Gratis afsluiten van aardgas dient alleen voor verduurzaming te zijn. Niet voor mensen die denken goedkoper te zijn met elektrische kacheltjes.

  • 14 September 2022
  • 5 reacties
  • 91 Bekeken

Reputatie 7
Badge +3

Het afsluiten van het aardgasnet is gratis geworden. Dat was echter bedoeld om verduurzamers te helpen. Nu zijn er echter lieden die alleen vanwege een hoge gasrekening van bijvoorbeeld € 700,- per maand zich van het gasnet laten afsluiten. Dat heeft echter niets met verduurzaming te maken, want met een gasrekening van € 700,- per maand doe je gewoon veel dingen verkeerd. De kans is dan ook groot dat ze alsnog ‘goedkoop’ gaan verwarmen met een elektrisch kacheltje en de gemeenschap (naast het kwijtschelden van de torenhoge elektriciteitsrekening) weer kan opdraaien voor weer het terug aansluiten op het gasnet. Kortom, voor het gratis afsluiten van het aardgasnet dienen voorwaardes gesteld te worden. Bijvoorbeeld ook als men van het gas afgaat met een aangesmeerde ‘CO2-vrije’ elektrische CV-ketel.


5 reacties

Reputatie 7
Badge +2

Probleem is dat het dan vrij snel weer erg gecompliceerd gaat worden en alles bij elkaar veel meer zal gaan kosten?

Er moet iemand elke aanvraag gaan inschatten, je moet vervolgens ook weer bezwaar kunnen maken tegen de uitkomst daarvan, und so weiter und so fort.

Ik zou mss in de brief die mensen krijgen over hun afsluiting vermelden dat dat mogelijk geen goed idee is als je gaat verwarmen met ene COP van 1. En voor het heraansluiten gewoon de kosten in rekening brengen.

Anne.

Reputatie 3

Hoezo sukkels? Een mens in financiële nood handelt vermoedelijk niet heel rationeel. En als dit je op de korte termijn helpt, dan doe je dat nu eenmaal. Hoef je even de vaste kosten van de aansluiting niet te betalen.

Bovendien wonen veel huurders(!) in slecht geïsoleerde woningen, deze mensen zijn een speelbal van de verhuurders en energieleveranciers. Niet per definitie sukkelig.

Beter is het deze mensen goed te adviseren en directe hulp te bieden. Energiecoaches/teams langs te sturen, direct snelle maatregelen treffen. Maar ook zorgen dat ze niet vervallen in totale armoede.

Reputatie 7
Badge +3

De vaste lasten voor de gasaansluiting dienen naar mijn mening afgeschaft te worden en vervangen te worden door een hogere energiebelasting per m3 aardgas. Niet alleen van de netbeheerder maar ook de vaste lasten per maand die de energieleverancier rekent. Dat heet variabelisering. Zo wordt vermindering van het aardgasgebruik extra aangemoedigd.

Reputatie 7
Badge +2

Dat zal dan mss verkeerd uitwerken?

De netbeheerder zou dan als veel mensen minder gaan verbruiken aanzienlijk veel minder geld binnen krijgen terwijl de kosten van onderhoud en uitbreiding niet zullen dalen en juist mogelijk zullen stijgen.

Anne.

Reputatie 7
Badge +3

Als de netbeheerder door variabelisering van de gasprijs minder binnen krijgt, dan zou in dat geval het gasverbruik sterk gedaald zijn. De voordelen van een lager gasverbruik (met name een lagere gasprijs) wegen nu veel hoger. Bovendien kan, vooral in de zomer, met het vast stellen van de dan hogere m3-belasting, al rekening gehouden worden met een lager verbruik en de m3-belasting dus extra worden verhoogd.

Reageer