Vraag

Heeft iemand ervaring met de niet-zelfbewoningclausule in het verkoopcontract?

  • 27 July 2023
  • 5 reacties
  • 155 Bekeken

  • Nieuwe deelnemer
  • 2 reacties

Wij zijn op zoek naar een woonhuis en dachten ons pareltje te hebben gevonden. Bij het lezen van de brochure troffen we onderstaande passage aan. 

Heeft iemand ervaring met deze passage? Zo ja, hoe zijn jullie hier (juridisch) mee om gegaan? Met name gericht op 'verborgen gebreken'? 

Mag zo'n passage eigenlijk wel? Ook een verkoopmakelaar behoort toch te weten wat hij verkoopt? Hij heeft dan toch altijd de informatieplicht te vervullen? Eventueel op basis van een taxatierapport? Of heb ik het mis?

***

 

Geen bewoning door verkoper

Verkoper heeft koper uitdrukkelijk geattendeerd op het feit dat verkoper het verkochte nooit zelf feitelijk heeft gebruikt en hij derhalve de koper niet heeft kunnen informeren over de eigenschappen casu quo gebreken aan het verkochte waarvan gevolmachtigde op de hoogte zou zijn geweest als de gevolmachtigde het verkochte zelf feitelijk had-gebruikt. In dit kader zijn partijen uitdrukkelijk overeengekomen dat dergelijke eigenschappen casu quo gebreken voor risico en rekening van de koper komen en dat koper de verkoper hiervoor vrijwaart. Bij de vaststelling van de koopsom is met dit gegeven rekening gehouden. Indachtig de inhoud van dit artikel (artikel clausule geen bewoning door verkoper) dienen alle artikelen waarin ‘verkoper verklaart’of ‘instaat voor’gelezen te worden met de toevoeging ‘voorzover aan verkoper bekend’ of ‘aan verkoper is niet bekend’.


5 reacties

Reputatie 3

Dit is een gebruikelijke clausule. Toen ik het huis van mijn overleden moeder verkocht, heeft de makelaar ook een dergelijke clausule ingebracht. Immers, omdat je nimmer in de woning hebt gewoond, ben je niet bekend met de gebreken en dergelijke.

Dank voor de reactie. Allereerst wil ik mijn medeleven aan u kenbaar maken. Ik begrijp dat u heeft gehandeld onder de letterlijke uitleg dat u niet de laatste bewoner bent geweest van het huis. 

Ik wil toch opmerken dat de verkopende partij een informatieplicht heeft. Men kan toch een taxatierapport en/of bouwtechnisch rapport overleggen als zijzelf niet de laatste bewoners zijn? Op basis van dit rapport/deze rapporten kan een reële verkoopprijs worden bepaald, rekening houdende met de aanwezige risico's. Nu wordt de informatieplicht terzijde geschoven en komt de verantwoordelijkheid en het risivo geheel bij de aankomende partij te liggen.

Ik maak me grote zorgen om de jongeren die wellicht blij zijn om een huis te kopen en de consequenties van verborgen gebreken i.r.t. deze clausule niet overzien en ook met grote zekerheid de middelen niet hebben om dit soort reparaties uit te voeren.

De ABN Amro vraagt hier ook aandacht voor: https://www.abnamro.com/research/nl/onze-research/huizen-met-gemelde-funderingsproblemen-leveren-minder-op

 

 

Reputatie 3

Als koper heb je een onderzoeksplicht. De koper zal opdracht moeten geven voor het bouwtechnisch rapport. De uitkomst van dit rapport kan als ontbindende voorwaarde gelden. 

Je kan proberen de kosten hiervan bij de verkoper neer te leggen, maar gaat hij hier niet mee akkoord, dan kan je twee dingen doen: accepteren en het huis kopen of niet kopen….

Dat klopt.

Dan is dit topic bij deze een waarschuwing aan alle potentiële kopers. 

Dank voor uw input.

 

 

 

Reputatie 2

@LITY Welkom op onze Community, de plek waar leden elkaar vragen stellen en informeren. Op onze website kun je meer informatie lezen Wat zijn de gevolgen van een niet-zelfbewoningsclausule in mijn koopcontract? Groet, Stephanie

Reageer