

Anne.

Reputatie 7
Badge +3

Nieuwleusen, 8 februari 2023

Geachte @R.M,

Wellicht wil je overwegen om naast je diploma's ook je paspoortnummer, je inkomen en je leeftijd te vermelden?

Geert Nap

 

Auteur verzwijgt ook zijn diploma ‘Links Populisme'. Er zijn namelijk geen fossiele subsidies behalve dan zijn eigen salderingsregeling. De stroom die je als saldeerder in de winter voor noppes afneemt is immers stroom opgewekt door kolen- en gascentrales. Dus fossiele energie.

Het feit dat bedrijven geen energiebelasting betalen (om de werkgelegenheid en belasting op bedrijfswinsten hier te houden) is nog geen ‘fossiele subsidie'. 

Reputatie 7
Badge +3

 De afbouw van de salderingsregeling lijkt te worden getorpedeerd door de Eerste Kamer (GL, PvdA, PVDD, SP en PVV en JA21 (want Henk en Ingrid hebben immers ook zonnepanelen).

 Is dat echter democratisch? De Eerste Kamer is voor het toetsen van wetten of ze niet wrijven met de Grondwet. Een wet waar al 6 jaar sprake van is (en nog veel langer als je ook het technisch aspect van het ontstaan van een zomers overschot aan PV stroom er bij betrekt) is niet in strijd met de Grondwet.

Reputatie 7
Badge +1

Ik denk dat een (heel groot) deel van de “weerstand” van de partijen in de Eerste Kamer ingegeven wordt door de Eerste Kamerverkiezing op 30 mei. Goedkope manier om nog snel een paar extra zieltjes/stemmen te vangen.

Just my € 2 ct

Reputatie 7
Badge +2

Auteur verzwijgt ook zijn diploma ‘Links Populisme'. Er zijn namelijk geen fossiele subsidies behalve dan zijn eigen salderingsregeling. [...]

Het feit dat bedrijven geen energiebelasting betalen (om de werkgelegenheid en belasting op bedrijfswinsten hier te houden) is nog geen ‘fossiele subsidie'. 


Tja, je kunt natuurlijk altijd over een definitie discussiëren,
maar ‘fossiele subsidies’ is wel een vrij algemeen geaccepteerd term.

Stop met subsidies voor fossiele brandstoffen - ESB

https://www.trouw.nl/duurzaamheid-economie/nederland-zou-jaarlijks-minstens-17-5-miljard-aan-fossiele-subsidies-betalen-klopt-dat~b5398859/

Anne.

Reputatie 7
Badge +2

Dat de 1e kamer alleen mag toetsten aan de Grondwet kom ik nergens in hun taakbeschrijving tegen?

Taken en positie Eerste Kamer - Eerste Kamer der Staten-Generaal

Ook is volgens mij de VEH - vertegenwoordiger van zo’n 800k huizenbezitters - ook tegen het afschaffen van de salderingsregeling? Dus niet direct alleen een ‘linkse hobby’ (mijn parafrasering).
Ik heb ook niet het idee dat de genoemde partijen recentelijk een draai hebben gemaakt mbt dit standpunt? Dus ‘makkelijk scoren’ lijkt me dan ook niet helemaal van toepassing.

Anne.

Persoonlijk voor afschaffing trouwens, ondank dat ik er zelf financieel profijt van heb.

Reputatie 7
Badge +3

Ik denk dat een (heel groot) deel van de “weerstand” van de partijen in de Eerste Kamer ingegeven wordt door de Eerste Kamerverkiezing op 30 mei. Goedkope manier om nog snel een paar extra zieltjes/stemmen te vangen.

Just my € 2 ct

Klopt in elk geval voor de PVV. Woordvoerder pleitte in de Tweede Kamer tegen de salderingsregeling en (de subdiering van)duurzame energie in het algemeen. maar werd dus door Wilders accuut terug gefloten.

Reageer