Voorstel Netbeheerders voor het in rekening brengen van periodiekekosten zonder gascontract.

  • 11 July 2019
  • 2 reacties
  • 350 Bekeken

Via Van gas af, gratis of toch niet op Tweakers kwam ik het volgende voorstel tegen waarin de netbeheerders hun positie voor het in kosten brengen van de verwijdering (naar aanleiding van de Motie van der Lee) sterker proberen te maken, en gelijktijdig de mogelijkheid om periodiek aansluitkosten (maandelijks capaciteitstarief?) te kunnen innen als er geen gascontract meer is. Hoe kijken jullie hier tegen aan?

Voorstel voor verdelen kosten verwijderen gasaansluiting

In het document staat dat Vereniging Eigenhuis niet aanwezig was op de bespreking van dit voorsten. Zoals ik er tegen aan kijk, wordt de positie van de consument enorm veel slechter als deze wijziging wordt doorgevoerd!

Nu is er serieuze twijfel over of de kosten wel in rekening gebracht mogen worden, maar met deze wijziging wordt die positie getracht te versterken, en gelijktijdig willen de netbeheerders ook kosten voor het aanwezig zijn van een gasaansluiting in rekening willen brengen.

2 reacties

Reputatie 4
Badge +3
@jvdleeuw Ik zal nog eens navragen of hierover al een standpunt is.
Reputatie 6
Badge
I heb 3 weken geleden al een topic geopend met de titel:

VEH moet zich inzetten voor het kostenloos maken van gasafsluitingen

Het had de bedoeling de VEH te activeren op dit punt en in ieder geval gasaansluitingen met name collectief uit te laten voeren en niet individueel. en ook gezien de lopende ontwikkelingen de termijn van 12 maanden voor een verzegelde aansluiting te verlengen tot er echt duidelijkheid is over de gemeentelijke plannen ter plaatse
Tot nu toe heb ik nog geen enkele reactie van de VEH hierop gehoord of gezien.
Het lijkt er dus echt op dat dit punt niet op de VEH agenda staat.

Reageer