Vraag

Wel of geen recht op aanvullende subsidie?

  • 17 December 2021
  • 1 reactie
  • 99 Bekeken

Wij zijn een relatief kleine VvE.
Ons complex is in 2004 opgeleverd en werd weleer voorzien van individuele WtW’s en CV-ketels.

Inmiddels zijn deze aan vervanging toe. Omdat het zogenaamde project-ketels en project WtW’s waren, blijken deze alles behalve energiezuinig te zijn.

De huidige CV-ketels en de WtW’s zijn aanzienlijk zuiniger en energiebesparender.

Nu heb ik gelezen dat per 1-4-2021 een SEEH-aanvraag kan worden ingediend.

De subsidie is bestemd voor: 
energieadvies
procesbegeleiding en/of 
- een meerjarenonderhoudsplan (MJOP)
en de energiebesparende maatregelen aan het gebouw van de Verenigingen van Eigenaren (VvE).

Er wordt echter gesuggereerd dat er sprake moet zijn van 2 energiebesparende maatregelen.

De suggestie, dat er twee maatregelen moeten worden genomen, ligt volgens mijn bescheiden mening, ietwat genuanceerder.
Je moet in het MJOP minimaal 2 energiebesparende maatregelen opnemenDeze moeten dan binnen 10 jaar worden uitgevoerd.

Voor het opstellen van zo’n plan en de procesbegeleiding hiervan kan ook een subsidieaanvraag worden ingediend.

Het subsidiebedrag is 75% van de factuur met een maximum van € 2.600 voor 8 appartementen + € 160 per extra appartement tot een maximum van € 6.120

Dus in ons geval, als iedereen mee doet: € 3.240.
Dit bedrag is dus de subsidie voor ALLEEN voor het opstellen van het MJOP en energieadvies.


KLOPT MIJN UITLEG?

Een ander punt van discussie zijn de 2 energiebesparende maatregelen en een eventuele aanvullende subsidie op de uitvoering hiervan.


Hoewel artikel 5 lid 1 onder c van de “Subsidieregeling energiebesparing eigen huis” spreekt over (…) het voor de eerste keer aanleggen van een systeem (…), kan uit de tekst van dit artikel niet herleid worden of dit:
- de eerste aanleg van een compleet systeem; of
- de eerste aanleg van een balanssysteem met WtW; of
- de eerste aanleg van een balanssysteem met WtW 
met een rendement van ten minste 90%

bedoelt wordt.

M.a.w. “de eerste keer” kan ook slaan op het rendement van minimaal 90%.
Dat rendement hebben onze systemen niet, dus wij leggen deze nu “voor de eerste keer” zo’n systeem aan.
Het is maar, hoe de regelgeving interpreteert.

KLOPT DEZE BENADERING?

Tenslotte een combinatie van energiebesparende- cq aanvullende maatregelen.
Een 3e aanvullende maatregel die geboden wordt is de plaatsing van een energiedisplay of slimme thermostaat (artikel 5 sub e SEEH)

Een 4e optie is om zonnepanelen te plaatsen op het dak van het penthouse. Al is het alleen al om de kosten voor de lift te compenseren.

Om allerlei energiebesparende maatregelen in te voeren, hebben wij inmiddels voor tig-duizenden euro’s LED-verlichting in het hele complex aangebracht.

Discutabel blijft:

  • of deze energiebesparende maatregelen BOVEN OP een isolerende maatregelen komt
    en 
  • de uitleg over “voor de eerste keer aanleggen…” in combinatie met "een rendement van ten minste 90%”.

De vraag is nu:
Komen wij wel of niet in aanmerking voor aanvullende subsidie als wij geen isolatiemaatregelen uitvoeren maar wel collectief energiebesparende maatregelen willen doorvoeren?

 

 


1 reactie

@J.B.M.S ik zie dat je nog geen antwoord op je vraag gekregen hebt. Ik stuur je een privébericht. Groet, Thea

Reageer