Is van het gas af met een elektrische ketel een goed alternatief?

  • 19 April 2019
  • 37 reacties
  • 66139 Bekeken

Reputatie 4
Badge +3
De volkskrant schreef gisteren dit artikel over Mar Aalders die van het gas af ging door middel van een elektrische ketel. De gedachtegang zou dan zijn: "stekker erin en klaar". Je hoeft dan niet te investeren in warmtepompen of isolatie, maar alleen in goede groene stroom en de manieren om dit goed beschikbaar te maken om duurzaam te zijn.

Wat is jullie mening over dit artikel? Wie heeft er ervaring met het gebruik van een elektrische CV ketel?

37 reacties

Reputatie 4
Badge +1

De grote CO2 uitstoters zoals centrales, hoogovens, cement en kunstmest fabrieken, die moeten stoppen met CO2 uitstoot, en die afvangen of het proces anders gaan doen, de komende 10 , 15 jaar.U bedoelt ze vertrekken naar het buitenland.


Ik pleit voor een KETEN CO2 tax

Er moet iets gebeuren om de CO2 uitstoot terug te brengen, en uit de luchtr te halen, zodat we netto CO2 uit de lucht halen, willen we de klimaat opwarming onder de 1,5 graad houden. Aldus peer reviewed klimaat wetenschappers in hun IPCC SR15 rapport.

Hoe we de grote CO2 uitstoters zo ver krijgen is inderdaad een vraag, maar aangezien zij 80% van alle CO2 uitstoten, moet daar meer de focus liggen dan bij huishoudens.
Volgns mij is de beste aanpak, verplichte CCS, CO2 afvang en dat dan onschadelijk maken.
Eerst in de zeebodem pompen, maar door innovatie, zijn er betere en goedkopere oplossingen.
Die plicht zal de producten duurder maken, dus duurzame alternatieven aantrekkelijker.
Vertrek naar het buitenland is wat af te remmen met een KETEN CO2 tax.
Dus in Nederland gebruikte en verkochte spullen en stroom, met buitenlandse CO2 uitstoot, daar moet dan hier hier CO2 belasting over betaald worden voor alle CO2 uitstoot in de hele keten.

Het klimaat is te belangrijk, om aan de markt over te laten. Die heeft bewezen niets te geven om het klimaat.
Bij onze kolencentrales zal verplichte CCS de stroom ca 3 cent duurder maken, en bij gascentrales ca 6 cent, volgens het PBL.

Dat zal tot gevolg hebben dat alle SDE gesubsidieerde projecten veel minder subsidie nodig hebben, omdat hun onrendabele top kleiner wordt.
En dat hoeven wij burgers dan niet te betalen. Die ODE heffing is nu ca 100 EUR per jaar dacht ik, maar hijkan wel oplopen tot boven de 1000 EUR per jaar, afhankelijk hoeveel SDE subsidie er wordt gegeven, en wie dat betaalt.
Omdat burgers geen SDE krijgen, is mijn voorkeur dat bedrijven samen hun subsidie betalen. Dat stimuleert dat ze er efficiënt mee om gaan.

Hier is een fragment van het genoemde IPCC SR15 rapport.
ik concludeer daar uit dat CCS verplicthmoet worden, en dat he tland dat daarmee begint, haar bedrijven stimuleert heel erg veel geld te verdienen met de export van de techniek.
Want de hele wereld moet aan de CCS.

Reputatie 4
Badge +1
Of zie ik iets over het hoofd?
  1. Een zwaardere en dus duurdere vaste elektriciteitsaansluiting.
  2. Heel het elektriciteitsnetwerk moet derhalve verzwaard worden. Drie tot vier keer zoveel hoogspanningsmasten.
  3. Als iedereen een elektrische cv ketel (en elektrische auto) zou nemen is er in de winter een stroomtekort (die voor een groot deel alsnog fossiel, met de nodige restwarmteverliezen wordt opgewekt.
....

Stelling 1:
Wie een beetje geïsoleerd huis elektrisch verwarmt, zal meestal gewon met een 3 x 25 Amp aansluiting toe kunnen.
Maar wellicht is wel een prioriteits schakeling nodig
De elektrische ketel van ca 6 tot 9 kW stookt alleen veel langer dan een gas CV ketel.

Stelling2,
ik vraag me dat af, het is ook mogelijk van de bestaande hoogspanningslijnen de spanning te verhogen

Stelling 3:
We moeten het net slimmer, met meer timesharing gebruiken.
En vergeet niet dat er een gigantische hoeveelheid duurzame opwek is gepland.
En onze kolencentrales zijn voorbereid op CCS.
Ik pleit er ook niet voor dat iedereen met alleen een elektrische CV ketel gaan verwarmen.

Mijn ideale opzet is
PVT panelen waarvan de warmte als seizoen opslag in een gesloten WKO systeem bewaard wordt.
Collectief in de buurt of alleen eigen tuin. Zomerwarmte is goedkoop
Een warmtepomp, wanneer het huis daar geschikt voor is.
Een eigen kavel windpark of zonneweide voor ca 80 tot 95% van de stroom, natuurlijk met salderen
Kolencentrales met CCS als backup, en om ze in leven te houden mogen ze die rest van 5 tot 15% van het verbruik leveren

In wijken waar de gemeente moet bedenken hoe ze van het gas af gaan, en waar een isolerende verbouwing veel geld kost, is het verstandiger elk husihouden een kavel windpark te laten gebruiken, met een elektrische CV ketel.
Maar er is een grens aan hoeveel wijken dat kunnen doen
Wij zijn een VvE van 12 woningen en 4 winkels. Bij 6 appartementen is er een probleem met de rookgasafvoeren (RGA). De appartementen zijn nu 19 jaar oud en de HR-Cv's zijn aan vervanging toe. Dit betekent ook dat de RGA vervangen moeten worden. Elk appartement heeft een individueel RGA die gebruik maakt van een gemeenschappelijke schacht. De RGA in de betreffende appartementen loopt eerst ongeveer 2 meter door een verlaagd plafond, maakt dan een bocht van 90° in de schacht en komt in een koof op het dak uit. We hebben gekeken naar de opties om deze RGA te vervangen, van conventioneel tot het creëren van een nieuwe binnenwand. Leveranciers die beloofden op hun site dit zonder hak- en breekwerk te kunnen uitvoeren. Alle mooie oplossingen bleken in onze situatie echter niet mogelijk. Alleen het conventioneel vervangen van de RGA bleef over. Hiervoor moet het verlaagde plafond in de badkamer verwijderd worden en opnieuw worden aangebracht, gestukt en geschilderd te worden. Geschatte kosten per appartement € 1.500 excl BTW. Verder moet de schacht in de diverse woningen (in totaal 8 ) worden open gekapt. De schacht loop tussen toilet, badkamer en woonkamer. Dit betekent o.a. verwijderen van tegelwerk. Geen van de bewoners heeft nog tegels. De kosten zijn nauwelijks in te schatten maar wij gaan er van uit dat met het opnieuw betegelen van de badkamers / toiletten, repareren van stucwerk en ook nog het opnieuw aanbrengen van een RGA dit zeker meer dan € 50.000 gaat kosten.
We zijn toen gaan kijken naar alternatieven waaronder warmtepompen, de woningen zijn echter uitgerust met conventionele radiatoren waardoor de warmtepomp geen alternatief is. Ook nog gekeken naar warmtepompen die pretenderen tot 65° warm water te leveren.
Recent hebben we echter besloten te kijken naar een elektrische ketel zoals dat ook in het appartementencomplex in Middelburg is toegepast. Het wordt waarschijnlijk de Mattira Combi CMX15i, Leverancier is Lagrand EVO in Rotterdam. Dit is een Spaanse ketel met een maximaal vermogen van 15 KW. De ketel kan begrensd worden op een lager vermogen. We verwachten tussen de 5 en 6 KW. De ketel beschikt over een 50 liter warmwater vat.
Het gasverbruik in de betreffende appartementen ligt nu tussen de 550 en 750 KM3. We gaan ook van het gas af. Onze elektrische aansluiting is nu 1 X 35 en dient omgezet te worden naar 3 X 25. Dit kost eenmalig € 200. Voor het aanpassen van de meterkasten en de noodzakelijke aansluitingen hebben we een indicatie van de kosten (ongeveer € 1500 per appartement) maar dienen we nog offertes aan te vragen. Hieronder valt dat in sommige appartementen die nog koken op gas een 3 fasen aansluiting gemaakt moet worden naar het kookeiland, waarvoor al een blinde leiding is voorzien. Ook dient in de buurt van de te plaatsen ketel een krachtstroom aansluiting te komen. Ook dit is mogelijk zonder hak- en breekwerk (we gebruiken een niet meer noodzakelijke leiding van een telefoonaansluiting die ter plekke uitkomt). Ook het afdoppen van de gasleiding zal nog kosten met zich meebrengen. Enkele appartementen moeten over van koken op gas naar koken op stroom (Inductie). Met de besparing op de meterkosten (voor gas) en ook het jaarlijkse onderhoud verwachten we echter dat we ruim binnen de kosten blijven die het vervangen van de RGA zouden hebben betekent (en dat over zeker 20-25 jaar).
We gaan waarschijnlijk zonnepanelen inzetten voor het stroomverbruik bij de algemene ruimten / voorzieningen. Het netto rendement is hier ongeveer 8%. Overigens is er een mogelijkheid om als individuele eigenaar zonnepanelen aan te schaffen. Het netto rendement is echter niet heel hoog (2-3%).
Ook gaan we er een beetje vanuit dat de gasprijs meer zal stijgen dan de prijs van stroom.
Waar we nog vragen over / garanties voor willen hebben is waar kunnen we terecht voor storingen, zijn onderdelen 20-25 jaar gegarandeerd etc.
Maar ……. als iemand een beter idee heeft dan wil ik dat natuurlijk graag horen en hier nog naar kijken. Ik zou willen dat kernfusie in de komende jaren een rol zou kunnen betekenen in het produceren van stroom.
Ik heb een heleboel valide argumenten voor- en tegen een elektrische Cv voorbij zien komen maar denk dat de keuze hiervoor per situatie bekeken moet worden.
Reputatie 4
Badge +1
Waarom moet een Rookgas afvoer van een oude HR ketel vervangen worden door en nieuwe??
Mijn aluminium pijpjes gaan wel 100 jaar mee
Waarom moet een Rookgas afvoer van een oude HR ketel vervangen worden door en nieuwe??
Mijn aluminium pijpjes gaan wel 100 jaar mee


In de VvE moest, anderhalf jaar geleden, in een van de appartementen de HR-ketel worden vervangen. De installateur informeerde ons over regelgeving die bij het vervangen van de CV ook de rookgasafvoer (indien ouder dan 5 jaar) vervangen moet worden of moet worden vastgesteld dat deze zeker nog 15 jaar meegaat. We hebben destijds de rookgasafvoeren allemaal laten controleren op dichtheid. In deze test, die elke 3 jaar moet worden herhaald, bleven alle rookgasafvoeren binnen de daarvoor geldende marges. Daardoor kon in deze woning een nieuwe CV-ketel worden geïnstalleerd. Inmiddels is de situatie echter veranderd en hebben we 2 lekkages van condenswater. We hebben vervolgens een camera-inspectie laten uitvoeren door het bedrijf VSR uit Roosendaal die aangaven rookgasafvoeren in appartementencomplexen zonder hak- en breekwerk te kunnen vervangen. Bij deze inspectie werd geconstateerd dat de lekkages veroorzaakt werden door de rookgasafvoeren en bovendien dat deze niet zonder hak- en breekwerk kunnen worden hersteld.
Indien in onze appartementen rookgasafvoeren zouden zitten zonder bochten dan zou de renovatie waarschijnlijk eenvoudiger en met minder kosten zijn. Ik vind dat dit een ontwerpfout is van de architect die niet goed heeft nagedacht over de vervanging en daarboven op een installateur die voor het vastzetten van de rookgasafvoer er schroeven in heeft gedraaid. De architect leeft niet meer en de installateur is failliet.
Reputatie 7
Badge +3
Ik heb een heleboel valide argumenten voor- en tegen een elektrische Cv voorbij zien komen maar denk dat de keuze hiervoor per situatie bekeken moet worden.
Dat klopt. "CO2-neutraal" (die u overigens -terecht- niet genoemd heeft) is in elk geval geen argument. Het is de belasting op aardgas die omhoog gaat en de belasting op stroom die omlaag gaat. Dat staat los van het feit wat de gasprijs en elektriciteitsprijs zelf gaat doen. Als meer mensen elektrisch gaan verwarmen (warmtepomp, IR-paneel of één op één elektrisch) zal in de toekomst de kWh prijs gaan stijgen. Gewoon een kwestie van vraag en aanbod. Combineer een elektrische ketel in uw appartement dan ook zoveel mogelijk met isolatie.
Reputatie 3
Kennissen lieten zich, door een erkend installateur, een warmtepomp gebaseerd CV-systeem aanpratenaten afgelopen winter in de kou. Voorlopig kijk ik de kat nog een tijd uit de boom.
Reputatie 7
Badge +1
@Frits W. van Dijk
Kennissen lieten zich door een wp-specialist een warmtepomp gebaseerd CV-systeem adviseren, zaten de afgelopen winter er warmpjes bij. Als mijn oude cv-ketel het begeeft waarschijnlijk ook bij mij een wp.
Reputatie 3
Veel succes. En veel geluk! Het is blijkbaar een loterij geworden.

Ik heb een heleboel valide argumenten voor- en tegen een elektrische Cv voorbij zien komen maar denk dat de keuze hiervoor per situatie bekeken moet worden.Dat klopt. "CO2-neutraal" (die u overigens -terecht- niet genoemd heeft) is in elk geval geen argument. Het is de belasting op aardgas die omhoog gaat en de belasting op stroom die omlaag gaat. Dat staat los van het feit wat de gasprijs en elektriciteitsprijs zelf gaat doen. Als meer mensen elektrisch gaan verwarmen (warmtepomp, IR-paneel of één op één elektrisch) zal in de toekomst de kWh prijs gaan stijgen. Gewoon een kwestie van vraag en aanbod. Combineer een elektrische ketel in uw appartement dan ook zoveel mogelijk met isolatie.

Ik zou ook liever "van het gas afgaan" maar het vervangmoment komt op een zeer ongelukkig tijdstip. Er is nog te weinig innovatie om appartementen met individuele Cv's uit de bouwperiode 1995-2015 die geen lage warmte verwarming hebben van het gas af te halen. In elk geval niet tegen aanvaardbare kosten. Onze woningen zijn op zich goed geïsoleerd. Onze gemeente is ook nog niet zover dat al plannen bekend zijn mbt de energietransitie (ze hebben de tijd tot 2021). Het komt allemaal heel ongelukkig uit. Voel me ook een beetje in de steek gelaten door de overheid maar ook door belangenorganisaties als Vereniging Eigen Huis en VvE Belang. Zij hebben ook nog geen oplossingen. Dus een goede en bruikbare tip "uit het land" zou zeer welkom zijn.


Ik heb een heleboel valide argumenten voor- en tegen een elektrische Cv voorbij zien komen maar denk dat de keuze hiervoor per situatie bekeken moet worden.Dat klopt. "CO2-neutraal" (die u overigens -terecht- niet genoemd heeft) is in elk geval geen argument. Het is de belasting op aardgas die omhoog gaat en de belasting op stroom die omlaag gaat. Dat staat los van het feit wat de gasprijs en elektriciteitsprijs zelf gaat doen. Als meer mensen elektrisch gaan verwarmen (warmtepomp, IR-paneel of één op één elektrisch) zal in de toekomst de kWh prijs gaan stijgen. Gewoon een kwestie van vraag en aanbod. Combineer een elektrische ketel in uw appartement dan ook zoveel mogelijk met isolatie.
Ik zou ook liever CO2-neutraal "van het gas afgaan" zijn gegaan maar het vervangmoment komt op een zeer ongelukkig tijdstip. Er is nog te weinig innovatie om appartementen met individuele Cv's uit de bouwperiode 1995-2015 die geen lage warmte verwarming hebben van het gas af te halen. In elk geval niet tegen aanvaardbare kosten. Onze woningen zijn op zich goed geïsoleerd. Onze gemeente is ook nog niet zover dat al plannen bekend zijn mbt de energietransitie (ze hebben de tijd tot 2021). Het komt allemaal heel ongelukkig uit. Voel me ook een beetje in de steek gelaten door de overheid maar ook door belangenorganisaties als Vereniging Eigen Huis en VvE Belang. Zij hebben ook nog geen oplossingen. Dus een goede en bruikbare tip "uit het land" zou zeer welkom zijn.

Ik heb een heleboel valide argumenten voor- en tegen een elektrische Cv voorbij zien komen maar denk dat de keuze hiervoor per situatie bekeken moet worden.Dat klopt. "CO2-neutraal" (die u overigens -terecht- niet genoemd heeft) is in elk geval geen argument. Het is de belasting op aardgas die omhoog gaat en de belasting op stroom die omlaag gaat. Dat staat los van het feit wat de gasprijs en elektriciteitsprijs zelf gaat doen. Als meer mensen elektrisch gaan verwarmen (warmtepomp, IR-paneel of één op één elektrisch) zal in de toekomst de kWh prijs gaan stijgen. Gewoon een kwestie van vraag en aanbod. Combineer een elektrische ketel in uw appartement dan ook zoveel mogelijk met isolatie.
Ik zou ook liever CO2-neutraal "van het gas afgaan" maar het vervangmoment komt op een zeer ongelukkig tijdstip. Er is nog te weinig innovatie om appartementen met individuele Cv's uit de bouwperiode 1995-2015 die geen lage warmte verwarming hebben van het gas af te halen. In elk geval niet tegen aanvaardbare kosten. Onze woningen zijn op zich goed geïsoleerd. Onze gemeente is ook nog niet zover dat al plannen bekend zijn mbt de energietransitie (ze hebben de tijd tot 2021). Het komt allemaal heel ongelukkig uit. Voel me ook een beetje in de steek gelaten door de overheid maar ook door belangenorganisaties als Vereniging Eigen Huis en VvE Belang. Zij hebben ook nog geen oplossingen. Dus een goede en bruikbare tip "uit het land" zou zeer welkom zijn.
Reputatie 7
Badge +3

Onze woningen zijn op zich goed geïsoleerd. …. Voel me ook een beetje in de steek gelaten door de overheid maar ook door belangenorganisaties als Vereniging Eigen Huis en VvE Belang. Zij hebben ook nog geen oplossingen.


Gelukkig gaat de belasting op stroom omlaag ((dit ter frustratie van deelnemers aan een postcoderoosregeling dat nu net gebaseerd is op teruggave van diezelfde energiebelasting)). De overheid zal mijns inziens zich wel in moeten zetten om in de winter het stroomverbruik voor éen op één verwarming te beperken. Appartementen zonder goede voorzieningen voor hr-ketels en met goede isolatie zouden daarvan kunnen worden ontzien. (en dan natuurlijk zonder het wan-argument van 'CO2-neutraal', zoals vermeld in het bericht in De Volkskrant).

Reageer