Vraag

Transparantie Energielabel gemiste kans

  • 15 March 2024
  • 2 reacties
  • 45 Bekeken

Het energielabel had een goede bijdrage kunnen leveren aan de transitie. Aan het label zijn echter aanzienlijke kosten verbonden, terwijl kansen op  toegevoegde waarde worden gemist. Een label is alleen verplicht bij verkoop van de woning. Een transparant label zou echter juist kunnen bijdragen aan het maken van keuzes voor investeringen in duurzaamheid. Bij aanvraag van het label wordt een verduurzamingsadvies verstrekt, opvolging van dit advies leidt echter niet automatisch tot een bijgesteld energie label, daar zijn dan opnieuw kosten aan verbonden.

Als energiecoaches van de gemeente een voorlopig energielabel zouden kunnen opstellen met dezelfde methodiek en als met deze coaches een open gesprek mogelijk zou zijn  over het advies zou het energielabel mogelijk een meer stimulerende rol krijgen in de transitie. Eigenlijk zouden burgers dat ook zelf moeten kunnen via een  gebruikersvriendelijke website. Randvoorwaarde is dan wel een helder en voor iedereen transparante methodiek voor het energielabel. Voor een officieel energielabel bij verkoop zou de huidige werkwijze gehandhaafd kunnen blijven.


2 reacties

Reputatie 7
Badge +2

Vroeger kon je het label zelf op een site bij elkaar klikken.
Alleen gaf dat maar een heeeeeeeel klein beetje inzicht.

Om een beetje fatsoenlijk te bepalen wat de stand van zaken is moet iemand met verstand van zaken gewoon echt aan het werk en dat kost idd wat geld. Vrijwillige energiecoaches zijn daar mijns inziens niet echt gekwalificeerd voor.

Er zijn wel commerciële sites waar je nog steeds een label bij elkaar kunt klikken, maar persoonlijk zou ik daar niet al te veel waarde aan hechten.

Anne.

Reputatie 7
Badge +1

@Paul Reijn Vrijwillige energiecoaches zijn niet getraind en niet gekwalificeerd om “energielabels” af te geven.

Voor een officieel energielabel kan/moet? je een gecertificeerde EP- adviseur voor de woningbouw inhuren/consulteren. Daar zijn kosten aan verbonden, ca. € 350,- als ik me niet vergis.

Maar met de opname van de diverse punten (ca. 150?) is zij/hij dan ook een tijdje bezig.

 

Misschien bedoel je eigenlijk een WVB voor je woning? (Warmteverliesberekening)
Hiervoor zijn er verschillende mogelijkheden, ook via gratis websites en gratis tools.

YMMV

 

Reageer