Welke maatregelen horen bij een klimaat reddende oorlogseconomie?

 • 26 May 2019
 • 4 reacties
 • 363 Bekeken

Reputatie 4
Badge +1
Kunnen jullie even meedenken over het volgende.

Het klimaat is een urgent probleem, vooral voldoende snel, CO2 reduceren is het probleem
 • De huidige uitstoot die nu nog stijgt,
 • moet tegen 2030 halveren en netto op nul komen in 2050, wereldwijd
 • Daarvoor zal ook negatieve CO2 uitstoot nodig zijn
 • Huishoudens doen maar 20%, maar hebben hoge kosten om te veranderen.
Moeten we daarom, via de politiek bedrijven niet veel hogere eisen opleggen?
Omdat dat over de hele samenleving heen goedkoper is.

Ik was laatst bij een lezing van een IPCC wetenschapper, iemand die het IPCC SR15 rapport heeft geredigeerd. https://www.ipcc.ch/sr15/
En ik heb grote delen van dat rapport zelf gereviewed.

Het rapport geeft 4 belangrijke conclusies
 • we kunnen de opwarming onder de 1,5 graad houden, maar dan moet wereldwijd CCS worden toegepast. Daar is een soort oorlogseconomie voor nodig, om dat op tijd te realiseren
 • Omdat dat waarschijnlijk niet snel genoeg gaat gebeuren, is heel veel nieuwe biomassa nodig, en nieuwe bossen en andere CO2 onttrekkingsacties, om het groeiende CO2 overschot weer uit de lucht te halen. Wie gaat die produceren? En waar?
 • Naarmate we hier later mee beginnen, kost het meer, en moet er meer CO2 uit de lucht gehaald worden. Met extra bedrijvigheid, die we samen moeten betalen.
 • Wie ziet welke schade 2 graden opwarming gaat opleveren, wil onder de 1, 5 graad blijven.


Het PBL heeft voor het klimaatakkoord uitgerekend hoeveel de verschillende vormen van CO2 reductie kosten. Voor bedrijven is het een factor 5 tot 10 goedkoper dan voor huishoudens.
Bij onze huizen zit dat vooral in de verbouwing om het huis klimaat neutraal te verwarmen.
Dat is overigens nog wat anders dan duurzaam verwarmen.

Let op, het gaat me hier niet om die verwarming, maar om de manier waarom we die klimaat reddende oorlogseconomie op gang krijgen?

Daarom zou het verstandig zijn als we, de leden en Eigen huis, meer druk ontwikkelen, om vooral bedrijven te dwingen sneller CO2 te reduceren, om ons klimaat te redden, en dat we met ons huis meer tijd nemen.
Maar omdat CO2 reductie bij huizen veel duurder is, huishoudens meer voordeel te gunnen. Zoals salderen van alle zelf opgewekte duurzame stroom, van eigen zonnepanelen en kavels windpark en zonneweide, waar dan ook op het Nederlandse elektriciteitsnet.
Daarvoor ben ik een petitie begonnen, maar dat terzijde, https://salderenvanstroom.petities.nl/

Het gaat om het verschil in CO2 reductie kosten, tussen huishoudens en bedrijven.
Hoe kunnen we daar het bete mee omgaan, en hoe organiseren we die klimaat reddende oorlogseconomie voor bedrijven, waar ze natuurlijk ook aan moeten kunnen verdienen? Maar niet aan huishoudens., want wij hebben al toren hoge CO2 reductiekosten.
Zie deze PBL prijslijst. Let op de laatste kolom

We kunnen thuis veel goedkoper CO2 reduceren met een kavel windpark of zonneweide, dan met de ingrepen uit het onderste deel van de prijslijst....


4 reacties

Reputatie 7
Badge +3
 1. CSS (CO2 opvangen en in lege aardgasvelden pompen) kost extra energie.
 2. Kavels op zee worden al toegewezen aan die partij die het het goedkoopst kan. Daar is de kunstgreep invoeren van salderen van windstroom op zee dus niet voor nodig.
Reputatie 4
Badge +1
Dankje .Driepinter
Ja CCS kost extra energie, en maakt het eind product, bijvoorbeeld stroom of ijzer duurder.
Laat dat een stimulans zijn om te innoveren.
Bijvoorbeeld om de afgevangen CO2 met Olivijn poeder te laten reageren. Dat levert ca 20% extra warmte op, die de steenkool oplevert. En het eindproduct is een stabiel poeder, zand en magnesium carbonaat. Dat kan natuurzand vervangen in beton.

Het klopt dat de offshore windparken al de laagste kostprijs hebben, dat komt door het concurrerend aanbesteden. Dat zou op het land ook zo kunnen.
Maar dan nog steeds is het voordeliger om het windpark in kavels te verkopen aan stroomverbruikers, en hen de stroom te laten salderen.
Want de exploitatie is dan risicoloos, dus is er geen ondernemerschap voor nodig, dus is ook de huidige marge overbodig.
Het voordeel voor de stroom verbruikers is het smeermiddel om ons consumenten snel aan de duurzame stroom te krijgen.
En bedrijven kunnen nu al salderen, omdat ze bijna geen energie belasting betalen.
Dan is het oneerlijk om dat niet ook aan consumenten te gunnen.
Het gaat om de transitie snelheid, en ook lage kosten voor consumenten.

Zie bijvoorbeeld deze deal met een Nederlandse Microsoft afdeling die een stuk windpark van 90 MW voor zichzelf koopt.
https://www.windenergie-magazine.nl/microsoft-to-purchase-90-mw-from-borssele-3-4-offshore-wind-farm/

Waarom kopen de leden van de VEH niet ook samen een stuk van dat windpark
(Dat wil de VEH niet, omdat ze verdient aan de collectieve contracten )
Maar zelf stroom opwekken voor de kostprijs, past wel bij de klimaat reddende oorlogseconomie
Met het voordeel kunnen stroom concumenten bijvoorbeeld meer isoleren en andere vormen van energiebesparing doen.
Reputatie 7
Badge +3
Het klopt dat de offshore windparken al de laagste kostprijs hebben, dat komt door het concurrerend aanbesteden. Dat zou op het land ook zo kunnen.

Dat kan op het land niet. Want op zee is de overheid eigenaar van de kavel terwijl de overheid voor het stroomtransport zorgt. Op land zijn (meestal) boeren de eigenaar. Wel wordt natuurlijk wel het een en ander aanbesteed.

Verder werkt "ideeën voor een oorlogseconomie" volgens mij niet productief. Voor een oorlogseconomie zal je toch de gehele bevolking mee moeten hebben en aangezien een groot deel niet gelooft dat klimaatverandering (vooral) door de mens komt heb je dat dus niet. Hou het derhalve bij "ideeën".
Reputatie 4
Badge +1
Op het land kun je ook aanbesteden en veilen. Duitsland doet dat bijvoorbeeld, met regelmatig kWh prijzen van 4 cent per kWh, maar ook wel hoger.

En .Driepinter, een groot deel van de bevolking weet juist wel dat klimaatverandering echt is, en is ook bereid er wat aan te doen.
Zie deze enquete van Eenvandaag, mei 2019
En klimaatwetenschap is geen mening, maar een peer reviewed feit.
Het probleem met feiten is, dat ze blijven zoals ze zijn, als je ze niet gelooft.Maar mensen moeten wel een positieve keus kunnen maken, bijvoorbeeld iets kopen, waar het klimaat beter van wordt, en zijzelf echt voordeel van hebben.
Dat is een andere manier, om grootschalige verandering van gedrag te organiseren.
40% is ook genoeg, als die 40% maar voldoende voordeel gegund wordt, de welwillende coalitie.
Dan volgt de rest van de samenleving daarna wel.
Kijk maar hoe dat zal gaan met elektrische auto's.
En hoe het ging met mobiele telefoons, of internet.

Met de term oorlogseconomie wil ik vooral aangeven dat er echt grote stappen georganiseerd moeten worden.
Dus veel aantrekkelijk voordeel voor burgers. Salderen is een goed voorbeeld.
En salderen van de stroom van een kavel windpark of zonneweide is mog beter, want gemakkelijker, dan zonnepanelen op het eigen dak.
De term geeft ook aan dat iedereen mee moet kunnen doen, of zoals d eklimaatakoord politici zeggen, iedereen moet de energietransitie kunnen meemaken

Bedrijven in een oorlogseconomie kregen extra verplichtingen, maar ook voldoende betalingen.
Dat noemen we nu subsidie.
Maar ook nieuwe markten, zoals het exporteren van CO2 afvang en hoe brandstof te maken van biomassa
En hoe biomassa duurzaam en circulair te telen

Reageer