Beantwoord

Is een ionisatie-cv ketel wel zo goed als wordt beweerd?

  • 20 August 2019
  • 9 reacties
  • 9429 Bekeken

Enkele websites adverteren met een 'ionisatie cv-ketel' of 'ionisatie cv pomp'. Dat is een soort elektrische cv-ketel, maar er wordt geclaimd dat deze sneller en veel zuiniger zou zijn dan een reguliere elektrische cv-ketel. Een van de websites spreekt over een factor 3 zuiniger (COP van 3, zonder dat er sprake is van een warmtepomp). Echter, een elektrische cv-ketel heeft al een rendement van 100% (alle opgenomen elektrische energie wordt in warmte omgezet) dus die claim kan niet kloppen. De prijzen die vermeld worden liggen echter wel veel hoger dan een gewone elektrische cv-ketel.
Het lijkt mij geen zuivere koffie...
icon

Beste antwoord door Pieter Veen 19 December 2019, 10:46

Bekijk origineel

9 reacties

Reputatie 7
Badge +1
Deze innovatieve cv-ketel past prima in de rij van de Hardenbergse Ecoliner en vergelijkbare apparaten.
Een perpetuum mobile is energieverslindend in vergelijking!
Als geschikte installateur zou ik de youtubende installateur Visser kiezen, suc6 verzekerd.
Reputatie 5
Badge

Het lijkt mij geen zuivere koffie...


Je hebt helemaal gelijk!
Reputatie 4
Badge +1
Inderdaad, inconsistente gezwets, bedoeld als misleidende reclame bedoeld voor onwetende consumenten
Waar kun je dit bedrog melden?
Reputatie 7
Badge +3
Een van de websites spreekt over een factor 3 zuiniger (COP van 3, zonder dat er sprake is van een warmtepomp).

Dit overtreft mijns inziens het begrip "misleiding". Het lijkt mij oplichting. Over de (beweerde) techniek er achter kan ik ook niets vinden. Alleen dat ionisering momenteel de standaard beveiliging is voor gasgestookte cv-ketels.

Derhalve lijkt mij een 'ioniserende elektrische ketel' misleiding in het kwardraat aangezien elektrische cv-ketels sowieso in het verbruik veel te duur zijn. Aan kWh verbruik én vaste aansluitkosten op het daardoor veel te zwaar belaste elektriciteitsnet. "Groen" kan je ze ook niet noemen want het rendement van een warmtepomp is 4 keer zo hoog. Koop dan gewoon losse elektrische kacheltjes met voor elke ruimte derhalve automatisch een eigen thermostaat (bespaart ook aparte thermostaat knoppen per kamer). Dat is dan in elk geval minder kapitaal vernietiging zodra je na de eerste elektriciteitsrekening als nog een warmtepomp wil.

https://community.eigenhuis.nl/duurzaam-verwarmen-12/voor-een-verbod-op-elektrische-cv-ketels-140
Reputatie 4
Badge +3

Onze kennisexpert heeft zich over deze vraag gebogen en heeft er het volgende over geschreven

 

Aanbieders van alternatieven voor de gasgestookte cv-ketel dichten hun producten vaak wonderbaarlijke rendementen toe. Op dit gebied kan gesteld worden dat wonderen niet bestaan. Een voorbeeld is de ionisatie cv-ketel. 

De wet van het behoud van energie

Bij het beoordelen van dergelijk alternatieven is het van belang te kijken of het natuurkundig verklaarbaar is. Een belangrijk natuurkundig principe is hierbij: De wet van het behoud van energie. 

Die wet stelt dat je energie niet kan creëren of vernietigen. Je kan energie alleen omzetten naar een andere vorm van energie. 

Je kan je uit 1 kWh stroom niet meer energie (warmte) halen dan daarin aanwezig is. Belangrijk daarbij te noemen dat vaak niet alle energie effectief bruikbaar is. Vaak gaat een deel bij het omzetten van energie verloren, bijvoorbeeld door de weerstand in het apparaat zelf of bijvoorbeeld bij een cv-ketel waar een deel van de warmte via het rookgaskanaal naar buiten gaat. In de productinformatie van een Ioniserende cv-ketel lees ik dat het rendement zo’n 98% is. Zo’n apparaat kan uit 1 kWh dus 0,98 kWh aan effectieve warmte leveren aan het centrale verwarmingssysteem. Ik kan niet beoordelen of dat rendement reëel is maar dat is wel hoog. 

Gas versus elektriciteit

Om deze alternatieven te kunnen vergelijken met een gasgestookte CV-ketel moet eerst gekeken worden naar de hoeveelheid opgeslagen energie in een kuub gas (m3) in vergelijk met 1 kWh.
Een m3 aardgas bevat ongeveer 9 a 10 kWh aan energie.
Door de winning van Gronings gas  is aardgas financieel zeer aantrekkelijk in vergelijk met de stroomprijs. Een m3 aardgas kost ca. € 0,79 terwijl een 1 kWh ca. € 0,23 kost. (prijspeil 2019) Om met dezelfde hoeveelheid energie te rekenen als een m3 gas heb je dus 9 a 10 kWh nodig. De rekensom is dus 10 x € 0,23 = € 2,30 

Met elektrische verwarming ben je dus bijna 3 x zo duur uit. ( € 2,30 delen door € 0,79)

De rekensom wordt uiteraard gunstiger indien een deel van de stroom kan worden opgewekt met (gratis) stroom uit zonnepanelen. Bovendien zal de komende jaren de gasprijs meer stijgen dan elektriciteitsprijs, waardoor de alternatieven wel steeds aantrekkelijker worden.  

Vergelijk met een warmtepomp

Het rendement van een warmtepomp wordt uitgedrukt in een bepaalde COP waarde*.
COP is de afkorting voor Coëfficiënt of Performance. Deze wordt berekend door de hoeveelheid afgegeven energie aan het verwarmingssysteem (warmte) te delen door de gebruikte energie (elektriciteit). Bij elektrische verwarming, zoals zo’n ioniserende cv-ketel, is de COP dus net iets kleiner dan 1. (0,98 delen door 1 = 0,98 COP)

Een goed functionerende warmtepomp heeft een COP van rondom de 4,5. Het rendement is dus 450%.  Volgens de wet van behoud van energie kan dat niet, maar het grote verschil hier is dat gebruik wordt gemaakt van energie (warmte) uit de omgeving, bijvoorbeeld buitenlucht.  De warmte uit de buitenlucht wordt in de warmtepomp samengeperst tot bruikbare warmte voor de verwarming.
Met 1 deel elektriciteit wordt in de warmtepomp 3,5 deel energie (warmte) van een lage temperatuur uit de omgeving samengeperst tot 4,5 keer de hoeveelheid warmte bruikbaar voor het verwarmen van de woning. 

*Bij het kiezen van een warmtepomp kan het beste gekeken worden naar het rendement gemiddelde over het hele jaar. Op het energielabel van de warmtepomp wordt dit benoemd als SCOP. De S staat dan voor seizoen. 

Vergelijk met Infrarood

Feitelijk is de situatie met infraroodverwarming niet anders dan bij een elektrische cv-ketel. Infraroodverwarming is ook een vorm van elektrische verwarming met een rendement van net onder de 100 % (COP < 1).

Het grote verschil is echter dat mensen de gerichte warmtestraling (= infrarood) sneller als aangenaam ervaren. Denk bijvoorbeeld aan de infraroodstraling van de zon. Mensen die wel eens in het zonnetje in de sneeuw hebben gestaan kennen dit wel. Hoewel de luchttemperatuur laag kan zijn zorgen de zonnestralen voor een aangenaam gevoel. De winst van infraroodverwarming is te behalen door de panelen heel gericht te plaatsen en alleen aan te zetten als de behoefte er is. Een ander voordeel van elektrische infraroodverwarming is namelijk dat het snel warmte kan leveren, in tegenstelling tot een centraal verwarmingssyteem. 

*Bij het kiezen van een warmtepomp kan het beste gekeken worden naar het rendement over het hele jaar. Op het energielabel van de warmtepomp wordt dit benoemd als SCOP. De S staat dan voor seizoen. 

 

 

 

Reputatie 7
Badge +3

Onze kennisexpert heeft zich over deze vraag gebogen en heeft er het volgende over geschreven

 

Met elektrische verwarming ben je dus bijna 3 x zo duur uit. ( € 2,30 delen door € 0,79)

De rekensom wordt uiteraard gunstiger indien een deel van de stroom kan worden opgewekt met (gratis) stroom uit zonnepanelen. Bovendien zal de komende jaren de gasprijs meer stijgen dan elektriciteitsprijs, waardoor de alternatieven wel steeds aantrekkelijker worden.  

Is toch ook misleidend:

  1. De salderingsregeling gaat verdwijnen. Het allergrootste deel van het, immers winterse, verbruik voor elektrische verwarming zal dan dus voor de volle prijs moeten (terug) kopen.
  2. Ondanks verlaging van de energiebelasting op elektriciteit en een verhoging van de energiebelasting op aardgas zal elektriciteit nooit even duur, laat staan goedkoper, worden dan aardgas.
  3.  Een toename van de vraag naar elektriciteit (in de winter voor verwarming) zal de marktprijs voor elektriciteit doen stijgen. De vraag, en dus de prijs, naar elektriciteit  is de laatste jaren al gestegen vanwege de economische groei. Laat staan wat de vraag en de prijs gaat doen met de verdere elektrificatie voor verwarming (door warmtepompen en IR-panelen).
Reputatie 7
Badge +3

Onze kennisexpert heeft zich over deze vraag gebogen en heeft er het volgende over geschreven

 

Aanbieders van alternatieven voor de gasgestookte cv-ketel dichten hun producten vaak wonderbaarlijke rendementen toe. Op dit gebied kan gesteld worden dat wonderen niet bestaan. Een voorbeeld is de ionisatie cv-ketel. 

Dat is natuurlijk een juiste verwoording. Maar voor de rest van het artikel geldt dat dit een veel te zacht oordeel is over de ‘ioniserende cv ketel’ (soms zelfs een pomp genoemd). Het is, wat betreft de ioniserende ketel -wat niets meer is dan een andere vorm van omzetting van elektrische energie in warmte-, gewoon oplichting.

Reputatie 5
Badge +1

Deze innovatieve cv-ketel past prima in de rij van de Hardenbergse Ecoliner en vergelijkbare apparaten.
Een perpetuum mobile is energieverslindend in vergelijking!
Als geschikte installateur zou ik de youtubende installateur Visser kiezen, suc6 verzekerd.

Zelfs een gloeilamp heeft een COP van bijna 1 !

12 % licht en 88 % Warmte :sunglasses:

Reputatie 7
Badge +3

Deze innovatieve cv-ketel past prima in de rij van de Hardenbergse Ecoliner en vergelijkbare apparaten.
Een perpetuum mobile is energieverslindend in vergelijking!
Als geschikte installateur zou ik de youtubende installateur Visser kiezen, suc6 verzekerd.

Zelfs een gloeilamp heeft een COP van bijna 1 !

12 % licht en 88 % Warmte :sunglasses:

Nee, 100 %. Want licht wordt ook omgezet in warmte. 

En nog steeds heeft het Algemeen Dagblad de video met de “succes uitvinding” van de Hardenbergse  ecoliner nog op zijn site staan. 

Reageer