Burger niet eens met overheid wil zijn/haar recht halen. Dit is een ongelijke strijd tegen de overheid.

  • 22 January 2022
  • 0 reacties
  • 34 Bekeken

Reputatie 1

In Nieuwsuur NPO2 13.01.2022 om 21:30 uur kwam onderwerp aanbod: Raad van State heeft teveel vertrouwen in de Overheid en de huidige situatie dat de RvS zowel een oordeel velt in rechtszaak burger tegen overheid, als de Overheid adviseert. De beoordeling/rechtszaak bij de RvS dient daar weggehaald te worden en bij de Juridische Macht onder gebracht te worden. Voorbeeld Toeslagaffaire burger tegenover de Belastingdienst-Toeslagen. RvS stelt teveel vertrouwen in de Overheid die partij is in de rechtszaak. Overheid moet neutrale en volledige informatie gegeven aan RvS. Het is een ongelijke strijd van de burger tegen een overheid. Daar de overheid de tijd en middelen heeft en de burger niet. Vandaar dat er niet veel burgers aan beginnen en als ze vervolgens gewonnen hebben dit niet betekend, dat dit zo blijft. RvS geeft volgens de wet AWB de overheid mogelijkheid tot herstel ( bestuurlijke lus ) en oordeelt dan opnieuw. De burger heeft nu deze mogelijkheid niet. Bart van Ettekoven, voorzitter afd. bestuursrechtspraak gaf aan dat onderzocht-instellen burgerlus wenselijk is, om de procedure eerlijker te maken in geschil burger vs overheid.

Ik zelf heb meegemaakt als vrijwilliger thuisadministratie, aanvrager bijgestaan met bezwaar maken (gemachtigde van bezwaarmaker bij hoorzitting) tegen afwijzing aanvragen bijzondere bijstand bij de Commissie Bezwaarschriften gemeente Westland, dat de gemeente ( verweerder ) na de hoorzitting stukken kon aanleveren, waardoor het advies CB aan het College B&W was de afwijzing aanvraag bijzondere bijstand te handhaven. De burger - bezwaarmaker heeft niet de mogelijkheid van een burgerlus gekregen. De ongelijkheid van burger vs gemeente is, dat de bezwaarmaker een krappe beurs heeft en onvoldoende kennis van zaken om een deugdelijk/juridisch bezwaarschrift/pleitnota hoorzitting te maken ( ik heb dit voor hem gemaakt ), terwijl de gemeente 125 ambtenaren heeft en externe ingehuurde professionals en het gemeentelijk buget voor dat jaar was 72 miljoen euro.


0 reacties

Geen reactie

Reageer