Vraag

Weet iemand een oplossing voor hinderlijk geluid van de WTW?

  • 7 January 2023
  • 0 reacties
  • 102 Bekeken

  • Nieuwe deelnemer
  • 1 reactie

In ons appartement zit een JE Storkair WTW-11. Die is bij de bouw in 1997 geïnstalleerd. We hebben het apparaat altijd op “zomerstand” staan, dwz de inblaasventilator uit, vanwege hinderlijke lage tonen. Dan hebben we het over geluid dat via de kanalen wordt verspreid. In stand 1 valt het nog mee, maar stand 2 is echt hinderlijk en stand 3 is niet te harden, ook al vanwege het geruis van de luchtstroom die dan overheersend wordt. We ventileren meestal dmv de ramen en twee ducoroosters, maar bij harde wind is dat soms geen optie en dan zouden we willen dat de WTW een geluidloos alternatief was.

Nu overweeg ik om het apparaat te vervangen in de hoop dat een nieuw apparaat geen hinderlijk geluid maakt, maar ik vraag me af of dat het probleem oplost. Heeft iemand daar ervaring mee? En zo ja, zijn er positieve ervaringen? Of heeft iemand andere tips om hinderlijk geluid van het ventilatiesysteem te elimineren?


0 reacties

Geen reactie

Reageer