[vervanging saldering] Politieke garantie dat de eerste 15 jaar teruglevering minstens een bedrag gelijk aan de SDE subsidie opbrengt ?

  • 14 July 2019
  • 4 reacties
  • 452 Bekeken

Reputatie 7
Badge +3
Politieke garantie dat de eerste 15 jaar teruglevering minstens een bedrag gelijk aan de SDE subsidie opbrengt ?

Thans worden grote delen van het platteland verpest door (grondgebonden) zonneparken. Dat gaat niet zonder subsidie. 15 jaar lang krijgt men daarvoor voor elke geproduceerde kWh een SDE+ subsidie. Zonnepanelen bij particulieren vallen thans onder de salderingsregeling. De salderingsregeling zal vanaf 1 januari 2023 worden afgebouwd. Minister Wiebes belooft behoud van de terugverdientijd van ten hoogste 7 jaar. Er is dus kans dat je binnen 15 jaar over je huidige panelen helemaal geen salderingsregeling meer hebt (de panelen zijn terugverdiend) en je over de teruggeleverde kWh's van het energiebedrijf slechts een schamele terugleververgoeding krijgt (nu 6 of 7 cent per kWh, terwijl je over je kWh afname in de winter natuurlijk wel het volle pond gaat betalen). Ik zou het redelijk vinden dat de politiek de garantie geeft dat bij het weg vallen van de saldering men in elk geval wel, naast de terugleververgoeding, het zelfde bedrag per kWh aan subsidie krijgt. Gelijk aan de SDE-subsidie die eigenaren van zonneparken op dat moment immers ook nog zullen krijgen. Door op deze (of andere) wijze meer zonnepanelen op particuliere daken te bevorderen, zouden er nu minder gesubsidieerde zonneparken kunnen komen.

https://community.eigenhuis.nl/zonnepanelen-11/vervanging-salderingsregeling-door-terugleversubsidie-gunstig-met-veel-panelen-89

4 reacties

Reputatie 6
Badge
Je refereert naar 2 verschillende regelingen die eigenlijk complementair aan elkaar zijn en op verschillende doelgroepen zijn gericht.

De salderingsregeling is bedoeld voor particuliere huishoudens die zelf geïnvesteerd hebben in een stukje energie opwekking voor eigen gebruik. De regeling maakt het mogelijk op momenten van een productie overschot energie bij het energiebedrijf “in bewaring” te geven en het tijdens periodes van een productie tekort dit weer terug te halen.
Een maal per jaar wordt er met het energie bedrijf het netto saldo afgerekend.
Intentie van de regeling is dat de gebruikers op een redelijke termijn hun investering kunnen terug verdienen en daarna van een eventuele terugleververgoeding extra voordeel kunnen genieten. (Ik vang bij Greenchoice wel 0,11 €/kWh)

De SDE regeling is bedoeld voor kleinschalige bedrijfsmatige energieopwekking en richt zich op energielevering aan derden. De subsidie is erop gericht om deze bedrijfsmatige opwekking te stimuleren door een zekere inkomensgarantie te waarborgen. Deze regeling is complementair aan de regeling opwekking voor eigen gebruik. Voor zover in deze opwekking ook eigen gebruik wordt toegepast wordt dit extra bevoordeeld.
In principe is de SDE subsidie soberder dan salderingsregeling bij opwekking voor eigen gebruik.

Mij lijkt het voorstel dat wordt gedaan een vorm van aan 2 walletjes mee-eten, terwijl doelen en doelgroepen duidelijk verschillend zijn dit is verwarrend en moeten we niet willen.

Ik geef er de voorkeur aan rustig af te wachten wat de uiteindelijke voorstellen van Wiebes gaan worden. In principe is er toegezegd dat het terugverdienen van de investering gewaarborgd zal blijven, het klimaat akkoord zal hierin geen verandering mogen betekenen.

Bovendien, als ik de zogenaamde voordelen van de SDE regeling wil vangen zal ik ook aan de voorwaarden van deze regeling (net aansluiting van 3x80 A) moeten voldoen, dat gaat me alleen maar geld kosten.
Ik ben dus tegen dit voorstel,
Reputatie 7
Badge +3
    [quote=jvdleeuw][/quote]
Mij lijkt het voorstel dat wordt gedaan een vorm van aan 2 walletjes mee-eten, terwijl doelen en doelgroepen duidelijk verschillend zijn dit is verwarrend en moeten we niet willen.

Het is minister Wiebes zelf die nog in mei 2018 deze combinatie heeft voorgesteld. Toen stelde hij namelijk nog voor een vervanging van de salderingsregeling door een terugleversubsidie voor alle op het net geleverde kWh's (bovenop de bestaande terugleververgoeding van de energieleverancier - zoals Essent, Green Choice, ect - in het geval van een overschot aan teruggeleverde kWh's). In maart jongstleden heeft hij echter verklaard dat die terugleversubsidie te ingewikkeld zou worden. En heeft hij besloten tot slechts een versobering van de salderingsregeling, met echter de garantie voor een terugverdientijd van maximaal 7 jaar (voor efficiënt geïnstalleerde zonnepanelen).

Bovendien, als ik de zogenaamde voordelen van de SDE regeling wil vangen zal ik ook aan de voorwaarden van deze regeling (net aansluiting van 3x80 A) moeten voldoen, dat gaat me alleen maar geld kosten.

De eerder door Wiebes voorgestelde terugleversubsidie staat echter helemaal los van het aanschaffen van een zwaardere netaansluiting die bij de SDE-regeling verplicht is.

(Nu de belasting op elektriciteit verlaagd wordt zal echter ook de terugverdientijd van eigen zonnepanelen langer worden. Redelijkerwijs lijkt mij dan ook dat het veranderen van de salderingsregeling derhalve zal worden uitgesteld tot na 2023).

Als de salderingsregeling (al dan niet alleen voor oudere installaties) zal komen te vervallen wordt elke op het net teruggeleverde kWh een kWh waarvoor het energiebedrijf een terugleververgoeding zal betalen ((waarvan de opbrengst dus lager is dan wanneer je die nog kon salderen met uit het net op genomen kWh's). Het enige verschil met mijn voorstel is dat de overheid hier bovenop ook nog een terugleversubsidie geeft, die dan gelijk is aan de SDE-subsidie. Deze SDE-subsidie kan de overheid dan besparen door over de eerste 15 jaar minder SDE-subsidie toe te kennen aan zonneparken (die dankzij deze bevordering van meer panelen op daken van consumenten/particulieren die zelfde overheid dan ook niet hoeft uit te geven).

Bedrijfseconomisch gezien kan er zelfs sprake zijn van een hefboomeffect. Slechts een klein deel van de huidige salderingsinstallaties zal door deze SDE-subsidie gesubsidieerd worden (minimaal de eerste 7 jaar geldt nog immers de salderingsregeling, al dan niet in sobere vorm -vanaf 2023-). Terwijl door deze financiële prikkel er wel meer particuliere PV-installaties bij zullen komen.
Reputatie 6
Badge

Het enige verschil met mijn voorstel is dat de overheid hier bovenop ook nog een terugleversubsidie geeft, die dan gelijk is aan de SDE-subsidie. Deze SDE-subsidie kan de overheid dan besparen door over de eerste 15 jaar minder SDE-subsidie toe te kennen aan zonneparken (die dankzij deze bevordering van meer panelen op daken van
consumenten/particulieren die zelfde overheid dan ook niet hoeft uit te geven).


Besparen op SDE subsidie betekent afremmen van opwekkings initiatieven die in de collectieve sfeer liggen, ik vraag me af of dat verstandig is.
Daarvoor in de plaats meer subsidie doorsluizen naar particulieren met grote daken voor eigen gebruik lijkt mij niet een evenwichtige besteding van gemeenschapsgelden.
Reputatie 7
Badge +3
besparen op SDE subsidie betekent afremmen van opwekkings initiatieven die in de collectieve sfeer liggen, ik vraag me af of dat verstandig is.
Het verschil is dat er daardoor extra panelen op (particuliere) daken komen en er dus minder landbouwgrond/natuurgebied verloren gaat aan "zonneparken".

Daarvoor in de plaats meer subsidie doorsluizen naar particulieren met grote daken voor eigen gebruik lijkt mij niet een evenwichtige besteding van gemeenschapsgelden.


Men hoeft nog geen groot dak te hebben om nadeel te ondervinden van de ophanden zijnde versobering van de salderingsregeling. Dankzij een politieke toezegging dat de opbrengst van zonnepanelen ook na versobering/vervallen van de salderingsregeling de eerste 15 jaar minimaal de sde-subsidie gaan opbrengen komen er meer gewone PV-installaties (9 of 10) én meer extra grote installaties.

Reageer