Vraag

warmtepomp verklaring bij notaris vastleggen

  • 15 February 2021
  • 2 reacties
  • 136 Bekeken

  • Nieuwe deelnemer
  • 0 reacties

Ik heb een verklaring van het bedrijf waar ik mijn warmtepomp heb afgekocht (nieuwbouwappartement) en moet dit in een acte laten vastleggen bij een notaris. Waarom is dit verplicht?


2 reacties

Reputatie 7
Badge +2

Mij is niet helemaal duidelijk wat er wordt bedoeld met ‘afgekocht’.

Voorzag de bouw in het gebruik van een warmtepomp,
bijvoorbeeld om aan de benodigde EPC eisen te voldoen
en heeft u besloten dat u dit op een andere manier wilt oplossen?

Dan kan het zijn dat het bedrijf wil dat dit notarieel wordt vastgelegd zodat zij zich later kunnen verdedigen mocht het ooit tot problemen leiden?
 

Reputatie 7
Badge +1

@CcmB   Zou het kunnen dat dit met de subsidieverstrekking te makken heeft? - In het verleden werd door malafide installatiebedrijven met de subsidieaanvragen gefraudeerd, d.w.z. er werden warmtepompen met particuliere subsidie gekocht (maar niet geïnstalleeerd) welke dan vervolgens voor de hogere, normale prijs werden doorverkocht.

P.S.: “afgekocht” als begrip is volgens mij niet op kopen van een voorwerp of dienst van toepassing.

Reageer