Vraag

ONDERWERP: RGA Inspectie- en vervangingsplicht

  • 26 April 2024
  • 1 reactie
  • 35 Bekeken

ONDERWERP: VVE: RGA inspectie en vervangingsplicht

Wij zijn ( ook als VvE) VEH lid. Er is verwarring over inspectieplicht Rookgasafvoer(RGA). Splitsingsakte is niet heel duidelijk of RGA WEL/NIET privé is… 

Wij willen de de vraag voorleggen:

- of de individuele rookgasafvoerkanalen zich verzamelen in een centrale kast op het dak en dan wel of niet sprake is van een individuele afvoer?

- of VEH een dergelijk oordeel kan geven en zo niet, wie zij daarvoor geschikt achten?

- welke consequenties NEN 3378-45:2022 heeft voor een appartementencomplex en de individuele eigenaren?

Voordat we vaststellen dat sprake is van een individuele aansluiting, willen we dat oordeel wel bevestigd zien door een derde. Immers, ons eigen oordeel heeft forse consequenties voor de individuele eigenaar en dan moeten we dat wel kunnen onderbouwen. 

Quote:” Als ik de Splitsingsakte wat meer 'exegetisch' benader dan (b)lijkt het kenmerkende/bepalende verschil of een 'zaak' (genoemd worden hemelwater, gootwater enz. afvoeren [ ...] 

Quote Art 17 lid 2 c:"

...Al die zaken die bestemd zijn om uitsluitend te worden gebruikt door de eigenaar of gebruiker - of uitsluitend dienstbaar zijn aan- één privégedeelte, voor zover niet anders in het reglement vermeld of met inachtneming van het bepaalde in artikel 18 als zodanig gekwalificeerd.

3. De in het tweede lid bedoelde zaken maken deel uit van het desbetreffende privé gedeelte.

Art.18

Indien er twijfel bestaat of een gedeelte van het gebouw of de grond dan wel een zaak al dan niet tot de gemeenschappelijke gedeelten en/of de gemeenschappelijke zaken behoort, wordt hierover beslist door de vergadering. “Unquote

Bovendien lijkt er sprake te zijn van integrale vervangingsplicht RGA bij het vervangen van CV ketel; Opheldering moeten we nog krijgen over de werking van voorschrift:  NPR 3378-45 

 

RSVP?


1 reactie

Reputatie 7
Badge +2

Hoewel er mss een aantal anderen geïnteresseerd zijn in het antwoord, 
denk ik dat dit een vraag is die het beste direct aan de VEH gesteld kan worden, 
ipv een ‘open’ vraag of het forum/de community?

Ik zou ze dus ff bellen of emailen.

Reageer