New

De goedkoopste warmte zonder aardgas, voor bestaande huizen


Reputatie 4
Badge +1
Nederlandse huizen moeten van het gas af, en in het klimaatakkoord zijn er 2 opties:
 • isoleren en verbouwen tot ..., een warmtepomp, en stroom kopen
 • een warmtenet aanleggen en warme uit een biomassa centrale, en warmte kopen

Ik vind dat er nog een derde optie is
 • Goedkope stroom opwekken, en alleen een elektrische CV ketel en boiler installeren
Dit item is gebaseerd op de reactie van de VEH op het klimaatakkoord
Waarbij ze de kosten schatten per type woning en een aantal labels
https://www.eigenhuis.nl/besparen-op-energie/stoppen-met-aardgas-hoeveel-kost-dat
Mijn derde optie staat daar niet bij

ER zijn al diverse gerelateerde topics, op basis van de gebruikte steekwoorden, toch is dit een nieuwe invalshoek, namelijk de echte kosten per ton CO2 reductie
Huishoudens mogen in het klimaatakkoord van het gas af op een heel dure manier, terwijl bedrijven de goedkope manier mogen doen, maar ook huishoudens kunnen op een goedkope manier van het gas af.

Voorafgaand aan het onderhan delen over het klimaatakkoord, bereken de PBL de CO2 reductie kosten van de vele opties die er zijn.
Zie deze tabel
Wat opvalt in deze tabel,
zijn de hoge kosten voor huishoudens, in de onderste helft
Een de veel lagere kosten voor duurzame opwek, of het klimaatneutraal maken van centrales.
Waarom zouden huishoudens ook niet gebnruik kunnen maken van de lage kosten uit het bovenste deel van de tabel?
Vroeg ik me af

Nul op de meter renovatie, kost 400 EUR per ton CO2 reductie, en dat moet volgens het klimaatakkoord bijna overal gebeuren. Of de iets goedkopere bijna NOM, of "Isolatiebestaande woningen" nog steeds 290 EUR per ton CO2 reductie.
Of "warmtenetten" ook 290 EUR per ton CO2 reductie


Van het gas af met goedkope stroom uit windmolens of zonneweides
Als een grote groep VEH leden samen een windpark kopen, van bijv 100 MW, kost bijv 150 miljoen
Dan kunnen die ook geld toekrijgen voor hun CO2 reductie, ipv er voor betalen.

Dat is mijn derde van het gas aanpak.
Een huishouden koopt in dat gemeenschappelijke windpark een kavel van bijvoorbeeld 6000 EUR, goed voor een aardgas equivalent van 1800 m3 aardgas per jaar
Ze mogen die stroom salderen, dat levert veel voordeel, dus meedoen is aantrekkelijk
Naast dat kavel windpark, vervangen ze de gas-CVketel door een elektrische, en er komt een elektrische boiler bij voor warm water.

Een verbouwing is niet nodig. Dat scheelt veel geld.
Met dat 100 MW windpark kunnen 25.000 huishoudens van het gas af.

Dit is belangrijk voor de Regionale Energie Strategieën, RES, waar de belangen van de VEH leden tellen.
Gemeentes moeten namelijk een warmte plan maken, welke wijken wanneer van het gas af gaan.
Partijen bij het klimaatakkoord willen namelijk graag nieuwe warmtenetten aanleggen.
Daarvoor moet de gemeente wijken aanwijzen waar ze een warmtenet willen.
In de RES moet de gemeente ook nieuwe windparken en zonneweides plannen.

Maar, met een kavel windpark of zonneweide gaat een huis goedkoper van het gas af dan met een warmtenet, zie de tabel.
Dus is het belangrijk dat wij burgers opkomen voor keuze vrijheid.

Lagere energiebelasting
Een puur elektriche verwarming moet wel met goedkope stroom gevoed worden, daarvoor is korting op de energiebelasting nodig. Datis te doen, als huishoudens zelf eigenaar zijn van het windpark.
Bedrijvenm betalen al veel minder energiebelasting
Zonnepanelen op eigen dak, dar hoeft nu ook geen energiebelasting op betaald te worden, dat hjeet salderen
En de postcode roos is ook een regelign met tijdelijke vrijstelling van de energiebelasting.

En, de regering wil ons verleiden om van het gas af te gaan, en een elektrische auto te kopen, en over te stappen op duurzame stroom
Dat is dus het goedkoopst door huishoduens die zelf sduurzame stroom opwekken, waar dan ook in nederland, of de Noordzee, vrijstelling te geven van energiebelasting.
Of zo'n laag tarief, dat veel mensen het aantrekkelijk vinden, dat het verleidelijk wordt mee te doen.
Daarbij is het goed opletten, of en hoe de kosten in de toekomst veranderen.
Een tijdelijke verlaging helpt niet, want dan wil je na die goedkope periode iets anders.

Ook hier is beïnvloeding nodig.

19 reacties

Reputatie 6
Badge
Nederlandse huizen moeten van het gas af, en in het klimaatakkoord zijn er 2 opties:
 • isoleren en verbouwen tot ..., een warmtepomp, en stroom kopen
 • een warmtenet aanleggen en warme uit een biomassa centrale, en warmte kopen
Ik vind dat er nog een derde optie is
 • Goedkope stroom opwekken, en alleen een elektrische CV ketel en boiler installeren
Dit item is gebaseerd op de reactie van de VEH op het klimaatakkoord
Waarbij ze de kosten schatten per type woning en een aantal labels
https://www.eigenhuis.nl/besparen-op-energie/stoppen-met-aardgas-hoeveel-kost-dat
Mijn derde optie staat daar niet bij

Voor mij is dit gewoon de "all electric" optie, alleen met een veel hoger elektra verbruik (COP=1).
Goedkope groene stroom opwekken moeten we zowiezo doen, daar is ook niemand op tegen.
Hoe die opwekking gefinancierd wordt doet er in principe ook niet toe, doel van die opwekking zou alleen nooit primair "geld verdienen" mogen zijn; niet voor de overheid en niet voor particulieren of bedrijven.
De consequentie van deze optie is wel dat in het algemeen het huishoudelijke elektraverbruik enorm zal stijgen. Een integrale forse opschaling van het elektriciteitsnet is dan niet meer te vermijden. Deze kosten worden gemakshalve hier weggelaten.
Dit zal afgezien van de directe kosten bij de aanleg (CO2 productie) ook een stevige ontwrichting van de leefomgeving opleveren.
Reputatie 4
Badge +1
Klopt, JvdLeeuw
Mijn voorstel is nu een 100% all electric oplossing voor van het gas af, als extra optie
Het doel ervan is de van het gas af transitie betaalbaar te maken. Deze technische EN politieke keuzes zijn nu het goedkoopst.
Niet alleen voor veel huishoudens
maar ook voor de samenleving als geheel.

Met 2 doelen, kwam ik op bovenstaande aanpak uit.
Maar het gaat me hier niet om de techniek, maar om de kosten van de eerste golf van het gas af, voor de mensen die in de wijken wonen die dat treft.
Het klimaatakkoord kiest een onnodig dure aanpak.

In het klimaatakkoord moeten gemeentes woonwijken aanwijzen die als eerste van het gas af gaan.
Het plan sis de huizen sterk te verbouwen, met een complete nieuwe isolerende buitenschil, inclusief ramen en deuren
En dat de bewoners dat gaan betalen met een 20 jarige lening, waardoor ze er financieel "niet op achteruit gaan"
Maar bedrijven gaan hun kosten voor 80% doorberekenen aan consumenten, huishoudens
Er komt gewoon meer inflatie, waarmee wij die bedrijven weer financieren.
Dus per saldo gaan huishoudens er in het klimaatakkoord wel degelijk op achteruit

Daarom vind ik dat er een extra actie nodig is, en salderen is een mooi en vooral aantrekkelijke invulling daarvan.
Huizen in de eerste aangewezen wijken hoeven dan niet te verbouwen, en kunnen van het gas af met
 • een kavel windpark
 • salderen
 • elektrische CV-ketel
 • elektrische boiler
En nog geld overhouden ook.
Dat pakket maakt het veel aantrekkelijker om mee te doen.

Zo kunnen de eerste huizen en wijken van het gas af. Met voordeel
Ja, ze verbruiken veel stroom, maar dat hoeft niet in heel Nederland zo te gaan, en met salderen is het ook goedkoop.
Die huizen gaan waarschijnlijk ooit een keer toch verbouwen, en isoleren, dan gaan ze ook minder stroom verbruiken.
Daardoor komt er weer ruimte vrij op het net, en in de windparken en zonneweides

Afhankelijk van hoe zwaar het lokale net is, kan wellicht slechts een deel van de huizen in en wijk, op deze manier van het gas af. Er zijn voorlopig toch niet genoeg kavels windpark te koop.

Verder is er een groot tekort aan bouwvakkers en aannemers die al onze huizen kunnen verbouwen.
Ze zijn al meer dan 10 jaar bezig om voor bestaande huizen een aanpak te ontwikkelen die betaalbaar is. Laten we eerlijk zijn die hebben ze nog niet.
Daarom vind ik dat de VEH nu aan de bel moet trekken, geen van het gas af, zolang die verbouwing zo duur is.

Mijn simpele aanpak is ook veel goedkoper.
Het gaat dan niet voor de hele wijk, maar bijvoorbeeld de helft van de wijk, en niet in een keer, maar over een periode van 10 jaar, dat steeds meer huishoudens een kavel windpark kopen.

Wellicht komt er een warmte pomp, die betaalbaar water van 70 graden levert, dan kan die ook de gas Cv-ketel vervangen, ipv de 100% elektrische Cv-ketel.
Maar die is er nu niet, en wel een betaalbare elektrische Cv-ketel

Dus moeten we serieus kijken naar zo'n oplossing, om bewoners niet onnodig en decennia op kosten te jagen.
Waarom zouden we dat laten gebeuren, als het niet nodig is?


Kijk even naar de hele energietransitie
Salderen kan met salderen een koopkracht voordeel van 3000 EUR opleveren

Reputatie 7
Badge +3
@HenkDaalder . Het is een misverstand dat de kostprijs van groene stroom € 0,04 bedraagt. Anders zou wind- (en zonne)energie immers niet met de SDE subsidie gesubsidieerd hoeven te worden. Daarnaast kan je met windstroom huizen ook niet altijd verwarmen aangezien het, ook in de winter, het niet altijd hard genoeg waait. Als het niet waait en heel Nederland wordt elektrisch verwarmd (met een COP van 1:1) zal de stroomprijs op dat moment flink pieken.

Lokaties voor windparken op zee worden aanbesteed. Als particulier kom je nooit onder een lagere kostprijs dan daarin gespecialiseerde bedrijven. Daarnaast moeten windturbines op zee juist zo groot mogelijk worden aangezien je dan per km2 tot een hoger opgesteld vermogen en kWh opbrengst komt.
Reputatie 4
Badge +1
Echt @Driepinter De kostprijs van stroom uit een windpark op het land om ca 3 a 4 cent per kWh
Dat leid ik af uit de jaarlijkse adviezen van ECN voor de hoogte van de SDE subsidie

In de huidige praktijk wordt een windpark altijd door de bank gefinancierd, dat eist de SDE regeling.
En om SDE subsidie te krijgen, moet de stroom op de markt voor stroom verkocht worden voor een markt conform tarief.
Dat leid er toe dat de SDE subsidie de stroom subsidieert tot een tarief van 7 a 8 cent per kWh
Zodat banken en commerciële exploitanten er goed aan kunnen verdienen.

Het verschil met mijn aanpak zit er in dat ik dat windpark, voor eigen geb ruik wil verkopen aan stroomverbruikers, elk huishouden een kavel voor eigen gebruik.
Dan is er geen handelsrisico meer, want je verbruikt all stroom zelf.
Maar dan is wel dat salderen nodig, zodat je op jaarbasis ale stroom uit je eigen kavel windpark kunt verbruiken
De windcentrale doet dit al, maar betaalt toch de energiebelasting
Bij echt salderen betaal je geen energiebelasting

En ander aspect van salderen is het balanceren van het net, en het opvangen van het verschil tussen dagelijks gebruik en wat de wind oplevert, net as bij zonnepanelen
Dat is een dienst die we nu ook al betalen, bij alle huis aanslutingen, en die kost 0,1 cent per kWh, over alle verbruik.
Dat zit in die 3 a 4 cent per kWh.

Een andere kostenbesparing is dat bij een SDe gesubsidieerd windpark, dat de bank eist dat het in 15 jaar is afgeschreven, en de financiering afgelost, met de SDE als garante voor de bank.

Maar als wij zelf eigenaar zijn, dan kan dat zelfde windpark ook 25 jaar mee, en langer. Dus lager afschrijvingskostn en lagere kostprijs van de stroom
Als wij als eigenaren de windmolens bij storm, wat langzamer zetten, of vaker uit, gaan ze langer mee.
Die pieken zijn schaars, maar terug regelen of uitzetten voorkomt veel slijtage, doordat die slijtage vooral optreedt door de windvlagen.

COP van 1
Het lijkt vreemd om daar genoegen mee te nemen, maar als de stroom goedkoop is, dan dat goedkopere warmte zijn dan met een warmtepomp.
En om voldoende snel huizen van het gas af te halen, kan dit de beste manier zijn, er is meer dan genoeg duurzame energie


Dan het aanbesteden van grote offshore windparken
Juist dat kan ook de VEH organiseren, met haar leden.
We hoeven alleen maar een bureau te zoeken dat ons adviseert, en meedoen in de aanbesteding organiseert.
Ik verwacht dat als 1 miljoen VEH leden samen eisen dat ze de stroom van dat offshore windpark mogen salderen, dat er maar weinig politici zijn die daar tegen zijn.
Een offshore windpark van 700 MW, kost orde van grootte 1000 tot 1500 mijoen
Bij kavels van 6000 EUR, hebben we 250.000 leden nodig.
Maar elk kavel grootte is mogelijk. Er komt dan vanzelf een handel in kavels op gang, waarbij mensen eenstukej verkopen als ze het huis verder isoleren of bijkopen als ze een elektrische auto hebben gekocht.

We kunnen ook eerst dat salderen regelen en een eigenaar van een bestaand wind[ark benadere nof die het in kavels wil verkopen aan stroomverbruikers, daarbij zal die eigenaar wel een extra v ergoeding willen hebben, maar door het voordeel van salderen, is die ruimte er ook
Het zelfde geldt voor een windpark op het land.
Het voordeel van salderen lever je gedeeltelijk in bij de grondeigenaar, die kiest dan voor huishoudens als eigenaar, ipv een bank financiering, voor een extra hoge grondvergoeding,

Dit zijn allemaal invullingen van wat minister Wiebes met verleiden bedoelt
Een deel van het voordeel landt uiteindelijk bij bedrijven, dat is zijn doel
En een deel haalt de regering op met KM heffing en een hogere vliegtax

Dat zijn allemaal uitkomsten van belangenbehartiging.
Door dat als vereniging te doen, realiseren we extra koopkracht en ons deel van de energietransitie

Alleen banken en investeerders verdienen minder.
Reputatie 7
Badge +3
Echt @Driepinter De kostprijs van stroom uit een windpark op het land om ca 3 a 4 cent per kWh
Dat leid ik af uit de jaarlijkse adviezen van ECN voor de hoogte van de SDE subsidie

Kostprijs stroom uit een windpark op het land is geen 3 a 4 cent per kWh. Dat haal je op zee amper (vandaar dat het daar wel zonder subsidie kan en op land het dus wel met subsidie moet)


In ander aspect van salderen is het balanceren van het net, en het opvangen van het verschil tussen dagelijks gebruik en wat de wind oplevert, net as bij zonnepanelen
Dat is een dienst die we nu ook al betalen, bij alle huis aanslutingen, en die kost 0,1 cent per kWh, over alle verbruik.

Tweede misverstand. Balanceren is niet het opvangen van het verschil tussen dagelijks gebruik. Stroom die geleverd moet als het niet waait en er geen zon is wordt thans fossiel opgewekt. kWh's opgewekt door gascentrales kosten circa 4 cent per kWh. En dus geen 0,1 cent per kWh. Balanceren is het aan de knoppen zitten om het net op 230 Watt en 50 Herz te houden. Wat je daar voor nodig hebt is stroom opgewekt door gascentrales (à minimaal 5 cent per kWh).
Maar als wij zelf eigenaar zijn, dan kan dat zelfde windpark ook 25 jaar mee, en langer. Dus lager afschrijvingskostn en lagere kostprijs van de stroom

Ook door SDE gesubsideerde windturbines en zonnepanelen kunnen gewoon langer dan die 15 jaar werken en stroom leveren. Het is alleen logisch dat men oude reeds subsidieloze windturbines wil voor vervangen voor nieuwe (grotere en dus weer SDE-subsidie).
Reputatie 6
Badge
Het wordt hoog tijd dat we op dit forum alleen nog maar praten over de echte werkelijke kosten om energie effectief bruikbaar te maken ( = af te leveren bij de gebruiker.)
Allerlei discussies over subsidie moeten stoppen, het gaat hierbij alleen maar over het afwentelen van kosten op andere (belastingbetalers). en het prikkeleren van investeerders (=risico nemers.)
We hebben daarmee ook veel te weinig aandacht voor de noodzakelijke infrastructuur om de energie daar te brengen waar hij werkelijk nodig is.
Reputatie 7
Badge +3

Allerlei discussies over subsidie moeten stoppen, het gaat hierbij alleen maar over het afwentelen van kosten op andere (belastingbetalers). en het prikkeleren van investeerders (=risico nemers.)


Ik zie vooralsnog geen enkel risico dat het plan in dit topic wordt uitgevoerd.

Afkeer tegen subsidie lijkt me nogal ideologisch gedreven. Feit is dat we er nu een rendabele energiebron bij hebben (wind op zee) dankzij het feit dat windenergie de laatste decennia is gesubsidieerd. U bent tegen discussies over (voor) subsidies om "investeerders/risico nemers niet valselijk te prikkeleren". Vindt u het dan wel goed dat consumenten een elektrische cv ketel kopen vanwege de (valse) belofte van een kostprijs van wind op land van 4 eurocent en balanceren wordt verward met het achter de hand houden van (dure) gascentrales ?
Reputatie 6
Badge
Ik zie vooralsnog geen enkel risico dat het plan in dit topic wordt uitgevoerd.

Ik hoop maar dat dat voor elk weldenkend mens geldt

Afkeer tegen subsidie lijkt me nogal ideologisch gedreven. Feit is dat we er nu een rendabele energiebron bij hebben (wind op zee) dankzij het feit dat windenergie de laatste decennia is gesubsidieerd. U bent tegen discussies over (voor) subsidies om "investeerders/risico nemers niet valselijk te prikkeleren". Vindt u het dan wel goed dat consumenten een elektrische cv ketel kopen vanwege de (valse) belofte van een kostprijs van wind op land van 4 eurocent en balanceren wordt verward met het achter de hand houden van (dure) gascentrales ?


In mijn optiek zijn subsidies zeker legitiem om extra aanloopkosten bij het opzetten van nieuwe produktie technieken op te vangen en te voorkomen dat deze kosten te veel op de "early adaptors" worden afgewenteld. Als kosten niveau's stabiel en betrouwbaar zijn geworden is er wat mij betreft geen reden voor subsidie meer.
Dat er uiteindelijk verschillende technieken worden ingezet die elk weer een eigen kosten profiel hebben is prima, spreiding is altijd goed. Maar voor de consument mag dat eigenlijk helemaal geen rol spelen; de marktprijs van een kWh heeft niets te maken met de opwekkingstechniek.
Mensen die denken energie te kunnen verspillen door onverstandig gebruik en daarmee ook nog onnodig de kosten van de infrastructuur opjagen, moeten naast hun onnodig hoge energie rekening nog een extra bijdrage aan de bekostiging van die duurdere infrastructuur leveren.
In feite is dat nu ook al zo in de vaststelling van de vastrecht tarieven.
Een ander voor de verkwisting op laten draaien lijkt me echt te gek voor woorden
Reputatie 4
Badge +1
Ik maak me wel druk om overbodige subsidies, omdat het een exploitatie subsidie is, en naarmate er steeds meer stroom wordt opgewekt, lopen die kosten op.

Nu blijkt dat de kostprijs van stroom uit windmolens op het land 3 a 4 cent is, is dat ook relevant, want windmolens werken automatisch, net als zonepanelen op eigen dak.
Een NOM woning kan, met salderen, net genoeg stroom opwekken, met die zonnepanelen op het eigen dak.
Maar bestaande woningen hebben meer stroom nodig, vooral bij een simpele elektrische CVketel

Dit is relevant, omdat zelf stroom opwekken, een vergelijkbare transitie is van iedereen huur woning naar nu de helft van de nederladners die in een koopwoning woont, voor veel lagere kosten dan in een huurwoning.

De onderstaande kostprijs van 3,3 tot 4 cent per kWh komt uit 2 documenten
Het SDE subsidie tarief voorstel van PBL cs aan de regering
https://www.pbl.nl/publicaties/eindadvies-basisbedragen-sde-2019

En ter controle de opbrengst van en windmolen volgens de leverancier
Die opbrengst is nodig om de afschrijvingskosten te bepalen
Op deze pagina een grafiek met de jaar opbrengst van een windmolen van 3,45 MW, bij 6 m/s windsnelheid: 2400 kWh, per kW opwek vermogen.
https://www.vestas.com/en/products/4-mw-platform/v136-_3_45_mw#!aep

Eerst het document van PBL, zie pag 34, een screenshot hieronder


Bovenin de aanschaf kosten van een kavel van 1 kW opwek vermogen 1160 EUR, bij een afschrijving periode van 25 jaar, is dat 46,40 EUR
Daar komt 12,30 EUR per jaar bij
Totale vaste kosten per jaar 58,70 EUR

Dit stukje windmolen van 1 kW kent bij de SDE tarief berekening 2420 vollast uren, in gebieden met weinig wind. Dat is 2420 kWh per jaar
Daarmee komen de vaste kosten per kWh op 2,44 cent per kWh

Maar Vestas beloofd voor zijn windmolen van 3,45 MW, een opbrengst van
11.000 kWh per jaar bij 6 m/sec gemiddeld per jaar
13.000 kWh per jaar bij 7 m/sec gemiddeld per jaar
Of 3188 kWh per kW. Daarmee komen de vaste kosten op 1,8 cent per kWh
Of 3768 kWh per kW. Daarmee komen de vaste kosten op 1,55 cent per kWh

Daarnaast zijn er variabele kosten, ook boven in het plaatje, de onderste set bedragen, ca 1,5 cent per kWh. Dit is vooral onderhoud van de windmolen.

Deze vaste en variabele kosten bij elkaar, komt op 3,3 tot 4 cent per kWh De kostprijs van de stroom uit een eigen kavel windpark.

Ja, om die kostprijs ook te krijgen, moeten we mogen salderen.
Maar de regering beweegt al die kant op.
En het is nu eenmaal veel goedkoper voor iedereen, ook de regering, als ze dit toestaan.
Want je eigen stroom opwekken is risicoloos, dus hoeft er ook geen commerciele partij tussen te zitten.
Bedrijven kopen al hun eigen kavel windpark, zoals onlangs Microsoft Nederland voor zijn Nederlandse servers.
https://www.stichtingmilieunet.nl/andersbekekenblog/energie/microsoft-koopt-nederlandse-winenergie-van-windpark-borssele-iii-en-iv-by-eneco.html

Daarom is het relevant te kijken wat die kostprijs is, en hoe ook de leden van de VEH daar voordeel van kunnen krijgen.
De kosten besparing voor deelnemende huishoudens is veel groter dan de regering aan energiebelasting mist. Er zullen dus ook ondernemers komen die hier een verdienmodel voor bedenken.
Daarom kan een belangenbehartiger er beter ook over nadenken.
Los van ideologische overwegingen, de echte markt is zonder moraal.
En daar kost zelf opgewekte stroom 3 a 4 cent per kWh
Reputatie 7
Badge +3
Beste topicstarter. Heel uw plan met zelf goedkope stroom à 5 cent per kWh (en dat dan ook nog eens salderen, dus ook nog eens elektrisch huizen verwarmen terwijl het niet waait) berust op een misverstand. U haalt de SDE + - subsidie en de kostprijs door elkaar. Dat wordt duidelijk aan de hand van tabel 5.4. Advies SDE+ (de subsidie dus) loopt op bij te verwachten lagere gemiddelde windsnelheden. Terwijl de kostprijs (kWh-opbrengst / investeringsbedrag) bij een lagere gemiddelde windsnelheid natuurlijk juist oploopt ! Een windturbine aan zee draait nu eenmaal efficiënter dan een windturbine in Limburg. Het is nu juist om dat te compenseren dat de getallen onder 'Advies SDE+ ' oplopen bij een lagere gemiddelde windsnelheid. En de kostprijs van een windturbine heeft ook echt niets te maken met in welke windsnelheidscategorie door een ambtenaar de betreffende Nederlandse gemeente wordt gedifferentieerd.
Reputatie 7
Badge +3

Mensen die denken energie te kunnen verspillen


Staat los van het feit of die energie wel of niet met subsidie wordt opgewekt.
Reputatie 4
Badge +1
Beste @Driepinter
Je begrijpt mijn voorstel helemaal verkeerd.

Ik gebruik het tarief advies voor de SDE subsidie alleen als basis voor de kostprijs berekening
Of eigenlijk ik neem die over uit dat rapport, dat rekent ook de kostprijs uit, voor een model windpark van 50 MW.

Maar, windpark exploitanten krijgen alleen SDe subsidie, als ze de stroom verkopen.
Wie zijn eigen stroom zelf verbruikt, krijgt geen subsidie.

En dat is precies wat ik voorstel bij een kavel windpark per huishouden.
Elk huishouden koopt dan een kavel windpark of zonneweide, en gaat zijn eigen stroom opwekken.
Dus in mijn voorstel speelt de SDE subsidie verder geen enkel rol, die wordt niet aangevraagd, hij is ook overbodig, bij een stroomprijs van 3 a 4 cent
Helaas noemt de regering dat salderen, "over subsidiëring"
Maar salderen is geen subsidie, en daar hebben we het al veel over gehad.

Wel is het zo dat een kavel windpark in het oosten en zuiden van het land wart minder opwekt, niet veel minder, maar daar moeten de bijpassende type windmolens voor geselecteerd worden.

Daarnaast hebben we een overheid die in het klimaatakkoord huishoudens wil verleiden.
Dat kan de regering budget neutraal doen, door huishoudens met een kavel windpark vrijstelling van de energiebelasting te geven, voor de stroom die ze zelf opwekken.
En die mindere ion komsten te compenseren met een vliegtax, en hogere energiebelasting voor bedrijven

Wie het nieuws over het klimaatakkoord heeft gevolgd, die weet dat de regering ,
 • dat verleiden wil gaan doen
 • en de energiebelasting een beetje gaat verschuiven naar bedrijven
 • en elders, huishoudens ook al korting op de energiebelasting geeft
 • Dat is bij de postcode roos regeling, die ze wil aanpassen
 • en dat is afgesproken, dat burgers toch al eigenaar moeten worden van 50% van nieuwe windparken en zonneweides
En dat de partijen in het klimaatakkoord
 • elke gemeente willen dwingen wijken aan te wijzen die als eerste van het gas af moeten
Dat van het gas af, kost veel geld, voor een groot deel van de bestaande woningen
Maar dat kan dus ook goedkoop, budget neutraal met salderen van de stroom van een kavel windpark, of zonneweide.

Ik wil dat huishoudens de vrijheid moeten krijgen, te kiezen tussen een kavel windpark of zonneweide, en een elektrische CV ketel
Of die dure verbouwing, en inderdaad veel minder, maar wel veel duurdere commerciële stroom verbruiken.

Mijn verwachting
Ik verwacht dat de regering nu wel roept dat ze huishoudens wil verleiden, maar dat ze dat niet echt wil doen.
En dat die huishoudens in de geselecteerde wijken in opstand komen, tegen die dure verbouwing, als er ook een goedkoop alternatief is.
Dus dat de van het gas af transitie niet echt op gang komt Zoals de energietransitie al decennia stagneert.
In de 80er jaren bouwde architect Kristinsson al energie neutrale huizen in Schiedam, maar bouwend Nederland negeerde dat helemaal, 30, dertig, jaar lang

Gemeentes moeten toch al windparken en zonneweides plannen
Daarom probeer ik met dit voorbeeld de kansen voor huishoudens bekendheid te geven
Want in de uitwerking van het klimaatakkoord gaan gemeentes toch al windparken en zonneweides plannen. Daarvoor moeten ze samen in 30 regio's een regionale energie strategie, RES, opstellen
In mijn regio moeten we de helft van de regionaal gebruikte energie lokaal opwekken.
Nu zijn gemeentes bang om met die plannen voor nieuwe windparken naar buiten te komen
Maar als ze ze in kavels aan huishoudens aanbieden, en dat die huishoudens veel voordeel oplevert, verleiden met belasting korting, daalt de kans dat er Drentse anti windmolens toestanden ontstaan in elke regio.

Daarom zie ik gebeuren dat de regering, of de volgende, alsnog huishoudens echt gaat verleiden.
Omdat ook de VVD achterban liever lagere kosten heeft dan verplicht een aannemer inhuurt.
Reputatie 7
Badge +3
Beste @Driepinter

Je begrijpt mijn voorstel helemaal verkeerd.

Nee ik begrijp het niet verkeerd. U haalt het advies voor het toekennen (ondernemers moeten daar immers voor inschrijven) van de hoogte van de SDE subsidie en de kostprijs door elkaar.

Tweede nadeel in uw voorstel van goedkoop (dat overigens weldegelijk duurder is dan wat u aan houdt als kostprijs) windenergie opwekken maar tijdens windstille periodes (tijdens het stookseizoen) wél stroom afnemen (wat dan natuurlijk fossiele stroom is, want de windturbines draaien op dat moment onvoldoende hard, als ook zonnepanelen). Dát is ook een nadeel van salderen: Stroom leveren wanneer de marktwaarde vrijwel nihil is maar tijdens zon-arme (en in uw voorstel wind-arme) periodes "diezelfde" stroom weer afnemen terwijl de daadwerkelijke marktprijs hoog is.

Het prijsverschil tussen stroom bij voldoende zon en wind en onvoldoende zon en wind is echter veel hoger dan de door u genoemde kosten van € 0,01 per kWh van het net balanceren (planning). Waarbij we tevens op het tweede misverstand komen.
Reputatie 4
Badge +1
Nee @Driepinter je begrijpt salderen verkeerd.
Stel, elk huis heeft zonnepanelen, die gaan niet uit als de zon schijnt, ze zetten het overschot op het net.
Fossiele opwekkers moeten voorrang verlenen, en sparen brandstof uit.
Naarmate de zon minder wordt, leveren centrales weer meer, en verstoken ze de eerder uitgespaarde brandstof, gedeeltelijk.
Los van de financiele kant, si hier alleen bij nodig dat bekend is hoeveel zoneenpanelen er zijn, zodat de iedereenkan uitrekenen hoeveel stroom er die dag uit komt, en wanneer, zodat de centrales daar rekening mee kunnen houden.
Die vorm van balancering gebeurt nu ook al, en kost 0,1 cent per kWh, voor een huisaansluiting. En gerekend over het totale jaarverbruik.

Ik zie geen enkele reden waarom dat niet precies zo zopu werken als elk huis een kavel windpark of zonneweide gebruikt.De commerciele opwekkers weten hoeveel stroom er van de markt af gaat, want de door eigenaren voor eigen gebruik opgewekte stroom gaan zij niet verkopen, op jaarbasis.


Nieuwe windparken en zonneweides in het land, nav het klimaatakkoord
In 30 regio's moeen gemeentes samen een regionale Energie Strategie opstellen.
Doel:
 • wek 50% van de in de regio verbruikte energie, ook in de regio op
 • wijs woonwijken aan die als eerste van het gas af gaan, de wijk aanpak
 • maak een warmte plan , ten behoeve van de warmtenet exploitanten, zodat die weten waar ze een warmtenet kunnen gaan aanleggen
Mij gaat het om de nieuwe windparken en zonneweides.
Met de huidige participatie aanpak, worden die windmolens en zonnepanelen van investrerders en de bank, die krijgen daar een belonign voor, zoals vastgelegd in de SDE subsidie regeling
Bewoners betalen die subsidie, en indirect ook de bijdrage van bedrijven

Daarnaast staat in het klimaatakkoord dat 50% van die duurzame opwek, "van burgers" moet worden.
Nu ben jij zo'n burger, @Driepinter
Jij krijgt de keus van de gemeente
 • wil je eigenaar worden, eigenlijk investeerder, en je eigen financieel rendement, en dat van de bank betalen. En de stroom die met jouw geld wordt opgewekt, die moet je gewoon voor een commercieel tarief kopen van een energiebedrijf.
 • Maar je kan ook het vruchtgebruik van jouw stukje duurzame opwek krijgen. Dan krijgt jouw project geen SDE subsidie, maar je krijgt de stroom van jouw stukje windpark of zonneweide.
 • Omdat je met de andere eigenaren in een vereniging van eigenaren zit, beslis je samen over de kostprijs van de stroom. Die is 3 a 5 cent, meer kosten zijn er niet, maar ej kunt er nog wat bij doen, voor een fonds en een extra beloning voor de grondeigenaar, om hem over te halen samen met burgers het windpark te exploiteren. De kostprijs kosten heb je altijd, maar wat je verder doet, beslis je met de vereniging van eigenaren.
 • Je kunt ook beslissen of je het windpark minder stroom laat opwekken, als er te veel is, bij harde wind slijt de windmolen extra, door de windvlagen. Maar, zoals je stelt, de markt is niet perfect, als er veel wind is, wil niemand je stroom kopen, ook al moet dat. Dus sluit de koepel van eigenaren een contract, dat iedereen zijn windpark lager zet, als ze te weinig krijgen voor het overschot aan stroom, maar alleen bij storm, om slijtage te reduceren
De stroom die je met vruchtgebruik krijgt is veel voordeliger
dan de commerciele stroom die je als alleen maar aandeelhouder koopt van een energiebedrijf

Welke van deze 2 opties kies jij en welke denk je dat de meeste mensen kiezen, als 50% van de nieuwe windparken en zonneweides, van burgers moeten worden?

De windmolens en zonneweides moeten er toch komen, want 50% van alle energie moet uit de eigen regio komen.
Het deel dan niet van burgers is, en waar geen vruchtgebruik van is geregeld, moet door iedereen gesubsidieerd worden.

Dit gaat er gebeuren, en dit zijn de keuzes
Daarbij zijn er ook nog mensen die in een wijk wonen die van het gas af moet
Die mensen mogen kiezen,
 • Of een dure verbouwing, met bouwvakkers die schaars zijn
 • Of een grotere kavel duurzame opwek, en alleen een elektrische CV ketel (goedkoopste optie)
De regio die hier niet aan meewerkt, en niet voldoende duurzame opwek, laat boiuwen, die krijgt een besluit van d eprovincie over zich heen, die die wins[parken en zonneweides alsnog aanwijst, en door investeerders laat bouwen, de dure optie.
Blijft de provinie in gebreke, dan doet het rijk dat, zoalsdze in Drenthe hebben gedaan.

Verstandige gemeentes gaan hun inwoners kavels windpark en zonneweide verkopen.
Maar elke burger heeft de keus om daar aan mee te doen of niet.

En er zijn altijd de 3% lokale miljonairs, die graag van de subsidie profiteren, die door iedereen betaald wordt.
Dat 50% burger eigendom is niet gespecifieceerd, 1 burger die alle projecten opkoopt, is ook 50%.
Maar daar hebben "de burgers" niet aan, die moeten dat dan allemaal betalen.

Elk van de 30 regio's moet in de herfst zijn regionale energie stragegie inleveren
En voor het eind van het jaar moet de gemeenteraad er over beslissen
En de provincie, wt ze doen met de tekorten, regios die die 50% duurzaam niet halen
Voorjaar 2020 beslist de regering wat ze doen met de provincies die de regios niet ver genoeg hebben gekregen.

Natuurlijk denkt iedereen dat de soep niet zo heet gegeten wordt als hier beschreven.
Maar dit zijn de opdrachten en opgelgd proces, vanuit het rijk, die alle gemeenteraden in juni hebben geaccepteerd.
Reputatie 4
Badge +1
Het bovenstaande gaat eigenlijk over een Waarde creatie model
Dat is een samenhangend netwerk van partijen die allemaal een rol spelen, en er iets bij winnen en soms wat verliezen

Die waarde is niet alleen geld
ook reputatie en
het vasthouden en werven van leden
het halen van politieke doelen, zoals die 50% lokale opwek en draagvlak voor een windpark.
Het voorkomen van besluiten van hogerhand en zelf de regie houden
Daarmee kunnen politieke partijen hun achterban of favoriete lobbyisten bedienen
En hun reputatie voeden

Partijen
Huishoudens, kunnen een kavel duurzame opwek kopen en dat doen ze voor het financieel voordeel
De rijksoverheid krijgt dan minder energiebelasting, maar benadert wel een doel
 • meer duurzame opwek
 • minder aardgas in de gebouwde omgeving
 • minder CO2 uitstoot in de gebouwde omgeving
De gemeente en raad heeft een instrument voor draagvlak voor windpark plannen
De gemeente kan iets doen tegen energiearmoede
De gemeente krijgt huizen sneller van het gas af, terwijl ze wacht tot aannemers hele wijken verbouwen, zonder dat ze last hebben van het tekort aan bouwvakkers
De gemeente heeft hiermee een alternatief voor het warmtenet,
er zijn minder biomassa centrales nodig
Gebiedsbeheerders, zoals staatsbosbeheer en andere landschaps clubs, kunnen extra geld verdienen met hun toestemming voor windmolens en zonnevelden in hun gebied.
Boeren idem, de grondvergoeding n de SDE wordt steeds lager, die kunnen ze weer opkrikken met een aparte vergoeding van huishoudens.
Windpark en zonneweide bouwers, bouwen dezelfde objecten, maar nu voor stroomverbruikers
Ze doen dat nu voor de verkoop, dus moet het ontwerp er goed uit zien.

Banken verdienen minder, want ze lenen minder uit voor de financiering van projecten
Energiebedrijven verdienen minder want ze verkopen minder stroom
Maar ze hebben nog wel omzet en marge aan het balanceren van het net, en de salderings handel, tekorten aanvullen, overschotten verkopen, of als flexibiliteit verhadelen, en de winst delen met de eigenaren.
Reputatie 6
Badge
Beste @HenkDaalder .
Met alle respect, mijn advies:
Verdiep je eens een keer in de echte pure economie van deze wereld,
Wat zijn echte kosten ? Wat zijn echte inkomsten ? En wat is het rendement op geïnvesteerd kapitaal ?
Gebruik woorden en uitdrukkingen in gangbare en algemeen geldende betekenissen (salderen).
Gooi daarna al die veronderstellingen, allerlei bijzaken die er eigenlijk helemaal niet toe doen en al die politieke fratsen en fantasieën eens aan de kant en probeer je sommetjes nog eens keer helemaal opnieuw te maken op een schoon blad papier.
Kijk ook nog eens goed in je eigen portemonnee.

Met al je lange verwarrende verhalen en schijnargumenten overtuig je vrees ik alleen jezelf, maar niet veel anderen.
Ik weet ook niet waarom je anderen zou moeten willen overtuigen.
Als je voor jezelf denkt de perfecte oplossing te hebben is dat toch prima, meer hoeft niet.
Reputatie 4
Badge +1
Beste @jdeleeuw
Ik zou het waarderen als je met jouw argumenten, mijn verhaal onderuit haalt, ipv het zonder argumenten af te keuren.
Maar het hoeft niet.

De aanpak die ik hier voorstel, maakt geberuik van een nieuwe mogelijkhedi in de energietransitie, dat stroomverbruikers die zelf opwekken, voor de kostprijs.
Dat kan al met zonnepanelen op eigen dak
En bedrijven doen het al met kavels windpark op de Noordzee, zij kunnen dat omdat ze (vrijwel) geen energiebelasting betalen.
Huishoudens kunnen dat ook, omdat die windparken en zonneweides, automatisch en risiscoloos stroom opwekken, wanneer het voor eigen gebruik is.

Nu veroorzaakt de energietransitie allerlei veranderingen, en dus ook kansen voor huishoudens, de leden van de VEH.
Ik vind het nuttig die met andere leden tegen het licht te houden. Zo komen we samen verder.
Voor nu bedankt voor je reacties.
Reputatie 7
Badge +3
Beste @jdeleeuw
Ik zou het waarderen als je met jouw argumenten, mijn verhaal onderuit haalt, ipv het zonder argumenten af te keuren.


 1. U verwart de SDE-subsidie per kWh windstroom met de kostprijs voor windenergie. Die is immers echt hoger dan 4 cent per kWh (denk ook aan de onderhoudskosten aan de windturbines). Een filosofie over banken en investeerders ten spijt.
 2. Salderen leidt er toe dat windstroom op het net geleverd wordt wanneer de prijs laag is maar als de prijs hoog is (als het niet waait en winterzon onvoldoende schijnt) blijft de verwarming toch gewoon aan staan. Kenmerk van salderen is immers helaas dat wanneer je zelf geen wind of zonnestroom kan opwekken de benodigde stroom vrolijk zal worden geproduceerd door kolen- en gascentrales (vooral in de winter, wanneer de zon amper schijnt).
 3. Bij balanskosten gaat een klein deel naar de netbeheerder. Gas- en kolencentrales willen immers ook betaald worden als zij bij weinig wind en winterzon moeten bijspringen.
 4. Beschikbare ruimte op zee wordt nu al middels een tender aan de goedkoopste producent gegund. Uw voorstel voor salderen met eigen windkavels op zee zal dus nihil aan extra windstroom opleveren.
 5. Wind op land is sowieso, per kWh, nog duurder dan wind op zee.
Reputatie 4
Badge +1
Sorry @Driepinter Die stelingen hebben we al 3 keer gewisseld, maar ook nu geef je geen onderbouwing

Ik gebruik het rapport over SDE subsidie hoogte, ALLEEN om daaruit de kostprijs van stroom uit een windpark op het land te bepalen. Dat kan, omdat in dat rapport een berekening voor een model windpark van 50 MW staat. Daarmee bepaal ik de kostprijs voor eigenaar gebruikers. Want de voogestelde tarieven voor SDE subsidie moeten natuurlijk ook de kosten van de bouw en exploitatie bepalen, voor de SDE subsidie ontvangers.

Maar zij gaan uit van
 • afschrijven in 15 jaar,
 • financiering door de bank
 • verkoop van stroom op de markt
Ik stel voor dat
 • elk huishouden zijn eigen kavel windpark betaalt, financiert of uit spaargeld betaalt, ik heb die weggelaten in mijn berekening, want een huishouden is geen bedrijf.
 • Ook de winst voor gesubsidieerde exploitanten heb ik weggelaten, want de eigenaren krijgen hun stroom voor de kostprijs, ze verhandelen hun stroom helemaal niet
 • de afschrijving kan dan 25 jaar zijn, dus lagere afschrijvingskosten per jaar en per kWh
 • de eigenaar de stroom van zijn eigen kavel zelf verbruikt, dus niet verkoopt
 • er is geen SDE subsidie nodig, en die krijg je ook niet als je geen stroom verkoopt
 • er een balancerings contract komt, waarbij op jaarbasis geen stroom verkocht wordt, een balancerings contract met een energiebedrijf neemt dagelijks stroom overschotten af, en levert stroom als de windmolens te weinig opwekken, voor het momentane gebruik van de eigenaren
 • het balancerings contract gaat dus alleen over de kosten van de handel in stroom, en dat tarief is bekend, 0,1 cent per kWh, als het grootschalig gebeurt. En eens, dit is omzet voor een energiehandelaar, niet voor de netbeheerder
 • Die balancerings contract uitvoerder, kan dus op zeer windrijke momenten zeggen dat de windmolens best wat minder kunnen opwekken, want hij krijgt het niet verkocht voor een fatsoenlijk tarief. Maar over het hele jaar zal dat niet heel vaak voorkomen. Dus de verliezen zijn relatief gering. En harde wind geeft ook extra slijtage, dus voor de levensduur is het beter om ze dan toch al uit te zetten.
 • Maar de lage prijzen bij veel wind, zijn een signaal dat de markt gemanipuleerd wordt. Duurzaam heeft voorrang op het net en de markt. Maar fossiele belangen krijgen kennelijk de ruimte om daar niet aan te voldoen. Als na de storm de centrales weer aan de bak moeten, hebben ze duidelijk geen moeite om precies genoeg op te wekken voor concurrerende prijzen.
De aanpak die ik voorstel, laat huishoudens hun eigen stroom opwekken, maar waarschijnlijk niet alle stroom ,aar bijvoorbeeld ergens tussen de 80 en 95%
Er is naast een gewoon stroomcon tract voor de rest, niet zelf opgewekte stroom
Ook een balancerings contract nodig, of handig. Want dan kunne de balancerigns haldelaren onderlign concurreren voor de meest waardvolle dienst voor huishoudens

Reageer