Kent iemand ZeroHome, all-electric concept voor luchtverwarming

  • 5 November 2019
  • 20 reacties
  • 1023 Bekeken

Hallo,

Onlangs kwam ik ZeroHome tegen. Hun concept bestaat uit slimme aansturing voor luchtverwarming en een WTW, waar de retourlucht via een warmtepomp de inkomende lucht opwarmt. www.zerohome.nl

Heeft iemand hier al ervaring mee? Er schijnen diverse test-woningen in NL uitgevoerd te zijn, voor zover mij bekend in opdracht van woningstichtigingen (huur-woningen, tussenwoning type).

Meer fundamenteel: zou het kunnen werken, om de retourlucht via een lucht-lucht WP op 50+ graden Celsius te krijgen met een COP van ±4, als je woning B-label is het buiten vriest? Hoeveel m3 binnenlucht van ±20 graden moet dan wel niet via de WTW retour worden afgevoerd en opgewarmd?

Tips, suggesties welkom, want ik zit vast aan luchtverwarming, wat weinig opties kent voor verduurzaming.

HearHear


20 reacties

Reputatie 7
Badge +2

Laat ik beginnen te zeggen dat ik geen ervaring met dit of een vergelijkbaar systeem heb.


Op de site wordt ook niet bijster veel nuttige informatie gegeven.

De meeste informatie lijkt in de video naar voren te komen.

 

Zo lijkt het om een centraal luchtverwarmings systeem te gaan.
En daar komt mijn grootste vraag al meteen vandaan.
Want een centraal luchtverwarmings systeem is iets heel anders dan de lucht systemen ten bate van warmte terug winning en centrale mechanisch ventilatie.

Tenzj je al een centraal luchtverwarmings systeem hebt zal dit dus een serieuze aanpassing zijn?
Ik ga er daarbij even van uit dat bestaande luchtverversings - en warmte terug win systemen niet direct geschikt zijn voor lucht verwarming.

Een 2e punt van aandacht is dat het enkel om verwarming lijkt te gaan, dus niet voor warmwater voorziening te gebruiken lijkt te zijn.

Het is enigszins vergelijkbaar met een ventilatiewarmtepomp
Daar heb ik zelf nog wel een vraagteken bij: als je uitgaande warmte gebruikt voor je warmtepomp, dan kan die niet meer gebruikt worden voor het voorverwarmen van de ventialtielucht die naar binnen komt. Maar dat terzijde :)

Een warmtepomp heeft ook heeeeeel veel lucht nodig.
Als de aanvoer van lucht via buizen verloopt beperkt dat de aanvoer en dus ook de capaciteit. Hoeveel kan ik helaas niet snel vinden, maar het is zeker een factor om ook in de gaten te houden.

Als laatste is voor mij de vraag in hoeverre dit een perpetuum mobile claimt te zijn.
Voor zover ik kan overzien is er nergens sprake van andere verwarming.
Dat wil dus zeggen dat de warmte die de woning weer uit gaat, door de warmtepomp zelf op weg naar binnen is opgewekt.
Uit de uitgaande, door zichzelf opgewarmde lucht haalt hij dan vervolgens weer de energie om de ingaaande lucht mee op te warmen?
 

Hoi,

Ik heb inderdaad al bestaande luchtverwarming, met mechanische ventilatie in keuken, badkamer, wc.

Volgens mij is het een WTW waarna de instromende lucht verder verwarmd wordt met een  lucht-lucht WP, maar  hoe ze dan bij -15graden dan nog 45 graden met COP 4 krijgen, begrijp ik niet.

Verder is bijzonder dat ze melden geen echte lucht stroming hebben in de woning, maar diffusie van warme lucht? Dit zou kunnen betekenen dat ze continu een hele beperkte inblaas hebben en misschien zelfs een vloerverwarming principe hanteren door het huis een constante temperatuur te geven.

Ik zoek nog even verder, want er moeten wat gebruikerservaringen zijn of techniek beschrijvingen.

Reputatie 7
Badge +4
  1. Is een lucht-lucht warmtepomp niet een gewone (omkeerbare) airco waarop dus geen subsidie wordt gegeven (anders zouden de gewone airco's ook gesubsidieerd worden en die worden in de regel alleen voor koeling gebruikt).
  2.  Een warmteterugwinning heeft in de praktijk nooit een rendement van 100 %. De temperatuur van de uitgaande ‘vuile’ lucht is dus altijd iets warmer dan de buitenlucht. De warmtepomp zou daar dus nog warmte uit kunnen halen en dus een iets hogere COP hebben dan wanneer die warmtepomp op buitenlucht zou draaien. Alleen, zoals @Anne aangaf heeft een warmtepomp  héél veel lucht nodig dat langs de verdamper geblazen moet worden. Die warmtepomp moet dus wel de buitenlucht als warmtebron hebben. En dat is dan weer in strijd met de bewering dat het geruisloos is.
  3.  Eerst in de praktijk zien werken, dan geloven.
Reputatie 7
Badge +2

Ik heb inderdaad al bestaande luchtverwarming, met mechanische ventilatie in keuken, badkamer, wc.

Je hebt dus verder geen verwarming via een CV of radiatoren of convectoren?

Enkel via de warme lucht die via het wtw systeem je huis verwarmt?

 

Ik neem aan dat dat dus een slagje groter is dan de 'normale' wtw ventilatie systemen?

 

Waar komt je warm water dan vandaan?

 

Reputatie 7
Badge +2
  1. Is een lucht-lucht warmtepomp niet een gewone (omkeerbare) airco waarop dus geen subsidie wordt gegeven 

Het systeem zoals in hun video wordt getoond lijkt iets anders dan een airco met verwarmingsfunctie.

Bij een airco met buiten unit wordt de warmte aan/afgevoerd via een speciale vloeistof tussen de binnen en buiten unit.

In de video lijkt de warmte in het apparaat zelf meteen te worden omgezet in warme lucht die dan vervolgens over verschillende ruimtes wordt verdeeld.

 

Er staat niet bijster veel info op de site, maar de naam zerohome komt in ieder geval niet voor in de ISDE apparaten lijst warmtepompen van 2019

Dus als warmtepomp zal er wrs geen subsidie op te krijgen zijn.

 

 

Hi,  er is geen subsidie op,  maar dat is geen doel op zich,  zolang het systeem niet teveel kost (aanschaf en elektriciteit verbruik). Deze info heb ik nog niet. 

Mijn verwarming nu is indirecte luchrtverwarming: cv ketel voor warm tapwater en een circuit dat de luchtstroom opwarmt.  Met Zerohome zal tapwater elektrisch verwarmd worden. 

Helaas niemand hier die zo'n systeem heeft hangen thuis...

Reputatie 7
Badge +2

Mss gewoon eens referenties opvragen en bij die mensen op bezoek gaan?
 

Reputatie 7
Badge +4

  Met Zerohome zal tapwater elektrisch verwarmd worden. 

Elektrisch één op één (een gewone elektrische boiler met als rendement dus 100%) of via een warmtepomp (met dus een rendement hoger dan 100 % tot circa 500 %) ? 

 Als er nu eenmaal een warmtepomp is (die zelfs het hele huis zou kunnen verwarmen) lijkt het mij logisch dat die ook tapwater kan (voor) opwarmen. Zo niet?  Dan heel sceptisch blijven.

Hierbij wat technische informatie, het concept gaat uit van het creeeren van overdruk in de woning in combinatie met lage snelheden en laminaire luchtstroming in de ventilatiekanalen. De warme lucht verspreidt zich hierdoor bijna random (zeer langzaam) door de woning, hetgeen tocht voorkomt en zorgt dat veel minder warme lucht onnodig wordt afgevoerd = energiebesparing. In de woning is overdruk, de luchtlaag bij de muren en ramen staat bijna stil en acteert als een extra isolatielaag. Om gezond binnenklimaat te krijgen zijn er veel metingen: CO2, VOC, luchtvochtigheid etc, Retour lucht wordt via een WTW naar buiten gevoerd, idealiter blaast het uit in de aanvoer van de warmtepomp, om aangezogen lucht nog iets te verwarmen.

De aan en afvoer van lucht uit de woning wordt individueel aangestuurd en gemeten, en op basis daarvan wordt ook de lucht-lucht warmtepomp geregeld. Zerohome heeft hiervoor eigen software ontwikkeld en een eigen ontwerp luchtverwarmingssysteem. 
Op basis van dit concept kan ik begrijpen dat het energiezuiniger is dan menig verwarmingssysteem, maar het is wel erg duur omdat zelfs bestaande luchtverwarming vaak aangepast moet worden. Ik ga kijken of het uberhaupt past in onze woning, maar mocht iemand een dergelijk concept met lage&variabele inblaassnelheid kennen, dan hoor ik het graag.

 

Reputatie 7
Badge +4

In de woning is overdruk, de luchtlaag bij de muren en ramen staat bijna stil en acteert als een extra isolatielaag. 

Die bewering dat overdruk fungeert als een extra isolatielaag bij muren en ramen moet gemakkelijk te controleren zijn. In sommige productieruimtes (sommige levensmiddelen e.d.) is al sprake van overdruk (om ziektekiemen en andere vervuiling buiten te houden door de ruimte op overdruk te houden met buitenlucht dat over filters gaat). Is de warmte-isolatie daardoor beter?

Verder is het op het eerste gezicht aantrekkelijk door de warmtepomp te voeden met de afvoer van de ventilatielucht (na de warmtewisselaar). De begintemperatuur is daardoor zo'n 5 graden hoger dan buitenlucht maar, gezien de beperkte hoeveelheid lucht als warmtebron, moet die lucht ook extra afgekoeld worden. De natuurkundigen onder ons weten dat hoe groter het verschil in temperatuur tussen condensor en verdamper hoe lager het rendement van de warmtepomp.

Reputatie 6
Badge

Ik heb al jullie verhalen doorgelezen en geprobeerd te snappen. Serieuze pogingen om in te schatten of en zo ja hoe dit gaat werken. Ook mij lijkt het teveel op een perpetuum mobile.

Hetelucht verwarming zonder luchtstroom ! , Overdruk zonder lucht en warmte verlies ! Een Website waar geen enkele technische beschrijving te vinden is. Alleen een simpel filmpje en een mistig plaatje van een WTW unit en totaal geen organisatie informatie.

Allemaal te mooi om waar te zijn. Advies:  eerst referenties opvragen en natrekken.

 

Ik begrijp je verwarring. Die had ik ook aan het begin, maar er is wel luchtstroming alleen heel langzaam en wel energieverbruik door middel van een warmtepomp.

Maar de benodigde energie wordt over de hele dag uitgesmeerd door de woning bijna continu op temperatuur te houden, net als bij vloerverwarming. Daarnaast het warme verlies beperkt door de WTW en de zeer langzame stroming bij de buitenschil van de woning. 

Dit is mijn begrip nu, na een bezoek aan de ontwikkelaar/verkopers van door systeem. 

Reputatie 6
Badge

Ik begrijp je verwarring. Die had ik ook aan het begin, maar er is wel luchtstroming alleen heel langzaam en wel energieverbruik door middel van een warmtepomp.

Maar de benodigde energie wordt over de hele dag uitgesmeerd door de woning bijna continu op temperatuur te houden, net als bij vloerverwarming. Daarnaast het warme verlies beperkt door de WTW en de zeer langzame stroming bij de buitenschil van de woning. 

Dit is mijn begrip nu, na een bezoek aan de ontwikkelaar/verkopers van door systeem. 


Ik vrees dan je dan toch wel een akelig goed energielabel moet hebben. Alleen een echt energie neutraal huis dat geen warmte verliest maakt een goede kans. Ik vraag me af of dat bij een bestaande woning met luchtverwarming wel het geval is.

Reputatie 7
Badge +4

Ik begrijp je verwarring. Die had ik ook aan het begin, maar er is wel luchtstroming alleen heel langzaam en wel energieverbruik door middel van een warmtepomp.

Maar de benodigde energie wordt over de hele dag uitgesmeerd door de woning bijna continu op temperatuur te houden, net als bij vloerverwarming. Daarnaast het warme verlies beperkt door de WTW en de zeer langzame stroming bij de buitenschil van de woning. 

Dit is mijn begrip nu, na een bezoek aan de ontwikkelaar/verkopers van door systeem. 


Is er toch energie nodig. Een huis verwarmen met de eigen warmte (circulatielucht plus energieinput aandrijving warmtepomp) gaat niet werken. Door ventilatielucht met warmtepomp win je een deel van de warmte terug. Het is géén warmtebron. Als je het warmteverlies (dat er altijd is) wilt compenseren zal je dus ook een warmtepomp moeten hebben met een andere warmtebron. Buitenlucht of grondwater. Voor een hoog rendement heb je een laag verschil nodig tussen dat van de compressor en de verdamper. Dat is niet het geval als je met die ene warmte pomp de benodigde warmte uit de ventilatielucht moet halen.

 

U kunt beter als leek geen enkele waarde hechten aan de -mondelinge- uitleg van de ontwikkelaar verkoper. Alle technieken en werking moet je op papier of op hun internetsite zien zodat diegenen met natuurkundige kennis dat kunnen bevestigen.

Prima,  maar u begrijpt het concept verkeerd: er is én WTW én een lucht-lucht warmtepomp die  buitenlucht gebruikt als bron. 

Verder is het energie verlies in onze A label woning niet dramatisch.  Dus het zou kunnen werken,  met 60 graden cv temperatuur krijg ik het huis nog prima warm.  Maar gezien de investering ga ik de gok niet nemen. 

 

Reputatie 6
Badge

Prima,  maar u begrijpt het concept verkeerd: er is én WTW én een lucht-lucht warmtepomp die  buitenlucht gebruikt als bron. 

Verder is het energie verlies in onze A label woning niet dramatisch.  Dus het zou kunnen werken,  met 60 graden cv temperatuur krijg ik het huis nog prima warm.  Maar gezien de investering ga ik de gok niet nemen. 

 

60 graden keteltemperatuur is niet bepaald lage temperatuur verwarming en zal met een lucht-lucht warmtepomp geen succes worden.

Reputatie 7
Badge +4

60 graden cv temperatuur kan geen A label huis zijn. Is dan immers ongeschikt voor een warmtepomp (lucht-water of water water). U had toch luchtverwarming?

Reputatie 6
Badge

60 graden cv temperatuur kan geen A label huis zijn. Is dan immers ongeschikt voor een warmtepomp (lucht-water of water water). U had toch luchtverwarming?


Label A kan wel, maar dan moet de verwarming op 40 graden ook nog een behaaglijk klimaat opleveren.

Ooit gehoord van WAF? Ik wil wel draagvlak van der vrouwelijke gezinsleden houden,  dus kleine stapjes. 60 graden geeft geen problemen tot nu toe,  volgende stap is 50 graden.  Doel: 40 graden bij -10 buiten: haalbaar ja/nee

Reputatie 7
Badge +4

  Doel: 40 graden bij -10 buiten: haalbaar ja/nee

 

Is behalve van de isolatie ook afhankelijk van de warmteafgifte van de radiatoren. Een mogelijkheid zijn bijvoorbeeld radiatorventilatoren.

Reageer