Vraag

Sluit mijn KAO het installeren van een warmtepomp en of airco uit?


  • Nieuwe deelnemer
  • 4 reacties

In de koop-/aannemingsovereenkomst (KAO) van ons nieuwbouwhuis, wat conform warmteplan wordt aangesloten op een warmtenet, staat de volgende passage:


Ten behoeve van de levering van warmte-/ koeling is in het verkochte een energie-installatie (onder andere een warmtepomp met toebehoren) aanwezig, die eigendom is en blijft van [Warmtenet leverancier]. Verkrijger is verplicht deze installatie in zijn woning te gedogen en als goed huisvader daarover te waken. Het is Verkrijger niet toegestaan in de woning een andere energie-installatie te (laten) plaatsen.

De term energie-installatie is niet verder toegelicht dan o.a. een warmtepomp met toebehoren. Ik vind dat persoonlijk een vage term hier. Overheden plaatsen onder de term energie-installatie zonnepanelen, warmtepompen en andere installaties die energie opwekken (en niet de toebehoren). Zie bijvoorbeeld https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2023-175245.html

Concrete vragen:

  1. Sluit deze passage de installatie van een airconditioning (split-unit) uit? Er hangt dan immers in de woning een toebehoren van een warmtepomp.
  1. Sluit deze passage een lucht-water monoblock warmtepomp uit? Dat wil zeggen een warmtepomp niet in de woning, en slechts verbonden met buizen (zijn dat dan die vage toebehoren?) met de vloerverwarmingen in de woning?

Deze vragen komen voort uit 2 scenario's:

  1. Een later te realiseren aanbouw die verwarmt/gekoeld moet worden.
  2. Een veel te duur/onbetrouwbaar warmtenet waardoor we beter af zijn de vloerverwarming door een monoblock warmtepomp te laten verrichten. SWW zou dan nog wel via het warmtenet worden opgewarmd.

 


11 reacties

Reputatie 2

Hoi @okri, welkom op de Eigen Huis Community, de plek om al je verduurzamingsvragen te stellen. Groet, Stephanie

Reputatie 4

Dit lijkt me echt alleen zinvol als er een juridisch onderbouwde uitspraak komt over deze vragen.

Het kan best aardig zijn om over deze vragen hier te "keuvelen” maar daar kan geen enkel recht aan ontleend worden en dat lijkt me wel noodzakelijk.


Ik zou starten met het zoeken of er jurisprudentie ​​​​​​op dit thema bestaat, dat kan flink helpen.

Zoek via onderstaande weblink, ik heb alleen maar een voorbeeld genomen, het kan uiteraard veel breder dan een warmtepomp, immers het gaat toch om het principe of je überhaupt iets anders mag p[plaatsen/gebruiken.

https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/resultaat?zoekterm=Warmtenet,warmtepomp&inhoudsindicatie=zt0,zt0&publicatiestatus=ps1&sort=Relevance

Je zou ook nog juridisch contact met VEH kunnen zoeken, of Tros Radar of BNN/Vara Kassa kunnen benaderen. Heeft u een juridsiche verzekering voor dit soort zaken, wat zijn daar de opties?

Succes. 

Dank voor de reactie TEOT. Zoals u stelt is mijn verwachting ook niet om hier op het forum een recht te ontlenen aan iemands uitspraak, maar ik had de hoop dat iemand anders hier ook tegenaan was gelopen. Desalniettemin is het een vrij verregaande gestelde verplichting in de KAO. Overigens wordt de laatste zin van de passage niet overgenomen in de akte van levering. Wat meer algemene jurisprudentie mbt plaatsen van zaken zoeken is een goede tip, ik ga dat eens na. Dank voor de link.

Verder zal ik mijn rechtsbijstandsverzekering eens vragen, die moeten hier ook wel wat informatie over kunnen verstrekken.

Reputatie 4

Op het Tweakers forum vond ik net meer over dit thema.

https://gathering.tweakers.net/forum/list_message/42245122#42245122

Het proces van die persoon is ca 2019 voor hem met een goed resultaat afgesloten, er  lijkt me als juridische leek dus wel jurisprudentie te zijn.
Er staan ook opmerkingen over energiebedrijven in, maar die komen uit ~2014. Geen idee wat de status daarvan verder is. 

Ik zou even contact opnemen met de juridische ondersteuning van VEH?

Ik denk overigens dat het laten plaatsen van een airco (die ook kan verwarmen) lastiger te bestrijden is door een warmtenet leverancier. Een lucht/water warmtepomp icm met vloerverwarming valt denk ik wel onder het soort systemen dat niet aangelegd mag worden.
Maar dat is enkel mijn gevoel :)

Anne.

Op het Tweakers forum vond ik net meer over dit thema.

https://gathering.tweakers.net/forum/list_message/42245122#42245122

Het proces van die persoon is ca 2019 voor hem met een goed resultaat afgesloten, er  lijkt me als juridische leek dus wel jurisprudentie te zijn.
Er staan ook opmerkingen over energiebedrijven in, maar die komen uit ~2014. Geen idee wat de status daarvan verder is. 

Bedankt TEOT. Er zijn een aantal verschillen te benoemen tussen dat geval en dit hier. De gemeente stelt een warmteplan op en verleent concessie aan een partij die dat gaat exploiteren. In zo'n warmteplan staat zoiets als:
Er kan ontheffing van de aansluitplicht worden verleend als een ontwikkelaar aan kan tonen met
een alternatieve warmtevoorziening minimaal dezelfde mate van energiezuinigheid en
bescherming van het milieu te bieden als bij het aansluiting op het collectieve warmtenet.

Dat is precies waar Wim Lentink geruik van gemaakt heeft. In mijn geval staat echter in de KAO dat ik zelfs niks mag aanleggen wat op een warmtepomp lijkt. In de akte van levering worden de verplichtingen in de KAO per verwijzing genoemd (hoewel niet specifiek), dus het is nog overdraagbaar ook. Wellicht is dit zelfs een direct effect van de gewonnen zaak die jij daar geeft. In feite stelt de KAO dat er nooit zelf een warmtepomp aangelegd mag worden in de woning. Het geval van het beëindigen van de concessie (na 30 jaar) wordt ook niet benoemd als moment waarop die verplichting vervalt. Dat kan niet rechtsgeldig zijn verwacht ik. Zoals @theAnne2  stelt zal ik ook even juridische ondersteuning van VEH contacteren.

Inmiddels ook antwoord gekregen van de aannemer. Het is niet als zodanig verwoord op de KAO, maar gequote artikel betreft alleen de basis installatie is de nadere uitleg van de aannemer. Aanvullende installaties voor koelen/verwarmen/SWW zelf plaatsen is dus niet uitgesloten door dit artikel, zolang er maar een leveringsovereenkomst is met de warmteleverancierdie de concessie heeft. Tevens is ook bevestigd dat deze verplichting vervalt zodra de concessie eindigt na 30 jaar. Fijn dat dit in ieder geval bevestigd is. Onhandig dat het artikel daar niet duidelijk in is, maar nu in ieder geval wel duidelijkheid op papier voor ons.
Feit blijft wel dat het een risico is om voor 30 jaar vast te zitten aan één partij voor basisbehoeften.

Reputatie 4

In juridische zin is het warmtenet gekoppeld aan het object en niet aan de persoon. Je kan dus niet de eigendom verwerven zonder dit beding te aanvaarden. Het gaat automatisch mee naar de volgende eigenaar.

Anderszijds is de eigenaar juridisch heer en meester van zijn eigen huis. Dus zij kunnen niets doen als je een tweede warmtepomp en/of airco plaatst. Maar je kan de eerste niet weghalen. Je kan misschien wel de kraan ervan dichtdraaien maar verder moet je alle lasten ervan blijven betalen.

Maar ik begrijp niet goed waarom je dat allemaal zou willen doen. Is er dan geen andere woning waar dit niet zo is?

In juridische zin is het warmtenet gekoppeld aan het object en niet aan de persoon. Je kan dus niet de eigendom verwerven zonder dit beding te aanvaarden. Het gaat automatisch mee naar de volgende eigenaar.

Anderszijds is de eigenaar juridisch heer en meester van zijn eigen huis. Dus zij kunnen niets doen als je een tweede warmtepomp en/of airco plaatst. Maar je kan de eerste niet weghalen. Je kan misschien wel de kraan ervan dichtdraaien maar verder moet je alle lasten ervan blijven betalen.

Maar ik begrijp niet goed waarom je dat allemaal zou willen doen. Is er dan geen andere woning waar dit niet zo is?

De manier waarop het gesteld was in de KAO leek erop te wijzen dat men daarmee dus dat juridisch heer en meester zijn van eigen huis wilde beperken. Ik vond dat interessant om te bespreken hier en te vragen of iemand er ervaring mee had. Het antwoord is dus dat de die KAO verplichting anders gelezen moet worden dan wat er staat en inderdaad zoals jij ook stelt er alleen een verplichting bestaat tot het afnemen van een contract en de verplichting van het niet wijzigen/verwijderen van de bestaande warmtepomp.
Dan je vraag waarom je dat zou willen doen: Zie de twee scenarios in de TS. Verder is er natuurlijk altijd een andere woning waar x niet zo is en y wel zo is;)

Reputatie 4

In het eerste scenario vraag ik mij af of voor een aanbouw extra capaciteit voor verwarming nodig is maar dat je kan volstaan met de apparatuur langer aan te laten staan en er dan dus meer kW's verbruikt worden. Meestal staat de installatie niet op 100% maar lager waardoor er nog reserve is. Dus wel meer kWh's nodig maar kW is nog ruim genoeg.

In het tweede scenario ben ik het er ook helemaal mee eens dat het warmtenet op zich wel energiebesparend zal zijn maar de administratie en beheer erom heen maakt het duurder voor de gebruiker. Dergelijke constructies worden bijna altijd tot verdienmodel gemaakt, want je kan er niet onderuit.

Je mag dat deel van een tuin achter het bouwvlak van de woning nu voor 50% bebouwen met een bebouwing. In principe heeft dat deel geen woonfunctie maar wel gebruik zoals een berging. De minister wil een woonfunctie daar toelaten voor bejaarden-/invalidenopvang, maar anders blijft het berging. Een berging valt onder gebruiksoppervlak en daarvoor geldt geen eis voor verwarming, maar het mag wel. 

Je zou aan de gemeente kunnen vragen of bij een uitbouw van de woonkamer naar achteren van 4 meter, de capaciteit van de verwarming groter wordt gemaakt of dat ze volstaan met de bestaande capaciteit. Ik heb het nog nergens gezien.

Sinds kort woon ik in een appartement waar de zonnepanelen en warmtepomp via eenzelfde constructie wordt geleverd. In het begin dacht ik:  mooi, als er problemen zijn dan kan ik altijd terecht bij de leverancier. Hoe verschrikkelijk naïef ben ik geweest.
De leverancier reageert op geen enkele mail, aangetekende brief of telefoon. Prijzen worden jaarlijks via een onduidelijke index verhoogd met als gevolg dat na 20 jaar de kosten onacceptabel hoog zijn. Het systeem levert niet wat is beloofd (maar functioneert wel). 
Als ik nu zou moeten kiezen, zou ik nooit meer voor een dergelijke constructie kiezen. Dan maar meer betalen voor een woning of appartement met de verwarming/koeling in eigendom.

Reageer