Het voordeel benutten van het publiek zijn van elektriciteitsnetten

 • 28 August 2019
 • 14 reacties
 • 488 Bekeken

Reputatie 4
Badge +1
Elektriciteitsnetten zijn een publiek bezit, huishoudens betalen ca 60% van de kosten, bedrijven 40%.
Netbeheerders zijn publieke bedrijven, ze mogen geen winst maken, en ook geen commerciële activiteiten opzetten en exploiteren.
Maar ze mogen huishoudens en bedrijven wel net zo veel geld vragen als ze nodig hebben.

Netbeheerders hebben een wettelijk taak, alle stroom producenten en gebruikers op tijd aan te sluiten, En ze moeten zorgen dat de kabels dik genoeg zijn voor alle stroom die gebruikers over het net willen halen.
Het elektriciteitsnet is in feite een openbare weg voor stroom.

Het interessante is dat in de energietransitie, stroom gebruikers ook zelf kunnen gaan opwekken.
Dat komt doordat
 • zonnepanelen en windmolens automatisch werken
 • fossiele centrales moeten duurzame stroom altijd voorrang verlenen op het net.
Welke voordelen biedt het ons. stroom verbruikers en mogelijk opwekkers, dat het elektriciteitsnet een openbare weg is?

Meer uitleg
Het openbare elektriciteitsnet omvat alle landelijke en lokale netten overal in Nederland, incusief de meeste Noordzee windparken.

Bedrijven kopen nu grote kavels offshore windpark, en gebruiken die stroom voor de kostprijs.
Burgers, of steden en dorpen, gemeentes, zouden dat ook kunnen doen, maar mogen dat nu niet.
Zo werpt de overheid en politek drempels op om de energietransitie op gang te brengen, om bedrijfsbelang te beschermen, of om andere belangen.

Huishoudens betalen extreem veel belasting op elektriciteit.
Een kWh kost op de markt ca 5 cent, maar een huishouden betaalt ca 22 cent, dus 16 a 17 cent belasting.
Bedrijven mogen de BTW al altijd aftrekken
Burgers niet

Burgers betalen ca 11 cent energiebelasting
Kleine bedrijven ca 5 cent
wat grotere bedrijven ca 1 cent energiebelasting per kWh
grote afnemers ca 0,08 cent per kWh
En enorme afnemers niets

Voor de aansluiting op het stroomnet betalen we ook, dat zijn de inkomsten van de netbeheerders
Die kosten zijn voor huishoudens alleen afhankelijk van de zwaarte van de aansluiting
Standaard is 3 x 25 Amp, of 1 x 80 Amp (van vroeger) dat kost ca 240 EUR per jaar
Een zwaardere aansluiting kost ca 800 of 1250 EUR, voor 35 of 55 AMP

Bedrijven betalen ook naar de zwaarte van de aansluiting, maar ook voor de manier en het patroon waarmee ze stroom afnemen, of leveren.

De discussie vraag is, we hebben een openbare weg voor stroom, ook huishoudens horen daar voordeel van te krijgen als de energietransitie dat mogelijk maakt.
Hoe kunnen we dat realiseren?
En zijn er regels of iets anders dat we via de politiek moeten regelen?

Salderen is een voorbeeld, maar dat is al in een andere discussie besproken.
https://community.eigenhuis.nl/duurzaam-verwarmen-12/een-radicale-andere-aanpak-voor-duurzaam-warm-wonen-salderen-met-de-stroom-van-een-kavel-windpark-245

Ook flexibiliteit, en het verdienen er aan, is een voorbeeld
https://community.eigenhuis.nl/overig-20/verdienen-aan-regelruimte-op-het-elektriciteitsnet-250

Bedrijven hebben er al veel voordeel van, bijvoorbeeld doordat ze grote kavels offshore windpark kopen.
Moeten bijvoorbeeld gemeentes dat ook kunnen voor hun inwoners?

14 reacties

Reputatie 4
Badge +3
Laten we deze discussie positief houden. Hoe kunnen we elkaar het beste aanvullen en helpen? Met die insteek gebruiken we dit platform. Elkaars argumenten als onzin of raar bestempelen draagt hier niet aan bij. Laten we daarnaast onze posts / comments niet te lang maken. Dit maakt het voor nieuwe bezoekers gelijk minder overzichtelijk om zich te mengen in een discussie.
Reputatie 6
Badge
Beste @jvdleeuw Je hebt of geef teen verkeerd beeld van wat de VEH doet.
Ze doet belangenbehartiging
Jij hebt het over "instappen op een initiatief"

Ze organieren nu een samen stroom en gas inkopen actie
Is dat een "initiatief"?

Windmolenparken hebben niets te maken met duurzaamheid van eigen woningen.
Reputatie 4
Badge +1
Beste @jvdleeuw Je hebt of geef teen verkeerd beeld van wat de VEH doet.
Ze doet belangenbehartiging
Jij hebt het over "instappen op een initiatief"

Ze organieren nu een samen stroom en gas inkopen actie
Is dat een "initiatief"?

Ze hebben invloed uitgeoefend op allerlei besluiten van de politiek of een ministerie, of de belastingdienst, die met huizen en wonen te maken hebben, sommige zijn goed te kwalificern als "initiatief"

Vragen om belastign kortign voor mensen die zelf stroom opwekken, of een duurzaam lening krijgen, of de regels voor een gebouwgebonden lening, Dat is allemaal legitieme belangenbehartiging, waar de leden beter van worden.
Dat jij dat niet leuk vind, om duisteren redenen, dat moet jij weten, maar jouw voorkeur is niet in het belang van de leden.
Reputatie 6
Badge
Hoe de VEH, voor haar leden voordeel uit een windpark kan organiseren

De VEH was partij in het klimaatakkoord
Voor windenergie hebben ze zich daar vooral ingezet voor de tegenstanders van duurzaam, is mijn vermoeden.
Ze hebben daardoor vele koopkracht kansen voor huiseigenaren gemist.
Maar we zouden kunnen onderzoeken of er ook sporen van succesjes zijn, waar de VEH zich over uitspreekt.Ik kan ze me niet zo herinneren.

In mijn beleving zijn dit allemaal zaken die buiten de doelstellingen van VEH vallen.
Het hele windmolen gebeuren heeft niets te maken met duurzaamheid van eigen woningen.
Zeker als deze voorstellen ook nog het risico in zich dragen dat de betrouwbaarheid van de elektrische aansluiting van onze woningen op het spel wordt gezet.
Mijn dringend advies aan de VEH: Niet instappen op allerlei initiatieven die met de werkelijke duurzaamheid van het eigen huis niets te maken hebben.
Reputatie 4
Badge +1
Hoe de VEH, voor haar leden voordeel uit een windpark kan organiseren

De VEH was partij in het klimaatakkoord
Voor windenergie hebben ze zich daar vooral ingezet voor de tegenstanders van duurzaam, is mijn vermoeden.
Ze hebben daardoor vele koopkracht kansen voor huiseigenaren gemist.
Maar we zouden kunnen onderzoeken of er ook sporen van succesjes zijn, waar de VEH zich over uitspreekt.Ik kan ze me niet zo herinneren.

Voordeel voor VEH leden ontstaat door een samenstel van afspraken en regelingen, door verschillende partijen.
Voor huizen, houden gemeenten een mix aan van koop en huurhuizen
En gemeentes verkopen kavels bouwgrond in nieuwbouwwijken
Daarnaast zijn er zekerheden en constructies, zoals de hypotheek, verzekeringen en de woningmarkt zelf waar bouwers en verkopers concurreren

Dat moet ook komen voor de markt voor kavels windpark en zonneweide
Niet om de tegenstanders van salderen tegen de haren in te strijken, maar omdat juist windparken en zonneweids automatisch werken. Ze wekken risicoloos stroom op, dus kunnen huiseigenaren gemakkelijk een kavel duurzame opwek kopen

 • het recht van eerste koop voor huishoudens van een kavel in een plan voor een windpark
 • het recht om die stroom met voordeel thuis te gebruiken. Bijvoorbeeld met salderen, dat is het simpelst en elegantst
 • Een overheid die de planprocedures doet, zoals nu al gebeurd bij offshore windparken, en nieuwe woonwijken
 • Dat kan en moet ook bij windparken op het land
Deze condities geven zekerheden, zodat burgers er aan mee kunnen doen, en een eigen kavel voor eigen gebruik kunnen kopen

Zoals de openbare weg in een woonwijk garandeert dat je bij je huis kan komen, zonder steeds de oorspronkelijke grondeigenaar tol te betalen, of te bedelen of hij een hek open zet.
Zo zorgt het openbare elektriciteitsnet er voor dat iedereen met een kavel windpark, zijn stroom thuis kan verbruiken.

Er is dan natuurlijk een soort aggregator nodig die als collectieve tussenpersoon optreedt.
Dat moet de VEH natuurlijk niet doen, heeft ze geen verstand van, maar ze kan wel de vraag van de leden organiseren.

Hiermee kan de aggregator mee bieden op een deel van een windpark plan, of naderhand een deel kopen.
Precies dat deed bijvoorbeeld Microsoft Nederland, die 90 MW van een nog te bouwen offshore windpark kocht, om zijn cloud dienst servers te voeden.

Waarom zouden alleen bedrijven dat kunnen, huishoudens moeten ook dat voordeel kunnen genieten, want zowel bedrijven als huishoudens betalen aan het elektriciteitsnet, dat is voor beiden een openbare weg voor stroom.
Reputatie 4
Badge +1
Probeer nu even naar de kansen te kijken, en daarna naar de uitvoering, @Driepinter
Als een gemeente een nieuwe woonwijk laat bouwen van 1000 huizen, dan gaan z ook niet eerst zelf 300 miljoen lenen.
Ze gebruiken wet en regelgeving om zekerheden te creëren, zodat hun burgers weten dat als ze een optie kopen, er uiteindelijk ook een windpark komt, met voordeel, of dat ze anders hun geld terug krijgen.

En energiebedrijven zijn tegenwoordig slechts handelaren in stoom en gas.
Zij gebruiken de openbare weg voor stroom om hun geld te verdienen
Dat kunnen huishoudens ook zelf. Want die windparken en zonneweides werken automatisch en zonder risico.
Alleen het balanceren van de variatie in wind en zon, en de vraag naar stroom van de gebruikers, vereist ondernemerschap.
Juist daar is, met het net als openbare weg, ook geld te verdienen door zowel energiebedrijven als handelaren in energie, en gebruikers als bron van flexibiliteit.

Flexibiliteit is het tere beschikking stellen van
 • zonnestroom installatie
 • warmtepomp
 • lader van de elektrische auto
Die kunnen dan door de netbeheerder, of een tussen persoon, beïnvloed worden, als win win voor beide partijen.

Bijvoorbeeld als de zonnepanelen in een wijk te veel stroom opwekken, meer dan het lokale net aan kan, dan krijgt de netbeheerder de mogelijkheid jouw in verter terug te regelen, tegen een vergoeding.
Of, in de wijk hangt op dat moment een EV aan de lader, en er kan nog wat bij, dan zet de netbeheerder die EV lader aan, om het overschot af te voeren. Dan krijgt de EV eigenaar een vergoeding
Reputatie 7
Badge +4
De VEH heeft niet het vermogen (of de kredietwaardigheid) om een project van een miljard euro te financieren. Als de VEH zou meedingen voor een windpark à 700 MW op 50 kilometer uit de kust à € 750.000.000 maakt ze geen schijn van kans.

Er zijn al energiebedrijven die een blijf premie geven, of korting voor klanten die heel lang blijven.

Ik zie het verband niet met het opwekken van eigen stroom. Die korting wordt ook gegeven bij de afname van aardgas. Maken die energiebedrijven dan ook hun eigen aardgas?
Reputatie 4
Badge +1
Er wordt geen enkele kWh meer aan windstroom geproduceerd of meer vermogen aan wind op zee geplaatst omdat bedrijven offshore windpark kopen (van de bouwers groene stroom afnemen). Er worden door de overheid immers kavels toegewezen (de bekende Borsele I en II en III en IV, ect)

Het gaat niet om het opwekken van groene stroom, maar wie er voordeel van heeft
NU zijn dat buitenlandse investeerders, die verdienen aan onze wind, @Driepinter
Dat is dom beleid, waar de VEH wat van had moeten vinden, als partij in het klimaatakkoord.

Als STRAKS diezelfde windpark plannen in kavels aan Nederlandse stroomverbruikers verkocht worden, voor eigen gebruik, blijven de geldstromen van onze wind, in Nederland.
Dat is het soort belangenbehartiging die ik van de VEH had verwacht.

Die windparken werken automatisch, er hoeft geen commerciële marge op te zitten.
Het enige ondernemerschap is het balanceren van het elektriciteitsnet.
Daar kunnen huishoudens ook een rol in spelen, en de VEH kan haar leden hiervoor organiseren

Maar de VEH verdient liever 50? EUR per deelnemer aan het verkopen van nieuwe stroom en gas contracten in een veiling.
Tijd dat ze zich gaan bezinnen hoe ze kunnen verdienen aan stappen in de energietransitie. Als ze daar al aan zouden moeten verdienen, ipv belangen behartigen, voor hun leden.

Stel, de VEH bemiddeld in de verkoop van kavels windpark
 • Daar krijgen ze een commissie voor
 • En een kleine beloning per kWh opgewekte stroom, of jaar bedrag voor wat anders.
Er zit namelijk vel meer geld, voordeel, in het zelf duurzaam stroom opwekken, dan in het helpen verkopen van stroom contracten

Er zijn al energiebedrijven die een blijf premie geven, of korting voor klanten die heel lang blijven.
Reputatie 7
Badge +4
Bedrijven hebben er al veel voordeel van, bijvoorbeeld doordat ze grote kavels offshore windpark kopen.
Moeten bijvoorbeeld gemeentes dat ook kunnen voor hun inwoners?


Er wordt geen enkele kWh meer aan windstroom geproduceerd of meer vermogen aan wind op zee geplaatst omdat bedrijven offshore windpark kopen (van de bouwers groene stroom afnemen). Er worden door de overheid immers kavels toegewezen (de bekende Borsele I en II en III en IV, ect) met het daarbij behorende (piek)vermogen. Het elektriciteitsbedrijf die dat (per kWh) het goedkoopst kan (met de minste subsidie dus) krijgt de kavel toegewezen. Voor het volmaken van de toegewezen kavels heeft het dan ook geen enkel nut om consumenten of gemeenten voor het beperkt aantal kavels te laten meedingen. Het beperkt aantal kavels komt sowieso vol.
Reputatie 6
Badge

Ik begrijp hier niets van, @jvdleeuw
bedrijven kunnen onderling concurreren, en daarmee prijsverlagingen realiseren
consumenten kunnen dat juist niet, daarom moeten kosten zo veel mogelijk daar gelegd worden, waar bedrijven in onderlinge concurrentie tot de beste prijs prestatie komen
daarom heeft de VEH toch ook de jaarlijkse actie samen energie inkopen?

wel eens dat de politiek veel kan beslisssen, maar daar wil jij hier niet over discussiëren, toch?

Beste @HenkDaalder
Heel jammer dat je dit niet begrijpt, ik denk dat we daarom ook vaak tot totaal verschillende conclusies komen. Ik doe nog een keer een poging mijn zienswijze te verduidelijken.
Over politiek wil ik inderdaad zeker in dit platform niet discussiëren, maar duurzame en ecologische verantwoorde oplossingen staan redelijk los van politiek.

De concurrentiepositie van bedrijven is afhankelijk van hun werkelijke produktie-kosten.
Belastingen horen daar geen deel van uit te maken, belastingen worden normaliter geheven op netto opbrengsten en in ons deel van de wereld niet op omzet of kosten.
De overheid zelf moet de kosten voor het distributienetwerk grotendeels financieren uit de daarvoor geïnde belastingen, het lijkt me het paard achter de wagen spannen om dan ook nog eens belasting op die kosten te laten drukken. Dan is er sprake van belasting heffen om belasting te kunnen betalen; nog even los van de gevolgen die dat heeft voor de internationale concurrentiepositie.

Behalve voor financiering van overheid-gestuurde diensten worden belastingen ook ingezet om gekozen en afgesproken beleid te ondersteunen. Voorbeelden hiervan zijn accijnzen op alcohol, benzine en sigaretten, dit is met name ontmoedigingsbeleid. Vergelijkbaar zijn de heffingen op andere vormen van energie (gas en elektra), ze zijn bedoeld om aan te zetten tot matiging ten gunste van de koopkracht van de consument. Het verhuizen van belasting van elektra naar gas is bedoeld om consumenten aan te zetten tot verhuizing van het gebruik van gas naar gebruik van elektra, zonder werkelijk netto kosten bij de overheid zelf.

Als belastingen worden ingezet op generieke middelen zoals energie zal dat bij bedrijven kostenverhogend uitwerken over een heel breed terrein en een inflatoire werking hebben: alles wordt duurder.
In dit specifieke geval stel jij voor dat de belastingdruk wordt verhuisd van de consument naar de producent/leverancier, daarmee wordt alles duurder behalve de energie, die "lijkt" goedkoper te worden. De normale reactie daarop is dat consumenten eerder meer energie zullen gebruiken dan minder, ze zullen proberen hoger wordende kosten van produkten te vermijden door naar alternatieven te zoeken met inzet van meer goedkoper geworden energie.
Consumenten moeten niet concurreren om goedkoper uit te zijn, ze moeten zuiniger met energie omgaan.
Reputatie 4
Badge +1

Door het grotere voordeel bij de bedrijven te laten liggen heeft de consument dus ook meer invloed op zijn eigen kosten, zuinigheid loont dan tenminste.
Ik zie dat liever dan dat de cosumenten prijzen hoog zijn en je zelf geen echte invloed op je kosten meer hebt.
Maar ook geldt. de bestaande situatie is onze eigen (politieke) keuze.


Ik begrijp hier niets van, @jvdleeuw
bedrijven kunnen onderling concurreren, en daarmee prijsverlagingen realiseren
consumenten kunnen dat juist niet, daarom moeten kosten zo veel mogelijk daar gelegd worden, waar bedrijven in onderlinge concurrentie tot de beste prijs prestatie komen
daarom heeft de VEH toch ook de jaarlijkse actie samen energie inkopen?

wel eens dat de politiek veel kan beslisssen, maar daar wil jij hier niet over discussiëren, toch?
Reputatie 6
Badge
Op zich niet vreemd dat een grootverbruiker minder betaald per MWh dan een kleinverbruiker. En vergeet niet dat de kosten die een grootverbruiker maakt (bedrijven) zich uiteindelijk weer vertaald in consumentenprijzen.

Door het grotere voordeel bij de bedrijven te laten liggen heeft de consument dus ook meer invloed op zijn eigen kosten, zuinigheid loont dan tenminste.
Ik zie dat liever dan dat de cosumenten prijzen hoog zijn en je zelf geen echte invloed op je kosten meer hebt.
Maar ook geldt. de bestaande situatie is onze eigen (politieke) keuze.
Reputatie 6
Badge
De theorie klinkt wel redelijk, maar de praktijk is vaak toch wat weerbarstiger
Uit de krant van vandaag

Netbeheerders gebruiken reservesystemen om aan stroom te voldoen

 • BNR Webredactie
Vandaag, 06:58Update: vandaag, 09:01

Netbeheerders zetten op twee plekken in Nederland tijdelijk hun reservesystemen in om iedereen van stroom te voorzien. Dat is nodig omdat het stroomnetwerk het groeiende transport van elektriciteit amper aan kan. Dat blijkt uit navraag door BNR bij de Autoriteit Consument & Markt.
Normaal gesproken zijn netbeheerders verplicht om reservesystemen aan te leggen. Deze systemen worden ingezet bij storingen of werkzaamheden en voorkomen dat mensen zonder stroom komen te zitten. Maar vanwege de toenemende vraag naar elektriciteit en de beperkte capaciteit van het stroomnetwerk heeft de ACM in twee gevallen een tijdelijke ontheffing verleend. In Haarlemmermeer wordt het back-upsysteem gebruikt om een aantal grote datacenters te voorzien van stroom. Terwijl in Wieringermeer de extra capaciteit wordt gebruikt voor de transport van stroom afkomstig van een groot windmolenpark.
Volgens Huibert Baud, manager capaciteitsinvesteringen bij netbeheerder Liander, is de inzet van het reservesysteem een absolute noodgreep. 'Als er een storing is kunnen we niet overschakelen op de noodvoorziening. Ook kunnen we geen onderhoud plegen omdat er geen back-up is.' Hij voorziet dat het nog jaren duurt voordat er een permanente oplossing is. 'We hebben ruimte nodig om onze transportcapaciteit uit te breiden. Daarvoor zijn we afhankelijk van provincies en gemeenten, die moeten locaties toewijzen.'
Reputatie 4
Op zich niet vreemd dat een grootverbruiker minder betaald per MWh dan een kleinverbruiker. En vergeet niet dat de kosten die een grootverbruiker maakt (bedrijven) zich uiteindelijk weer vertaald in consumentenprijzen.
Dus op zich snap ik niet naar welk voordeel voor de huishoudens van de energietransitie u op zoek bent. Belangrijk is dat de netbeheerder kostenneutraal werkt op lange termijn (dat is al zo), en zijn tarievenstrategie redelijk is. Tja dat laatste bestaat dus verschil van mening over.

Reageer