Beantwoord

Hoe kun je het beste beginnen met het verduurzamen van je woning?


Al een aantal jaren heb ik zowel zonnepanelen als winddelen. De winddelen worden qua productie direct afgetrokken van de jaarnota, de zonnestroom wordt "nu" ook nog gesaldeerd. Maar dat laatste staat steeds weer ter discussie :-(

Eigen panelen hebben een effect op je energielabel en daarmee indirect ook op de waarde van je huis (uitgaande van een eigen woning natuurlijk). Maar opslag van overschot (als het salderen wordt afgeschaft) is lastig / kostbaar. :-(

Zonnepanelen gaan veel langer mee, omvormers waren (zijn?) de zwakke schakel. Winddelen hebben ook onderhouds- en reparatiekosten etc.

De vraag is dus: wat is de slimste investering voor eigenaren van een koopwoning (dakvormen en -oriëntatie even buiten beschouwing latend...)??
icon

Beste antwoord door Pieter van Eigen Huis 11 June 2019, 15:26

Bekijk origineel

11 reacties

Reputatie 7
Badge +4
Kunt u mij eerst uitleggen hoe het nou zit met die winddelen waarvan de opbrengst wordt afgetrokken van uw jaarnota. Salderen is immers alleen mogelijk met stroom opgewekt op het zelfde adres en derhalve ook gemeten door dezelfde energiemeter die ook uw stroomverbruik meet.
Daarnaast is er ook de 'postcoderoosregeling' of te wel de Regeling Verlaagd Tarief of 'opwekken op afstand'. Dat werkt alleen via een coöperatie (vereniging) die de stroom (goedkoop) verkoopt maar waarvan over de kwh-opbrengst op de energierekeningen van de deelnemers de energiebelasting wordt terugbetaald. Dat is dus iets anders dan salderen. Zo'n gezamenlijke installatie heeft dan ook een aparte elektriciteitsmeter.
Doelt u met uw winddelen op de postcoderoosregeling. Staat de windturbine dan ook binnen uw postcoderoosgebied?
https://www.windcentrale.nl/hoe-werkt-het/

In mijn geval: ik gebruik mijn stroom van Greenchoice en die verrekent ook.
Reputatie 6
Badge
Bij investering zul je altijd naar een bepaald rendement zoeken (goede doelen daargelaten)
Als je een huis hebt dat al heel energiezuinig en duurzaam is ge(ver)bouwd zal het rendement op aanvullende investering steeds minder worden en kun je je heil zoeken in andere op duurzaamheid gerichte projecten.
Als er nog een wereld van verbetering aan de eigen woning mogelijk is, lijkt me dat het meest verstandige, Dan zijn zaken die én waardevermeerdering opleveren én kosten besparend werken natuurlijk favoriet.
Reputatie 6
Badge
Kunt u mij eerst uitleggen hoe het nou zit met die winddelen waarvan de opbrengst wordt afgetrokken van uw jaarnota. Salderen is immers alleen mogelijk met stroom opgewekt op het zelfde adres en derhalve ook gemeten door dezelfde energiemeter die ook uw stroomverbruik meet.

Heel goed punt. Ik was er automatisch van uit gegaan dat deze winddelen bij de eigen energieleverancier zijn aangekocht en dat deze de opbrengsten daarvan in de jaarafrekening meeneemt. Dat was misschien toch wat voorbarig.
Greenchoice trekt toch inderdaad de werkelijk geproduceerde kWh van mijn jaarnota af. Ook brengen ze me de bijkomende kosten (onderhoud, reparatie etc) in rekening, apart. Ik heb nu 3 winddelen dus zie zo'n 1500 kWh minder te betalen op mijn rekening. (Tegen "vergoeding van het kale leveringstarief plus btw" )

Reputatie 7
Badge +4
@FrancisvS . Ik vind het bewonderingswaardig dat u met het kopen van winddelen het energie/klimaatprobleem daadwerkelijk mee helpt aanpakken. Maar in de praktijk blijkt dat Greenchoice niet de geproduceerde kWh's van uw jaarnota aftrekt. Het financieel voordeel is immers slechts (3 x 18,65) + (3 x 12.42) = € 93,51. Dat is over de betreffende 1500 kWh dus slechts € 0,06234 per kWh.

Als het saldering betrof was uw voordeel 1500 x € 0,22 = € 330,-

Als het een postcoderoosregeling betrof was uw voordeel aan terug te ontvangen energiebelasting, opslag duurzame energie en btw 1500 x € 0,11 = € 165,- . Daarbij komt dan de verkoopprijs van de kWh's minus de (vaste en variabele) kosten die de coöperatie maakt (afschrijving, perceel/dak huur ect). Als uw eigen panelen het verbruik dekt heeft u dat voordeel van de teruggave energiebelasting niet.
Ook als het duurzame energie betreft moeten energieleveranciers wat mij betreft gewoon eerlijk blijven.
Het klopt dus (helaas) dat het niet echt salderen is. 😞

Maar - puur praktisch - hoeveel huizen in Nederland kunnen daadwerkelijk voldoende zonnepanelen kwijt op hun dak en ook nog eens goed georiënteerd om hun verbruik volledig (denk ook aan "de toekomst") te dekken? Ik zou in theorie méér op kunnen wekken, maar door scheidingsperikelen kan ik geen nieuwe investeringen doen. (Anders zou ik voor oost- EN west georiënteerde panelen kiezen ipv (nu) op zuid.)

Ja het gaat mij vooral om de klimaat effecten: mijn bijdrage is klein, maar vermenigvuldig dat met bvb 100.000 daken en het tikt al een aardig beetje aan. Ik "bespaar" met mijn 3 wind delen de opwekking *elders* van ruim 3 MWh uit (immers, het rendement van thermische centrales en het HVAC net is 45% AT BEST!) Dat laatste wordt nog wel eens vergeten... 🙂
Reputatie 7
Badge +4
- hoeveel huizen in Nederland kunnen daadwerkelijk voldoende zonnepanelen kwijt op hun dak en ook nog eens goed georiënteerd om hun verbruik volledig (denk ook aan "de toekomst") te dekken?

Daar is de postcoderoosregeling voor. Deze is wel heel erg ingewikkeld. Winddelen kan met de postcoderoosregeling in de praktijk sowieso niet want voor een rendabele windturbine van vanaf 2 MW is binnen één postcoderoosgebied nooit voldoende deelnemers te vinden.
Reputatie 7
Badge +4
(immers, het rendement van thermische centrales en het HVAC net is 45% AT BEST!) Dat laatste wordt nog wel eens vergeten... :-)

Inderdaad. In de droge en hete zomer van 2003 dreigde zelfs dat elektriciteitscentrales stil moesten omdat hun koelwater (het gros van de 55 % energieverlies) de rivieren te ver dreigden op te warmen. (Tuinders konden toen met hun warmtekrachtkoppelingen (aardgasmotoren) enkele uren zelfs elektriciteit leveren voor € 1200 per MWh (terwijl hun tomaten tijdens die zomer natuurlijk geen warmte nodig hadden)). Dankzij nu ruim 40.000 MW aan zonnepanelen in Nederland en Duitsland zal dat nu niet meer voorkomen.
Reputatie 7
Badge +4
Winddelen kan alleen op basis van de sde-subsidieregeling. Er is immers geen sprake van een postcoderoos en van saldering op de eigen elektriciteitsmeter. Over elke geproduceerde kWh ontvangt de eigenaar van de molen sde-subsidie. Waarschijnlijk rond de 7 cent. Hoe minder wind, hoe meer subsidie per kWh, heeft de overheid beslist. Het moet dan ook helemaal niets uitmaken wat uw eigen verbruik is en hoeveel kWh uw eigen panelen opbrengen.
Reputatie 4
Badge +3
Goede vraag, @FrancisvS!

In deze poll die we op de community hebben geplaatst kun je zien hoe de meeste mensen zijn begonnen met het verduurzamen van hun eigen woning. Misschien helpt dit je al een eind op weg. Bekijk ook eens het artikel 'Wat je huis verduurzamen kost' op onze website. Hier kun je ook veel info vinden over hoe je het beste kunt beginnen met het verduurzamen van je eigen woning. Je kunt in ieder geval altijd beginnen met isoleren!

Ik heb je topic daarnaast uitgelicht binnen de community. Leuk als iedereen hierop reageert. 😃

Reageer