Beantwoord

Stadsverwarming en het Klimaatakkoord


  • Nieuwe deelnemer
  • 4 reacties
Wij hebben al jaren duurzame (restwarmte van een energiecentrale) stadsverwarming tegen een prijs die nu nog is gekoppeld aan de gasprijs. Wat gebeurt met het tarief onder het nieuwe klimaatakkoord, nu daarin gas steeds zwaarder wordt belast?
icon

Beste antwoord door EHU 29 June 2019, 21:36

Bekijk origineel

22 reacties

Reputatie 6
Badge
Ik heb er wel vertrouwen in dat dat goed gaat komen.
Zie onderstaande tekst tav de wetgevingsplannen uit het klimaat akkoord

Wetgevingsagenda wijkgerichte aanpak
Om de gemeenten in staat te stellen om deze wijkgerichte aanpak tot een succes te maken, moet een aantal randvoorwaarden ingevuld worden waaronder bevoegdheden en doorzettingsmacht die zijn verankerd in landelijke wet- en regelgeving. De Rijksoverheid zorgt voor de tijdige beschikbaarheid van een wettelijk kader dat gemeenten voldoende mogelijkheden biedt om hun regierol bij de wijkgerichte aanpak te vervullen.

Partijen spreken het volgende af:
h. De Rijksoverheid zal samen met de VNG, Energie Nederland, Netbeheer Nederland en ACM bezien of in de Energie- en/of Warmtewet regels moeten worden opgenomen ter voorkoming van afwenteling van kosten die samenhangen met individuele keuzes van lokale overheden of gebouweigenaren, dan wel dat dit op een andere manier voorkomen kan worden. De verplichting voor verhuurders leidt er niet toe dat zij onevenredig delen in collectieve kosten (vollooprisico).
Dank je jvdleeuw. De tekst in het Klimaatakkoord is nog echter nog wel erg open en verschillend uit te leggen en uit te voeren, maar het lijkt
mij ook onlogisch om stadsverwarming negatief te gaan behandelen door de nu nog bestaande
koppeling aan de gasprijs. Tenslotte is stadsverwarming (restwarmtegbebruik) toch één van de oplossingen waar we naar toe willen.
ik hoop dat VEH dit aspect echter wel actief meeneemt in haar rol. Hierbij de oproep.
Reputatie 6
Badge
Wellicht interessant voor de geïnteresseerden

Klimaatakkoord
Waarom niet gewoon duidelijkheid scheppen. Is nu redelijk onlogisch , zonder gasverbruik toch meer moeten betalen. Koppel de prijs van stadsverwarming aan de kosten voor elektra.
Precies, dat lijkt mij in dd nieuwe situatie ook de beste oplossing, maar of dit nu ook automatisch wordt ingevoerd, is nog maar de vraag. Ik hoop de VEH dit ook op de agenda wil zetten om zich sterk voor te maken.
Reputatie 7
Badge +4
Wat staat in het contract met uw warmteleverancier? Met lijkt mij dat huishoudens welke al eerder gekozen hebben voor stadsverwarming op restwarmte niet de dupe mogen worden van het klimaatakkoord. Ik zou hierover gaan informeren bij uw warmteleverancier.
Eneco voorwaarden voor verbruikers met een aansluiting tot en met 100 kW volgen de Warmtewet, dus het is aan de overheid:

Op 1 januari 2014 is de Warmtewet in werking getreden. Vanaf deze datum is het ‘Niet-Meer-Dan-Anders’-beginsel (NMDA) ingevoerd door de overheid. Uitgangspunt hierbij is dat de maximumprijs van stadswarmte gebaseerd
is op alle kosten die een gemiddelde verbruiker moet maken om dezelfde warmte te krijgen als wanneer hij een gasaansluiting zou hebben (inclusief aanschaf, onderhoud en afschrijving van de cv-ketel met comfortklasse CW4). Het gereguleerde tarief voor stadswarmte bestaat uit vastrecht, een meettarief en een verbruiksprijs per gigajoule (GJ). De maximum tarieven hiervoor worden ieder jaar vastgesteld door de Autoriteit Consument & Markt (ACM).
Reputatie 7
Badge +4
Eneco voorwaarden voor verbruikers met een aansluiting tot en met 100 kW volgen de Warmtewet, dus het is aan de overheid:

Op 1 januari 2014 is de Warmtewet in werking getreden. Vanaf deze datum is het ‘Niet-Meer-Dan-Anders’-beginsel (NMDA) ingevoerd door de overheid. Uitgangspunt hierbij is dat de maximumprijs van stadswarmte gebaseerd
is op alle kosten die een gemiddelde verbruiker moet maken om dezelfde warmte te krijgen als wanneer hij een gasaansluiting zou hebben


In 2014 was er nog geen sprake van dat de overheid de belasting op aardgas extra zou verhogen om alternatieven (waaronder restwarmte) te bevorderen. Het lijkt mij niet eerlijk, en ook niet de bedoeling, dat gebruikers van restwarmte meer zouden moeten betalen nu gebruik van die zelfde restwarmte door een hogere belasting op aardgas wordt bevorderd. Wie weet is er daarom wel iets over opgenomen in het klimaatakkoord ((dat ik niet helemaal ga lezen)).
Reputatie 4
Badge +3
@PaulR @EHU Het punt over de koppeling aan de elektraprijs i.p.v. gasprijs neemt de vereniging zeker mee. Begin januari schreven wij over dit onderwerp het volgende nieuwsbericht: https://www.eigenhuis.nl/actueel/2019/01/03/12/30/stadsverwarming-in-2019-flink-duurder#/
Hopelijk geeft dat jullie wat extra info.
Beste Peter, dank je wel voor de update en de info. Dan weet ik dat dit punt bij VEH op de agenda staat. Tenslotte zal wel de Warmtewet moeten worden gewijzigd, dus iemand moet de overheid daar op wijzen. Bij voorbaat dank!
Reputatie 6
Badge
Beste Peter, dank je wel voor de update en de info. Dan weet ik dat dit punt bij VEH op de agenda staat. Tenslotte zal wel de Warmtewet moeten worden gewijzigd, dus iemand moet de overheid daar op wijzen. Bij voorbaat dank!

De wijziging van de warmtewet staat ook al expliciet in het klimaatakkoord genoemd.
Zie mijn reactie hierboven
ik heb eigenlijk een heel simpele vraag,..
als ik van het gas af moet kan ik mijn woning verwarmen met electro kachels en heb ik helemaal geen warmtepomp of warmtenet nodig.
dit is misschien kort door de bocht genomen maar ben ik dan niet goedkoper uit?
ben zeer benieuwd naar uw reacties.

met vr.gr
Wullem
Reputatie 7
Badge +4
@Wullem . Elektriciteit is veel duurder dan aardgas.

1 m3 aardgas komt ongeveer overeen met 9 kWh aan stroom (afhankelijk van het rendement van uw cv-ketel. Qua verbrandingswarmte komt 1 m3 aardgas overeen met 10 kWh. Dus als u nu per jaar 2000 m3 aardgas zou verbruiken gaat uw stroomverbruik dus met 2000 x 9 = 18000 kWh omhoog. U bespaart dan 2000 x 0,75 = € 1500 aan gas maar u bent dan 18000 x 0,23 = € 4140,-. Dat verschil van 2640 euro compenseert niet de besparing aan netwerkkosten voor gas, cv onderhoud ect.
Nog sterker: U zal als u puur elektrisch (zonder warmtepompen) gaat verwarmen ook uw aansluiting moeten laten verzwaren. Dat alleen al gaat u geld kosten.
Dat betreft dan uw huishoudboekje. Als iedereen dat zou doen betekent dat dus de bouw van extra elektriciteitscentrales en verzwaring van het elektriciteitsnet. Met o.a. misschien wel drie of vier keer zo veel hoogspanningsmasten ect ect.
hallo driepinter,..
allereerst bedankt voor je reactie.
mijn jaarlijks verbruik aan aardgas is +/- 1000m3.
dus uw berekening bovenstaand kan ik door 2 delen.
dan is mijn verschil nog maar 1320 euro per jaar die ik dus meer moet betalen maar ik hoef geen grote uitgaven te doen aan een warmtepompsysteem en stadsverwarming. ik heb nog geen zonnepanelen dus als ik deze aanschaf kom ik al een heel eind.
en natuurlijk moet dit niet iedereen gaan doen maar voor mensen die geen 15.000 tot 20.000 op een rekening hebben staan vind ik het toch geen slecht alternatief en zeker niet voor mijn huishoudboekje.

met vr gr,..
Wullem
Reputatie 4
Badge +1
Ik vind dat de uitleg van Driepiner niet helemaal klopt, en ook niet past bij de grote verandering die de energietransitie gaat brengen.
Driepinter doet alsof alles bij het oude blijft, en we alleen van het aardgas af moeten.

We zijn in dit land gewend dat burgers alles voor bedrijven betalen, maar de energietransitie is zo groot, dat politici ook burgers wel ergens voordeel moeten gaan gunnen.
Minister Wiebes van EZK had het niet voor niets over verleiden van burgers, mee te doen met de energietransitie

Een goede plek om dat voordeel te geven is de energiebelasting op stroom verlagen, wanneer mensen die zelf duurzaam opwekken.
NU kost een commerciële kWh ca 22 cent.
Maar de kostprijs is ca 2 tot 4 cent, en de markt prijs ca 5 cent per kWh daar bovenop betalen huishoudens ca 16 cent belasting, en bedrijven vrijwel niets. Kleine bedrijven betalen ca 5 cent per kWh
In het klimaatakkoord is toch al afgesproken dat 50% van nieuwe windparken "van burgers" moet worden.
Alleen dachten de partijen van het klimaatakkoord daarbij aan burgers die zowel geld lenen voor "hun"windpark, en ook nog SDE subsidie betalen, om de bank en bedrijven lekker te laten verdienen.
En de staat vind dat een uitstekend idee, want van die stroom, van burgers, verdienen zij dan weel 16 cent belasting

Bij postcoderoos projecten betalen huishoudens al de kostprijs, al is dat slechts voor 15 jaar, en alleen over de zelf opgewekte stroom.
Ik vind dat we dat moeten uitbreiden naar de regio en de Noordzee. Dus elk huishouden en MKB kan een kavel windpark kopen voor eigen gebruik, en de stroom voor de kostprijs gebruiken.
Als dat windpark in de regio, of net over de grens in een andere regio staat.
De stroom uit zo'n windpark heeft een kostprijs van 3 a 4 cent per kWh, ca 25 jaar lang, de levensduur van de gemiddelde windmolen.

Waarom zouden we warmtenetten gaan aanleggen als er al een stroomnet is?
Lokale netten zijn het duurst, en al berekend op ca 3 keer het verwachte stroomverbruik, meestal.
In oude centra en verre buitengebieden kan dat minder zijn, maar er is overcapaciteit, en voor zover die beschikbaar is, kunnen gebruikers die ruimte benutten om simpel en goedkoop elektrisch te verwarmen.


In tegenstelling tot wat driepinter stelt, hoeft een huis lang niet altijd een zwaardere aansluiting te hebben dan 3 x 25 Amp, de standaard.
Iemand die 1000 m3 aardgas verbruikt, heeft ca 10.000 kWh extra stroom per jaar nodig.
Dat kan ook over 3 x 25 amp. Dan is een voorkeur schakelaar wel handig, die geeft andere gebruikers voorrang over de de elektrische verwarming.
Ook voor de elektrische auto heb je zo'n apparaat nodig
Dus als niemand ander stroom vraagt, dan haalt de verwarming maximaal stroom uit die 3 x 25 amp
Bijvoorbeeld, bij 20 Amp kun je daar 24 kW vermogen uit halen. Dat is 500 kWh per dag, terwijl een gemiddeld huishouden ca 10 kWh stroom per dag verbruikt.

En ik schat dat een huis dat al bij 1000 m3 aardgas warm blijft, maar 3 kW vermogen nodig heeft. Tenzij het buiten harder vriest dan 10 graden.

Daarom verwacht ik dat bijna elke buurt minstens 1 op de 3 huizen met een simpele elektrische CV ketel van het gas af kan, en een boiler.

Er is dan geen dure verbouwing nodig om van het gas af te gaan
Maar er moet wel een kavel windpark gekocht worden.
Dat kost ca 2500 EUR voor 10.000 kWh per jaar
Goed voor 25 jaar stroom
De verwarming kost dan 4 cent per kWh, inclusief afschrijving
Dus 400 EUR per jaar, ca de helft van het aardgas.


Helaas sturen overheden veel te sterk richting warmtenetten en biomassa centrales, terwijl velen voor veel minder kosten duurzaam warm kunnen wonen met eigen stroom en alleen het elektriciteitsnet
Reputatie 6
Badge
Ik vind dat de uitleg van Driepiner niet helemaal klopt, en ook niet past bij de grote verandering die de enerigetransitie gaat brengen.
Driepinter doet alsof alles bij het oude blijft, en we alleen van het aardgas af moeten.


Driepinter haakt in op de vraagstelling van iemand die blijkbaar de energietransitie nog niet in zijn systeem heeft. Met zijn reactie is m.i. niets mis. @Wullem heeft ook nog alle tijd om na te denken wat de beste manier is om gasloos te worden. Veel regels en rekenarijen van nu komen straks toch weer anders uit.

@HenkDaalder, Met uw reactie zijn volgens mij wel een paar dingen mis. De energie transitie is inderdaad een zeer grote operatie, zo groot dat iedereen daar zijn steentje aan bij zal moeten dragen: de burgers, direct én indirect via de overheid, en de bedrijven. De verdeling van de kosten is een politieke kwestie met aan beide kanten diverse plussen en minnen. Die discussie hoort m.i. niet op dit forum, daar hebben we de politiek met haar verkiezingen voor.

De kosten van de transitie zijn zo substantieel dat er geen sprake van kan zijn dat hier iemand zijn financieel voordeel mee mag doen. Als Wiebes door slimme prijsstelling mensen wil verleiden betekent dat nog niet dat ze er aan gaan verdienen; de overstap wordt alleen wat makkelijker gemaakt en er worden keuzes gemaakt die in het beleid passen. Er hoeft aan niemand een voordeeltje weggegeven te worden en al helemaal geen schijnvoordeeltjes die achteraf weer door anderen moeten worden bijgepast.

Het idee om niets aan de infrastructuur te doen en voor een habbekrats de stroom van de windparken op de Noordzee naar willekeurig waar in het land te distribueren bevalt me helemaal niet. Als we de bestaande veiligheidsmarges en regels aan de kant schuiven en 130 km/uur op de vluchtstrook gaan rijden zijn we echt verkeerd bezig.

De vraagstelling in dit topic ging over elektrisch verwarmen ipv warmtepomp of warmtenet oplossingen. Waar die elektriciteit vandaan komt was niet de vraag, maar is wel belangrijk vanuit een kosten en investeringsoogpunt. Als het een windpark op zee moet zijn weten we zeker dat we niet om aan aanzienlijke infrastructuur-investeringen heen kunnen. Als de opwekking lokaal kan en er een goede betaalbare oplossing is voor de gewenste flexibiliteit en het balanceren van vraag en aanbod dan verdient dat de voorkeur.

Ik onderschrijf wel je uitspraken over warmtenetten. De (lokale) warmtenetten kunnen wel een belangrijker rol spelen in de flexibiliseren van energiegebruik, maar we moeten er wel rekening mee houden dat veel industriële warmte wel eens zou kunnen wegvallen als de bedrijven hun eigen energiehuishouding echt op orde gaan maken. In dat geval zal ook de kostenontwikkeling van die warmte nog wel eens op hol kunnen slaan
Postcoderoos projecten heten zo omdat ze bedoeld zijn voor deelnemers die binnen een beperkte lokatie opereren en dus een beperkter beroep doen op de hoger liggende infrastructuur van het energienet. De Noordzee heeft geen postcode. Op deze manier voordeeltjes plukken uit andere regelingen komt wel erg kinderachtig en naief over.

@Driepinter heeft volledig gelijk met zijn stelling dat “all electric” voor de meeste huishoudens een zwaardere aansluiting noodzakelijk zal maken. Huizen met een behoorlijk pakket PV-panelen en een slim verbruiksregime (dat is niet een simpele omschakelaar) kunnen redelijk makkelijk binnen de 3x25A blijven, in alle andere gevallen gaat dat lastig worden.
De collectieve “slimmigheid” die je veronderstelt (burenafspraken over om de beurt koken, verwarmen en auto opladen) is echt een utopie. Oplossingen die uitgaan van een beïnvloeding door de netbeheerder zie ik vooralsnog stranden bij de rechter als inbreuk op de privacy of discriminatie.

Gezien de aaneenschakeling van schattingen, verwachtingen en veronderstellingen die je oppert om dit mogelijk te maken ga ik ervan uit dat je zelf ook wel inziet dat dit in zijn algemeenheid niet gaat werken. Je blijft daarbij tegen beter weten in proberen iedereen een windpark kavel aan te smeren en loopt in dit forum bijna in elk topic hiermee te adverteren. Ook hiervoor lijkt me dit forum niet bedoeld.
Reputatie 7
Badge +1
@jvdleeuw Ik ben blij met je bijdrage en de poging om alles in een bredere context te plaatsen.
Veel hangt idd af van de slimme fasering en tijdelijke subsidiëring van de diverse maatregelen.
Of dit onze "klimaatman" Rutte (NRC 24.08) in Den Haag lukt? Tot nu toe heeft zijn kabinet inclusief Wiebes van "economisch klimaat" (door uitstellen) nog niet veel bereikt, gelet op de gemiste klimaatdoelen tot nu toe en het lage aandeel duurzaam opgewekte energie.
OT: De ontwikkeling van warmtenetten in de randstad gaat ook niet van een leien dakje.

Zoals ik al in een andere draad schreef verwacht ik op termijn wel wat meer van slimme dag-opslag (en verbruik) van elektrische energie, misschien i.c.m. slim schakelen van apparaten (in eigen beheer uiteraard).

P.S.: Aan jouw repliek op de bijdrage van @HenkDaalder heb ik niets toe te voegen.
Reputatie 4
Badge +1
Toch klopt het niet allemaal wat je beweert, @jvdleeuw
Ik weet niet waarom je zo anti burger reageert, maar zo zie ik je reactie wel
In het klimaatakkoord mogen burgers hun huis ombouwen, met CO2 reductie kosten van 400 EUR per ton
En bedrijven kunnen kiezen uit maatregelen van 0 tot 60 EUR per ton CO2, en ze krijgen er ook nog exploitatie subsidie voor.
Dat is zeer onevenwichting, een vereniging als de VEH, die belangenbeharitging zegt te doen, mag. nee moet zich hier tegen verzetten, en eewrlijker condities eisen voor huishoudens, of desnoods alleen voor huiseigenaren. Maar in een buurt waar samen optrekken voordele oplevert, kunnen gemeenschappelijke aanpakken voor iedereen voordeel opleveren.
Bijvoorbeeld verenigingen van eigenaren van gemeenschappelijke WKO ondersteunen, waar natuurlijk een mix van woningen eigenaren en huurders lid van kan zijn.


Juist omdat de energie transitie huishoudens veel geld moet gaan kosten, van de partijen van het klimaatakkoord, en de regering, moeten we goed kijken waar wel koopkracht kansen zitten .
Dat hoort een belangenbehartigiger te doen, ik zie het bij de VEH nauwelijks gebeuren
Maar ook voor het gmenschapelijk belang van de hele energietransitie en CO2 reductie, die gaat niet slagen, als we zeker huiseigenaren geen duidelijk voordeel bieden. Huiseigenaren kiezen zelfstandig of ze investeren in de energietransitie van hun huis. Dus moet dat voordele opleveren, niet een beetje subsidie, maart echt voordeel.
Ja, door dat vorodeel gaan anderen, meestal bedrijven, minder verdienen, maar dat hoort ook bij de energietransitie.
  • CV ketel installateurs, zij, de goede, worden warmte pomp en warmte ombouw voor huizen
  • fossiele autobedrijven, zij gaan gewoon verdwijnen, elektrische auto's hebben veel minder onderhoud nodig, en dat gaat deels online, en met zelf diagnose
  • Netwerk bedrijven krijgen meer werk, maar gedoseerd, zoals alles langzaam gaat bij hen.
  • Aannemers, bouwvakkers zijn er te weinig, dus hen moeten we zo weinig mogelijk willen gebruiken, zolang ze schaars zijn, zijn de prijzen onnodig hoog.
Maar ik vind vooral dat je bijzondere opvattingen over het stroom net hebt.
Over salderen hebben we het al gehad.
Maar ook de Noordzee windparken zijn aangesloten op het publieke, door iedere Nederlander betaalde elektriciteitsnet.
Ik zal een aparte discussie starten over dat publieke bezit van elektriciteitsnetten, daar mag jij uitleggen waarom een bedrijf wel een kavel van 90 MW mag kopen , en die stroom saldeert,
Maar huishoudens die een kavel van 5 kW kopen, zouden dat niet mogen, want dat noem jij een "voordeeltje weggeven".
Hoe zo zou dat bij bedrijven wel mogen, en bij burgers niet?

Dit is een forum voor burgers met en eigen huis, en als daar ergens voordelige politiek keuzes ontdekt worden, dan moeten die toch besproken kunnen worden?
Als jij dat soort discussies afwijst, "want een belangenbehartiger, die dat belang ook bij de politiek bepleit, hoort dat niet voor de leden te doen, of de leden er over te laten discussiëren", zoals jij eigenlijk zegt, doe er dan gewoon niet aan mee.
Bij mij ontstaat steeds meer de indruk dat je hier op dit huiseigenaren forum, een bedrijfsbelang behartigt. Wees eerlijk welk belang dat is. Dan kunnen we dat belang in de discussie betrekken.

Eneco voorwaarden voor verbruikers met een aansluiting tot en met 100 kW volgen de Warmtewet, dus het is aan de overheid:

Op 1 januari 2014 is de Warmtewet in werking getreden. Vanaf deze datum is het ‘Niet-Meer-Dan-Anders’-beginsel (NMDA) ingevoerd door de overheid. Uitgangspunt hierbij is dat de maximumprijs van stadswarmte gebaseerd
is op alle kosten die een gemiddelde verbruiker moet maken om dezelfde warmte te krijgen als wanneer hij een gasaansluiting zou hebben (inclusief aanschaf, onderhoud en afschrijving van de cv-ketel met comfortklasse CW4). Het gereguleerde tarief voor stadswarmte bestaat uit vastrecht, een meettarief en een verbruiksprijs per gigajoule (GJ). De maximum tarieven hiervoor worden ieder jaar vastgesteld door de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

Klopt alleen een goede controle op de Warmtewet is er niet. Iedereen met stadsverwarming klaagt dat de kosten hoger zijn dan met een CV gestookte verwarming. Huur van de warmtewisselaar blijft doorgaan terwijl mijn warmtewisselaar 18 jaar oud is en allang is afgeschreven. VEH moet eisen dat VEH samen met Economische Zaken de toepassing van de Warmtewet mag controleren bij Eneco en andere stadsverwarmingsleveranciers. Gaarne VEH actie !

Waarom niet gewoon duidelijkheid scheppen. Is nu redelijk onlogisch , zonder gasverbruik toch meer moeten betalen. Koppel de prijs van stadsverwarming aan de kosten voor elektra.

Helemaal mee eens en laat VEH controleren of dit correct wordt gedaan.

Wij hebben al jaren duurzame (restwarmte van een energiecentrale) stadsverwarming tegen een prijs die nu nog is gekoppeld aan de gasprijs. Wat gebeurt met het tarief onder het nieuwe klimaatakkoord, nu daarin gas steeds zwaarder wordt belast?

Nou, we weten nu wel wat er gebeurt als de stadswarmte gekoppeld is aan de gasprijs en als deze op de energiemarkt de pan uitrijst, dan gaat je GJ prijs door het dak. In ons geval is er een stijging van 87,69772 % verhoging. We gebruiken op jaarbasis ca 70 GJ. De kosten van afgelopen december  (2021) bedragen € 274,23 en zouden dus met de nieuwe tarieven € 441,65 worden. Moreel onverantwoord!

Prijs: 2021 € 22,76 GJ incl btw (overgenomen van jaarrekening 2021)

Prijs: 2022 € 42,92 GJ incl btw (website leverancier)

De Energie lobby in Den Haag moet geweerd worden en het nieuwe kabinet moet vaart maken met een nieuwe eerlijker en reëler warmtewet die recht doet aan de doelstellingen van de energietransitie en die de burgers niet uitwringt. Het nieuwe kabinet moet de “marktwerking” stoppen voor burgers. Energie/warmte is een 1e levensbehoefte. Deze gang van zaken ondermijnt de energietransitie en dan zetten de burgers de hakken in het zand. Die van mij staan al in het zand. Ik heb al een klacht ingediend bij de ACM maar dat heeft niets opgelost. Als de door de ACM bepaalde maximum GJ prijs al met meer dan 100% mag stijgen ten opzichte van het vorige jaar dan zit je als warmteleverancier op rozen en de burger die geen kant op kan staat in de kou.

Ik heb geen vertrouwen dat het goed komt.

Reputatie 7
Badge +2

Aangezien de kans groot is dat een vorm van stadsverwarming een belangrijke functie gaat spelen in de energieprestatie (of in ieder geval in een stap daarin), zou het een goed idee zijn om de manier waarop hiermee wordt omgegaan eens op de schop te gooien en op een fatsoenlijke manier te regelen, waarbij als iemand zuinig met energie om gaat dat ook direct voor hen zelf voordelen heeft.

Een tijdje terug nog een stuk gelezen over Transvaal in Den Haag, waar de verbruiksmeters van een centraal warmte systeem niet goed zouden werken en dus maar op basis van gezinsgrootte een schatting werd gemaakt.

En een medewerker van de energie leverancier vermelde dat hun tarieven conform de eisen van de ACM waren.
Waarbij hij even vergat te vermelden dat de ACM alleen maxima vast stelt. 
Dat was dus spin-dokter-taal voor dat ze de maximale tarieven in rekening brachten.

Anne.

Reageer