News

Dit betekent het coalitieakkoord voor huiseigenaren

Dit betekent het coalitieakkoord voor huiseigenaren

Na lang wachten presenteerden PVV, VVD, NSC en BBB hun plannen voor de komende vier jaar. In het hoofdlijnenakkoord staan een aantal beleidskeuzen die gunstig lijken voor huiseigenaren en woningzoekers. Vereniging Eigen Huis heeft zorgen over het schrappen van de salderingsregeling voor zonnepanelen zonder alternatief stimuleringsbeleid. Ook ontbreken maatregelen om de groeiende funderingsproblematiek aan te pakken.

Hoewel veel van de plannen nog uitgewerkt zullen moeten worden door het kabinet – dat er nog niet is – valt op dat de partijen wel oog hebben voor de woonconsument. Zo worden gemeentelijke woonlasten (ozb) gemaximeerd, blijft de fiscale positie van het eigen huis onveranderd en wordt er met miljardeninvesteringen ingezet op meer (betaalbare) bouw. 

Meer weten over de plannen, wat ze beteken voor huiseigenaren en wat Vereniging Eigen huis van de plannen vindt? Bekijk dan deze webpagina van Vereniging Eigen Huis over het coalitieakkoord

Wat vind jij van deze plannen voor de woningmarkt en verduurzamen? Laat het hieronder weten 👇🏻


19 reacties

In de laatste alinea wordt gesteld dat het goed is dat de hypotheekrente niet wordt afgeschaft. 

Nou van mij mag dat best, woonlasten zullen dalen, maar ik denk niet dat de hypotheekverstrekkers (banken) daarmee akkoord zullen gaan; het scheelt hen teveel inkomsten. 

Voordat de laatste overgebleven open ruimte wordt volgebouwd, moet eerst eens bekeken worden hoe groot de behoefte aan huizen echt is. Als ik kijk naar de bezettingsgraad in mijn straat: gemiddeld 1,3 personen in woningen waar voldoende ruimte is voor 6 personen, en naar het feit dat er niemand hier in de straat gedwongen bij pa en moe op zolder woont, maar iedere 20-er in de afgelopen jaren zonder veel moeite een eigen woonruimte vond, dan klopt er ergens iets niet aan het woningnoodverhaal.

“….de hypotheekrente niet wordt afgeschaft.” 

Gaat het hier over de aftrek van betaalde hypotheekrente op je belastbaar inkomen in BOX1 ?
Dan is dit wel een beetje een rare zin,. ja iedereen begrijpt waarschijnlijk wat de schrijver bedoeld, maar hypotheekrente kan niet zomaar door een regering worden afgeschaft. Het gaat om de fiscale effecten van hypotheekrente.

Er moet dringend verandering in de warmte komen.  Het is niet meer normaal wat ik moet betalen aan vaste lasten.  Ik heb mijn gebruik sterk beperkt maar toch betaal ik meer dan ooit.  We hebben hier met monopolie te maken.  Het tarief wordt per 1 januari (duurste periode) vastgezet voor het hele jaar! Ik heb niets te kiezen en ben totaal afhankelijk van Eneco. Mensen die warmte gebruiken worden bewust sterk benadeeld. Ik vind het schandalig dat hier nog geen oplossing voor is gekomen. 

Het idee om de salderingsregeling in één keer af te schaffen is een typisch voorbeeld van een onbetrouwbare overheid. Dezelfde partijen die een paar maanden geleden in de 1e Kamer het (geleidelijk) afschaffen verwierpen komen nu met dit onzalige idee. Het is wel een troost dat het te verwachten is dat deze nieuwe regering ruim voor 2027 verdwenen is en er weer een andere koers kan worden gevaren.

Ik hoop oprecht dat VEH zich in den Haag sterk maakt om het beste voor de zonnepanelen bezitters er uit te halen en ons niet als makke schapen naar de slachtbank laten voeren. We zijn met velen en dat moet voor de beleidsmakers toch een verschil maken want als de benadeelden de volgende keer gaan stemmen zijn ze dit zwalkende beleid nog niet vergeten.

Reputatie 4

In de laatste alinea wordt gesteld dat het goed is dat de hypotheekrente niet wordt afgeschaft. 

Nou van mij mag dat best, woonlasten zullen dalen, maar ik denk niet dat de hypotheekverstrekkers (banken) daarmee akkoord zullen gaan; het scheelt hen teveel inkomsten. 

volgens mij haal je hypotheekrente en hypotheekrente aftrek door elkaar. Hypotheekrente afschaffen lijkt me wel mooi, maar dat is nog nooit ter sprake geweest.

Reputatie 4

 

Ik hoop oprecht dat VEH zich in den Haag sterk maakt om het beste voor de zonnepanelen bezitters er uit te halen en ons niet als makke schapen naar de slachtbank laten voeren. We zijn met velen en dat moet voor de beleidsmakers toch een verschil maken want als de benadeelden de volgende keer gaan stemmen zijn ze dit zwalkende beleid nog niet vergeten.

wacht even, het hogere doel is energietransitie en niet zelf verrijking. Afschaffen die salderingsregeling, is goed voor de transitie en zelfs voor ons. Niet teveel in de korte termijn/winst denken!

It is known, worldwide, that increasing solar and wind beyond 20-30% causes huge increase in the electricity costs (Germany and California are the most known examples, but it's a trend common everywhere), so the decision to stop with subsidies to solar will help to stop the bills to increase. 

The decision to give priority to housing over wind parks is also very positive in many ways.

The decision of having multiple new nuclear plants will also help (a lot) the households and the industry. The example of Finland is in front of everyone (who looks).

In de laatste alinea wordt gesteld dat het goed is dat de hypotheekrente niet wordt afgeschaft. 

Nou van mij mag dat best, woonlasten zullen dalen, maar ik denk niet dat de hypotheekverstrekkers (banken) daarmee akkoord zullen gaan; het scheelt hen teveel inkomsten. 

volgens mij haal je hypotheekrente en hypotheekrente aftrek door elkaar. Hypotheekrente afschaffen lijkt me wel mooi, maar dat is nog nooit ter sprake geweest.

Ik haal hypotheekrente en -aftrek niet door elkaar. De schrijver van het artikel beweert (VEH standpunt?) dat het goed is dat de hypotheekrente niet wordt afgeschaft. 

Reputatie 4

Ik haal hypotheekrente en -aftrek niet door elkaar. De schrijver van het artikel beweert (VEH standpunt?) dat het goed is dat de hypotheekrente niet wordt afgeschaft. 

klopt, VEH haalt dat door elkaar. Hypotheekrente is een gegeven, die kan de politiek helemaal niet afschaffen, waar moeten die arme bankmedewerkers dan van eten? 😉

Hier wordt echt hypotheekrente aftrek bedoeld. Daar is al jaren discussie over of je die moet afschaffen of niet.

Reputatie 4

It is known, worldwide, that increasing solar and wind beyond 20-30% causes huge increase in the electricity costs (Germany and California are the most known examples, but it's a trend common everywhere), so the decision to stop with subsidies to solar will help to stop the bills to increase. 

The decision to give priority to housing over wind parks is also very positive in many ways.

The decision of having multiple new nuclear plants will also help (a lot) the households and the industry. The example of Finland is in front of everyone (who looks).

Do have some material to prove that? I'm gathering data of wind, solar and dynamic energy prices since 1 Jan (see below) Whenever the wind is increasing, tarifs go down, same for sunshine (increase is lower prices).
 

 

Ik haal hypotheekrente en -aftrek niet door elkaar. De schrijver van het artikel beweert (VEH standpunt?) dat het goed is dat de hypotheekrente niet wordt afgeschaft. 

klopt, VEH haalt dat door elkaar. Hypotheekrente is een gegeven, die kan de politiek helemaal niet afschaffen, waar moeten die arme bankmedewerkers dan van eten? 😉

Hier wordt echt hypotheekrente aftrek bedoeld. Daar is al jaren discussie over of je die moet afschaffen of niet.

Maar staat er dus niet.

Typo of weet de schrijver van het artikel weinig van het onderwerp? 

It is known, worldwide, that increasing solar and wind beyond 20-30% causes huge increase in the electricity costs (Germany and California are the most known examples, but it's a trend common everywhere), so the decision to stop with subsidies to solar will help to stop the bills to increase. 

Do have some material to prove that? I'm gathering data of wind, solar and dynamic energy prices since 1 Jan (see below) Whenever the wind is increasing, tarifs go down, same for sunshine (increase is lower prices).

It is not surprising that when you have abundant (or even really unneeded) energy from renewables the price goes down, the question is rather if it increases the rest of the time to cancel the gain or not.

Renewables require much higher system costs to provide for irregular production: just as example, more copper to allow solar to produce in summer peak hours, which must be paid but it won’t be needed the rest of the time. Also, offshore and storage are very expensive.

The remaining plants need to adapt to renewables and ramp up/down much more to compensate, which causes wear and reduced efficiency (and more emissions): as example, the combined gas turbine + steam plants are >55% efficient but they are quite slow to adapt so the steam section is more and more turned off (disconnected) so that only the gas turbine is used (which is just 35-38% efficient). Let’s keep in mind that besides renewables, combined gas+steam is the main source nowadays, this effect is therefore important.

Since the most expensive plants define the price which is paid for all energy (see the principles of the energy exchange market), and fossils become essential to maintain the stability, whenever there is no abundant (or excessive) renewable production, they can ask whatever they want, causing an increase of prices in off-renewable peak hours. Besides the increases system costs, this is the other reason for my statement.

Not to forget that the production contracts wind parks can get often involve being paid... even during periods when they are forced to turn off due to excessive production in the network, so we pay without even getting anything.

All these effects appear once renewable go above 20-30%, and explode above 50%, below the 20% the reduction in prices which most people expect is real, because the network only gets benefits without needing to adapt.

I saw some graphs in the past about this but I didn’t save the links. I found this one for Germany from 2021: “Results show that there is a significant correlation between the forecast of renewable energy sources generation as well as the load on day-ahead electric energy market price”.

Or we look at the opposite effect, when a source which is adjustable but in a planned way (so no increase in system costs) gets introduced: Electricity prices in Finland fall 75 percent since new nuclear reactor became operational (even if the plant was expensive, people pay less, just like France).

There is also this video which is in Italian, but the automatic translation from Italian to English works pretty well so it’s usable.

To avoid hijacking the discussion, we should continue in private (if interested).

Ik maak me zorgen over het feit dat de Vereniging de nadruk legt op lage gemeentelijke belasting voor woning-eigenaren en dat als positief bestempelt. De Gemeenten krijgen het financieel al krap door de lagere Rijksbijdragen. I

n mijn dorp heeft de gemeente veel geïnvesteerd in aanleg van nieuwe riolering en maatregelen voor waterafvoer bij grote regenbuien genomen, maar er is nog steeds veel water overlast. omdat de regenbuien alleen maar toenemen.  De gemeente zal dus nog meer moeten investeren. En zo zijn er nog meer onderwerpen waarvoor fikste investeringen door de gemeente nodig zijn die alle inwoners ten goede komen. De bewoners van het dorp moeten samen  met het Rijk die noodzakelijke investeringen opbrengen. Minder betalen vertaalt zich dan snel in minder woongenot. Ik pleit voor evenwicht tussen noodzakelijke investeringen door de Gemeente en het Waterschap en de bijdrage die de burger daaraan levert.  Lekker lage lasten is dan niet altijd beter. 

Ik haal hypotheekrente en -aftrek niet door elkaar. De schrijver van het artikel beweert (VEH standpunt?) dat het goed is dat de hypotheekrente niet wordt afgeschaft. 

klopt, VEH haalt dat door elkaar. Hypotheekrente is een gegeven, die kan de politiek helemaal niet afschaffen, waar moeten die arme bankmedewerkers dan van eten? 😉

Hier wordt echt hypotheekrente aftrek bedoeld. Daar is al jaren discussie over of je die moet afschaffen of niet.

Maar staat er dus niet.

Typo of weet de schrijver van het artikel weinig van het onderwerp? 

Jullie hebben helemaal gelijk! Het artikel op onze website had een schrijffout: de hypotheekrente wordt niet afgeschaft. Het moet hier inderdaad gaan om de hypotheekrenteaftrek. We hebben het inmiddels aangepast.
Dank voor jullie oplettendheid.

Ik lees over bouwplannen voor ouderen. Nu nader ik de 60 en woon alleen in een fijne eengezinswoning. Ik ben helemaal voor het idee om kleiner te gaan wonen en mijn woning vrij te maken voor een gezin. Alleen om nu mijn bijna afgeloste woning om te ruilen voor een appartement met een miezerig balkonnetje, waarvoor ik met straks met mijn bescheiden pensioen te hoge maandlasten heb, zie ik niet zitten. Hopelijk is er enige creativiteit als het gaat om bouwen voor ouderen. In de fase na pensionering besteed je meer tijd in je huis. Drie hoog achter zonder groen lijkt me zeer deprimerend. 

Wat betreft het salderen raad ik iedereen het tuinboon verhaal aan uit het eigenhuis magazine. Dan begrijp je goed waarom de saldering op die wijze zou moeten stoppen. Wat ik echter niet begrijp is dat er niet gekeken lijkt te zijn naar een behoud van saldering in een andere vorm. Denk bv aan een maandelijkse saldering. Als voorbeeld, wat je in de maand juni verbruikt, streep je af wat van wat je in juni hebt opgewekt. Dit scheelt energiebedrijven denk ik aanzienlijk. En met het tuinboon verhaal is het makkelijk uit te leggen en in te zien waarom. 

Waarom wordt de kleine verhuurder en woningbezitter ineens weer eens extra belast en financieel voor het blok gezet omdat de Minister De Jonge ingaat tegen het advies van de raad van state om dit niet te doen. Nu ben ik gebonden aan mijn huurder die de woning nu niet verlaat en ik ook niet meer kan verkopen zolang hij huurt. Belastingen van gemeente en overheid zijn al fors gestegen en moet ik dan ook in de al lage huur nu ook moet gaan verrekenen en maakt dit er al niet makkelijker op. Dus zal ook na vertrek worden verkocht en voor toekomstige huurders niet meer beschikbaar zijn. Dit is weer de onbetrouwbare overheid die steeds weer eens met verkeerde inzichten en zonder enige zakelijke kennis van zaken en waarschuwingen de verhuurmarkt aan het verzieken is. Het wordt er nu niet beter op en mensen die nu alleen willen huren hebben het nakijken.

Ik vind de reactie van VEH over de stop van salderen een beetje zwak ("VEH heeft zorgen over het schrappen" ?). In het VEH magazine van juni een artikel "gebruik je eigen zonne-energie", maar het is duidelijk dat dit maar heel beperkt mogelijk is. Ik begrijp het gedoe over de kosten voor energiebedrijven niet. Dezelfde energiebedrijven hebben tijdens de crisis 2 jaar geleden torenhoge winsten gemaakt. Het is begrijpelijk dat op een gegeven moment een beperking / plafond bij de saldering moet komen, een geleidelijke afbouw was eerst aangekondigd, lang vertraagd, in februari in de 1e kamer afgelast door dezelfde partijen die nu een stop zonder overgangsregeling tegen alle verkiezingsprogramma's in het regeerakkoord besluiten. Weer een bewijs voor de onbetrouwbaarheid van deze partijen. Ze laten particulieren investeren (het gaat om 1000e of zelf soms 10000 Euro's met) en dan dit.

Ik zou van VEH als consumentenorganisatie verwachten actie te voeren (lobby, procedures) voor een geleidelijke afbouw en er op te letten dat de accijnsinkomsten ook voor stimulering van energieopslag en de uitbouw van stroomnetten gebruikt worden. Verder zouden collectieve inkoopacties voor energieopslag misschien interessant zijn.

Na deze klap heb in iedere geval ik mijn plannen voor aanschaf van een warmtepomp opgegeven, en zonder salderen in het geval van negatieve stroomprijzen overweeg ik in de zomer een kachel in de tuin zetten.

Reageer