Vraag

Einddatum en meterstanden energiecontract bekend, maar leverancier bepaalt zelf einddatum. Is dit geoorloofd?

  • 13 October 2023
  • 7 reacties
  • 99 Bekeken

29-9 jl. op de datum van de sleuteloverdracht keurig variabel energiecontract bij Energiedirect opgezegd, met vermelding van meterstanden. Leverancier bepaalt echter zelf dat de einddatum 2 oktober is en maakt op basis van die datum de eindafrekening op. Heb er al meerdere chats en telefoontjes aan gespendeerd, maar ze weten van geen wijken. Vraag mij af of dit juridisch geoorloofd is, de leveringskosten stroom, netbeheerkosten en belasting en toeslagen worden ook t/m 2 oktober berekend?


7 reacties

Reputatie 7
Badge +2

Het maakt volgens mij niet zoveel uit wat je leverancier zegt of doet of in rekening brengt.

Als je met de koper hebt afgesproken dat de overdracht op moment x is,
zijn de kosten die daarna worden gemaakt voor hen.
Als de energiemaatschappij dan nog een paar dagen extra bij jou in rekening brengt, zou je die kosten dus gewoon door moeten kunnen berekenen aan de nieuwe eigenaar.

Logischerwijs is hun energiecontract dan ook in gegaan op moment x.

Mocht hun contract later zijn ingegaan zijn ze alsnog verantwoordelijk zijn voor het verbruik vanaf moment x.

Anne.

De standen zijn op papier gezet, maar de leverancier houdt toch gewoon 2 oktober aan en weigert de exacte datum 29 september aan te houden. Er is - zonder bewoning - weliswaar maar 1 Kwh verbruikt, maar de leveringskosten, energiebelasting en BTW worden gewoon doorberekend. 

Reputatie 2

Maar is de som van leveringskosten, energiebelasting en BTW niet negatief over deze 3 dagen? Je hebt toch ook de Vermindering Energiebelasting ontvangen over deze drie dagen (€ 1,64 per dag)? Als het verbruik over deze periode 1 kWh is geweest dan is dit toch eigenlijk klein brood? Het telefoongesprek met de energieleverancier kost al meer….

De som is negatief en het is in dit geval inderdaad klein brood, zoals u dat noemt. Maar mijn vraag is of het juridisch klopt wat de energiemaatschappij doet? Waarom geef je de standen dan door als ze toch een eigen datum aanhouden.

Reputatie 7
Badge +2

Ik denk dat de energiemaatschappij gelijk heeft.

Meterstanden doorgeven is natuurlijk in veel gevallen sowieso iets uit het verleden.
Bij een slimme meter is dat vaak niet meer nodig.

Op het moment dat je contract eindigt leest de energiemaatschappij de meterstand op afstand af.
Als de koper een nieuw contract afsluit dan leest de nieuwe energiemaatschappij de begin stand uit.
Zij zullen deze standen naar hun wederzijdse klanten gebruiken.

Dat jij iets anders met de koper hebt afgesproken is een afspraak waar de energiemaatschappij buiten staat. Zij zijn daar ook niet mee akkoord gegaan. Hoe het beëindigen van een contract precies verloopt zal waarschijnlijk wel in dat contract staan, of de daarbij horende voorwaarden.

Het staat u overigens wel vrij om met de koper afspraken te maken over wie welke energie moet betalen. Dus als u samen een meterstand heeft afgesproken dan is de nieuwe eigenaar vanaf dat punt naar u toe verantwoordelijk voor de kosten tot het moment waar uw contract afloopt. De energiemaatschappij is part nog deel (geweest) van die afspraak.

Anne.

Reputatie 7
Badge +3

Tijdens de overdracht heeft u en de nieuwe eigenaar toch wel de meterstanden opgenomen? En wat @Anne zegt. De nieuwe eigenaar zal het verbruik vanaf de overdracht tot het verlopen van het eind van je contract moeten betalen.

Hij moet blij zijn dat er tot die 2 oktober nog een contract was. Hij zal immers een nieuw energiecontract moeten regelen anders gaat de netbeheerder (Enexis of Alliander, Delta ect) dreigen met het, op zijn kosten, afsluiten van de gas- en elektriciteitsaansluiting.

Reputatie 7
Badge +2

@Driepinter Gevaar van afsluiten kan erg mee te vallen :)

Mijn dochter heeft volgens mij iets van 2 maanden ‘gewacht’ met het afsluiten van een nieuw contract. Het licht ging niet uit en de verwarming bleef werken.

Uiteindelijk heeft ze als eigenaar wel een rekening gekregen - van wie weet ik niet meer, ik denk van de Netbeheerder - voor het verbruik tijdens de periode dat er geen contract was op het adres.

Anne.

Reageer