Forumvoorwaarden Eigen Huis community

Welkom op de community van Vereniging Eigen Huis (nader te noemen: Eigen Huis community). Door je te registreren ga je akkoord met onze forumvoorwaarden die hier beschreven worden. Vereniging Eigen Huis behoudt zich het recht deze forumvoorwaarden zonder aankondiging aan te passen bij nieuwe inzichten en ontwikkelingen.

Algemene regels

Op de Eigen Huis community kun je met andere huizenbezitters van gedachten wisselen over verduurzaming. Je kunt hier vragen stellen en beantwoorden, suggesties doen en ervaringen delen. Rondkijken staat vrij, maar om mee te kunnen praten, moet je je registreren. De vragen, discussies en opmerkingen die je plaatst op de community zijn zichtbaar voor alle bezoekers aan de community.

Wees beleefd, naar elkaar en naar de moderatoren. Wij waarderen de bijdrage aan discussies, maar deze moeten wel inhoudelijk en informatief blijven. Daarom hebben we gedragsregels opgesteld.

Kort gezegd is het niet toegestaan:

  • andere gebruikers of moderatoren te beledigen;
  • actief te zijn onder meerdere accounts of jezelf uit te geven voor iemand anders;
  • je voor te doen als werknemer van Vereniging Eigen Huis;
  • commerciële berichten te plaatsen;
  • te verwijzen naar illegale websites;
  • berichten te plaatsen die niets te maken hebben met het onderwerp. 

Moderatoren volgen de discussies en zullen gebruikers waar nodig herinneren aan  de gedragsregels. 

De Eigen Huis community is niet de plek voor vragen over diensten of het lidmaatschap van Vereniging Eigen Huis. Dat is https://www.eigenhuis.nl/contact.

 

Rechten en plichten

  • De Eigen Huis community mag alleen gebruikt worden voor persoonlijke doeleinden. Het is niet toegestaan om reclame, spam of commerciële content te plaatsen.
  • Via uitingen van Vereniging Eigen Huis in de community wordt algemene informatie verstrekt over de Vereniging zelf en andere onderwerpen. De betreffende informatie wordt door ons met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid kunnen wij niet instaan. Berichten en reacties die deelnemers (leden of niet-leden) kunnen plaatsen op de Eigen Huis community geven niet de mening van Vereniging Eigen Huis weer, tenzij anders vermeld. Deze berichten kunnen worden beschouwd als privémening van degenen die het bericht plaatsten. Vereniging Eigen Huis is niet aansprakelijk voor de gevolgen van je activiteiten op de community of enig gevolg dat verband houdt met je deelname aan de Eigen Huis community.
  • De moderatoren of beheerders van de Eigen Huis community hebben te allen tijde het recht om je bijdrage op de community aan te passen of te verwijderen, indien zij deze in strijd achten met onze gedragsregels.

 

Registratie en wachtwoord

Om deel te nemen aan de Eigen Huis community dien je je te registreren met naam en persoonlijk wachtwoord. Deelname aan de Eigen Huis community is gratis, je hoeft hiervoor geen lid te zijn van Vereniging Eigen Huis. Als niet-geregistreerd deelnemer kun je de inhoud die geplaatst is door anderen wel lezen, maar zelf dus geen berichten plaatsen. Bij registratie maak je een alias (gebruikersnaam) aan. Let op: dit is de naam waarmee je zichtbaar bent op de community voor alle bezoekers en leden van de community.

 

Aansprakelijkheid

Vereniging Eigen Huis aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de onjuistheid en onvolledigheid van de door haar aangeboden informatie. Verwijzingen via de uitingen van Eigen Huis naar websites en andere externe bronnen die niet door ons worden onderhouden, zijn louter ter informatie voor bezoekers opgenomen. Hoewel Vereniging Eigen Huis uiterst selectief naar externe bronnen verwijst, kunnen wij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Het is de ontvanger van de betreffende uitingen van Vereniging Eigen Huis niet toegestaan om deze te vermenigvuldigen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Vereniging Eigen Huis.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom op werken die Vereniging Eigen Huis via de Eigen Huis community beschikbaar stelt, behoren uitsluitend aan haar toe. Door gebruik te maken van de Eigen Huis community, stem je ermee in dat je bijdragen via de Eigen Huis community aan anderen ter beschikking worden gesteld en dat Vereniging Eigen Huis je bijdragen (geanonimiseerd) hergebruikt ten behoeve van haar andere media kanalen.

Opzegging

Om je account te verwijderen kun je een verzoek hiertoe indienen via community@eigenhuis.nl of via een privébericht aan een moderator. De alias die je op de community had gekozen zal dan geanonimiseerd worden, je e-mailadres en andere persoonsgegevens verwijderd, maar je bijdragen op de community zullen blijven staan. Deze zijn dan niet meer terug te herleiden naar jou als persoon.


Social media

Wij corresponderen graag via de Eigen Huis community met leden, klanten en bezoekers van onze website over onze organisatie, producten en/of diensten. Het doel is om nuttige en relevante informatie te bieden en vragen te beantwoorden. Hierbij spannen wij ons in om feeds op de community te volgen, daaraan deel te nemen en daar proactief op in te gaan en individuele, relevante vragen en opmerkingen te beantwoorden.

Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om niet op iedere vraag of opmerking te reageren. Aan het wel of niet inhoudelijk reageren kan dan ook geen enkel recht worden ontleend. Wij verwerken persoonsgegevens als gebruikers deelnemen aan feeds, vragen beantwoorden of reageren op opmerkingen. Deze gegevens worden uiteraard in overeenstemming met ons privacystatement  verwerkt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens door andere deelnemers aan de Eigen Huis community of de content op de Eigen Huis community.

Als je vragen of opmerkingen hebt, kun je contact met ons opnemen via ledenservice@eigenhuis.nl.