Beantwoord

Warmtepomp voor nieuwbouwwoning

 • 9 March 2019
 • 67 reacties
 • 113584 Bekeken

Reputatie 1
 • Nieuwe deelnemer
 • 2 reacties
Momenteel zijn wij onze plannen voor een nieuw te bouwen woning aan het uitwerken. Onze aannemer adviseert ons een luchtwarmtepomp te nemen omdat dit voordeliger is dan een bodemwaterpomp. Zij geven aan dat de ontwikkelingen momenteel zo snel gaan, dat het beter is niet teveel te investeren in een systeem dat snel achterhaald kan zijn. Wij willen graag energieneutraal bouwen en zijn benieuwd naar jullie mening wat de beste investering zou zijn?
icon

Beste antwoord door Gideon 14 April 2019, 17:35

Bekijk origineel

67 reacties

Reputatie 1
Dag,

Ik begrijp goed dat het een wirwar van info is, vooral voor mensen die zelf niet thuis zijn in de (installatie)techniek.
Zelf ben ik wel werkzaam in de installatietechniek en woon sinds een half jaar in onze (grotendeels)eigengebouwde woning met een warmtepomp. Het heeft echter geen enkele zin om mijn systeem op afstand aan jullie aan te prijzen.

Mijn advies voor mensen die niet zelf de technische kennis hebben: ga naar een onafhankelijk (installatietechnisch) adviesbureau en leg je wensen voor. Zij zijn in staat om een goede installatie te engineeren met een deugdelijk afgiftesysteem. Tevens zouden ze de eindcontrole kunnen uitvoeren op de installatie(oplevering). Met alle respect voor de installateurs en de aannemers, deze hebben altijd een ander belang buiten het maken van de beste installaties.
Stel met dit bureau een duidelijke bestek op met zoveel mogelijk detailinformatie. Leg hier tevens in vast dat de installatie dient te worden ingeregeld (inclusief rapportages) en dat er eisen worden gesteld aan de te behalen rendementen. Ga dan met dit bestek de markt op voor een goede prijs.
Dit lijkt een grote investering, echter verdient dit zich uiteindelijk altijd terug, in rendement, kwaliteit en comfort.

Overige tips van mij:
 • Neem bij grote glaspartijen en lage temperatuurverwarming altijd triple-glas tegen de koude-val. Dit vergroot het comfort aanzienlijk.
 • Denk aan het eventuele koelen van de woning, dit is vaak nog een groter uitdaging dan het verwarmen.
 • Overdenk het gebruik van een WTW-unit, dit scheelt aanzienlijk in de hoeveelheid op te wekken warmte/koude.
 • Denk in energie besparen, niet in opwekken (PV-panelen).
 • Probeer de schil van je woning zo optimaal mogelijk te isoleren, vakmanschap en details hebben hier een grote invloed op.
 • dimensionering van leidingen bij een lage temp systeem zijn anders dan van een cv-systeem, deze dienen veel groter te zijn om hetzelfde vermogen over te brengen. (in reactie op eerst een cv-ketel plaatsen en daarna een warmtepomp)
Heel veel succes!
Hier een paar ervaringen uit een gasloze nieuwbouwwijk. Bij de particuliere ('zelfbouw') kavels zie je dat de meeste mensen kiezen voor een bodemwarmtepomp. Het extra koelcomfort, de lagere maandelijkse energielasten, het 'gevaar' dat je je buren lastig gaat vallen met geluidsoverlast, zorgen ervoor dat ongeveer 90% van de woningen hier met bodemwarmte is uitgerust. De overige 10% (inclusief wijzelf) hebben een lucht-waterwarmtepomp.

Onze lucht-waterwarmtepomp heeft nu twee winters gedraaid en het klopt dat je op de koude dagen echt flink van het net aan het trekken bent, maar in de praktijk is dat geen drie maanden... De meerkosten voor een bodemwarmtesysteem bedroegen hier (scheelde per aannemer) tussen de 8000 en de 15000 Euro waarvan het grootste deel voor rekening van de grondboring komt. Wij hebben daar uiteindelijk niet voor gekozen. Mijn advies is: als je het geld hebt liggen, kies voor bodemwarmte (comfort en lage maandlasten). Zo niet dan is een (goede!) lucht-waterwarmtepomp ook een prima oplossing)

Tenslotte voor de zelfbouwers. Bezuinig niet op isolatie! Dus beter isoleren dan verplicht is echt verstandig. Wat dikkere wandisolatie en/of tripple glas. En let even op het warmteverlies via de ventilatie en de afzuiger boven de kookplaat. En na de oplevering nog even een tochtstrip plaatsen onder de garagedeur... 🙂
Reputatie 3
Kan het met de reactie van Gatze eens zijn, op deze regel na,
"Een COP 6 voor vloerverwarming is naar mijn mening niet haalbaar. Een COP van 4 a 4,5 is n.m.m. realistischer."
Vooral afgelopen winter schat ik mijn COP zelfs hoger dan 6.
Het systeem is uitgelegd op +2gr.C.
Heb 3 gesloten bronnen (glycol) met op elke retour leiding uit de grond een aanleg temp. voeler net voor hij overgaat in 1 leiding naar de warmtepomp (op inderdaad 80 cm diep).
deze zijn afgelopen winter niet onder de +9 gr.C geweest.
Tap water heb ik op een ventilatie afvoer warmtepomp boiler,
met aanvoer (Bouwjaar 2001) nog via raamroosters.
Draait maar een 3 tal uren per dag, en de elektra meter staat nu op 5.500 KwH na 17 jaar.
Reputatie 5
Badge
Een warmtepomp op bodemwater (grondwater of koelvloeistof) heeft een vaste temperatuur aan de koude kant, omdat bodemwater zomer en winter een constante temperatuur heeft van ca. 11 oC. Alles speelt zich onder een putdekseltje af. Voor vloerverwarming bedraagt de COP 6 (rendement 600%), voor het opwarmen van tapwater is de COP 3 (rendement 300%). Ofwel, vloerverwarming kost per opgenomen elektrische kWh 2× minder dan een warmwater boiler. Dit is seizoensonafhankelijk door de constante waarde van de bodemtemperatuur.

Bij de luchtwarmtepomp wordt de koude kant ondergebracht in een buitenventilator die er lucht langs blaast. De COP hangt hier dus wél af van het seizoen. Bekijken we eerst de voornaamste functie - vloerverwarming - dan is COP in het voor- en naseizoen, zeg bij 11 oC, gelijk is aan 6, net als bij de bodemwarmtepomp. Maar als het er 's winters op aankomt, zeg bij -5 oC, dan daalt de COP naar 4. Dat betekent allereerst dat de geleverde warmte 1½ (6/4) keer duurder wordt in € 's maar ook dat de maximaal te leveren warmtestroom 1½ keer minder is. Bij extreme koude wordt dit effect nog sterker. Bekijken we de tweede functie - het maken van warm tapwater - dan zien we dat dat evenredig duurder wordt en ook evenredig langzamer gaat.

Het enige verschil in aanlegkosten tussen bodem- en luchtwarmtepomp zit in de ca. € 2.500 duurdere bodembron. Maar dat is snel terugverdiend. Bovendien biedt een bodembron ook vrijwel gratis vloerkoeling 's zomers. Lees meer in mijn stukje op 'Warmte voor Warmtepompen'.
Reputatie 5
Badge
Als in de toekomst ons aardgasnet voor waterstofgas gebruikt kan worden, denk ik dat dat een betere investering was geweest.

De warmte die van een windmolen via waterstofgas aan een cv wordt geleverd, wordt zo’n zevenmaal duurder dan de warmte die een warmtepomp levert. Dit is zo aangetoond door te kijken hoe 100 kWh aan door een windmolen gewonnen elektrische energie thuis terecht komt.
(1) Via de waterstofroute. Het elektrolyseproces zou - na verder onderzoek en opschaling - misschien een rendement van 75% kunnen halen. Dan is er dus 75 kWh aan waterstofenergie beschikbaar. Een cv-ketel met een rendement van 90% zet dit om in 68 kWh warmte voor de woning.
(2) Via de ‘all electric‘ route met een warmtepomp. Het bijzondere van een warmtepomp is dat die veel meer warmte kan verpompen dan hij aan elektrisch vermogen opneemt. De verhouding tussen de geleverde warmte en het opgenomen elektrische vermogen wordt de prestatie-index genoemd, de zogenaamde COP. Een warmtepomp op bodemwarmte heeft een COP van 5, ofwel een rendement van 500%. De warmte die voor uw woning beschikbaar is, bedraagt dus 500 kWh.
U ziet het goed, de warmtepomp levert ruim 7 keer meer warmte aan het huis dan waterstofgas, voor elke 100 kWh die door een windmolen is geproduceerd. U bent dus qua verbruik per maand 7 maal goedkoper uit! Dit moet natuurlijk worden afgezet tegen de hogere investeringskosten van een warmtepomp. Op mijn webstek www.nautilus-educatief.nl vindt u meer informatie over warmtepompen en waterstofgas.
Reputatie 5
Badge
AnkeE, heb je intussen al een beetje antwoord op je vraag?
Reputatie 5
Badge
Ombouwen naar bodemwarmte lijkt me een flinke ingreep. Er zal een ander koudemiddel in de compressor moeten die optimaal is voor de constante grondwatertemperatuur. De electronica voor het ontdooien van de ventilator is overbodig, die voor de vloerkoeling toegevoegd. Dit lijkt me kapitaalvernietiging.
Reputatie 1
Ik woon nu 3 maanden in een nieuwbouwwoning in de provincie Groningen. De bouwer wilde geen warmtepomp maar alleen cv ketel plaatsen.

Uiteindelijk afgesproken om de woning zonder verwarmingsysteem te laten opleveren en zelf van een warmtepomp te voorzien.

Verschil tussen lucht- en bodemwarmte was echt fors groter dan wat JWD hier aangeeft. Offertes luchtwarmtepomp waren 9000 tot 14500. Bodemwarmte van 19000 tot 31000. Uiteindelijk hebben we er 25500 aan uitgegeven. 10.000 meer dan het duurste luchtwarmte-alternatief.

Het bevalt tot nu toe prima en is heel comfortabel maar hou rekening met een fikse meerprijs.

Als reactie op MartinM hierboven: de bodembron mag gewoon beplant worden. De leidingen liggen minstens 80cm diep. Er ligt bij ons bestrating en beplanting overheen, geen enkel probleem.
Reputatie 1
Een warmtepomp op bodemwater (grondwater of koelvloeistof) heeft een vaste temperatuur aan de koude kant, omdat bodemwater zomer en winter een constante temperatuur heeft van ca. 11 oC. Alles speelt zich onder een putdekseltje af. Voor vloerverwarming bedraagt de COP 6 (rendement 600%), voor het opwarmen van tapwater is de COP 3 (rendement 300%). Ofwel, vloerverwarming kost per opgenomen elektrische kWh 2× minder dan een warmwater boiler. Dit is seizoensonafhankelijk door de constante waarde van de bodemtemperatuur.

Bij de luchtwarmtepomp wordt de koude kant ondergebracht in een buitenventilator die er lucht langs blaast. De COP hangt hier dus wél af van het seizoen. Bekijken we eerst de voornaamste functie - vloerverwarming - dan is COP in het voor- en naseizoen, zeg bij 11 oC, gelijk is aan 6, net als bij de bodemwarmtepomp. Maar als het er 's winters op aankomt, zeg bij -5 oC, dan daalt de COP naar 4. Dat betekent allereerst dat de geleverde warmte 1½ (6/4) keer duurder wordt in € 's maar ook dat de maximaal te leveren warmtestroom 1½ keer minder is. Bij extreme koude wordt dit effect nog sterker. Bekijken we de tweede functie - het maken van warm tapwater - dan zien we dat dat evenredig duurder wordt en ook evenredig langzamer gaat.

Het enige verschil in aanlegkosten tussen bodem- en luchtwarmtepomp zit in de ca. € 2.500 duurdere bodembron. Maar dat is snel terugverdiend. Bovendien biedt een bodembron ook vrijwel gratis vloerkoeling 's zomers. Lees meer op mijn webstek www.nautilus-educatief.nl

Zo kunt u dit niet stellen. U zou eerst moeten weten hoeveel warmte de nieuwbouwwoning nodig heeft om iets zinnigs te kunnen zeggen over het verschil in prijs tussen een lucht-water WP en water-water WP. In een goed geïsoleerde nieuwbouwwoning kan, als we niet praten over een vrijstaande villa, vaak worden volstaan met een 5 kW WP. En voor het warme tapwater (SWW) kan prima een warmtepompboiler worden ingezet. Deze laatste kost na aftrek van de subsidie bijna niets, zeker als bij de bouw al rekening wordt gehouden met de plaatsing. Als er dan ook nog vloerverwarming bij de bouw gerealiseerd wordt, kan het hele project voor minder dan 5000 euro gerealiseerd worden als je de WP gewoon in Nederland koopt. Haal je hem in Duitsland dan ben je voor 3000 euro klaar, na aftrek van de subsidie. Ben je een beetje handig, dan zet je een monoblock WP zonder de SWW er ook nog zelf in. Aansluiten op de vloer is kinderlijk eenvoudig, de WP zelf gaat met een stekker in het stopcontact. Alleen voor de heater welke bij defrosts of tijdens een elfstentocht nog 3kW extra kan leveren tegen COP 1 moet er een elektricien in je meterkast. Ga daar maar eens met een water-water WP aan beginnen! Nog even 15 zonnepanelen op het dak en je zit op nul.
Volgens mij worden er in nieuwbouwprojecten vaak veel te zware WP geadviseerd, die hun warmte vervolgens niet kwijt kunnen in voor- en najaar met pendelen als gevolg. En dan maar wachten op een winter zoals is 1963. Prijzen tussen de 10000 en 15000 zijn ronduit schandalig, zeker in nieuwbouw waar WP en WPboiler vaak als meerwerk worden aangeboden tegen de hoofdprijs.
Maar goed, dit is ook naar een mening.
Reputatie 5
Badge
.@Ossit schreef:
Zo kunt u dit niet stellen. U zou eerst moeten weten hoeveel warmte de nieuwbouwwoning nodig heeft om iets zinnigs te kunnen zeggen over het verschil in prijs tussen een lucht-water WP en water-water WP.

Een warmtepomp is een warmtepomp, of die nou zijn warmte uit de bodem of uit de lucht haalt. Het enige verschil zit hem in de buitenunit. Het verschil in prijs is omtrent € 2500 waarbij de investering in een bodembron moet worden afgezet tegen de lagere verbruikskosten. Voor een compleet overzicht over deze materie, zie mijn topic 'warmte voor warmtepompen'.
Reputatie 1
Maak verschil tussen een verticale en een horizontale bodembron. Bij die laatste ligt op ruim 1 m diepte een veldje van minstens 100 m2 aan buizen in de grond. Je mag er geen diep-wortelende heesters en bomen op planten. Bij de verticale varianten heb je alleen te maken met een of twee putdeksels. Bevriezingsgevaar is nooit aanwezig, daarom liggen de buizen ook zo diep.
Zie verder de pdf in mijn topic 'Warmte voor Warmtepompen'.


Horizontaal is heel iets anders ja. Ik zie dat zelf niet als een praktisch alternatief omdat het oppervlak veel groter is en COP minder, en je ook nog met beperkingen aan de begroeing zit.

Op onze verticale boring van 118 meter zit ook geen putdeksel. Alles is netjes aangesloten 1 meter onder de grond, en de leidingen lopen onder de grond rechtstreeks naar de opstelplaats van de warmtepomp om daar pas uit de vloer omhoog te komen. Praktisch merk je er dus helemaal niets van. Je kunt er geen bomen op planten maar planten, gras en bestrating is geen enkel probleem. Er lopen wel meer leidingen door de grond op die diepte.
Reputatie 7
Badge +4
Ik ben benieuwd naar een reactie van een van de deskundigen hier.

Niet deskundig maar het gaat vaak over denkfoutjes.

Volgens mij heeft u een ventilatie warmtepomp. Het principe daarvan is dat u in de winter vol op kan ventileren om de luchtvochtigheid en het fijnstof in huis te verlagen maar wordt dan uit de ventilatielucht (tussen de 18 en 23 graden) de warmte teruggewonnen. (Zelf zal ik dus nooit een ventilatiewarmtepomp nemen aangezien ik tussen drie houtkachels meestal niet kán ventileren). Door de fabrikant wordt verzwegen dat in het geval van een warmteterugwinningbox middels het principe van een warmtewisselaar al warmte uit de ventilatielucht kan worden teruggewonnen.
Als u met uw Daalderop ventilatie lucht/water warmtepomp de aanvoerlucht rechtsstreeks uit de ruimte neemt (wat volgens mij ook de bedoeling was) heeft u gezien de hogere temperatuur (18 tot 23 graden, afhankelijk hoe hoog uw verwarming staat) inderdaad een hogere COP. Op zolder en met een eventuele open trap de trap, overloop en hal heeft u dan een lagere temperatuur maar kunt u die warmte via de radiator of vloerverwarming dus pompen in een ruimte waar u die warmte meer nodig heeft (huiskamer, studiekamer) (en uiteraard in het gehele huis een gewenste lage luchtvochtigheid). Die binnenlucht wordt (afgekoeld) naar buiten geblazen maar derhalve trekt u ook (koude) buitenlucht naar binnen. Het liefst dan natuurlijk via een warmteterugwinning (WTW).
Reputatie 3
Gideon;
Prima duidelijk stukje,
Heb het zelfde meegemaakt bij de bouw van ons huis in 2001, (werk niet in de installatie branche),
maar ik kon het ze niet aan het verstand krijgen hoe ik het wilde hebben.
uiteindelijk halverwege van installateur gewisseld, en nog veel moeite gehad.
Ze denken helaas alleen in het pakket wat ze willen verkopen.
"Met alle respect voor de installateurs en de aannemers, deze hebben altijd een ander belang buiten het maken van de beste installaties."
Boven staande regel van jou, je weet niet half hoe waar dit is, en hiermee gaan de komende tijd heel veel mensen in Nederland het schip in.
Omdat het van de politieke hype zo nodig MOET, maar politici hebben straks weer een nieuwe hype.
Reputatie 5
Badge
Niet alle windparken staan op zee en ik vraag mij af of het mogelijk zou zijn om kleinschalig decentraal die elektrolyse te doen. Dan sla je waterstof op in de zomer en overdag om die 's avonds en in de winter weer te gebruiken. Dan wordt die factor van 7 die JWD berekend heeft een stuk lager.

In die factor 7 heb ik de kosten van elektrolyse niet meegenomen. Waar je de elektrolyse doet, heeft weinig invloed op het kostenplaatje. Die factor 7 wordt hoofdzakelijk bepaald door de goede prestatie van warmtepompen voor verwarming: COP = 5 ofwel 500% rendement. Het verbranden van waterstof gaat met een COP van hoogstens 1 (100%).
Als je ECHT nog moet beginnen, overweeg dan een grond-water warmtepomp met "energieheipalen", dat zijn heipalen met leidingen. Samengekoppeld wordt dat de bron van de warmtepomp. Zelfde voordelen als hier al eerder beschreven, maar wellicht minder kosten, omdat er geen diepe put geboord hoeft te worden. En die heipalen moeten toch ook de grond in.
Hier in ons nieuwgebouwde drie-appartemenetengebouw (Nieuw Bouwlust) hebben we het al. Helaas weet ik geen waarde voor de COP, omdat we in het geheel geen warmtemeters hebben.


Foto van Koos Verbart Installatietechniek
Reputatie 1
Ja ik ben zeker weer wat wijzer geworden! Ook de discussie over waterstof is interessant, alleen niet zo met betrekking op onze nieuwe woning!
Ik ga eens wat offertes opvragen! Bedankt!
Reputatie 5
Badge
Als reactie op @MartinM hierboven: de bodembron mag gewoon beplant worden. De leidingen liggen minstens 80cm diep. Er ligt bij ons bestrating en beplanting overheen, geen enkel probleem.

Maak verschil tussen een verticale en een horizontale bodembron. Bij die laatste ligt op ruim 1 m diepte een veldje van minstens 100 m2 aan buizen in de grond. Je mag er geen diep-wortelende heesters en bomen op planten. Bij de verticale varianten heb je alleen te maken met een of twee putdeksels. Bevriezingsgevaar is nooit aanwezig, daarom liggen de buizen ook zo diep.
Zie verder de pdf in mijn topic 'Warmte voor Warmtepompen'.
Reputatie 5
Badge
Als je ECHT nog moet beginnen, overweeg dan een grond-water warmtepomp met "energieheipalen", dat zijn heipalen met leidingen. Samengekoppeld wordt dat de bron van de warmtepomp. Zelfde voordelen als hier al eerder beschreven, maar wellicht minder kosten, omdat er geen diepe put geboord hoeft te worden.

Aanleggen van een open bron is specialistisch werk. De boring gaat net zo lang verder (dieper) totdat er een goede watervoerende laag is aangeboord. Vaak op 50 m diep of meer. Laat dat niet over aan een heier!!!
Reputatie 3
Ossit;
Het lijkt wel of je mijn installatie (2002) beschrijft, ben het dan ook met je eens op het 5KwH vermogen na.
Dit is ook afhankelijk van waar het huis staat in mijn geval aan de oost kant van de bebouwing met de oostenwind uit het open veld.
Betreft een vrijstaande woning van krap 600 M3 met 10 KwH Water/water warmtepomp.
Enkele jaren geleden hadden we een periode van 10 dagen vorst met harde wind, en toen ging de temp. in huis wel naar 18 gr. zonder de (heater) het elektr. verwarming element.
Maar dan heb je het over 10 dagen in 18 jaar.
En het pendelen (met een water/water) warmtepomp kun je dempen met een grotere buffer.
Ben momenteel zelf de buffer aan het verdubbelen, en benieuwd wat dat volgend seizoen doet.
(Installateurs verkopen alleen het pakket wat ze hebben en waar ze gewent zijn om mee te werken.
Maar die mening heb ik ook al in een ander topic verkondigt).
En zo worden we wijzer van elkanders mening, dit is waar dit hele blog eigenlijk voor bedoeld is.
Alweer een mening 😉.
Reputatie 5
Badge

En het pendelen (met een water/water) warmtepomp kun je dempen met een grotere buffer.
Ben momenteel zelf de buffer aan het verdubbelen, en benieuwd wat dat volgend seizoen doet.


Bij onze installatie wordt de warmtebuffer gevormd door de dikke betonnen vloer van gelijkvloers. Als je het voor het kiezen hebt, kies dan voor een zgn 'modulerende' warmtepomp, die pendelt nooit en verwarmt evenredig de warmtevraag. Zo'n warmtepomp gaat ook langer mee.
Wij nemen ook een lucht/water warmtepomp voor onze nieuwe woning. De buitenunit komt op 15 meter afstand van het huis te staan achter de schuur. Maar wat ik me af vraag is of de leiding van binnen naar buitenunit eigenlijk onder de grond mag? Langs de gevel en door de lucht lijkt me niet zo'n prettig gezicht.😉
Reputatie 7
Badge +2
Wij nemen ook een lucht/water warmtepomp voor onze nieuwe woning. De buitenunit komt op 15 meter afstand van het huis te staan achter de schuur. Maar wat ik me af vraag is of de leiding van binnen naar buitenunit eigenlijk onder de grond mag? Langs de gevel en door de lucht lijkt me niet zo'n prettig gezicht.😉

15 meter is best een aardige afstand.
Leidingen kunnen worden ingegraven, maar dit zal niet erg wenselijk zijn.

Je hebt sowieso te maken met warmte verlies,
dat in een natte bodem zelfs groter kan zijn.

Maar je zult wrs ook maatregelen moeten treffen om te voorkomen dat de leidingen ooit per ongeluk beschadigd worden. Want het spul dat er in zit is geen fijn goedje (vandaar dat je gecertificeerd moet zijn om er mee te werken).

Dus ik zou de buitenunit dichter bij de binnenunit proberen te plaatsen en de leidingen juist wel in het zicht houden, al dan niet 'versierd'.

Anne.
Ingraven bedoel ik uiteraard dat hij dan in een mantelbuis komt niet direct in de grond.
Dichterbij gaat niet want dan staat dat ding in het zicht en zitten we in het lawaai wat de unit maakt. En de leiding aan de muur van ons nieuwe huis bevestigen en vervolgens door de lucht van huis naar schuur is al helemaal geen optie dus dat wordt nog wel een dingetje dan.
Reputatie 4
Wat een gedoe he !
Dan is die bodembron toch wel wat handiger, Ikzou nog maar eens goed rekenen met een beetje meer langere termijngevoel.


Op lange termijn betaald een grondwarmtepomp zich in de meeste gevallen terug door de veel hogere COP, als je vanaf scratch iets moet ontwerpen (wat het onderwerp van deze topic is).

In werkelijkheid ligt het wat genuanceerder (koeling wel/niet meetellen, verschillende levensduur componenten, etc), hier een voorbeeld van terugverdientijd berekening.
Reputatie 7
Badge +2
Inderdaad het geval. Het is niet 3500 *15 / 650000 maar € 6500 / 3500 * 15 kWh = € 0,1238 per kWh.

Dank je. Ik had al het idee dat ik ergens een fout maakte, maar zag hem niet.
Ook 13 cent is natuurlijk nog een mooi bedrag.

En inderdaad, dat geneuzel met de saldering is echt weer te ernstig voor woorden.
Ik heb een meter die feitelijk terugdraait maar als ik het goed begrijp moet die verplicht op zijn laatst op 1 januari 2023 vervangen zijn zodat mijn saldering ook kan worden afgebouwd.
En al die politici maar roeptoeteren over wie de transitie moet gaan betalen.
Ik dus, via energiebelasting over energie die ik onder de streep niet heb gebruikt.
Het is maar goed dat ik het vooral doe omdat het leuk is, anders zou je er zo maar weer depressief van kunnen worden.

Mijn basis prijs is nu trouwens 6,4cent per kWh.

Reageer