Energie technische keuring voor bestaande woningen?

  • 18 November 2021
  • 14 reacties
  • 544 Bekeken

Reputatie 5
Badge +1

Nieuwleusen, 18 november 2021.

 

Geachte VEH-er,

Duurzaam, groen en (bijna) energieneutraal doen het goed, ook op de bestaande huizenmarkt. Onlangs kocht een stel  een bestaande duurzame woning met een luchtwarmtepomp, zonnepanelen en een zonneboiler. De makelaar schreef ook op dat er sprake zou zijn van een “lage” energierekening.

Toen kwam de voorbije winter en het frisse voorjaar van 2021. De nieuwe bewoners moesten zich met dekens warm houden in de woonkamer. Goed en droog stookhout was toen nog niet beschikbaar voor de houtkachel.

Wat bleek? De stooklijn van de warmtepomp stond op 19 graden voor de vloerverwarming. Op zichzelf niet zo vreemd als je maar voldoende hout verstookt.

De temperatuur van het tapwater stond op 43 graden. Dat is aan de zeer lage kant vanwege kans op legionella besmetting.

 De zonnepanelen brachten ruim 30% minder dan door de installateur was toegezegd indertijd.

Inmiddels zijn de graden van de stooklijn en het tapwater omhoog gebracht en daarmee ook de energienota.  Het stookhout ligt te drogen. Op dit moment ervaart het stel de temperatuur als comfortabel.  Laat dat zo blijven, ook als we een koude winter krijgen.

Vraag: Zou het goed zijn als de VEH ook een energie technische keuring zou aanbieden aan kopers van bestaande “energie neutrale” woningen?

Geert Nap


14 reacties

@GeertN bedankt voor je bericht en het meedenken. Ik heb je vraag/signaal doorgegeven aan de desbetreffende afdeling. Groet, Thea

Reputatie 5
Badge +1

Nieuwleusen, 13 december 2021

Beste @T.vandenBrink,

Dank voor de genomen moeite….. en ik blijf benieuwd naar de reactie van de desbetreffende afdeling.

Misschien had ik als kop moeten gebruiken: “Koper van tweedehands energie neutraal huis belazerd” en dan in grote chocolade letters zoals in de Telegraaf.  Die koptekst had waarschijnlijk meer kijkers opgeleverd.  Enfin, we zullen zien.

Geert Nap

Reputatie 6
Badge +1

Hier mag de vereniging best wel eens een artikel in het magazine aan besteden. Zodat kopers beter voorbereid zijn op het energiegebruik van de toekomstige woning.

De makelaar heeft natuurlijk niet gelogen. Zelfs al had de koper de facturen van de energie gezien. Een aanwezige houtkachel en een (lege) houtopslag moet natuurlijk wel een teken aan de wand zijn.

Een huis opleveren met een boiler die op 43 graden staat is gewoon misdadig.

Reputatie 5
Badge +1

Nieuwleusen, 27 december 2021.

Geachte @Rakker,

De kwalificatie misdadig is wat betreft de 43 graden in de boiler wellicht wat aan de zware kant.

 Onverantwoord is misschien beter in dit verband. De gehanteerde instellingen van de temperaturen gaven uiteraard wel een scheef beeld van de “verkochte bijna energie neutraliteit” van de betreffende woning.

Met jou hoop ik dat de VEH aandacht wil geven aan deze materie.

Geert Nap

 

Reputatie 5
Badge +1

Nieuwleusen, 28 december 2021.

Geachte VEH-er.

Van Alexander van de VEH ontving ik gisteren een privé bericht via deze site. Kort en goed kwam het er op neer, dat de VEH pas in actie komt als er meerdere signalen van teleurgestelde kopers van een tweede hands energie neutrale woning binnenkomen bij de organisatie.

Of die teleurgestelde kopers zich inderdaad zullen melden en/of dat ze zich schamen voor wat dan ook maar, lijkt me een terechte vraag.

Het blijft dus afwachten…..

Geert Nap

 

Reputatie 7
Badge +1

Beste @Geert Nap

Ik ga maar er van uit dat het om een Lucht/Water warmtepomp gaat en niet om een Lucht(/lucht)warmtepomp aka airco.

Ik persoonlijk vind niet dat de verkoper in het voorbeeld de boel heeft belazerd.

  1. De instellingen van de verwarming bijvoorbeeld de gemiddelde kamertemperaturen zijn heel individueel en hadden natuurlijk bij de verkoopgesprekken opgevraagd kunnen worden. Een mededelingsplicht bestaat volgens mij niet.
  2. Verder is het niet verplicht om de warmwatervoorraad in een boiler voortdurend op hoge temperaturen te houden.
  3. Als het goed is gebruikt de warmtepomp een zgn. legionellaprogramma en warmt minimaal 1 x per week de inhoud op 60°C op wat absoluut voldoende is als legionellapreventie.

Afsluitend: Een energietechnische keuring (wat dat dan ook is) had hier niets negatiefs opgeleverd - het gaat immers om individuele instellingen en gewoontes - kamertemperatuur en temperatuur doucheboiler - en die zijn met een draai aan de knop aan te passen. Het resulterende hogere energieverbruik is niet aan de verkoper toe te rekenen.

Just my € 2 cts

P.S.: Het afgelopen zonnejaar (pv) was natuurlijk niet een van de beste jaren.

Reputatie 6
Badge +1

Een heat cycle eens in de week zou het legionella probleem oplossen. Maar daar spreekt de topic starter niet over.

Een energietechnische keuring zou het een en ander wel boven water krijgen. Het verbruik tussen 19 graden en 21 is niet zo hoog. De keuring had duidelijk gemaakt dat het verbruik onrealistisch was door het gebruik van een houtkachel. Het aanwezig zijn van een houtkachel en een lege houtopslag had zeker de vraag moeten opleveren hoe vaak dat ding werd gebruikt.

Reputatie 7
Badge +1

@Rakker Juist - daar spreekt de topic starter niet over. Elk graad kamertemperatuurverhoging kost trouwens ongeveer 6-7% extra energie.
Ik vind trouwens dat de onderzoeksplicht van de koperskant ook genoemd mag worden. Een goede! aankoopmakelaar had de kachel & de houtopslag voor de deur vermoedelijk? wel gezien en hopelijk passende vragen gesteld. - Eigenlijk alles voor de hand liggende zaken.

Ik vraag me wel af wie deze omineuze “energie technische keuring” moet/kan uitvoeren?

YMMV

Reputatie 5
Badge +1

Nieuwleusen,  30 december 2021

 

Beste @darkfiber en @Rakker,

Het betreft inderdaad een lucht/water warmtepomp Nibe met een legionella programma.

En ja, het zijn individuele instellingen.

Uiteraard heeft de koper een onderzoeksplicht en de huidige bewoners realiseren zich dat. Ze hebben echter een aantal zaken niet of onvoldoende nagevraagd dan wel onderzocht. Met de eerder genoemde stijging van hun energie nota tot gevolg.

Wat betreft de zonnepanelen nog het volgende: ondanks "garanties” zwart op wit bleek de productie vanaf het begin (2015) ruim 30% lager dan geprognosticeerd.

De reden waarom ik het een en ander aankaartte op de site is de volgende: Veel a.s. kopers van bestaande “energie neutrale woningen” zullen, schat ik in, doorgaans niet beschikken over voldoende kennis over deze materie. 

Het “bewapenen” van deze a.s. kopers in de vorm van een vragenlijst of i.d. is wellicht een minder vergaande zaak dan het aanbieden van een “energie technische keuring” door de VEH.

Goede jaarwisseling.

 

Geert Nap

 

 

Reputatie 7
Badge +1

@Geert Nap   Het ontwerpen en valideren van een passende/begrijpelijke vragenlijst is waarschijnlijk iets wat de VEH op zich kan nemen en ik spoor hiermee de betreffende afdelingen aan om z.s.m. daaraan te beginnen. - Ik kan me trouwens voorstellen dat het meerdere vragenlijsten worden (van simpel tot geavanceerd)

Kan de moderator @T.vandenBrink hier iets mee doen?

De makelaars aan de koperskant hebben een belangrijke(re) taak: Zij moeten de nodige bijscholing/cursussen krijgen en “gecertificeerd” worden. De vraag is door wie?

P.S.: Dat de opbrengst schatting (het is geen echte garantie met schadeloosstelling o.i.d.) van een solarteur hoger uitvalt dan de realiteit is vrij zeldzaam, meestal is de schatting eerder conservatief.

Ook van mij een ongevallenvrije jaarwisseling

Reputatie 7
Badge +4

Een tapwater installatie afleveren met een temperatuur van 42 graden is dat niet misdadig?

Reputatie 7
Badge +1

@Driepinter   Ik vrees dat de term “afleveren” hier niet van toepassing is, het is namelijk een kwestie van een "draai aan de knop” en of een boilervat met tijdelijk! 42 °C water “misdadig” genoemd kan worden? - Niet alleen ik heb hier zo mijn twijfels ook veel warmtepompgebruikers vermoedelijk.

Just my € 2 cts

Maar het topic gaat eigenlijk over iets total anders

Reputatie 5
Badge +1

Nieuwleusen, 30 december 2021

Beste @Driepinter,

Misschien ben je bereid "misdadig” enigszins toe toelichten voor ons?

 

Geert Nap

Reputatie 5
Badge +1

Nieuwleusen, 7 januari 2022

Geachte @Driepinter,

Mede naar aanleiding van de door jou omschreven twijfels over warmtepomp gebruikers  heb ik de vraag over een objectieve technische keuring van de tweede hands energie neutrale woningen voor gelegd aan een makelaar. Deze makelaar had inmiddels ook slechte ervaringen opgedaan met de verkoop van de genoemde woningen en de betrouwbaarheid van het een en ander. “Er is wel degelijk sprake van een serieuze zaak, die de aandacht van o.a. de VEH verdient”  volgens deze makelaar.

 

Geert Nap

 

 

Reageer