Wat doen we na afschaffing van de salderingsregeling

 • 9 September 2023
 • 18 reacties
 • 259 Bekeken

Reputatie 6
Badge

Het zou maar zo kunnen dat na diverse keren vallen en opstaan op enig moment de salderingsregeling toch gaat sneuvelen.
Met alle varianten, voorwaarden en overgangsregelingen waarover wordt gesproken is het niet echt duidelijk hoe de uiteindelijke situatie er voor iedereen uit gaan zien. De grote diversiteit in gebruikers omstandigheden maakt dat ook nog eens extra lastig.

Mijn uitgangspunt is dat afschaffing van de regeling in ieder geval tot gevolg zal hebben dat:

 • Zelf opgewekte energie die direct wordt gebruikt achter de meter buiten schot blijft.
 • Dat alle uit het grid afgenomen stroom betaald zal moeten worden tegen een belast tarief
 • Dat het teveel aan zelf opgewekte stroom kan terugvloeien in het net en verrekend zal worden met de leverancier tegen een nog onbekende vergoeding (positief óf negatief).

Tot nu toe heb ik in de discussies alleen maar gehoord dat geopperde voorstellen allemaal niet deugen, maar vaak ook niet eens waarom (meningen en geen feiten).

Ik zou de forum deelnemers willen uitdagen hun ideeën met elkaar te delen hoe met de “einde saldering situatie” om te gaan.M.a.w. welke plannen hebben jullie zelf in de context van je persoonlijke situatie om de effecten van het einde van de saldering het hoofd te bieden.
Denk je dat je tegenmaatregelen snel uitvoerbaar zijn en geen wezenlijke voorbereiding vragen
Denk je dat je voorkeur tegenmaatregelen wel effectief zullen zijn maar te kostbaar om zo maar in te voeren, en welke zijn dat dan.
Als jezelf geen duidelijke maatregelen in beeld hebt welke ondersteuning denk je dan nodig te hebben om ongeschonden door deze overgang heen te komen.

Ik kijk uit naar constructieve en waardevolle reacties.

 


18 reacties

Reputatie 4

ik denk dat daar nu nog geen zinnig woord over te zeggen is. Als/Wanneer de salderingsregeling afgeschaft wordt, zal een hele nieuwe energiemarktwerking zijn ontstaan. 

ter illustratie: als je aan de cowboys in het wilde westen vroeg wat ze wilden, dan wilden ze snellere paarden. Toen kwam Ford. 

Bottom line is dat energie waarde heeft en tot in lengte van dagen zal houden en dan zijn er talloze creatieve ondernemers die daar op inspringen. De verhoudingen nu zijn scheef en die zullen weer rechtgezet worden, tzt

Volgens mij bestaat dit nu al in belgie. 

Reputatie 7
Badge +1

Borrelpraat is iets voor “De duurzame kroeg” en gaat vaker over de dagelijkse mores.

Na het afschaffen van de huidige salderingsregeling - we borrelpraten dan over iets van na 2031!

Hierover valt uitstekend te speculeren, maar ook over de overgangsperiode vanaf ca. 2026 is natuurlijk nog veel onduidelijk.

Mijn hoofdscenario: De energieleveranciers sorteren nu al voor op lagere vergoedingen voor stroom (zowel levering maar vooral teruglevering). De netbeheerkosten blijven stijgen doordat fors in de netwerkinfrastructuur moet worden geïnvesteerd. Consequentie: Het aandeel vaste kosten aan de energierekening stijgt.

Wat de verhouding tussen dynamische tarieven en zgn. vaste contracten (bepaalde looptijd) wordt? Ik gok op 80-100% dynamische tarieven na 2031.
Waarom? Omdat het dan makkelijk(er) kan en mensen er mee vertrouwd zijn.

Betreffende zoiets als accuopslag of andere soort “opslag” van energie zijn diverse (proef)projecten gaande en een discussie gaat hier waarschijnlijk nu nog te ver.
Of het e.e.a. loont hangt van technologische vooruitgang, schaal/kostenvoordelen maar vooral van de energiepolitieke beslissingen (geopolitiek, subsidies etc.) af en dat maakt het lastig met de glazen bol.

Voor mezelf ga ik voorlopig simpele no-regret maatregelen nemen om mijn primair energieverbruik verder te reduceren. Dit is me in het afgelopen jaar aardig gelukt: Aardgas (per graaddag) ca. -33% - stroomlevering -15% (geschat) o.a. door een iets groter aandeel direct verbruik voor de meter. Volgens mijn huisgenoten is het comfort niet merkbaar minder geworden.

P.S.: Wat goed helpt tegen te veel hitte in de zomer is (natuurlijke) zonwering aan en om het huis (kost relatief weinig energie). Voorbeeld uit mijn “Heimatstadt”

 

 

Reputatie 4

heel andere denkrichting (waarschijnlijk onhaalbaar). Het is nu wild-west op de energiemarkt, wat klopt er uberhaupt van de verhalen die rondgaan? Of is dit gewoon een sterk concurrerende markt waar met een slim excel programmaatje dik geld verdiend wordt? 

Wat als we deze primaire levensbehoefte en kosten-explosieve markt nu gewoon weer eens on-privatiseren? Dan kan er zuiver met kosten omgegaan worden en voorkomen we energie-heksenjachten. Ben overigens geen SP aanhanger ;-)

Reputatie 4

Ik zie al twee mogelijkheden. 

Het overschot aan zon- en windenergie dat in de zomerperiode op het net wordt gezet inzetten voor de fabricage van groene waterstof. Daarmee kan je in de winter woningen verwarmen. 

Net als ze in België al doen, dat particulieren hun overschot aan stroom van hun zonnepanelen kunnen verkopen aan anderen. In België krijgen ze daar nu 26 cent per kWh voor. 

Reputatie 6
Badge +1

Ik kijk uit naar constructieve en waardevolle reacties.

 

Daar hoop ik ook op. Zeker geen borrelpraat. De duurzame kroeg is op een andere site.

Je hebt al (allemaal) constructieve reacties gehad.

Voor mij persoonlijk is het al duidelijk: ik ben al helemaal klaar. Ik zit nu al te dubben over een dynamisch energiecontract. Dat kan al uit, maar kost wel enige moeite om ruim winst te behalen. Ik heb trouwens niet iets slim. Ik moet dus alles handmatig aan/uit zetten.

De dynamische contracten zie ik als een heel grote oplossing voor velen. Niet alleen persoonlijk maar ook voor belasting netwerk etc.

Volgens mij bestaat dit nu al in belgie. 

In België lopen ze iets voor op Nederland, maar ook daar komen ze op bepaalde zaken terug. De subsidies op accu's verdwijnen daar, omdat het voor het netwerk niet echt ontlasting betekent. Als de accu om 13.00 uur vol is, komt de stroom nog het netwerk op.

Ik heb zelf ook last van het capaciteitstarief in België. Ik kan mijn auto alleen maar traag opladen met een slecht rendement en moet andere grote verbruikers uitzetten. Een dynamisch tarief zou beter zijn.

Reputatie 7
Badge +1

Ik zou zeggen laten we ergens beginnen en dan natuurlijk parallel in de energiepolitieke én in de technische sfeer. Volgens mij kan je deze twee niet los van elkaar zien.

Helaas wacht de techniek vaak op de politiek en net zo vaak is het omgedraaid.
De commercie maakt natuurlijk slim gebruik van beiden🤑.

@EmielS Welke (belangrijke) rondgaande verhalen op de energiemarkten bedoel je?

Reputatie 6
Badge

@darkfiber 

Ik zou zeggen laten we ergens beginnen en dan natuurlijk parallel in de energiepolitieke én in de technische sfeer. Volgens mij kan je deze twee niet los van elkaar zien.

Helaas wacht de techniek vaak op de politiek en net zo vaak is het omgedraaid.
De commercie maakt natuurlijk slim gebruik van beiden🤑.

Interessante insteek, waar ik toch wel wat twijfels bij heb.

Ik heb tot nu toe altijd vanuit een technisch perspectief gekozen en gehandeld. Ik wil een goed gevoel hebben bij wat ik technisch doe, de politiek komt op het 2de plan. De politiek is niet te sturen en doet toch wel erg vaak domme dingen die averechtse effecten hebben. Dit betekent wel dat de uiteindelijke kosten heel sterk politiek gedreven zijn. Dat de commercie hiervan misbruik wenst te maken is eigenlijk dieptreurig. Winstbejag gaat daar over de ruggen van mensen die vaak weerloos zijn.  Als dit een situatie waar we het mee moeten doen dan lijkt nationalisatie van de energiemarkt inderdaad een betere optie.

Ik blijf denk ik wel primair vasthouden aan een gezonde integrale technische aanpak. Fysica is een solide basis, politiek absoluut niet

Reputatie 4

verhalen over zonnepanelen kun je vinden op Milieucentraal o.a., @darkfiber 

Het verhaal van Belgie: Zo blijven zonnepanelen lucratief als salderingsregeling stopt | Economie | destentor.nl toevallig net gepubliceerd. 

 

ik bedenk me net dat we ons weer in de financiele valkuil storten, laten we ook eens wat minder financieel denken en een beetje redeneren vanuit milieu perspectief. 

Reputatie 4

 

Volgens mij bestaat dit nu al in belgie. 

In België lopen ze iets voor op Nederland, maar ook daar komen ze op bepaalde zaken terug. De subsidies op accu's verdwijnen daar, omdat het voor het netwerk niet echt ontlasting betekent. Als de accu om 13.00 uur vol is, komt de stroom nog het netwerk op.

 

dat is ongeveer mijn levensmotto, een accu in huis heeft voor het overgrote deel van de mensheid geen zin, is veel te duur en verbruikt kostbare grondstoffen. Het is slechts een lobby van de energiemaatschappijen om hun kabel tekorten te verbloemen.

Reputatie 6
Badge

@EmielS 

In België lopen ze iets voor op Nederland, maar ook daar komen ze op bepaalde zaken terug. De subsidies op accu's verdwijnen daar, omdat het voor het netwerk niet echt ontlasting betekent. Als de accu om 13.00 uur vol is, komt de stroom nog het netwerk op.

dat is ongeveer mijn levensmotto, een accu in huis heeft voor het overgrote deel van de mensheid geen zin, is veel te duur en verbruikt kostbare grondstoffen. Het is slechts een lobby van de energiemaatschappijen om hun kabel tekorten te verbloemen.

Ik heb 2 reacties op bovenstaande opmerkingen.

In principe horen alle subsidies op termijn te verdwijnen. Subsidies zijn politiek gedreven manipulaties om invoering van nieuw beleid te ondersteunen. Dat moet ook niet verder gaan dan de “invoering”, als dat langer gaat duren (salderingsregeling) dan gaat dat contraproductief werken. De genoemde argumentatie voor het stoppen van de subsidie in België lijkt me ook niet correct.

Wat betreft de argumentatie om accu’s in huis af te wijzen lijkt me alleen, op dit moment, het financiële argument een beetje steek houden. Dit lossen we met politiek niet op, dat moeten technologische ontwikkelingen doen. De accu is fysisch gezien identiek aan een warmwater boiler. Beschikbare thermische energie wordt opgeslagen voor gebruik op een later moment. In een accu wordt (gratis) beschikbare elektrische energie opgeslagen voor gebruik op een later moment. Beide hebben we nodig om de onbalans in vraag en aanbod het hoofd te kunnen bieden.

Een simpele accu gekoppeld aan PV panelen verdubbelt heel eenvoudig het directe verbruik van deze duurzaam opgewekte energie achter de meter, dat is precies wat we bij wegvallen van de saldering nodig hebben.

De kernvraag is: Welke overwegingen zijn zo cruciaal, dat we daarom de energietransitie zouden willen vertragen ?

Reputatie 4

ok, de accu eerst maar even. Een (substantieel?) deel van de panelen is gekocht voor ofwel salderen ofwel verkoop van energie. Zeker als je de combinatie met een warmtepomp maakt, dan 'spaar’ je in de zomer voor verbruik in de winter via het salderen in de winter. Een accu gaat perfect werken als je overdag oplaadt en 's nacht weer kunt ontladen. In zo'n situatie zou je een financieel positieve berekening kunnen maken. In mijn persoonlijke situatie wek ik in de zomer 40kWh per dag op, verbruik hooguit een paar kWh als ik mijn best doe. De rest gebruik ik graag in de winter als de verhoudingen omgekeerd zijn (40kWh/dag nodig, 3 kWh opwekken). 

En ik ben het eens met het afschaffen van de salderingsregeling, geen probleem. 

Accu's gebruiken kostbare en zeldzame grondstoffen, ook daar moeten we een beetje zuinig op zijn en ze inzetten waar het echt efficient is. En waar moeten we met die afvalberg van accu's heen over een jaar of 10? 

Dan de kernvraag, de energie transitie moeten we niet willen vertragen, ik zou zelfs versnellen en dat vraagt om moeilijke beslissingen, en daar win je geen stemmen mee. Dat is nu de enige reden voor de huidige politiek om te vertragen: puur eigenbelang. 

We moeten wat mij betreft inzetten op regionaal/landelijke opslag van energie in Waterstof of andere middelen, dergelijke onderzoeken zijn nu belangrijk. Regionale accu's zijn te overwegen als korte termijn maatregel. 

Reputatie 6
Badge

@EmielS , @darkfiber 

Nog maar even gekeken naar de argumentatie over de accu subsidie in België, dat ligt toch wel iets genuanceerder, zie onderstaande quote. Mij lijkt juist dat dit een goed voorbeeld is van een juist gebruik van subsidie.

De Belgen hebben geen salderingsregeling en zoeken hun heil in thuis accu's ?

<quote>  https://solarmagazine.nl/nieuws-zonne-energie/i28258/vlaanderen-zet-subsidie-thuisbatterij-per-1-april-2023-stop

Vlaanderen zet subsidie thuisbatterij per 1 april 2023 stop

Vlaanderen stopt per 1 april 2023 met het subsidiëren van thuisbatterijen. Vlamingen moeten uiterlijk 31 maart 2023 een keuringsattest hebben voor hun thuisbatterij om nog aanspraak te kunnen maken op de premie.

Enkel installaties die uiterlijk op 31 maart 2023 gekeurd en in gebruik genomen zijn, zullen nog een premie krijgen. Tot 9 maanden na ingebruikname van de thuisbatterij zullen mensen in die situatie de premie nog kunnen aanvragen. Minister van Energie Zuhal Demir wijst op experts en consumentenorganisatie Test-Aankoop die eerder al aankaartten dat de premie niet helpt én thuisbatterijen sowieso niet in veel gezinssituaties rendabel zijn. 

20.000 premieaanvragen thuisbatterij
Minister Demir meldt verder dat er dit jaar al voor bijna 20.000 thuisbatterijen subsidie is aangevraagd. Ze verwacht dat er dit jaar uiteindelijk 30.000 premies worden aangevraagd voor een budget van 45 miljoen euro.

Evaluatie: subsidie niet nodig 
Vlaanderen evalueert het subsidiesysteem voor de thuisbatterij jaarlijks. Uit de nieuwste evaluatie blijkt volgens de minister dat de subsidie niet echt nodig is om burgers aan te zetten om in een thuisbatterij te investeren. Ook met een vrij lange terugverdientijd van ongeveer 10 tot 15 jaar en meer, investeren consumenten volgens haar nog steeds massaal in een thuisbatterij. ‘Budgettair gaan hier veel middelen naartoe, die beter en efficiënter ingezet kunnen worden. En aangezien het geld niet aan de bomen groeit, moeten we dan ook keuzes maken', aldus Demir.

Reputatie 4

subsidies vertekenen altijd de echte werkelijkheid. als we subsidie krijgen op warmteopslag in dakpannen (willekeurig voorbeeld), is dat dan ook de beste manier om aan duurzaamheid te doen om zo het ecologisch evenwicht te herstellen? 

Het effect van een subsidie is geld en winst. Als mensheid zijn we vooral bezig met geld verdienen, dat is 1 van onze weinige drijfveren in het leven (uiteindelijk). Als we dus warmteopslag in dakpannen financieel aantrekkelijk maken middels subsidies, gaat iedereen het doen. Dat het verder weinig effect op duurzaamheid (op de lange termijn) heeft, doet niet ter zaken. Onze korte termijn behoefte (geld verdienen), wint het van de lange termijn duurzaamheid.

 

Reputatie 7
Badge +1

Dat ook de Belgen zoekende zijn in de energietransitie naar een efficiënte(re) besteding van belastinggelden blijkt uit het hierboven door @jvdleeuw gelinkte artikel (het deel wat niet hierboven staat):

Citaat: Premie warmtepompboiler verdubbeld
Waar de premie voor de thuisbatterij stopgezet wordt, wordt de premie voor de warmtepompboiler verdubbeld. ‘De middelen die vrijkomen, zetten we zo efficiënter in voor het ondersteunen van de investering in een warmtepompboiler voor het opwekken van sanitair warm water, een ‘thermische’ batterij, wat het energieverbruik enorm kan verlagen’, aldus Demir. ‘Naar schatting staan er in Vlaanderen nog 500.000 à 600.000 klassieke elektrische boilers. Dit zijn allemaal grote energievreters die niet meer thuishoren in onze woningen. Eigenlijk moet een warmtepompboiler de standaardtechnologie worden. We kunnen ons niet langer permitteren om een energieverslindende, klassieke elektrische boiler te blijven gebruiken. Met een eenvoudige ingreep kunnen we het elektriciteitsverbruik drastisch doen dalen.’

Eerder dit jaar werd al beslist om de steun te verhogen van 300 naar 450 euro. De steun wordt nu nog eens verdubbeld naar 900 euro voor installaties met eindfactuur sinds 1 juli 2022. Deze hogere premie loopt tot eind 2025.

einde  citaat

Dit was eind 2022 - ik ben benieuwd of deze subsidie veel efficiënter is (voor wie en wat - netcongestie, balanceren afname/opwek?)  dan de stopgezette subsidie voor de thuisbatterij.
Vooral ben ik benieuwd hoe zoiets in België “gemeten” wordt.

Reputatie 6
Badge

Ik heb al eens gekeken naar een accu systeem voor thuis om een nood stroom voorziening te hebben die dan ook 3 fase 16A kan leveren.

 

Als ik naar mijn verbruik en PV teruglevering kijk het afgelopen jaar en daar een analyse voor maak wat een accu zou betekenen kom ik er op uit dat ik met een accu die voldoende vermogen kan leveren voor de 3 fase 16A opstelling zo’n 2815 kWh per jaar minder uit het net hoeft af te nemen.

 

Hiervoor moet ik dan zo’n 3205 kWh van mijn PV stroom in de accu’s stoppen, het verschil gaat op aan verliezen.

 

Het blijft zo dat ik dan in de zomer nog steeds 8010 kWh aan het net zou hebben geleverd, dus de teruglevering wordt vooral voorkomen in het najaar, de winter en het voorjaar wanneer de hoeveelheid terug geleverde stroom toch al geen probleem is voor de onbalans op het net.

 

Mijn conclusie is dat hoewel het economisch gezien nog niet interessant is lost het geen energie onbalans probleem op, en als om de toekomst de accu goedkoper zou zijn, zal het hooguit gunstiger zijn voor de energie rekening als het salderen opgehouden is het lost geen net issue op.

 

 

Ik kan de simulatie ook met een kleinere accu doen die dan sneller zal slijten vanwege de hogere laad en ontlaad stromen die dan door 1 accu gaan lopen, maar heel veel verschil geeft dit niet, in beide gevallen is de accu vaak of leeg of vol:

 

 

Reputatie 7
Badge +1

@PC  De simulaties c.q. de conclusies zijn er al jaren bekend (tenminste bij mij). Maar je kan idd. ze niet vaak genoeg herhalen. Voorlopig is en blijft de thuisaccu niet zinvol en mist in de energietransitie bijna alle doelen.

Hadden de (energie)politici in België ook simulaties gebruikt/bekeken was er vermoedelijk nooit een subsidie op aanschaf van de “thuisaccu” gekomen.

Ik vraag me steeds meer op welke manier deze subsidies telkens weer hun/een doel missen en niemand in de politiek hier snel op reageert ondanks dat er volop signalen waren.
 

Reputatie 6
Badge

@PC Hartelijk dank voor je uitgebreide reactie. Mooi dat je een dergelijke simulatie kunt maken. De plaatjes roepen natuurlijk ook gelijk weer vragen op.

 • Je baseert je simulatie op een 3 fase noodstroom voorziening. Voor de “normale” stroomstoringen lijkt me een enkele fase voldoende en aanzienlijk goedkoper. Je moet dan natuurlijk wel je kritische belastingen goed organiseren.
 • Heb je bij de schatting van de vermogens die de accu in en uitgaan een bepaald laad regime gehanteerd. Ik neem aan dat de acculader staat ingesteld op een voor de accu geschikt laadprofiel, maar dan nog kun je laden en ontladen "slim regelen”
 • De plaatjes geven jaarprofielen terwijl we weten dat we met accu's geen seizoen problemen kunnen oplossen. Wat mij betreft is een 24 uurs dagcyclus + noodstroom het maximaal haalbare.
 • Een kleinere accu moet zeker mogelijk zijn. Zolang er geen uiterste lading en ontlading plaats vindt moet een accu met een life cycle van >6000 toch wel 20 jaar kunnen meegaan. (kWh prijs < 10 cent).
 • Bij je conclusie heb ik wel vragen. Je hanteert misschien een andere definitie van onbalans, dan dat ik gewend ben. Voor mij is de onbalans het niet in evenwicht zijn van opwekking met verbruik. De accu maakt het mogelijk gebruik van energie uit te stellen en dus de onbalans te verminderen. De belangrijkste bijdrage zit (naast de noodstroom voorziening) in het verhogen van het directe verbruik achter de slimme meter. Met een goede instelling moet dat ruim het dubbele kunnen zijn van een systeem zonder accu en draagt dus wel degelijk bij aan het verminderen van de onbalans

Hieronder een paar plaatjes van mijn bestaande installatie, de eerste is 2x24 uur in afgelopen januari, de tweede van de afgelopen 2 dagen.

Hierin zie je dat er een maximale ontlading (in de winter) staat ingesteld op 70% van de accu capaciteit, dit is de basis voor de noodstroomvoorziening. In de zomer staat deze op 40% ingesteld. Dit is een van de instelbare parameters in het laad/ontlaad regime.  In de winter wordt de accu alleen gebruikt om de eventuele PV- pieken af te vangen. In de zomer wordt de accu gebruikt om de grid afname stroom op "0” te houden.

 

Reputatie 6
Badge

@PCHartelijk dank voor je uitgebreide reactie. Mooi dat je een dergelijke simulatie kunt maken. De plaatjes roepen natuurlijk ook gelijk weer vragen op.

 • Je baseert je simulatie op een 3 fase noodstroom voorziening. Voor de “normale” stroomstoringen lijkt me een enkele fase voldoende en aanzienlijk goedkoper. Je moet dan natuurlijk wel je kritische belastingen goed organiseren.

Ja, inderdaad, het uitgangspunt was, wat is er nodig om het complete huis off grid te kunnen draaien. Als ik dan kijk naar de vermogens die ik nodig heb kom ik met 3x16A een heel eind.

En om dan de stromen naar de batterijen niet te hoog te maken en de 6000 cycli / 20 jaar te halen en om ook tijdens een milde winterdag een dag offgrid te kunnen draaien moeten er een aantal batterijen in parallel staan.

 

 • Heb je bij de schatting van de vermogens die de accu in en uitgaan een bepaald laad regime gehanteerd. Ik neem aan dat de acculader staat ingesteld op een voor de accu geschikt laadprofiel, maar dan nog kun je laden en ontladen "slim regelen”
 • De plaatjes geven jaarprofielen terwijl we weten dat we met accu's geen seizoen problemen kunnen oplossen. Wat mij betreft is een 24 uurs dagcyclus + noodstroom het maximaal haalbare.

In de simulatie ben ik uitgegaan van zo lang mogelijk geen stroom uit het net af te nemen en dat inderdaad per dag bekeken. Met zo’n systeem zou ik in princiepe het terug leveren voor een groot deel kunnen verschuiven naar de uren dat er geen overschot is (‘s avonds, ‘sochtends), maar gezien de opbrengst van mijn PV op de piek in de zomer, zal dat niet helemaal gaan tenzij ik meer accu en duurdere omvormers neem, en dat zie ik niet zo snel gebeuren.

 

 • Een kleinere accu moet zeker mogelijk zijn. Zolang er geen uiterste lading en ontlading plaats vindt moet een accu met een life cycle van >6000 toch wel 20 jaar kunnen meegaan. (kWh prijs < 10 cent).
 • Bij je conclusie heb ik wel vragen. Je hanteert misschien een andere definitie van onbalans, dan dat ik gewend ben. Voor mij is de onbalans het niet in evenwicht zijn van opwekking met verbruik. De accu maakt het mogelijk gebruik van energie uit te stellen en dus de onbalans te verminderen. De belangrijkste bijdrage zit (naast de noodstroom voorziening) in het verhogen van het directe verbruik achter de slimme meter. Met een goede instelling moet dat ruim het dubbele kunnen zijn van een systeem zonder accu en draagt dus wel degelijk bij aan het verminderen van de onbalans

Met de onbalans bedoelde ik de onbalans in het net, niet mijn eigen onbalans. Met de omvormers en accu’s die voldoende zouden zijn voor mijn huis noodstroom voorziening, kan ik in de goede PV maanden niet mijn volledige productie die ik zelf niet direct gebruik in accu’s kwijt en in de tijd verschuiven voor terug levering naar een moment dat het net geen overschot aan stroom heeft.

Het wordt er uiteraard wel een stuk beter van.

 

Als teruglevering op dat soort momenten geld zou kosten, dan zal ik PV moeten gaan afschakelen in de toekomst.

Reageer