Vraag

Aangenomen besluit in de ALV teniet gedaan door VvE-bestuur

  • 2 November 2023
  • 4 reacties
  • 84 Bekeken

Waar het omgaat is dat het bestuur (niet de voorzitter van de vergadering) een aangenomen besluit in de vergadering met ruime meerderheid van stemmen heeft teniet gedaan door een project op hold te zetten zonder communicatie naar de voorzitter en bewoners.

 

Het aangenomen besluit was een besluit en  toestemming voor het aanbrengen van 16 stuks zonnepanelen systeem voor de algemene ruimtes.

 

Het administratie kantoor van de VvE beheer heeft de aannemer een opdracht verzonden met daarop het verzoek voor het starten van het project.

De aannemer is gekomen voor een opname van dak,elektrische en technische ruimte en kabelschachten en kabels traject.

De aannemer is op hold gezet tijdens de opname door het bestuur en het bedrijf is naar huis verzonden.

Het bestuur, bestaande uit drie personen, felle tegenstanders van zonnepanelen, hebben daarmee het project op hold gezet uit overwegingen van financiële aardt van verminderde saldering teruggave in de komende jaren en eventuele betalingen van alle opgewekte energie aan  de energie leverancier.

De voorzitter van vergadering geeft aan dat hij het besluit niet waardeert en met de volgende ALV in Maart volgend jaar het bestuur daar op gaat aanspreken.

Wij vinden dat een besluit genomen in en vergadering niet kan worden teniet gedaan door het bestuur ,alleen in goed  en democratisch overleg met de bewoners maar dat gebeurt niet.

Wat kunnen wij daaraan doen, is het aan te vechten met een juridisch besluit van bijvoorbeeld een gerechtelijke commissie of rechter via rechtsbijstand?


4 reacties

Reputatie 2

@P.M.VanderM Welkom op Eigen Huis Community. Wellicht dat andere leden hun ervaringen in een reactie op je bericht kunnen delen. Groet, Stephanie

Reputatie 3

Dit is de omgekeerde wereld. Het bestuur kan teruggefloten worden door een meerderheidsbesluit van de vergadering (waarin alle eigenaren zijn vertegenwoordigd), maar andersom gaat niet het bestuur kan geen besluit van de vergadering naast zich neerleggen. De enige uitzondering zou kunnen zijn wanneer het besluit niet geldig is, bijvoorbeeld zonder gekwalificeerde meerderheid.

Ik zou het bestuur hier op aanspreken (als dan niet via de voorzitter van de ALV of de VvE beheerder) en als je niet wil wachten tot de volgende ALV kan je naar de kantonrechter.

Het bestuur is er voor de vereniging en niet andersom.

Een laatste punt van aandacht is dat de installatie van zonnepanelen op het dak problemen kan geven met de opstalverzekering. Deze kan een 5 jaarlijkse keuring van de installatie eisen door een onafhankelijke partij.

Reputatie 6
Badge +1

Normaal gesproken is de ledenvergadering de baas. Dus lees de statuten. In dit geval is het een kwestie van een fout bestuur. Ga voor een nieuw bestuur.

Het zou kunnen als er in het hele traject fouten zijn gemaakt. Bijvoorbeeld dat er eerst een vergunning nodig is. Dan is er een goede reden. In dit geval lijkt het aperte tegenstanders van zonnepanelen en machtsmisbruik.

Zoek in de statuten naar een mogelijkheid om als leden een ledenvergadering te kunnen forceren.

Afhankelijk van akte en model reglement kan het bestuur "ontslagen" worden. Het bestuur is nimmer gerechtigd een besluit door ALV ongedaan te maken.

In de akte wordt gemeld welk model reglement van toepassing is. Van MR.2006 weet ik dat het bestuur voor onbepaalde tijd wordt aangesteld en door de vergadering kan worden ontslagen.

Het is misschien correct dat de opbrengst van panelen omlaag gaat vanwege "boete" op terugleveren aan de energie leverancier, maar dat is geenszins een motivatie om een besluit nietig te verklaren.

Ik ga er overigens wel vanuit dat het besluit ook genotuleerd is, want zonder notulen wordt het alweer wat lastiger.

Als de voorzitter in het "voor" kamp zit, dan zou je ook direct een buitengewone ALV kunnen uitschrijven. Als punten zou ik dan meenemen:

1. de zonnepanelen met als noot eventuele aanpassing van verzekeringen zoals hierboven aangegeven en dat energie leveranciers je vrienden niet zijn wegens teruglever boetes.

Laat daarover een besluit genomen worden en als de ALV dan (met volledige informatie) nog steeds voor dit besluit is en ga dan over naar punt 2.

2. dat er wegens handelen van het bestuur, afwijkend van een ALV besluit overgegaan wordt tot het ontslaan van de specifieke bestuursleden.

Dat betekent dus uiteraard wel dat er bestuursleden klaar moeten staan.

Reageer