Vraag

kosten netbeheerder of VvE (verzwaren elektriciteitsleidingen)

  • 3 November 2023
  • 2 reacties
  • 143 Bekeken

  • Actieve deelnemer
  • 19 reacties

Als in een woning veel meer elektriciteit nodig is, dan zal op een bepaald moment de aansluitwaarde moeten worden verhoogd. De eigenaar van de woning doet hiervoor rechtstreeks een aanvraag bij de netbeheerder. Als deze eigenaar aan de voorwaarden van de netbeheerder heeft voldaan, dan verhoogd de netbeheerder de aansluitwaarde voor die woning. Omdat dit voor slecht die woning is: kosten eigenaar. Voor mij duidelijk. 

Maar in het appartement zijn meerdere woningen. Als alle woningen hun aansluitwaarde verhogen, dan kan de bekabeling in het gebouw wel eens onvoldoende capaciteit hebben! Het bestuur van de VvE is hiervan niet op de hoogte! De eigenaren moeten het immers zelf aanvragen bij de netbeheerder en de netbeheerder informeert het bestuur van de VvE niet. 

Wie (waarschijnlijk of VvE of netbeheerder) is er verantwoordelijk (en betaalt verzwaring leidingen) voor de elektrische bekabeling in het appartementsgebouw tussen de woning en het openbare elektriciteitsnet?


2 reacties

Interessante vraag. Weet je ook hoe die spitsing van de hoofdaansluiting naar een appartement gaat?

Als dat een aparte kabel is voor ieder appartement zou de eigenaar gewezen kunnen worden op MR 1992, art 9.1.b: alles voor zover die installaties (de kabel, verdeler en meter) die niet uitsluitend ten dienste van één privé gedeelte strekken.  Dan zouden de kosten voor de betreffende eigenaar zijn. En dat lijkt mij redelijk totdat iedereen moet verzwaren bijvoorbeeld vanwege volledig elektrische warmtepompen.

Vermoedelijk is die kabel overigens van het elektriciteitsbedrijf en dan lijkt mij het probleem redelijk opgelost. Er is een artikel specifiek voor VVE’s en kabels voor telefoon, TV en elektriciteit maar kan dat niet vinden. Lijkt bijvoorbeeld op BW5 art 20.2.

Toegevoegd:

zie ook:  De eigendom van kabel- en leidingnetten
Dan zou alles tot aan het afnamepunt (meterkast)  niet tot het VVE-leden eigendom behoren (geen natrekking). Ik herinner me nu ook dat wij bij glasvezel contractueel ingestemd hebben dat de glasvezel eigendom blijft van de aanlegger tot aan de meterkast.

Beste Dick F,

dank voor je antwoord.

Elke twaalf woningen is aangesloten op één kabel die leidt naar de hoofdaansluiting  

Vermoedelijk heb je me op het juiste spoor gezet. In het toegevoegde document “de eigendom van kabel- en leidingnetten” vond ik het volgende “Huisaansluitingen voor elektriciteit worden, gelet op de omschrijving in de Elektriciteitswet, geacht onderdeel uit te maken van het hoofdnet en dus valt de eigendom van de huisaansluitingen toe aan de aanlegger van het hoofdnet.” Ik vind dit ook wel praktisch. Zo kan de netbeheerder de belasting van de gemeenschappelijke kabel tussen de woningen en de hoofdaansluiting in de gaten houden. 

Op basis hiervan ga ik er voor verdere discussie van uit dat niet de VvE maar de netbeheerder de zorg heeft over de elektriciteitsvoorziening tussen woning en de hoofdaansluiting. 

Reageer