Zonnebatterijen voor plaatsing bij bestaande en nieuwe installaties

  • 30 August 2022
  • 13 reacties
  • 502 Bekeken

Nu de saldering wordt afgebouwd en de energie bedrijven nu het tarief gaan verlagen.

Wordt het net als bij warmtepompen interessant om ook voor bestaande zonnepaneel installaties, collectief zonnebatterijen te gaan inkopen en door gecertificeerde installateurs te laten installeren. De batterijen in Nederland toegestaan zijn door bv. Liander zijn bekend gemaakt d.m.v. een lijst als .pdf  , zie hun website. 

https://www.liander.nl/contact 

De prijzen voor elektriciteit zijn hoog en blijven in de toekomst waarschijnlijk ook hoog.

Tevens is het verplicht om de uitbreiding van de zonnebatterij installatie te melden bij het energie bedrijf. Dit om dat deze massale particulieren uitbreiding de zonnestroom opslag

het net zal stabiliseren.

 


13 reacties

Reputatie 7
Badge +1

@Bonkestooter   Misschien direct de Liander-link naar batterijopslag? En de link naar de flyer.

Helaas heb ik een  .pdf met een lijst van "toegestane” accusystemen voor particulieren op de website niet kunnen vinden.

Mijn persoonlijke mening: Particuliere opslag in batterijen (=accu's) is (en blijft) voorlopig onrendabel. Alleen politieke wil kan hier iets aan veranderen.

https://www.liander.nl/grootzakelijk/duurzame-opwek/oplossingen-mogelijkheden/opslag

https://www.liander.nl/search/liander/batterijen

Reputatie 7
Badge +1

@Bonkestooter   Ik had zowel de eerste "grootzakelijke” als ook de tweede algemenere link gevonden. Via beide links kan ik helaas geen passend  document ontdekken:


Citaat: “De batterijen in Nederland toegestaan zijn door bv. Liander zijn bekend gemaakt d.m.v. een lijst als .pdf  , zie hun website.” 

De "grootzakelijke” links lijken me ook niet voor particulieren bedoeld.
Heel misschien voor batterijen op straat niveau (zgn. buurtbatterijen)? - Maar hiervoor ontbreekt nog het regulatorische raamwerk voor zover ik weet (en de subsidies).

Heb je geen directe link naar het .pdf document?

Reputatie 7
Badge +2

Ik kan in onderstaande links nergens iets vinden over batterijen die toegestaan zouden zijn.
Overigens zijn batterijen voor particulieren in NL niet interessant zolang de saldering niet is afgeschaft.

Daarnaast zal de energieprijs weldegelijk weer een keer dalen.
Ten op zichte van de ‘normale’ prijs zulllen ze wel stijgen, die voor gas wrs harder dan die voor stroom. 

Energieopslag in batterijen | Liander

Energieopslag | Liander

Liander en GIGA Storage starten pilots grootschalige batterijopslag bij knelpunten op het elektriciteitsnet | Liander

Anne.

Reputatie 7
Badge +4

Kan iemand mij uitleggen waarom thuisbatterijen alleen maar bedoeld zouden moeten zijn voor eigen gebruik? Het is toch een veel betere bussinesscase als je een batterij in de zomer 's middags helemaal vol kan laden en 's avonds de batterij op het net helemaal leeg kan laden voor een hogere prijs dan dat je er overdag voor krijgt. Waarom kost het overdag laden van een batterij en 's avonds op het net ontladen nog meer dan overdag direct op het net terugleveren. Overdag krijg je voor je teruggeleverde kWh's immers nog steeds het piektarief. En 's avonds na 23:00 h het daltarief ? 

Reputatie 7
Badge +4

Er zijn al gesubsidieerde batterijen. maar dan op 4 wielen. Het is toch een stuk goedkoper om je autobatterij in de zomer op te laden i.p.v. thuisbatterijen aan te schaffen ?

Reputatie 7
Badge +2

@Driepinter Je bedoelt als je al zo’n auto met bijbehorende laadpaal hebt? ;P
Ja, dan wel.

Maar een thuislaappunt is alleen een optie als je ook een parkeerplaats op eigen grond hebt.

Ik lever nu stroom aan het net
en trek het aan de overkant van de straat via het laadpunt er weer uit O:)
Dat transport kost me nu zo’n 24 cent per kWu (uitgaande van een eigen prijs van 6 cent).

Dus ik heb na iets meer dan 42.000km het verschil er uit :)
(Uitgaande van een verbruik van 180Wh/km)

Omgekeerd zou ook interessant kunnen zijn.
Auto volladen tegen € 0,30.kWu en dan aan de huisinstallatie koppelen en leeg trekken.
Dat zou voor veel mensen goedkoper zijn gok ik.

Als je de auto en installatie al hebt natuurlijk O:)

Anne.

Voor allen die reageerde op: “De zonnebatterijen welke Nederland zijn toegestaan. 

Bron: de .pdf lijst van Liander.

 

Reputatie 7
Badge +1

@Bonkestooter   Dank je voor de lijst van "goedgekeurde” (o.a. hybride) omvormers welke met zonnebatterijen gecombineerd kunnen worden. De auteur “Wim Kuijpers” werkte tot zijn pensionering 2018 bij KEMA/Arnhem en is nu consultant. Als consultant heeft hij vermoedelijk voor Liander deze lijst samengesteld:  “In Nederland toegestane omvormers RfG type A
(Gebaseerd op Synergrid [België] C10/26 lijst)”

Direkte download link bij netbeheer Nederland

Voor een toelichting is misschien de website van SMA interessant

P.S.: De lijst bij netbeheer NL gaat niet specifiek over “zonnebatterijen”, maar in eerste instantie over de eventueel geschikte omvormers.

Uit SOLAR Magazine een bericht om over na te denken.

Het Dilemma | Mensen zonder zonnepanelen worden op kosten gejaagd – salderingsregeling is unfair, nu afschaffen?

Benadeelt saldering mensen zonder zonnepanelen? Solar Magazine bespreekt dit dilemma met Peter Desmet van Solarclarity Group. ‘Ja, de switch naar een systeemaanpak en inzetten op opslag is nu nodig.’

Begin september stelde Henri Bontenbal (CDA) Kamervragen aan energieminister Rob Jetten. Betalen huishoudens zonder zonnepanelen te veel omdat de kosten van de salderingsregeling door de energieleveranciers over hen gesocialiseerd wordt? Peter Desmet, chief executive officer van Solarclarity Group – groothandel Solarclarity en energiemanagementplatform BLIQ – vindt dat Bontenbal een punt heeft. ‘De salderingsregeling was fantastisch, nu werkt hij contraproductief.’

Hoe zie jij het huidige energielandschap?
‘Het zijn beroerde tijden voor de mensen, maar gouden tijden voor de zonne-energiesector. Zon-pv maakt een ongelofelijke groei door, en niet alleen in Nederland. Het is alle zeilen bijzetten. Iedereen heeft het daarbij over een tekort aan producten en mensen, maar ik heb het over een teveel aan vraag. Er is geen sector die op stel en sprong kan opschakelen wanneer die met een factor 2 à 3 toeneemt.’

Zitten we in een kortstondige hausse?
‘Ik denk dat het kwartje nu echt gevallen is, in iedere geval wat betreft het belang van onafhankelijkheid van gas van twijfelachtige regimes. Ons bedrijf is geboren uit activisme; het creëren van een hernieuwbare-energiesysteem omdat dat dé manier is om de klimaatcrisis te keren. Maar van mij mag het ook op deze wijze; een versnelling van verduurzaming met het terugdringen van kosten als belangrijkste drijfveer. Als het maar gebeurt…’

Het ging nog niet snel genoeg?
‘Zonne-energie is al enkele jaren de snelstgroeiende energiebron in de wereld. Raar genoeg zien overheden, de Europese Unie en ook die in Nederland, nog steeds niet echt wat er aan de hand is. Ze hebben het bijvoorbeeld over het benoemen van gas als groene energiebron, en over kernenergie en waterstof en wat dat over 15 jaar kan betekenen. Er rijdt hier echter iedere 15 minuten een vrachtwagen met zonnepanelen weg. Die leveren over 15 uur groene energie op. Dat is de werkelijkheid van nu, en die van het aankomende decennium. Daarin moet worden geïnvesteerd, maar er is ook een keerpunt bereikt.’

Wat bedoel je daarmee?
‘Kijk naar de politieke discussie over het afbouwen van de salderingsregeling in Nederland. Het zou in 2023 van start gaan. Nu heeft men het over 2025. Daarbij ontbreekt een onderbouwing op basis van gedegen kennis van zaken. Ons energiesysteem is fundamenteel veranderd door het toevoegen van zon en wind; problemen met netcapaciteit en de schommelingen in elektriciteitsprijzen nemen alleen maar toe. Moeten we zonnepanelen dan volop blijven subsidiëren?’

Het hele energiesysteem moet op de kop?
‘Er is een grens bereikt. We moeten de volatiliteit in aanbod van groene stroom gaan managen; een technisch element van timing gaan inbouwen. Dat is al tijden duidelijk, het wordt al jaren door vele partijen aangegeven. Maar de politiek, en ook partijen zoals de Consumentenbond en Eigen Huis, steken de kop in het zand. Het afbouwen van saldering is natuurlijk geen leuke boodschap, zeker niet in deze tijd. Het is ook lastig uit te leggen aan de consument dat het moet. Maar zonnepanelen verdienen zichzelf echt wel terug. Bovendien leidt saldering anno 2022 tot ongelijkheid tussen mensen met en zonder zonnepanelen.’

Je bent het eens met Bontenbal?
‘Deels. De elektriciteitsprijs daalt steeds vaker tot 0 of daaronder. Salderende huishoudens verwachten dan nog steeds een flinke vergoeding voor de stroom die ze aan het net leveren, een niet-marktconforme prijs. Dat heeft uiteraard een verhogend effect op het elektriciteitstarief. We kunnen bovendien niet van energieleveranciers vragen dat ze het ene huishouden sponsoren en daarmee andere benadelen. Daarnaast moet iedereen meebetalen aan onbalanskosten, en die worden hoger naarmate er meer zon en wind komt. Er is dus sprake van overdracht van welvaart van de huishoudens zonder zonnepanelen naar de huishoudens mét zonnepanelen, zoals Bontenbal zegt. Daar moeten we heel voorzichtig mee zijn.’

Voorzichtig?
‘De salderingsregeling was fantastisch. Ze heeft zonne-energie groot gemaakt in Nederland. Afgelopen augustus werd maar liefst zo’n 25 procent van onze stroom door zonnepanelen opgewekt. Het is echter hoog tijd om de regeling af te bouwen, en wel nu. We moeten naar een systeemaanpak om de energietransitie inclusief te houden en omdat die anders stilvalt.’

En daarover heeft Bontenbal het niet…
‘Ik mis het verhaal over de volgende noodzakelijke stap: inzetten op opslag. Door energie vast te leggen voor gebruik op een later moment kunnen de prijsfluctuaties op de day ahead-markt worden gedempt en kunnen we het net beter benutten. Vergeet ook niet dat wanneer je je zonne-energiesysteem afschakelt omdat de spanning op het net te hoog is – en dat komt steeds vaker voor – je niet meer opwekt en dus ook niet saldeert. Ik denk weleens dat we in Nederland een paar jaar terug in de tijd praten, bijvoorbeeld in vergelijking met Vlaanderen, Zweden en Duitsland. We vinden het allemaal heel spannend, die batterij. We willen ons eerst verdiepen in alle ins en outs over die nieuwe technologie, wat dat dan betekent en wat we allemaal moeten regelen. Daarin lopen we toch echt achter. In Vlaanderen gaan ze sinds het afschaffen van de terugdraaiende teller met vele duizenden per maand over de toonbank. We hoeven het wiel echt niet opnieuw uit te vinden.

Je wilt een subsidie op de thuisbatterij?
‘Nog 2 jaar uitstel voor het afbouwen van saldering en dan pas beginnen met opslag, dat kunnen we ons niet veroorloven. Ik ben echter an sich geen voorstander van subsidies. Waarom die thuisbatterij niet gewoon vrijstellen van btw, net zoals zonnepanelen? Ik denk dat we er dan al zijn, zeker gezien de enorme interesse van de consument. Maar los daarvan: thuisbatterij, buurtbatterij, grote opslagsystemen of andere vormen van opslag, het maakt me in principe niet zoveel uit. We moeten gewoon onder ogen zien dat we een incompleet energiesysteem hebben gebouwd en beginnen met flexibiliseren.’

Door Marco de Jonge Baas

Reputatie 7
Badge +1

“Maar los daarvan: . . . We moeten gewoon onder ogen zien dat we een incompleet energiesysteem hebben . . . “ - Wat de CEO van Solarclarity hier schrijft is natuurlijk niets nieuws en dat hij o.a. batterij/accu-opslagsystemen aanbeveelt (met bijbehorende subsidie!) om een probleem voor de solarbranche op te lossen en vooral op tijd een nieuwe markt aan te boren is te verwachten (“Wij van WC-eend . . “). - Een link naar het artikel was voldoende geweest.

Reputatie 7
Badge +4

De ene subsidie dus gaan vervangen door een andere subsidie. Dat is ook een waardeloze regeling zolang zo'n batterij alleen bedoelt is voor eigen gebruik 's avonds en niet voor teruglevering 's avonds.

Het gaat niet alleen vanwege het feit dat de in de zomer teruggeleverde stroom rond het middaguur voor het afnemende energiebedrijf bij het door verkopen niets waard is. De stroom die in de PV-paneelbezitter in de winter afneemt is meestal een veelvoud duurder. Dit kan opgelost worden door de salderingsregeling per direct te vervangen door een terugleversubsidie (bovenop de terugleververgoeding van het energiebedrijf).

Ook zal er in de zomer een daltarief moeten worden ingevoerd i.p.v. het huidige piektarief. Iemand die 's middags met de volle zon zijn EV oplaadt is nu zelfs nog meer kwijt dan wanneer hij dat 's nachts doet.

Reageer