WOZ bezwaar maken niet mogelijk door (meestal vrouwelijke) mede-eigenaar/-bewoner

  • 9 April 2023
  • 2 reacties
  • 187 Bekeken

WOZ  bezwaar maken niet mogelijk door (meestal vrouwelijke) mede-eigenaar/-bewoner 

Zoals vele huiseigenaren hebben wij ons huis op gezamenlijk eigendom staan.
Helaas blijkt bij het indienen van een bezwaarschrift tegen de WOZwaarde dat ons huis bij de gemeente (Arnhem) alleen op naam van mijn echtgenoot staat.

Dat betekent dat ik via mijnoverheid wel kan zien dat ik een huis bewoon, maar ik kan niet het taxatierapport inzien, en ik kan evenmin een bezwaarschrift indienen tegen de WOZwaarde.

Nu heb ik dus namens mijn echtgenoot van een bezwaarschrift ingediend.  Los van het feit dat we beiden tegen de WOZbeschikking bezwaar hebben, is het volstrekt onrechtvaardig en achterhaald dat ik als mede-eigenaar op geen enkele wijze bezwaar kan maken tegen de WOZwaarde van mijn eigen woning.  

dit lijkt mij in strijd met de rechtstatelijke beginselen dat je als direct belanghebbende een eigen recht moet hebben om tegen een beschikking in bezwaar en beroep te kunnen gaan.

Ik verbaas mij erover dat hierover nog geen procedures zijn gevoerd, althans ik ben deze nog niet tegengekomen.

Zijn er meer mensen die dit systeem volstrekt achterhaald vinden? 

Heeft de VEH hier al tegen geageerd? 

 


2 reacties

Reputatie 7
Badge +2

Als ik het goed begrijp dan is het probleem dus u bij de gemeente niet geregistreerd staat als eigenaar?
En vervolgens dat alleen een eigenaar digitaal bezwaar kan maken?

Dat zou dan moeten zijn opgelost door de gemeente in hun administratie te laten aanpassen dat u ook eigenaar bent, iets dat gewoon bij het kadaster gechecked kan worden.

Daarnaast kun je volgens de site van de gemeente Arnhem altijd nog gewoon per post bezwaar maken.
https://www.arnhem.nl/Inwoners/belastingen/bezwaar_maken_belastingen
Op de site geven ze aan dat het wel handig is om altijd eerst contact op te nemen

Overigens volg ik niet wat u bedoelt met “Los van het feit dat we beiden tegen de WOZbeschikking bezwaar hebben”.
Als 1 van de eigenaren bezwaar heeft dan zou dat toch al genoeg zijn om bezwaar aan te tekenen?
Of zijn hier nog speciale regels aan verbonden - het is al weer wat jaren geleden dat ik een WOZ bezwaar heb ingediend - ?

Anne.

Dan moet u zorgen dat u ook als eigenaar staat ingeschreven bij de gemeente Arnhem. Dat lijkt mij sowieso bijzonder verstandig. 

Je wilt er niet aan denken, maar hoe gaat dat nu dan als u in scheiding raakt, of als uw man iets overkomt? Dan bent u bij de gemeente Arnhem dus niet bekend als eigenaar van de woning. Terwijl u dat natuurlijk wel bent. Maar volgens de gemeente bent u ‘slechts’ bewoner.

Ik zou dat probleem als urgenter ervaren dan de WOZ-beschikking die u een paar tientjes teveel kost. 

 

Reageer