Temperatuur regeling van een warmtepomp.

 • 21 April 2019
 • 21 reacties
 • 43637 Bekeken

Reputatie 3
Maakt een warmtepomp ook gebruik van een kamerthermostaat?

Het ligt voor de hand om hier volmondig "ja, natuurlijk" op te antwoorden.
Echter, het is niet waar. Een wp regelt de kamertemperatuur op een heel andere manier, namelijk middels een stooklijn.
Ik zie u al met de wenkbrauwen fronsen, maar het is echt waar. De "kamerthermostaat" voor een wp is niets meer dan een apparaat om de gemeten kamertemperatuur en de gewenste kamertemperatuur door te geven aan de wp welke dan in combinatie met de heersende buitentemperatuur aan de hand van de vooringestelde stooklijn de warmtevraag gaat bepalen.

Ik denk dat ik nu al de aandacht van enkele mensen heb verloren, omdat het een "moeilijk" verhaal dreigt te worden.
Maar voor iedere wp bezitter is dit wel iets om goed naar te kijken, omdat bij een verkeerd ingestelde stooklijn het energie verbruik behoorlijk uit de hand kan lopen.

Even terug naar de kamerthermostaat zoals wij die kennen van een traditionele cv installatie.
Zoals veel ouderen nog wel zullen weten zat er vroeger een buisje met kwik in de kamerthermostaat. De thermostaat moest om goed te kunnen werken precies horizontaal aan de muur bevestigd worden. In de thermostaat zal een ovaalbuisje gedeeltelijk gevuld met kwik, wat onder invloed van temperatuur kon uitzetten en krimpen. Hierdoor verliep het zwaartepunt waardoor er een schakelmoment ontstond. Hierdoor werd er een signaal naar de cv gestuurd waarmee deze werd aan of uit geschakeld. Bij oudere kamerthermostaten ging dit schakelmoment gepaard met een metaalachtige "klik".

Bij de wp gaat dit dus zoals gezegd middels meerdere sensoren die de temperatuur meten, een vooringestelde stooklijn en een slimme computer die de uitvoering van het door de gebruiker gevraagde verzorgd. Nou wat is dan het verschil en de noodzaak van dit epistel hoor ik u vragen? Nou dat zal ik aan de hand van het volgende voorval proberen in zo begrijpelijk mogelijke taal uit te leggen. Dit omdat wij, als gewone mensen, de meegeleverde handleidingen van moderne apparaten vaak niet begrijpen.

Toen mijn wp in gebruik werd genomen functioneerde deze goed. Door een installatiefout trat er echter een probleem op. De installateur bleek niet voldoende kennis te hebben om de klacht op te lossen en daarom werd er een monteur van de fabrikant bij gehaald. Deze begon met zich te verontschuldigen omdat hij ook nog niet veel ervaring had met deze wp. Het was namelijk een model wat al jarenlang in gebruik was in Zweden, zich daar ruimschoots had bewezen, maar nieuw was op de Nederlandse markt. Om een lang verhaal kort te houden, uiteindelijk werd de klacht verholpen. Maar omdat de software ook niet up to date was had de monteur de fermware ook maar even aangepast. Zover geen probleem.

In de dagen hierna begon de kamertemperatuur op te lopen tot minimaal 25 graden terwijl de ingestelde kamertemperatuur 20 graden was.
Zelfs als deze op 15 werd gezet, bleef de kamertemperatuur minimaal 25 graden. Het stroomverbruik was opgelopen tot 50kWh per dag, terwijl dit normaal bij de heersende buitentemperatuur ongeveer 15 kWh per dag was. Omdat Ik niet wist wat ik hier mee aan moest heb ik weer contact opgenomen met de monteur. Het bleek dat, toen hij de update had uitgevoerd, alle vooraf ingestelde waarden waren gewist, inclusief die van de stooklijn dus! Het bleek dat hij dit wel had opgemerkt, maar de waarden uit een tabel had ingevoerd voor een middelmatig geïsoleerd huis.

Wat is nu een stooklijn.
Dit is de temperatuur binnen bepaalde grenzen waarme de wp continu zijn werk doet.

Voorbeeld: mijn stooklijn nu is, onderwaarde 20 graden - bovenwaartse 35 graden.
Met deze waarden is mijn woonkamer altijd (dag en nacht) 21 graden.

De monteur had de stooklijn veranderd in: onderwaarde 25 graden en bovenwaartse 40 graden.
Het gevolg was dus dat de minimale watertemperatuur voor de vloerverwarming 25 graden was.
Het gevolg was dat ondanks dat de ingestelde kamertemperatuur 20 en later zelfs 15 graden was, de kamertemperatuur ook opliep richting de
25 gaden en hoger. Nadat de stooklijn weer op te oude waarden (20-35) was ingesteld functioneerde de kamertemperatuurregeling weer goed en was het energieverbruik ook weer normaal.

Moraal van het verhaal, een goed ingestelde stooklijn is van groot belang voor het goed en zo zuinig mogelijk functioneren van een wp.

Hoe kunt u nu eenvoudig controleren of de stooklijn goed is ingesteld.
Wordt het te heet, dan is de onderwaarde mogelijk te hoog ingesteld.
Wordt het te koud , dan is de bovenwaarde mogelijk te laag ingesteld.
Als de kamertemperatuur erg schommeld, kan ook dit duiden op een niet goed ingestelde stooklijn.

Hopelijk heeft u hier iets aan.

21 reacties

Reputatie 7
Badge +1
@JanSch Mooi verhaal over de dwalingen van een installateur en het werk van een expert en zijdelings ook over een temperatuurregeling volgens de stooklijnmethode
(soms ook WAR genoemd WeersAfhankelijke Regeling genoemd)

Maar jouw omschrijving (definitie?):

"Wat is nu een stooklijn.
Dit is de temperatuur binnen bepaalde grenzen waarme de wp continu zijn werk doet."

klopt van geen kant en slaat de plank volledig mis. Misschien heb je voor de leden een of meeerdere verwijzingen/plaatjes (er zijn mooie plaatjes op Internet te vinden).
Reputatie 7
Badge +3
Mag ik het zo simpel houden dat een warmtepomp altijd met een zo laag mogelijke cv-temperatuur moet kunnen verwarmen. Als het buiten kouder wordt, wordt de warmtevraag in huis dus hoger. Dit negatieve effect gaat dubbel op want het te overbruggen temperatuursverschil neemt extra toe omdat ook de bron van de warmtepomp kouder wordt. Of heeft u een water-water warmtepomp met als warmtebron grondwater ?
Bij sommige hybride systemen neemt bij een lage buitentemperatuur de hr-ketel het automatisch over. https://warmtepomp-weetjes.nl/warmtepomp/toepassing/
Reputatie 3
Darkfiber, het is niet zo moeilijk om te zeggen dat iemand de plank volledig misslaat, om dan vervolgens niet aan te geven wat je daarmee bedoeld. Daarom wil ik jou vragen om "in begrijpelijke taal", aan gewone mensen, eens uit te leggen hoe de kamertemperatuurregeling van een warmtepomp volgens jou werkt.

Driepinter, ik heb een All Electric lucht/water warmtepomp.
Reputatie 7
Badge +3
@JanSch
"Wat is nu een stooklijn.
Dit is de temperatuur binnen bepaalde grenzen waarme de wp continu zijn werk doet."


Het is waarschijnlijk de balans zoeken tussen de temperatuur die het cv water moet hebben om aan de warmtevraag vanaf de huiskamerthermostaat te voldoen en het leveren van een zo hoog mogelijk rendement dat weer afhankelijk is van de buitenlucht temperatuur.

Het hoogste rendement haalt een lucht-warmtepomp bij de hoogste buitenlucht temperatuur (dus zeg maar twee uur 's middags uitgaande van een normale winterdag) alleen is de capaciteit van een warmtepomp waarschijnlijk te laag om de huiskamer in die paar uur warm te krijgen en moet de warmtepomp dus dag en nacht draaien. Ook omdat vloerverwarming zo traag reageert.
Reputatie 7
Badge +1
@JanSch , @Driepinter Het is niet zo moeilijk iets op het grote Internet te vinden en dan nog in "gewone mensentaal", wat dat ook mag zijn. Googlen met "stooklijn met ruimtecompensatie" levert voldoende leesvoer. De eerste hit van cv-tuning legt volgens mij in heel begrijpelijke taal met plaatjes! uit hoe een stooklijn werkt en wat ruimtecompensatie i.c.m. een stooklijn doet.
Ook wikipedia schrijft iets over cv-regeling in het algemeen, met alle verschillende varianten.

Mijn kritiek op de TS post was dat een stooklijn natuurlijk niet enkel één temperatuur kan zijn binnen welke grenzen dan ook. Dit was tenminste taalkundig onzuiver.

Wat @driepinter waarschijnlijk bedoelt is de omgedraaid lineaire afhankelijkheid van de aanvoertemperatuur van de buitentemperatuur om het warmteverlies (niet toevallig ook lineair afhankelijk van de buitentemperatuur) te compenseren.

De stooklijn werkt alleen perfect als er geen additionele invloeden zijn, zoals externe en/of interne warmtebronnen (zoninstraling, personen, fornuis, etc.).

Andere externe invloeden kunnen zijn sterke wind, resultaat meer tocht (niet winddichte huizen), en heel incidenteel regen (koelt de buitenkant sterker dan wind).

Om de externe factoren te "compenseren" heb je ruimtecompensatie met jawel @JanSch een soort kamerthermostaat (maar die werkt nu anders).

Hier stop ik met mijn epistel, op Internet wordt dit allemaal veel beter met plaatjes en uitvoeriger uitgelegd. - Mijn 2 dubbeltjes

Alles andere wat @driepinter nog schrijft heeft a priori niets met WAR of stooklijn van doen.

P.S.: Stoken volgens een stooklijn is geen privilege van een warmtepomp, dit kan net zo goed i.c.m. een gas-ketel, stookolie-ketel of wat dan ook toegepast worden.
In Duitsland kent men bijvoorbeeld bijna geen pure kamerthermostaatregeling voor cv-installaties,de meeste cv's werken met WAR (stooklijn) evtl met ruimtecompensatie.

P.P.S.: Voor wie praktijkinformatie zoekt kan op tweakers.net terecht, een schat aan ervaringsdeskundigen met ieder zijn eigen verhaal (duurzaamheid en domotica)
Reputatie 7
Badge +3
@JanSch , @Driepinter Het is niet zo moeilijk iets op het grote Internet te vinden en dan nog in "gewone mensentaal", wat dat ook mag zijn. Googlen met "stooklijn met ruimtecompensatie" levert voldoende leesvoer. De eerste hit van cv-tuning legt volgens mij in heel begrijpelijke taal met plaatjes! uit hoe een stooklijn werkt en wat ruimtecompensatie i.c.m. een stooklijn doet.
Ook wikipedia schrijft iets over cv-regeling in het algemeen, met alle verschillende varianten.


Pardon, dat gaat over cv-tuning met een gasketel. Verder worden er ook thermostaatkranen genoemd. Dat heeft allemaal niets te maken met een luchtwaterwarmtepomp met vloerverwarming.
Reputatie 7
Badge +1
@Driepinter Het gaat idd ook over andere warmtebronnen en over thermostaatkranen als naregeling.

MAAR dat wil alleen zeggen dat een stooklijn a priori niets met een warmtepomp te maken heeft en verder moge het duidelijk zijn dat een WAR(stooklijn) regeling baat heeft bij een naregeling.
Je kan toch abstraheren of niet? Trouwens ook een vloerverwarming kent soms een naregeling
in de vorm van een zoneregeling (evohome bijvoorbeeld).
Reputatie 7
Badge +3
@Driepinter Het gaat idd ook over andere warmtebronnen

Waarom zou TS met een warmtepomp geïnteresseerd zijn in een buitentemperatuur regeling voor een cv-ketel? Ik neem aan dat het rendement van een lucht water warmtepomp ook gebaat is met een regeling die een onnodige hoge cv temperatuur voorkomt.
Reputatie 7
Badge +1
@Driepinter Je snapt het volgens mij niet: De TS wil ons iets vertellen over zijn ervaringen met een WAR (regeling via een stooklijn) i.c.m. een warmtepomp. Dit is op zich prima vind ik.

Ik schrijf heel algemeen over de regeling van een cv-installatie (warmtebron maakt in eerste instantie niets uit!!) via een "stooklijn". Dat de opgegeven bronnen niet specifiek over warmtepompen gaan is toch geen probleem? Het werkt altijd op dezelfde manier "aanvoertemperatuur passend bij de buitentemperatuur" (even heel kort door de bocht). Bij een LTV (vloerverwarming, gebooste JAGA's, overgedimensioneerde radiatoren etc.) zoals voor een wp gebruikelijk, is de aanvoertemperatuur gewoon wat lager.
[Ik zelf heb een HR-ketel met LTV (aanvoer max. 45°C/retour 33°C - geschikt voor wp)
Toevallig is het rendement (zoals je weet en schrijft) bij een HR-ketel bij lage retour temperatuur ook beter. Ja - en ik weet ook, het rendement bij een wp is veel beter bij lage aanvoertemperaturen.]

Anders zoek je zelf op Internet voor een specifieke warmtepomp de benodigde info op.

Trouwens: De TS geeft überhaupt geen bronnen aan, het is alleen een persoonlijk ervaringsbericht.
Just my 2 cts
Reputatie 3
Ik heb mij expres even buiten deze discussie gehouden om te kijken hoe het "gesprek" tussen de heren zich zou ontwikkelen.
Het valt mij op dat de heer Braun, alias @darkfiber, zelfs in de discussie met @Driepinter probeert de zaak naar zijn hand te zetten.
Op diverse fronten blijkt echter dat de heer Braun toch niet zo goed is geinformeerd dan dat hij denkt te zijn.
Door halsstarrig te blijven vasthouden aan zijn eigen bedachte gelijk, schaad hij naar mijn mening de bijdragen aan dit forum.
Ik zeg dit omdat hij een andere topic ook al eens volledig heeft doen ontsporen, omdat hij blijkbaar het verschil niet weet tussen een buffervoorraad en een buffervat. Door vervolgens over zichzelf te zeggen dat hij niet negatief maar kritisch en realistisch is, geeft dat aan dat hij aan framing doet. Vrij vertaald, tegenover iemand anders je beter voordoen dan je eigenlijk bent en daarmee je eigen mening laten prefeleren boven die van een ander. In deze topic maakt hij de denkfout dat als ik zeg dat een wp werkt met een temperatuur ergens tussen een minimum en een maximum waarde (lees de stooklijn) dit dan automatisch een vaste waarde moet zijn. Nee natuurlijk is dit een variabele meneer Braun, anders zou er nooit sprake kunnen zijn van een kamertemperatuurregeling!

Mijn inbreng was erop gericht om een ervaring die ik heb gehad, te delen met anderen zodat die, uit volledige vrije wil, er zelf hun voordeel mee kunnen doen. @Driepinter nog bedankt voor uw ondersteuning van dit topic.

Daarom een advies aan @PieterV.
In een eerdere bijdrage van mij aan dit forum heb ik iemand een "Brombeer" genoemd.
U greep hier onmiddellijk in, door mij daarop aan te spreken.
Ondanks dat ik het niet helemaal eens was met uw actie, heb ik mij daar in kunnen vinden en mijn taalgebruik aangepast.
Aangezien de manier van discussiëren van de heer Braun m.i. ook niet bijdraagt aan het informatieve karakter van dit forum zou een woordje richting hem ook niet misstaan. Misschien gaan dan ook meer leden zich mengen in de discussies.

Dit alles overziend heb ik besloten om mij niet meer op dit forum te melden.
Ik had mij aangemeld omdat ik het leuk vond om mijn ervaringen (positief en negatief) die ik heb opgedaan tijdens het transformeren van onze woning van energielabel F naar A++++ te delen met gelijkgestemden. Helaas is mij gebleken dat er meer mensen op dit forum zitten die zich negatief uitlaten over deze transitie dan dat er positief ingestelde zijn. Het blijkt m.i. ook zo te zijn dat er erg veel theoretisch onderlegde mensen actief zijn op dit forum en dat er een heel groot tekort is aan praktisch/technisch ingestelde leden. Ik denk dat ik het bewijs ben dat je met een normaal stel hersenen en met een beetje praktische instelling en technische kennis een heel eind kunt komen op de duurzaamheidladder.

Mocht iemand de moeite hebben genomen om deze blamage voor dit forum toch helemaal te lezen en misschien toch wel een beetje nieuwsschierig is geworden naar mijn verhaal, kijk dan maar op de volgende link, dan vind u mijn hele tocht die ik samen met mijn vrouw heb afgelegd, met als gevolg dat wij nu in een energie leverende woning wonen die heerlijk warm is en waarvoor wij een credit- in plaats een debetnota ontvangen voor ons energieverbruik.

https://duurzamehuizenroute.nl/woning/vrijstaande-woning-1993-steenwijk

Onder het kopje blogs vind u nog 4 bijdragen onder de naam " Onze weg naar een energieleverende woning" waarin ik mijn ervaringen, positief, negatief, ideeën, gemaakte fouten en valkuilen beschrijf. Mocht u dan nog vragen hebben, ook via die site kunt u die aan mij stellen. Ik zal u graag te woord staan en uw eventuele vragen met al mijn enthousiasme beantwoorden, zonder mijn mening aan u op te dringen. Doe er uw voordeel mee, ik ga nu genieten van mijn vrije tijd.

Ik wens u allen veel duurzaamheid toe.
Reputatie 5
Badge +1
Beste JanSch,
Dit forum is geen gelijkgerichte studieclub met alle gevolgen van dien. Opleiding, ervaring, nuancering, stijl van reageren en taalgebruik lopen bij een publiek middel als dit forum nogal uiteen. De bewaking van het een en ander door de communicatie manager is m.i. geen eenvoudige taak. Daarnaast is er veel koud watervrees bij een groot deel van onze bevolking ten aanzien van het beleid van een niet altijd consistente overheid. Er zijn dus vele variabelen, die m.i. wel een plek dan wel een uitlaatklep verdienen, maar dat dan wel op waardige wijze.
Misschien is voor ieder van de reaganten het volgende hanteerbaar om los- dan wel afbranden tegen te gaan:
 1. Heb ik goed gelezen en begrepen wat er wordt gezegd?
 2. Reageer ik op dit bericht of deze mening?
 3. Wanneer reageer ik?
 4. Hoe reageer ik?
JanSch: ik begrijp je bovenstaande actie wat betreft een voorgenomen beëindiging aan het forum, maar dring tegelijkertijd aan op bezinning op dit besluit.

Groeten,
Geert Nap
Reputatie 3
Hallo Geert,

Hartelijk dank voor je uitnodiging om mij te bezinnen op het door mij genomen besluit.
Helaas ga ik dat niet doen. Zolang dit forum wordt gegijzeld en gedomineerd door mensen die theoretische kennis boven opgedane ervaring stellen, is er voor mij geen plaats. Als er mensen zijn die graag opbouwend met mij wil praten, dan kunnen ze mij vinden via de site van de duurzamehuizenroute. Sorry.

Om toch nog een kleine bijdrage te doen, hierbij nog enkele foto's van de display van mijn wp.
Dit ter onderbouwing van mijn verhaal.

Op de 1e foto de stooklijn instellingen, hoge waarde, lage waarde, maximale temperatuur, en offset instellingen.

Op de 2e foto zie je de huidige kamertemperatuur, de huidige buitentemperatuur, de ingestelde kamertemperatuur en rechtsonder het symbool dat de wp inwerking is.

Op de 3e foto de installatie gegevens waarop je kunt zien dat de wp tot -20 kan werken (op de buitenunit).

Op de 4e foto de actuele temperatuur van het cv water (aanvoer en retour) waarop is te zien dat de wp het cv water rond de laagste waarde van de stooklijn zit, als de kamer op temperatuur is. Dit bewijst dus dat de wp altijd werkt met de waarden van de stooklijn. Bij een gasgestookte cv installatie met kamerthermostaat zou de ketel onder deze omstandigheden dus niet branden.is.
Reputatie 5
Badge +1
Beste JanSch,
Je hebt gelijk: de thermostaat in de kamer stuurt de verwarming niet.
Ik schrijf uit eigen ervaring met ons eigen bodemwarmtesysteem.

En verder: sta boven gezeur en geneuzel dan voel je gegarandeerd beter en ook..... ik kan je niet gelukkiger maken dan jezelf wilt zijn.

Geert Nap
Reputatie 4
Badge +1
Bedankt voor het interessante verhaal. Wij krijgen binnenkort ook een warmtepomp en met deze informatie weet ik dat ik hier op moet letten. De toegankelijke uitleg maakt het inlezen ook een stuk makkelijker.

Ik wil alle forum leden vragen om niet in te gaan op de internet trollen en onsubtiele reacties gewoon te negeren. Laten we @JanSch bedanken voor zijn goede uitleg en hier in de discussie op voort bouwen.
Beste @JanSch, @GeertN,

Misschien is het goed om het merk en type warmtepomp erbij te zetten (klinkt voor JanSch als een Nibe)? Want er zijn namelijk ook voldoende warmtepompen die wel echt met een thermostaat werken. (zoals mijn Panasonic, als de thermostaat uit zegt, gaat de WP ook uit ongeacht de binnentemperatuur).

Dat is in theorie niet erg maar als het binnen continue 25 graden is, dan staat de stooklijn dus te hoog afgesteld wat je al geconstateerd had. Bij mijn warmtepomp kan je de stooklijn zelf afstellen, wellicht bij die van jou ook. Naast een hoger stroomverbruik heeft een lagere stooklijn ook als voordeel dat de COP verbeterd omdat het systeem efficienter draait.

Vervolgens kan ik op mijn WP de instellingen zo instellen dat hij bij een bepaalde buitentemperatuur helemaal uitschakelt. Dus zeg dat de wP buiten 15 graden meet, dan stopt ie helemaal omdat de zoninstraling dan al genoeg is om het huis warm te houden.
Als je volledig op WAR draait zoals jouw installatie dan is dat natuurlijk ook een must anders blijft je systeem bij 37 graden buitentemperatuur nog steeds lopen.

Om even op te sommen wat er bij mijn WP allemaal mogelijk is qua verwarming:
 1. Aan/uit thermostaat op basis van stooklijn (heb ik nu) - Als de thermostaat aan zegt, gaat de WP volgens stooklijn verwarmen.
 2. Aan/uit thermostaat op basis van vaste water temperatuur (Dus thermostaat zegt aan, WP maakt 45 graden CV water ongeacht de buitentemperatuur)
 3. Stooklijn met ruimtecompensatie door middel van thermostaat of thermistor (wordt het te warm, dan gaat de stooklijn omlaag, wordt het te koud dan gaat de stooklijn omhoog)
 4. Slimme thermostaat i.c.m. stooklijn - Zelfde als punt 3 maar met als voordeel dat de WP ook helemaal uit kan als er bijvoorbeeld veel zon in schijnt.
Reputatie 4
Badge +3
Hoi @JanSch!

Ik kan me goed voorstellen dat je inderdaad sommige reacties op dit topic als niet helemaal prettig ervaren hebt. Ik vind het ten eerste goed om te horen dat je, naar aanleiding van het topic Terugverdienmodel voor gepensioneerden je enigszins kon vinden in mijn opmerking. Ik hoop dat je in de toekomst toch weer deze community weet te vinden als je jouw ideeën en ervaringen wilt delen.

Ten tweede, @darkfiber, ik ben het eens met JanSch dat we ook voor andere communityleden het goede voorbeeld geven als we vooral inhoudelijk op elkaar in gaan. Natuurlijk kunnen we het niet met elkaar eens zijn, maar laten we de sfeer positief houden. @GeertN, bedankt ook voor je bijdrage hierin!
Onze installatie draait met voorgeprogrammeerde stooklijn met buitentemperatuurregeling. Verder zijn de (LTV)radiatoren en LTV convector en de vloerverwarming uitgerust met thermostaatkraan. Deze thermostaatkranen vangen de fluctuaties op van bv. instralende zon in bepaalde ruimte.
Warmtepomp maakt warm CV-water en slaat dit op in buffervat welke in het systeem is opgenomen. In de hydro-unit wordt het rondgepompte CV-watertemperatuur gemeten en afhankelijk hiervan gaat warmtepomp harder of zachter werken op basis van de ingestelde stooklijn temperatuur. CV-water temperatuur varieert van 32-38 C afhankelijk van de buitentemperatuur.
Belangrijk is dat de temperatuur in de woning zo constant mogelijk blijft.
Verder is stooklijn te programmeren op basis van woningsituatie
Installatie:
 • Toshiba EstiaPowerful 11kW
 • Toshiba hydro-unit
 • buffervat 200L
 • Jaga LTV convector + Jaga LTV radiator
 • conventionele radiatoren
 • vloerverwarming
Reputatie 4
Badge +1
Ook CV ketels hebben een stooklijn. Ik heb die gebruikt om te testen of mijn huidige CV ketel 1 op 1 vervangen kan worden door een warmtepomp.
Of eigenlijk of mijn warme afgifte systeem, ook met lagere temperatuur water toe kan.

De stooklijn van mijn ketel is afhankelijk van de buitentemperatuur sensor, en de lengte van de "aan" periodes van de thermostaat. Als je die in de ochtend 5 graden hoger zet, moet de ketel langer stoken, en dan verhoogt hij ook de stooklijn, dus de watertemperatuur.

Voor de test heb ik de max temperatuur van de stooklijn op 55 graden gezet.
En inderdaad hij ging uit bij 55 graden.
Maar daarmee kwam hij ook al snel weer onder de temperatuur dat hij weer aan moest, ca elke 20 sec oid.
Dat leek me geen goede instelling
Maar op max 65 graden deed hij het rustiger.
Verder heb ik de kamer thermostaat op een vaste temperatuur gezet, dus zonder nachtverlaging.

Alleen, bij -10 deze winter, werd het toch niet warm genoeg.
Verder ontdekte ik dat de vloerverwarmings pomp niet meer werkte, maar dat was toch al een "halve" vloerverwarming.
De hoofdverwarming zit in de muren en de vloerverwarming van de verdiepingsvloer.

Verder bleek dat een erker die doorloopt in het dak, samen 12 m2 dubbel glas, een flink warmtelek is, in de winter. Maar een warmtebron bij zonnig weer.

Dus afhankelijk van extra isolatie van die erker, "kan" een warmtepomp, maar zal er in de winter extra elektrisch bijverwarmt moeten worden.
Reputatie 4
Met verbazing deze topic doorgescrold, mensen trek uw lange tenen toch in...

Ook al is dit topic al enkele maanden oud, ik wil toch even mijn bevindingen delen, want ik heb mij zeer veel beziggehouden met de stooklijn van onze warmtepomp.

Het gaat over een woonboerderij uit 1920, hier al meer over geschreven. Een 12 kW Ecoforest warmtepomp is aangesloten op een 1000 liter buffervat (zo uitgevoerd omdat ik er nog een hout-cv kachel op wil aansluiten), welke via een 3 weg-klep (met temp.bewaking) via 2 verdelers de gehele woning op beide verdiepingen van vloerverwarming voorziet. Verder zit er per ruimte een kamerthermostaat, welke aangesloten is op een kastje die de kleppen van de verdelers aanstuurt via motoren, hiermee opent en sluit de toevoer naar je vloerverwarmingsleiding (per ruimte!) al naar gelang de warmtevraag.

Voor een optimale werking van de warmtepomp installatie wil je (i) een zo hoog mogelijke COP (dus laag elec verbruik), maar ook (ii) bij alle buitentemperaturen voldoende warmtecapaciteit (in dit geval een temperatuur buffervat die hoog genoeg is).
In beide gevallen gaat het dus om een juiste temp. van het buffervat, maar ook zonder buffervat (wellicht in uw geval) gaat het om de juiste temperatuur te kiezen. Deze keuze is te optimatiseren door de stooklijn, welke bepaald wat de temp. van het buffervat moet zijn, als functie van de buitentemperatuur. Bijvoorbeeld bij -10 graden buitentemp wordt het buffervat 40 graden. En bij 12 graden buitentemp wordt het buffervat 26 graden.
Zonder buffervat zal deze regeling deste belangrijker zijn, want dan komt deze warmte direct in je verwarmingsysteem, met eerder in dit topic genoemde gevolgen bij verkeerde instelling. In mijn geval zou een te hoge instelling buffervat alleen een slechtere COP tot gevolg hebben, want de toevoer van warmer water wordt afgeknepen door de thermostaatregeling, en de temperatuurbeveiligde 3-weg kraan.

Nu begrijp ik ook dat niet iedereen zomaar met de stooklijn zelf zal gaan spelen (ik heb het wachtwoord van de installateur gekregen), maar wellicht kan bovenstaande wat meer helderheid geven over het belang en functie van een stooklijn bij een grondwarmtepomp installatie.
Reputatie 4
Badge +1
@KlaasT Bedankt voor je ervarigen
Zeg je hiermee eigenlijk ook dat een buffervat een gezonde vorm van stabilisering oplevert, zodat de wamtepomp wat minder gevoelig is voor de gekozen stooklijn?
En dat een weersafhankelijke stooklijn, zonder buffervat helemaal belangrijk is.

Toch zijn er warmtepomp installatie concepten zonder buffervat, met alleen een boiler, die geen bufferfunctie heeft voor de verwarming

Welke vraag moet een potentiële gebruiker nu stellen aan de aanbieder?
Om een installatie te krijgen die
 • goed verwarmt, en
 • dat efficiënt doet, (optimale COP) met
 • een warmte pomp die niet steeds voor een korte periode aan slaat
Kan dat zonder het begrip stooklijn te kennen en begrijpen?
Want laten we eerlijk zijn, wie weet nu wat dat is?
De VEH heeft honderdduizenden leden, en een tiental bemoeit zich op dit forum met dat soort zaken

Misschien een leuke vraag om een artikel in het magazine aan te wijden
Reputatie 4
Zeg je hiermee eigenlijk ook dat een buffervat een gezonde vorm van stabilisering oplevert, zodat de wamtepomp wat minder gevoelig is voor de gekozen stooklijn?
En dat een weersafhankelijke stooklijn, zonder buffervat helemaal belangrijk is.


Zonder buffervat kan het ook.
Dan dient de warmtepomp bij voorkeur wel modulerend te werken, en de juiste grootte te hebben. Een te kleine warmtepomp slaat niet af maar krijgt het niet warm genoeg, en een te grote warmtepomp moet toch nog vaak stoppen en starten, als hij onder zijn ondergrens komt (mijn wtp kan moduleren tussen 5 en 12 kW, dus de ondergrens is dan 5 kW vermogen)
Vergeet niet dat je vloer ook een soort buffer is, en daarmee ook dempend werkt op temperatuursfluctuaties van het water uit de warmtepomp.

Zelf heb ik allereerst een energie consult van de woning laten maken. Daar komt huidige energievraag uit, en bij diverse maatregelen (isolatie) wat de impact op de energievraag is.
De uitkomst hiervan matchte aardig goed met het advies van de installateur.

Een stooklijn is echt niet zo ingewikkeld, bij kouder weer wil je wat warmer water om je woning te verwarmen, dan bij wat warmer weer (dan hoeft het water minder verwarmd om woning toch warm te krijgen). Maar enige uitleg in het Eigen Huis magazine vind ik een goed plan.

Reageer