Burger niet eens met Overheid wil zijn/haar recht halen. Dit is een ongelijke strijd tegen de Overheid.

  • 23 January 2022
  • 0 reacties
  • 58 Bekeken

Reputatie 1

https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2412987-hoogste-rechter-raad-van-state-burger-moet-meer-rechten-krijgen

In Nieuwsuur NPO2 13.01.2022 om 21:30 uur kwam onderwerp aanbod: Raad van State heeft teveel vertrouwen in de Overheid en de huidige situatie dat de RvS zowel een oordeel velt in rechtszaak burger tegen overheid, als de Overheid adviseert. De beoordeling/rechtszaak bij de RvS dient daar weggehaald te worden en bij de Juridische Macht onder gebracht te worden. Voorbeeld Toeslagaffaire burger tegenover de Belastingdienst-Toeslagen en Windmoelpark Eemshaven Delfzijl. RvS stelt teveel vertrouwen in de Overheid die partij is in de rechtszaak. Overheid moet neutrale en volledige informatie gegeven aan RvS. Het is een ongelijke strijd van de burger tegen een overheid. Daar de overheid de tijd en middelen heeft en de burger niet. Vandaar dat er niet veel burgers aan beginnen en als ze dit wel doen  ze vervolgens gewonnen hebben dit niet betekend, dat dit zo blijft. RvS geeft volgens de wet AWB de overheid mogelijkheid tot herstel ( bestuurlijke lus ) en oordeelt dan opnieuw. De burger heeft nu deze mogelijkheid niet. Bart van Ettekoven, voorzitter afd. bestuursrechtspraak gaf aan dat onderzocht-instellen burgerlus wenselijk is, om de procedure eerlijker te maken in geschil burger vs overheid.

Ik zelf heb meegemaakt als vrijwilliger thuisadministratie, aanvrager bijgestaan met bezwaar maken (gemachtigde van bezwaarmaker bij hoorzitting) tegen afwijzing besluit bij de Commissie Bezwaarschriften van de gemeente, dat de gemeente ( verweerder ) na de hoorzitting stukken kon aanleveren, waardoor het advies CB aan het College B&W was de afwijzing aanvraag bijzondere bijstand te handhaven. De burger - bezwaarmaker heeft niet de mogelijkheid van een burgerlus gekregen. De ongelijkheid van burger vs gemeente is, dat de bezwaarmaker een krappe beurs heeft en onvoldoende kennis van zaken om een deugdelijk/juridisch bezwaarschrift/pleitnota hoorzitting te maken ( ik heb dit voor hem gemaakt ), terwijl de gemeente 125 ambtenaren heeft en externe ingehuurde professionals en het gemeentelijk buget voor dat jaar was 72 miljoen euro. Ik heb deze tegenstelling/ongelijke strijd een keer bij bezwaarprocedure als argument gebruikt, dat het voor de burger een grote stap is om een bezwaar-/beroepsprocedure te starten tegen gemeente (hoogheemraadschap/belastingdienst/provincie en allerlei overheidsdiensten).

Ook voor alle bewoners/eigenaren gebouwen en percelen bij aardgaswinningsgebieden die te maken hebben met aardbevingsschade-gevolgschade ( persoonlijke schade) is het erg moeilijk om hun recht te halen tegen de Overheid ( en andere betrokken partijen NAM-Gasunie). Gezien zwalkend beleid, de gebrekkige-veranderende schaderegelingen, de ontoereikende schadeprocedure en het beschikbaar stellen van onvoldoende middelen en uitvoerende mensen.

Dit geeft de bewoners/eigenaren veel stress, zich onveilig voelen in hun huis, waardedaling gebouwen/opstallen/grond, onzekerheid over de toekomst en waarmee de overheid nu weer komt of gaat komen.
Al deze mensen/bedrijven die aardbevingsschade en gevolgschade hebben door de aardgaswinning is het zeer moeilijk om je recht te halen ( overheid doet beloftes en komt ze niet na ) tegen de overheid. Burger versus Overheid. De overheid heeft recht op een bestuurlijke lus, maar de burger heeft tot nu toe geen recht op een burgerlus.

 PS ik mis een aantal tags: rechtsgelijkheid - burgerparticipatie samenleving - omgevingsvergunningen


0 reacties

Geen reactie

Reageer