Energie transitie


Beste mensen, wanneer wordt er in Nederland nu eens een goede discussie gevoerd over de alternatieven voor ‘van het gas af’. We worden nu gestuurd en gehersenspoeld door de linkse elite in Nederland. Laat ook eens andere deskundigen aan het woord die het allemaal kwasie vinden waar we mee bezig zijn. Waarom geen discussie over Waterstof en kernenergie. 2 alternatieven die ingezet kunnen worden maar ook weer door de linkse elite wordt vermeden. Zo wordt de gewone burger verkeerd geïnformeerd en onnodig op kosten gejaagd.

18 reacties

Discussie is prima, maar vermijdt a.u.b. termen als linkse elite. Waar slaat dat op wat bedoel je ermee, of omschrijf zaken !
Hoezo gehersenspoeld? Door wie dan en hoe dan? We hebben een vrije pers, kom daar maar eens om in Rusland, Turkije of Noord-Korea. We kunnen toch zelf denken en informatie inwinnen. Het kabinet is juist erg rechts: bedrijven worden in de watten gelegd en de gewone mensen moeten voor de kosten opdraaien. Geef mij dan maar de linkse 'elite'!
Waterstof en kernenergie komen regelmatig aan de orde in de pers en in televisieprogramma's, maar het opzetten van een waterstofstructuur kost veel geld en tijd en daar wordt wel degelijk aan gewerkt; kernenergie vergt enorme investeringen en het bouwen en het delven en vervoeren van de 'brandstof' kost al veel energie voordat er iets geproduceerd is, bovendien is er gerede twijfel over de veiligheid: zelfs in het hoogtechnologische Japan is een zeer ernstig ongeluk gebeurd.
Ik ben het met de stelling eens, gas is tot op heden de "schoonste" manier van energie opwekken. Kijk naar de Nordstream 1 & 2, andere landen gaan gas importeren en wij MOETEN er van af. Maar de gasbaten komen hiermee ook te vervallen wat betekend dat er grof moet worden bezuinigd!
Maar naast het bovenstaande zijn er gewoon te veel losse eindjes, zoals:
1) productie accu's
2) het verwerken van de de accu's, is erg belastend vooral als er miljoenen accu's zijn.....
3) het rendement van windmolens is zeer beperkt,
4) saldering gaat veranderen maar hoe zegt men niet, maar gaat ons geld kosten.
5) Voor 1 tank benzine (30 liter) voor een Alto moet men meer belasting betalen dan een Boing 737 met 200000 liter kerosine!
6) productie en plaatsing zonnepanelen is discutabel, immers waar en hoe zijn de grondstoffen hiervoor gedolven?

Neen het is beter om eerst een goed alternatief te zoeken en te testen om dit vervolgens gefaseerd in te voeren. Nu wordt er gewoon doorgedramd zonder te letten op de gevolgen voor de burgers. En als men dan al over politiek wil praten: Kijk naar die Wiebes, een dag na de senaat verkiezingen j.l. heeft hij al bij een grote meeting van CEO (van de grootste vervuilers als shell/ hoogovens etc) al toegesegd dat de zogenaamde Co2 heffing voor bedrijven heel anders gaat worden dan wat hij heeft toegezegd aan de burgers......... Ja dus behoorlijk onbetrouwbaar, maar hoor en zie je niet terug in het nieuwsjournaals.
Vandaar dat ik het met de stelling eens ben.
Reputatie 1
Je kunt ook naar de voordelen kijken.
Sinds 10 jaar een huis met een warmte pomp(water/water).
In de winter lekker warm en in de zomer lekker koel,
Energie lasten minimaal. Tot nu toe geen gedoe met ecotax,
Geen vast recht voor je gas aansluiting.
Geen monteur die elk jaar of om het jaar naar je verwarming komt kijken.
En ja het kost in eerste instantie veel geld.
Bepaal zelf maar waar je je geld aan uitgeeft.
Ik heb er in ieder geval geen spijt van.
Reputatie 3
Beste @RenéJ
Ik ben van de midden elite en vind dat vingerwijzen en mopperen op anderen niet helpt.
Je eigen boontjes doppen en een portie gezond boeren verstand helpt de maatschappij vooruit.
Ik ben het wel met je eens dat 'van het gas af' baarlijke nonsens is.
Ingegeven door de aardbevingen in Groningen is de productie daar terug geschroefd.
In mijn ogen terecht.
Aan de andere kant zijn we bang voor 'de Russische beer'
Zo bang dat we ineens pellets gaan gebruiken van hout dat speciaal in Amerika gekapt wordt om hier 2 keer zo veel CO2 uit te stoten als gas.
Gelet moet het niet worden!

In paniek kiest de overheid voor een vreemde oplossing. Blindelings kiezen om van het gas af te gaan, zonder verder even na te denken.
Laten we nou gewoon gas importeren uit Rusland en steeds wat extra's opslaan in de lege gasbellen.
Als er dan toch een conflict komt dan hebben we voorlopig weer een voorraadje.
En ondertussen gewoon zorgen dat er alternatieven voor fossiele brandstoffen worden gezocht.

Geen paniek, niks links of rechts, gewoon een simpel plan wat de maatschappij niet veel kost, de CO2 uitstoot laag houdt en ons tijd geeft om eens rustig na te denken en uit te fiegelieren waar we verstandig aan doen.

Want dat er iets moet gebeuren is inmiddels wel duidelijk.
Links of rechts, we zien dat het klimaat fors aan het veranderen is.
Reputatie 1
Ik ben sinds 4 weken van het gas af. Volledig elektrisch. Verwarming kamer 50 m2 middels infraroodfolie tegen het plafond. 4500kwh, in andere 6 ruimtes infrarood panelen 700 tot 1000 wat, inductiekookplaat, elektrische boiler 85 Ltr en 10 Ltr keuken boiler. Wordt gevoed door 29 daglichtpanelen 320 piekwatt. Heerlijke warmte (niet agressief en warm bij instelling 19 grd). Is veel beter dan warmtepomp! Huis 25 jaar oud en inhoud 500 m3.
Reputatie 3
Interessant @HuibvanWijck
Ik heb even op Milieucentraal gekeken.
Vraag: Heb je dan ook sensoren zodat de panelen automatisch aan gaan als je de ruimte binnenkomt?
En een foto van hoe het folie zichtbaar is aan het plafond?
Reputatie 1
De ruimtes worden gecontroleerd door draadloze thermostaten. Echt binnen 5 minuten warm! Sensoren dus niet nodig. 'S avonds stel ik temp al om20.30 uur naar 17 grd en warmte blijft tot 23.30 aangenaam. Foto's zal ik morgen plaatsen. Normaal wordt de folie afgeschermd door gipsplaat maar ik ben de eerste in NL die de folie heeft afgedekt met een spanplafond. Stralingswarmte is max 59 grd.
Reputatie 7
Badge +2
Ik heb enige tijd geleden onderstaande reactie naar veh gestuurd waarin ik probeer duidelijk te maken waarom kernenergie een droom is. Nog even geheel afgezien van principiële bezwaren die sommige mensen er tegen hebben. Kernenergie is weldegelijk de toekomst, maar gaat ons nu niet helpen.

In het December/Januari nummer van het Eigen Huis Magazine werd de vraag gesteld om ook kernenergie een eerlijke kans te geven in de discussie over alternatieven voor het aardgas.

De realiteit is dat kernenergie geen bruikbaar alternatief is, niet via splitsing, noch via fusie.
Ook niet als hulp om de klimaatdoelstellingen te halen.


* Planologie
Er worden op dit moment in Europa een 2 tal kernreactoren gebouwd op basis van kern splitsing.
Bij beide projecten duurt de bouw al 3 keer zo lang en zijn de kosten ook minimaal 3 keer overschreden(*). Zelfs als de regering vandaag toestemming zou geven tot de bouw, zou een nieuwe centrale dus realistisch gezien op zijn vroegst over 20 en waarschijnlijk zelfs pas over 25 jaar actief worden.

Voor het halen van de klimaat doelstellingen over 12 jaar is dat dus veel te laat en voor de transitie weg van gas in principe ook.

Dit laat ook nog onverlet dat het hier om zogenaamde type III(+) reactoren gaat, niet de allernieuwste types. De type IV zijn nog in ontwerpfase, een dergelijk reactor zal waarschijnlijk nog een 10 jaar langer duren. Dan komen we al in de buurt van de tijd waarop kernenergie via fusie een realistisch alternatief zou moeten gaan worden(**) en het dus zonde zou zijn om nog tijd en geld in kernsplitsing te stoppen.

Gezien de veroudering van het bestaande park aan kerncentrales mag zelfs verwacht worden dat het al lastig gaat zijn om de huidige capaciteit aan kernenergie snel genoeg te kunnen vervangen(***), laat
dus staan om de capaciteit uit te breiden.


* Kosten verdeling
Daarnaast is er het kosten aspect.
Kernenergie (door splitsing) werkt commercieel alleen als een deel van het risico op de overheid/de belastingbetaler wordt afgewenteld en de winst voor de commerciële partij is.
Als het risico ook door de commerciële partij zou moeten worden gedekt zou dat de kWh prijs dusdanig verhogen dat kernenergie feitelijk onbetaalbaar wordt. Schattingen variëren daarbij (voor zover ik weet) tussen de 14 eurocent en bijna 70 euro per kWh (inderdaad een ruime
marge ;)).

Dit is ook bij de nieuwste types IV centrales nog steeds het geval, ook al zijn die stukken veiliger dan de voorgaande centrales(****).


* Afval
Hoewel de nieuwere centrales minder afval produceren, blijft dit nog steeds een probleem waar geen echte oplossing voor gevonden is.
Vanwege het gebruikte product zal een centrale moeten worden ontmanteld en nog tientallen tot mogelijk honderden jaren worden beheerd.
Het afval moet eerst een 50 tal jaren worden bewaakt waarna het ergens veilig moet worden opgeslagen waar het honderden tot duizenden jaren veilig moet kunnen blijven liggen.
Er is geen bedrijf ter wereld die een dergelijke garantie kan afgeven.
Er is zelfs geen overheid ter wereld die kan garanderen dat zij zo lang het voor het zeggen zullen hebben.
Sterker nog: de kans is groot dat het materiaal de mensheid zal 'overleven'.

De beste manier van uiteindelijke opslag is diep in de aarde.
De ervaring in Morsleben en Asse (en ook in de VS) leert echter dat ook daar grote uitdagingen zijn waar eigenlijk nog geen echte oplossingen voor gevonden zijn.
Tot die tijd moet het kernafval 'tijdelijk' worden opgeslagen op sub-ideale manieren.
Gelukkig produceren nieuwere centrales aanzienlijk minder (sterk) afval, waardoor het probleem minder snel groter wordt, maar groter wordt het.


Dit zijn een 3 tal redenen waarom kernenergie al snel af valt als het gaat om realistische alternatieven voor welke energie transitie dan ook. Ook al is het in sommige opzichten wel degelijk 'schoner' dan
energie uit fossiele bronnen, zeker als je luchtvervuiling gaat mee tellen.

De toekomst van kernenergie zal hoogst waarschijnlijk in kernfusie liggen bij ITER en DEMO. Ook dat is echter op dit moment nog geen realiteit.

Anne

(*) De nieuwe schattingen zijn nu ca € 8,5 miljard resp. € 10,5 miljard.

(**) De schattingen over wanneer kernfusie realiteit wordt zijn ook al
vaker naar achter bijgesteld moeten worden.

(***) Nieuwere centrales zijn een stuk efficiënter, er zullen daarom
minder nieuwe centrales nodig zijn om de oude te vervangen, maar de
vervangingssnelheid is niet hoog.

(****) Hoewel het vaak wel gesuggereerd wordt, kunnen ze niet veilig
genoemd worden.

Nog 2 toevoegingen:
Ook in de UK zijn nu al een aantal (6?) vernieuwings projecten stilgelegd omdat het financieel gezien niet rond te krijgen was.
In Finland wordt gekeken naar opslag in graniet, dat lijkt interessant, maar het is nog niet duidelijk of dit idd een blijven oplossing is voor alle centrales.
Reputatie 7
Badge +4
Als men net zoveel nieuwe kerncentrales weg zet die sommigen weg willen zetten ontstaat er zo'n gebrek aan uranium dat alleen al door duurdere uranium kernenergie onrendabel wordt.
Reputatie 6
Badge
Ik heb enige tijd geleden onderstaande reactie naar veh gestuurd waarin ik probeer duidelijk te maken waarom kernenergie een droom is. Nog even geheel afgezien van principiële bezwaren die sommige mensen er tegen hebben. Kernenergie is weldegelijk de toekomst, maar gaat ons nu niet helpen.

In het December/Januari nummer van het Eigen Huis Magazine werd de vraag gesteld om ook kernenergie een eerlijke kans te geven in de discussie over alternatieven voor het aardgas.

De realiteit is dat kernenergie geen bruikbaar alternatief is, niet via splitsing, noch via fusie.
Ook niet als hulp om de klimaatdoelstellingen te halen.


* Planologie
Er worden op dit moment in Europa een 2 tal kernreactoren gebouwd op basis van kern splitsing.
Bij beide projecten duurt de bouw al 3 keer zo lang en zijn de kosten ook minimaal 3 keer overschreden(*). Zelfs als de regering vandaag toestemming zou geven tot de bouw, zou een nieuwe centrale dus realistisch gezien op zijn vroegst over 20 en waarschijnlijk zelfs pas over 25 jaar actief worden.

Voor het halen van de klimaat doelstellingen over 12 jaar is dat dus veel te laat en voor de transitie weg van gas in principe ook.

-Snip-


* Afval
Hoewel de nieuwere centrales minder afval produceren, blijft dit nog steeds een probleem waar geen echte oplossing voor gevonden is.Dus als we nu even flink doorpakken met kerncentrales (type thorium reactor) dan zijn we dus over 20 jaar precies op tijd om de klimaat doelstellingen van over 20 jaar en daarna te halen 😀 en deze hebben ook nog eens een veeeeeel kleiner afval proleem.
(Je kan alleen geen kernwapens maken van de restproducten, in tegenstelling tot de gangbare kerncentrales van vandaag de dag maar dat is misschien wel een fijne gedachte)
Reputatie 4
Badge +3
@PC. Kun je iets meer vertellen over deze Thorium reactor? Zou je hier een nieuw topic voor aan kunnen maken? Ik denk dat andere leden best benieuwd zijn naar wat een thorium reactor precies is!

Groetjes,

Pieter
Reputatie 6
Badge
@PC. Kun je iets meer vertellen over deze Thorium reactor?

Groetjes,

Pieter


Misschien het handigste om het verschil met een traditionele kern splitsings reactor te vermelden.

De brandstof zelf:

Bij traditionele kernsplitsing wordt verrijkt uranium (U235) gebruikt, en in een thorium reactor thorium zoals het uit de grond komt.

Voorbeeldje:

Om 1 GigaWattHour aan energy op te wekken met kersplijting heb je 13.193 liter ruw uranium nodig zoals dat uit de grond komt. Dat wordt via centrifuges gescheiden in 1.847 liter bruikbaar uranium voor de reactor en 11.346 liter verarmd uranium wat je kan opslaan, of gebruiken voor militaire doeleinden zoals bepansering of panser penetrerende kogels/raket koppen. Het afval van deze 1.847 liter bruikbaar uranium wordt na het opwekken van de GWh ook opgeslagen als hoog radioactief afval voor een periode van 100.000 - 1.000.000 jaar.

Om 1 GigaWattHour aan energy op te wekken met kersplijting heb je 85 liter ruw thorium nodig zoals dat uit de grond komt, en dat kan je zo gebruiken, je hoeft het alleen in vloeibaar zout op te lossen.
Het afval van deze 85 liter bruikbaar thorium wordt na het opwekken van de GWh ook opgeslagen, maar na een jaar of 10 is 71 liter stabiel en niet hoog radioactief, dit kan nu gebruikt worden in de industrie/medische wereld, de overige 14 liter zal als hoog radio actief afval zo'n 300 jaar opgeslagen moeten worden voordat het niet meer schadelijk is.

De reactor:

Traditioneel gebruikt de reactor U235 wat na splijting een grote verschijdenheid aan radioactieve producten opleverd die je in grofweg 2 groepen kan onder verdelen, de actiniden en splijtings producten, met half waarde tijden van respectievelijk 7.000-30.000 jaar en 10-30 jaar.
Om te voorkomen dat de brandstof oververhit raakt wordt dit process met water gekoeld, als het koelen niet goed gaat krijg je de bekende en gevreesde meltdown van de reactor.
Na een tijdje productie moet de reactor stil gelegd worden om de brandstof staven te vervangen.

In een Thorium reactor is het thorium opgelost in vloeibaar zout, wat tevens de koel vloeistof is.
De reactie wordt opgestart door Thorium blood te stellen aan een snelle neutronen bron, waardoor Thorium232 veranderd in Thorium233 wat vervalt in Protactinium233 wat na een maand vervalt in U233. Dit U233 splijt, wat de energie opleverd, plus vrije neutronen die de reactie op gang houden.

Het gesmolten zout met thorium en splijtings producten wordt continue rondgepompt en gezuiverd van de splijtings producten (en nieuw thorium toegevoed) zodat de reactie in de reactor continue door kan gaan.
Doordat de brandstof en het koelmiddel vermengd zijn, zal alles uitzetten als het warmer wordt waardoor de afstand tussen de brandstof en vrij komende neutronen toeneemd waardoor de reactie weer minder sterk wordt en het process zichzelf tot op zekere hoogte zelf reguleerd.
Mocht het allemaal toch gaan oververhitten door onvoorziene zaken, dan is het weg laten lopen van de reactor inhoud naar een ander groter volume voldoende om de reactie te stoppen en is daarmee inherent veilig.

Ondanks dat je veel minder thorium nodig hebt voor de zelfde hoeveelheid energie, is er op aarde ook nog eens een factor 3 meer thorium beschikbaar dan uranium en alle thorium is bruikbaar voor energie productie.
Een van de landen die grote hoeveelheden thorium in de bodem heeft is China, dit is een van de redenen dat China druk bezig is met de ontwikkeling van dit type reactor.

In de jaren 60 is onderzoek naar dit type reactor in de VS stop gezet omdat je er geen plutonium mee kan produceren wat nodig is voor kernwapens, en de U235 reactoren hebben als afval product onder andere plutonium.
Reputatie 7
Badge +1
@PC. Heb je ook bronnen voor jouw verhaal? De hoeveelheid (kern)splijtstof in liters te meten heb ik namelijk nog nooit eerder gelezen.
In de jaren 70 was er in Duitsland aan de "Kernforschungsanlage Jülich" ook onderzoek aan de zgn. THTR (Thorium-HoogTemperatuurReaktor of helium gekoelde Kugelhaufenreaktor).
Maar ook deze ontwikkeling voor "nucleaire proceswarmte" is niet succesvol geweest, exacte reden weet ik (nog) niet.
Ook bij de zoutgedragen thoriumreaktoren is blijkbaar niet alles koek en ei van Columbus, tenminste als ik op Google/Bing/DuckDuckGo de eerste 5 pagina's met "Thorium Reaktor" als trefwoord bekijk.
Reputatie 6
Badge
@darkfiber
Typisch worden vergelijkingen in kg gedaan, maar aangezien uranium 18.95 kg per liter weegt en Thorium 11.72 kg per liter vertekend dat het beeld in negatieve zin een beetje voor de traditionele reactor met uranium.
Met liters krijg je een beetje beter gevoel bij de hoeveelheid brandstof die nodig is, ik in iedergeval wel, vandaar dat ik het even omgerekend heb.

Zover ik begrepen heb is het lastigste om de splijtings producten uit de gesmolten zout oplossing te filteren. Het gesmolten zout is erg corrosief dus de juiste metaal legeringen vinden die hier het minste van slijten is ook een van de uitdagingen. Je wilt niet elke paar jaar het binnen werk van je reactor of filtratie systeem moeten vervangen, want net als bij een traditionele reactor wordt de reactor wand (en ook je filter systeem) radio actief.
Reputatie 6
Badge
@darkfiber In 2017 zijn de eerste experimenten met thorium zout gedaan in de afgelopen 45 jaar in de wereld en dit was in Nederland in de reactor van Petten.
China is daar ook erg enthousiast over, als je een heel lang artikel wilt lezen over waarom China graag wil samenwerken met de TU Delft en NRG in Petten, volg de Link
Reputatie 4
Het is misschien interessant te weten dat er hard wordt gewerkt aan kernfusie (de eeuwige droom, altijd 50 jaar na nu zal het werken). Nu is een heel interessante ontwikkeling de serie fusie-experimenten in de Wendelstein 7-X Stellarator in Greifswald, Duitsland. Het plasmavat is van een buitengewoon vernuftige constructie dat nog werkt ook. Spectaculair is het behalen van een plasma temperatuur van 40 miljoen graden gedurende 0,25 sec en 0.8 x 10^20 deeltjes/m3. Eind 2018 werd een (koeler?) plasma gedurende 100 seconden in stand gehouden. Men streeft naar 30 minuten plasmaomstandigheden en voldoende deeltjes dichtheid voor kernfusie.
zie Max-Planck Institute for Plasma Physics: https://www.ipp.mpg.de/4550215/11_18
zie https://en.wikipedia.org/wiki/Wendelstein_7-X
Reputatie 4
Badge +1
Beste mensen, wanneer wordt er in Nederland nu eens een goede discussie gevoerd over de alternatieven voor ‘van het gas af’. We worden nu gestuurd en gehersenspoeld door de linkse elite in Nederland. ... en onnodig op kosten gejaagd.

Even terug naar het discussie onderwerp:
Mijn beeld is dat juist een rechtse bedrijfselite het klimaatakkoord heeft gedomineerd.
De milieuclubs zijn weggelopen, omdat ze vonden dat het geen goed akkoord is, en daar hebben ze gelijk in.
In de tekst staat 1 keer het woord Koopkracht (dus iets voor burgers)
en ca 200 keer termen voor bedrijven
  • subsidie voor bedrijven
  • facilitering, ambtenaren die voor bedrijven werken
  • ondersteuning van bedrijven, beleid speciaal gericht om bedrijven vooruit te helpen
De milieclubs vertrokken echter niet vanwege he tbenadeen van burgers, maar omdat de klimaateffecten van het klimaatakkoord veel te klein is.
Maar diezelfde milieuclubs hebben veel boter op het hoofd, ze willen
  • onze nieuwe kolencentrales sluiten,
  • burgers de schadevergoeding daarvoor laten betalen,
  • en energiebedrijven gaan hun stroom kopen bij Duitse kolencentrales
Dit klimaatakkoord levert veel NEP CO2 reductie op, en dus veel onnodige kosten.
bedirjven hebben het zo proberen te regelen dat burgers dat allemaal betalen.

Niet voor niets riepen wetenschapeprs in een hoorzitting over het klimaatyakkoord in de tweede kamer, op om een objectief ontwerp voor een nederlands energiessystee te laten maken.
Dus los van de bedrijfsbelangen, of de milieuclub belangen.

Ik werk aan zo'n objectief Nationaal Energie Ontwerp

De kern is het IPCC rapport SR15, dat stelt dat de wereld heel veel CO2 afvang, CCS, moet gaan doen, om onder de 1,5 graad te blijven
En de objectieve kosten berekeningen van het PBL, waaruit blijkt dat CCS bij onze kolencentrales, de goedkoopste CO2 reductie oplevert.

Daarnaast levert ook wind en zon veel betaalbare energie. Maar zijn centrales met CCS nodig om de variantie van de duurzame opwek te balanceren.
En, met salderen, kunnen huishoudens hun eigen stroom goedkoop opwekken, ipv die duur te kopen van een commercieel energiebedrijf

Het probleem met deze objectief meest kosten effectieve aanpak, is
  • Bedrijven willen geen CCS betalen, de stroom wordt dan ca 3 cent duurder
  • De regering wil dit nog niet opleggen, terwijl het objectief wel nodig is
  • De milieuclubs en de Tweede Kamer verkopen liever Russisch gas, wellicht omdat Shell daar veel aan verdient, en omdat Shell groot aandeelhouder Koninklijk Huis wekelijks met de regering praat. Maar dit is een observatie, geen bewijs.
  • Helaas veroorzaakt ook Russisch gas CO2 uitstoot, terwijl de politiek dat niet lijkt te willen erkennen.

Reageer