De rol van de overheid in de transitie


Reputatie 1
  • Actieve deelnemer
  • 6 reacties
De centrale overheid heeft met de klimaattafels in feite al de transitie gestructureerd. Zo zijn belangrijke opties als waterstof en kernenergie uitgesloten. Een voorbeeld. De omschakeling van aardgas naar waterstof is relatief eenvoudig en dus tegen betrekkelijk geringe kosten te realiseren. Waarom staat deze optie dan niet prominent op de transitielijst, maar wel de veel duurdere en lastig te realiseren opties zoals de, in exploitatie dure, warmtepomp of warmtenetten?

De lokale overheid gaat op dezelfde wijze te werk. In de Drechtstedenregio wordt de transitie sterk gestuurd naar warmtenetten zonder goede vergelijkende studie.

Burgers en bedrijven moeten in actie komen en naar mijn mening vragen om goed onderbouwde business cases van de (semi-overheids)bedrijven die de politiek denkt te moeten promoten. Als de bestuurders van die bedrijven niet zeer ervaren zijn op het specifieke inhoudelijke gebied van de businesscase, weiger dan elke verdere stap in het transitieproces en ontwikkel als huiseigenaar je eigen plan of doe dit samen met de buurt. Het is nu de ideale gelegenheid om het rondpompen van belastinggeld via de voormalige politieke bestuurders, andere bestuurlijke hobbyisten en hun adviesclubs te stoppen.

36 reacties

Reputatie 3
Hi @KeesB interessant wat je schrijft. Heb je ook zelf al ervaring met het maken van een plan met je buurt? Dit lijkt mij ook erg complex. En hoe je dan een rechtspositie gaan innemen bijvoorbeeld. Boeiend om dat bespreekbaar te maken.

Maar beter lijkt me het om die businesscases beter te maken door daar kritisch op te zijn zoals je schrijft. Ben je van mening dat dit niet gebeurt? Het gaat om grote investeringen en belangen. Het lijkt mij vreemd als er niet al heel kritisch naar gekeken wordt.
Reputatie 1
ik heb in het verleden in wijkteam gezeten en ervaren dat het nuttig maar moeizaam is. dus ja wel ervaring maar niet op dit complexe en specifieke gebied.
lastig is ook dat politieke bestuurders alles op afstand zetten en via heel diffuse bestuursstructuren wel verantwoordelijkheid hebben maar die vaak niet of alleen onder druk nemen. hoe dat hier regionaal gaat lopen weet ik nog niet.
door de grote belangen zijn er al allerlei posities ingenomen en is het dus lastig om objectieve vergelijkingen te maken. bovendien is de politiek onberekenbaar, kijk naar besluit van Rutte op 13 maart om plotseling toch CO2 belasting in te voeren.
hopelijk ontstaat er vroeg genoeg voldoende kritische massa. het moet niet zoals in Groningen met aardgas gaan 'te laat'.
Reputatie 7
Badge +4
De omschakeling van aardgas naar waterstof is relatief eenvoudig en dus tegen betrekkelijk geringe kosten te realiseren. Waarom staat deze optie dan niet prominent op de transitielijst,

Ik ben bang dat u daarbij vergeet dat waterstof natuurlijk wel gemaakt moet worden. Dat kan 'blauw' door aardgas (CH4) onder hoge druk en temperatuur om te zetten in H2 (waterstof) en CO2 en je die CO2 vervolgens in lege aardgas velden pompt. Die omzetting én het pompen in lege aardgasvelden kost ook een hoop energie. Deze optie zit dus niet in de regeringsplannen want CO2 opslag in lege gasvelden wordt daarin helemaal niet genoemd.

'Groene' waterstof is wensdromen want er is amper voldoende groene stroom mogelijk om het hele stookseizoen waterstof te leveren.

Als men waterstof als warmtebron wil, begin dan eerst met het goed afstellen van de cv-temperatuur bij rookgascondenserende ketels (hr-ketels). Nu gaat 11 % van de verbrandingswarmte verloren. En dat terwijl bij verbranding van waterstof de condensatiewarmte 18 % van de verbrandingswarmte bedraagt.

Lagere overheden blijken inderdaad geen benul te hebben over een goede transitie. Ik neem als voorbeeld de uitspraak van een woordvoerder van de gemeente Utrecht in Een Vandaag dat 'zonnepanelen met een warmtepomp' de oplossing is. Als een warmtepomp in de winter draait is er immers amper zonneenergie.
Reputatie 1
ja Mr. Driepinter. ik heb gerekend aan de warmtepomp en het is inderdaad energierondpompen. de politici hebben veel ervaring in het rondpompen van geld, dat zal wel de reden zijn dat men de warmtepomp zo prominent op de agenda plaatst. maar de politici spreken elkaar ook tegen, want men vergeet, dat als iedereen kiest voor zonnepanelen en een warmtepomp, dat de plaatselijke elektriciteitsnetten dat niet overal trekken.
de waterstof zal inderdaad geproduceerd moeten worden. naar mijn idee vnl. op zee uit overtollige windenergie en dan opslaan in de bodem. het opheffen van de huidige gasinfrastructuur is naar mijn idee een dom idee.
u heeft gelijk, de afstelling kan ook veel besparing opleveren. maar dan kom je op het thema we verspillen veel te veel. dat is helaas in alle transitie discussies nauwelijks een issue.
Reputatie 4
Badge +3
Hi @keesb. Een tijdje geleden alweer dat je dit topic startte. Ik ben benieuwd wat je huidige mening is over de rol van de overheid in de energietransitie. Zeker na het presenteren van de miljoenennota deze dinsdag. Ik heb hier nog een interessant artikel voor je trouwens. Ben benieuwd hoe je hierover denkt.
Reputatie 1
@PieterV Dank voor het inderdaad interessante Nibud artikel.
Ik heb nog steeds geen goed gevoel over de rol van de overheid in de energietransitie.
Omdat de berekeningen die zij hebben laten maken niet alleen te weinig alternatieven beschouwen maar ook onvoldoende onderbouwd, onvolledig op alle risico’s en uitgangspunten zijn op z’n minst niet consistent maar ook niet realistisch zijn. Bijvoorbeeld: in scenarioberekeningen van het PBL wordt voor het jaar 2020 een CO2-prijs gehanteerd welke tienmaal hoger is dan de huidige marktprijs. Dat lijkt mij niet realistisch. Ook wordt in regio Drechtsteden een verschillende rentabiliteit voor burgers (5,5%) en bedrijven (8%) gebruikt. Terwijl zowel de korte als lange rente veel lager is. En vreemd genoeg wordt door PBL, in een aan de kamer gestuurde doorrekening, een rentabiliteit van 3% gebruikt. Er wordt gegoogeld met kreten zoals het niet meer dan anders principe of de aardgasreferentie maar uiteindelijk moeten burgers en bedrijven de tekorten bij die semioverheidsbedrijven betalen. Er is aangenomen dat de aardgasvraag met 90% afneemt, dat lijkt mij niet haalbaar. Door PBL, CE Delft en TNO worden verschillende rekenmodellen gebruikt, maar niet wordt aangetoond wat de kwaliteit, de geschiktheid en de eventuele samenhang van die modellen is. De kwaliteit van de rapportages van die drie instituten verschilt ook sterk. Als ik zou moeten kiezen dan zou ik CE Delft kiezen vanwege de kwaliteit van de rapportages. En ik kan zo nog wel een tijdje door argumenteren.
Wat ik ook nog steeds heel erg mis is het ondersteunen (i.p.v. regisseren van zaken waar men enkele kennis van heeft) van de vele initiatieven van ondernemers met veelbelovende innovaties. Bijvoorbeeld een warmtepomp met een veel beter rendement (COP van 10 i.p.v. 4) dan de nu op de markt geleverde warmtepompen kan toch heel interessant zijn. Etc.
Reputatie 7
Badge +1
O.T.: geen rol van de overheid hier - gelukkig
Beste @KeesB een sCOP van 10 voor een warmtepomp is niet realistisch. Natuurkundig gezien is dit namelijk niet te onderbouwen.
Reputatie 1
@darkfiber Afgelopen maandag heeft Frank Hoos voor KIVI Kring Drechtsteden een presentatie gegeven over zijn levenswerk van de laatste jaren met de theorie, testresultaten prototype en aankondiging dat eind dit jaar te verwachten is dat zijn idee over een warmtepomp met een hoger rendement te realiseren is. Heel interessant. Ik verwacht dat begin volgend jaar hij en zijn partners zeker de publiciteit gaan zoeken.☺️
Reputatie 7
Badge +1
Beste @KeesB als dit dezelfde Frank Hoos is van de beroemde "noordzeetoren" (oorspronkelijk uit 1995) dan weet ik al voldoende. - Zijn uitvinding zal wel beter zijn als de "Reduxion ecoliner" uit Harderwijk of de "ionisatie cv pomp", maar let op het verschil tussen pure theorie en de weerbarstige praktijk.
Reputatie 1
@darkfiber De toren, dat weet ik niet.
Reputatie 7
Badge +1
@darkfiber De toren, dat weet ik niet.

De KIVI kring Drechtsteden publiceert helaas geen agenda's en van nieuws&verslagen vind ik ook niet veel.
Je was bij de presentatie aanwezig neem ik aan, misschien kan je met de foto's op Internet checken of het om de Frank Hoos van de patenten gaat?
Reputatie 1
klopt het gaat om dezelfde persoon, het genoemde bedrijf is van hem geweest.
Reputatie 2

Bij de energietransitie en met name de toename van zon en wind hebben we twee problemen: 1) de leverzekerheid – de zon schijnt niet altijd en soms hebben we te weinig wind en 2) het elektriciteit transport waarbij het stroom netwerk op de schop moet. Met name het laagspanningsnetwerk vraagt grote investeringen.
Een goede oplossing is de vierhoek "zon - wind - opslag - groene kernenergie" als een eenheid te beschouwen. Daarmee heb je meteen 1) de leverzekerheid en 2) het elektriciteit transport opgelost.”

Opslag kan in veel vormen als elektriciteit, warmte, waterkracht, enzovoort. Voorbeelden zijn accu's, warmteopslag in gesmolten zout, waterstof, waterbassins, warmteopslag in aardlagen, ijzerpoeder, enzovoort.
Kernenergie noemen we groen als de centrales inherent veilig zijn en geen langlevend gevaarlijk nalaat afval nalaten en dat zijn de zogenaamde generatie 4 centrales die rond 2030 beschikbaar komen.

De rol van de overheid is om dit te coördineren en te faciliteren.

Reputatie 7
Badge +1

@Aart  Dat de zgn. 4de generatie kerncentrales inherent veilig zijn is een onbewezen claim net zoals "geen langlevend afval”. En of “we” kernenergie “groen” mogen noemen is nog maar de vraag.
(wie is trouwens “we”?)

Reputatie 7
Badge +4

Ook met kerncentrales zal het stroomnetwerk uitgebreid moeten worden. En als je voorstanders van kernenergie met hun ‘goedkope stroom’ moeten geloven zelfs nog meer. Want dan kan zou je dus je niet na-geïsoleerde huis 1:1 elektrisch kunnen verwarmen. Dan heb je dus minimaal 5 keer zoveel stroom nodig.

Reputatie 2

Groene kernenergie heeft wel wat aandachtspunten.

We moeten zo snel mogelijk af van de oude Gen2 watergekoelde kerncentrales omdat ze niet stabiel zijn en ons met een ernstig afvalprobleem opzadelen.

Het alternatief is dan Gen4 centrales die inherent veilig zijn en geen langdurig afval produceren. Ook kun je met die gen4 centrales oud gevaarlijk afval opbranden en zo onschadelijk maken. De uitvoering zijn dan kleine modulaire centrales (SMR’s) die je fabrieksmatig kunt produceren en op een vrachtwagen naar de bestemming brengt. Die centrales draaien nu al op proef (China, etc.) en worden in enkele jaren in productie genomen.

Zo een centrale wordt gekoeld met gesmolten zout en in dat zout kun je heel veel warmte opslaan. Zoveel dat de capaciteit van zo een centrale kunt variëren van 20% tot 100%. Ook kun je extern gesmolten zout buffers opzetten om nog meer warmte op te slaan. Optimaal is als je zo een gen4 hoge temperatuur SMR centrale lokaal combineert met zon en wind energie. Voordeel is dat je continuïteit hebt in elektriciteit produceren en veel minder elektriciteit transport hoeft te doen.

Zo een SMR centrale is veel breder inzetbaar bijvoorbeeld door direct industriële warmte te leveren en niet via een elektriciteit omweg. Ook kan zo een gen4 SMR heel efficiënt waterstof produceren (door de hoge temperatuur). Zet zo een SMR neer bij de Hoogovens en de fabriek is meteen significant schoner, omdat je geen cokes meer nodig hebt.

Er draaien al meerdere SMR hoge temperatuur 4e generatie centrales in China sinds 2021. Enerzijds draait een gasgekoelde 4e generatie SMR centrale die al compleet uitontwikkeld is.

Een tweede proefcentrale, die net is opgestart, is een Thorium centrale met gesmolten zout die in de woestijn staat in China. Deze centrales hebben geen waterkoeling nodig en zijn bij uitstek geschikt voor afgelegen plaatsen als een woestijn. Thorium is voor China en India van belang, omdat zij daarvan grote voorraden hebben.

De eerste Thorium SMR starten productie in China rond 2025. De eerste productie centrales zijn voor intern gebruik om kolencentrales te vervangen en de noodzaak daarvan is nergens een discussie. Vanaf 2030 worden die centrales dan in grote getale geëxporteerd.
In Nederland moeten we dan een miljard investeren om een aantal te reserveren. Nu al moeten we bedingen dat onze experts meekijken naar opzet en bedrijfsvoering. Op die manier krijg je betere centrales en houden we de vaart er in.

Waarom is dit zo belangrijk?
Het alternatief zijn klassieke licht water reactors die meteen commercieel leverbaar zijn, maar inherent niet-veilig en die ons opzadelen met een groot afval probleem. Politiek zal de druk steeds groter worden om die toch in te voeren, als de burgers de grote hobbels van de energie transitie gaan ervaren. En dan is het te laat voor zeer veilige Thorium gen4 reactors zonder een groot afval probleem.

Een kant en klare veilige Generatie 4 (bv Thorium) centrale is dan bittere noodzaak. En de kernenergie hoogleraren adviseren sterk om nog even te wachten op die inherent veilige centrales met minimaal afval probleem.

Voordelen
Veel voordelen van Thorium SMR hebben we in voorgaande posts gezien. Maar een Thorium centrale is ook veel effectiever en daarmee veel goedkoper dan een licht water reactor. Even wat techniek:
Klassieke reactor: lage temperatuur (300 graden) en hoge druk.
Thorium SMR: hoge temperatuur (800 graden) en lage druk.

De hoge druk vereist een speciaal reactorvat die bij Thorium SMR niet nodig is en hoge druk is altijd moeilijker te beheersen. De efficiency=1-Tlaag/Thoog dus bij Thorium SMR veel hoger. Ook wordt de brandstof bij Thorium SMR bijna volledig verbrand en heb je daarom heel weinig kort levend (300 jaar) afval. En dat afval kun je in dezelfde centrale weer verbranden en onschadelijk maken.

Dergelijke 4e generatie (gen4) SMR centrales worden in een fabriek in serie gebouwd. Dat lost meteen de prijsonzekerheid en de bouwtermijn onzekerheid op. Die onzekerheden ontstaan doordat je de centrale op de uiteindelijke locatie bouwt en omdat je door een proefperiode heengaat. Bij serieproductie in een fabriek is dat snel opgelost en de kant en klare SMR centrales worden met een vrachtwagen naar de bestemming vervoert.

Maar ik denk niet dat wij hier groene (generatie 4) kerncentrales gaan bouwen. Het ligt meer voor de hand om die in China in te kopen. Dat vinden politici en economen niet leuk, maar is wel de realiteit.

Toepassing
De nieuwe generatie modulaire (Thorium) centrales kun je heel flexibel inzetten. Bij de huidige kolen/gas/biomassa centrales die moeten sluiten, kun je alleen het stookgedeelte vervangen door een of meer modulaire centrales en de rest zoals de generatoren kun je hergebruiken. Dan converteer je vuile kolencentrales naar groene CO2 vrije SMR centrales. Ik vermoed dat dit de Chinese aanpak is, waarbij de (50!) nieuwe kolencentrales die nu gebouwd worden, later omgezet worden naar groene CO2 vrije centrales.

Een andere benadering is de modulaire centrales lokaal in te zetten in een zon/wind/modulaire centrale driehoek. Het grote voordeel is dat je zo grotendeels het probleem van leverzekerheid en van het transportnetwerk oplost. Bedenk dat je een Thorium SMR centrale in capaciteit kunt sturen (20% – 100%) door warmte in het zout op te slaan.
Een nog betere oplossing is de combinatie vierhoek “zon – wind – opslag – groene kernenergie” als een eenheid te beschouwen. Daarmee heb je meteen 1) de leverzekerheid en 2) het elektriciteit transport opgelost.”
Opslag kan in veel vormen als elektriciteit, warmte, waterkracht, enzovoort. Voorbeelden zijn accu’s, warmteopslag in gesmolten zout, waterstof, waterbassins, warmteopslag in aardlagen, ijzerpoeder, enzovoort.

Het is belangrijk dat actiegroepen die zich (terecht) inzetten voor het sluiten van de klassieke generatie 2 kerncentrales, hun focus gaan zetten in het bevorderen van de nieuwe generatie 4 groene (Thorium) centrales. Maar dat is wel even wennen.

Reputatie 2

De volgende twee zaken zijn ook belangrijk, omdat het niet altijd over techniek gaat:

Maatregelen moeten minimaal op Europese schaal, want het CO2 probleem speelt op wereldschaal. Lokale oplossingen lijken sympathiek, maar zijn weinig effectief op wereldschaal. Een voorbeeld is het sluiten van lokale kolencentrales. Niet omdat die kolencentrales niet vervuilend zijn, maar omdat we dan stroom gaan invoeren uit nog meer vervuilende centrales. Het is veel beter om het geld voor het sluiten van onze kolencentrales te besteden aan het sluiten van zeer vervuilende centrales in de Oost-Europese landen. En nog beter is een Europees plan waarbij de Oost-Europese kolencentrales eerst sluiten en daarna pas onze lokale kolencentrales. Dat kan uiteraard alleen als wij bereid zijn om die landen te helpen. Moeilijk, maar zo een Europese aanpak levert verreweg het meeste op.

Draagvlak is essentieel en wordt steeds belangrijker. Bij grote veranderingen heb je altijd drie groepen, de voorop-lopers (bv 20%), de achterblijvers (bv 20%) en de grote middengroep. De voorop-lopers hoef je niet te overtuigen en de achterblijvers benaderen is redelijk zinloos. De voorlopers zeggen: “De aarde gaat kapot en de tijd van praten is voorbij”. De achterblijvers ontkennen vaak het probleem. De grote middengroep zegt: “Wat gaat er gebeuren? – Wat gaat het kosten? – Kan ik het nog wel betalen?”. Het is dan uiterst belangrijk om je energie te richten op de grote middengroep en je niet te veel te laten beïnvloeden door de soms luide discussie van de voorop-lopers en de achterblijvers.
Het is dan bijvoorbeeld zeer onverstandig om maatregelen te nemen die relatief weinig opbrengen, maar wel veel draagvlak kosten. Een argument van voorop-lopers is “alle beetjes helpen”, maar dat is geen goed argument voor een middengroep. En ander voorbeeld is een monsterlijke inspanning om oude bouw op het hoogste niveau te isoleren omdat dit sterk demotiverend is voor de middengroep. Dan kunnen we beter kijken naar alternatieve oplossingen.

En hier treedt een nieuw en serieus probleem op. De overleggroepen in de energie transitie bestaan grotendeels uit voorop-lopers (bijvoorbeeld uit groene organisaties). Heel begrijpelijk en zij zijn zeer gemotiveerd, maar het is uiterst belangrijk om de grote middengroep te betrekken bij de discussies en transities. Anders krijg je plannen zonder draagvlak bij die grote belangrijke middengroep. Ik ben betrokken geweest bij de lokale RES (Regionale Energie Strategie) discussie en dan wordt het probleem snel duidelijk: vaak oplossingen voor voorop-lopers die niet acceptabel zijn voor de grote middengroep.
In dit forum proef ik ook veel voorop-lopers. Begrijpelijk want zij zijn zeer gemotiveerd om mee te denken. Maar denk niet dat je hun oplossingen makkelijk kunt implementeren bij die grote middengroep.

Reputatie 2

@Aart  Dat de zgn. 4de generatie kerncentrales inherent veilig zijn is een onbewezen claim net zoals "geen langlevend afval”. En of “we” kernenergie “groen” mogen noemen is nog maar de vraag.
(wie is trouwens “we”?)

Als er iets mis gaat in een Generatie 4 centrale, dan schakelt  het proces zichzelf uit (passief). Dit in tegenstelling tot de huidige  Generatie 2 watergekoelde centrales. De kernenergie hoogleraren adviseren dan ook om nog even te wachten op die veilige Generatie 4 centrales.
De VVD wil nu snel twee Franse Generatie 3 centrales bouwen, maar het is beter om het advies van deze hoogleraren te volgen.

Het afval van een  groene Generatie 4 centrale is veel minder (omdat door de hoge temperatuur 98% van de brandstof gebruikt wordt in plaats van de 3% bij de huidige Generatie 2 watergekoelde centrales). Het moet dan 300 jaar bewaard worden en geen tienduizenden jaren.
En nog beter kun je dat (en het afval van de huidige centrales!) onschadelijk maken door het te verbranden in snelle neutronen Generatie 4 centrales.

De inherente veiligheid, nauwelijks een afval probleem en de CO2 vrije werking maken de Generatie 4 centrales "groen”. Het is niet voor niets dat de deskundige hoogleraren adviseren om no even te wachten op die Generatie 4 centrales.

Reputatie 7
Badge +4

[quote] Een tweede proefcentrale, die net is opgestart, is een Thorium centrale met gesmolten zout die in de woestijn staat in China. Deze centrales hebben geen waterkoeling nodig en zijn bij uitstek geschikt voor afgelegen plaatsen als een woestijn. Thorium is voor China en India van belang, omdat zij daarvan grote voorraden hebben.[/quote]

Er draait nog geen enkele gesmolten zout centrale met thorium. Ze zitten nog in de ontwikkelingsfase. Er is vooralsnog geen enkel metaal(legering) dat bestand is tegen de hoge corrorsiviteit, hitte en radioactiviteit. men verwacht pas 2050. 

Thorium, de heilige graal in het energiedebat | De Standaard

Reputatie 7
Badge +1

De gasgekoelde Thorium Hochtemperaturreaktor THTR 300 was een ontwikkeling in Duitsland en wordt tot een van de grootste "Fehlentwickungen” in de afgelopen 55 Jahr in Duitsland gerekend.
Toen werd ook veel reclame met dezelfde argumenten als nu gemaakt.

Ik zie niet dat de toen geconstateerde zwaktes bij het bedrijf door de huidige SMR-types voorkomen worden c.q. omzeild zijn, in tegendeel er zijn waarschijnlijk andere, nieuwe en vermoedelijk wat onderbelichte problemen.

P.S.: @Aart   Ik heb de indruk dat u hier voornamelijk als lobbyist optreed. Heeft u een (zakelijke) relatie met de industrie en wordt u misschien als lobbyist betaald?

 

Reputatie 7
Badge +4

P.S.: @Aart   Ik heb de indruk dat u hier voornamelijk als lobbyist optreed. Heeft u een (zakelijke) relatie met de industrie en wordt u misschien als lobbyist betaald?

 

Ik geloof dat niet.

Reputatie 2

[quote] Een tweede proefcentrale, die net is opgestart, is een Thorium centrale met gesmolten zout die in de woestijn staat in China. Deze centrales hebben geen waterkoeling nodig en zijn bij uitstek geschikt voor afgelegen plaatsen als een woestijn. Thorium is voor China en India van belang, omdat zij daarvan grote voorraden hebben.[/quote]

Er draait nog geen enkele gesmolten zout centrale met thorium. Ze zitten nog in de ontwikkelingsfase. Er is vooralsnog geen enkel metaal(legering) dat bestand is tegen de hoge corrosiviteit, hitte en radioactiviteit. men verwacht pas 2050. 

Thorium, de heilige graal in het energiedebat | De Standaard

Er zijn twee belangrijke Gen4 centrales in China: een gasgekoelde centrale die al maanden productie draait en een gesmolten zout reactor die in dit voorjaar is gaan draaien in het kader van de ontwikkeling. Die ontwikkelingsfase duurt tot 2025  en daarna moeten ze productie draaien. De Chinezen halen hun planning, in tegenstelling tot de projecten in de US en Europa.

Met betrekking tot de materialen (corrosie) zijn er twee benaderingen:

  1. In Delft doet prof Kloosterman een Europees project en men wil pas gaan draaien als de corrosie problemen opgelost zijn (i.e. de materialen het de levensduur van 60 jaar volhouden). Volgens hem zijn er geen fundamentele problemen meer en is het gewoon doorwerken. Kijk maar eens op hun home site. Zij noemen 2040 voor een werkende centrale.
  2. De Chinezen gaan meer voor snelheid en starten de reactor als de corrosie nog niet helemaal opgelost is. Zij willen dit in de loop van de proefperiode oplossen. Gezien hun track record denk ik dat hun dat gaat lukken.

Bedenk wel dat zo een generatie 4 reactor met hoge temperatuur en lage druk geen drukvat nodig heeft. Dat was en is bij de eerdere generaties een fors probleem.

Overigens draaide een gesmolten zout centrale al van 1965 - 1969 in het Oak Ridge National Laboratory. Die gesmolten zout reactoren zijn toen verlaten omdat je er moeilijk kernwapens mee kunt maken. Dat was tegen de adviezen van de leidende experts.

Reputatie 7
Badge +4

Dat feit zegt niets over uw verhalen over nu commerciëel draaiende gesmolten zout thorium centrales. 

Reputatie 2

P.S.: @Aart   Ik heb de indruk dat u hier voornamelijk als lobbyist optreed. Heeft u een (zakelijke) relatie met de industrie en wordt u misschien als lobbyist betaald?

Neen ik heb geen enkele zakelijke of persoonlijke relatie met industrie of universiteit.
Wel maak ik mij grote zorgen over het klimaat en de energietransitie die op deze manier niet echt gaat werken en dat kunnen we ons niet veroorloven. Probleem is dan bijvoorbeeld dat de projecten niet Europees worden uitgevoerd en dat het draagvlak voor grote (midden) groepen in groot gevaar is.

Daarbij zijn er zelfs partijen die kernenergie niet willen accepteren terwijl de leidende experts in de wereld aangeven dat we niet zonder kunnen. En er is weinig focus op de echt groene centrales die in ontwikkeling zijn. In Europa krijgen we vertraging op vertraging terwijl ze vanaf 2030 in China te koop zijn. 

De inzet van die groene generatie 4 centrales zal de energietransitie een stuk makkelijker maken en we kunnen ons niet veroorloven om dat te laten liggen. Maar zoals ik hierover betoogde wordt het een combinatie van zon - wind - opslag en groene SMR centrales. Die combinatie kun je alleen efficiënt gestalte geven als je aan systeemdenken doet zoals de groene pionier Wouter van Dieren betoogt. Dat systeemdenken is een essentieel onderdeel van de energie transitie.

Helaas is de focus van groene partijen op het (terecht!) sluiten van de huidige Generatie 2 centrales. Maar de groene generatie 4 centrales negeren is het kind met het badwater weggooien. Dat kunnen we ons niet veroorloven! 

Reputatie 2

Ook met kerncentrales zal het stroomnetwerk uitgebreid moeten worden. En als je voorstanders van kernenergie met hun ‘goedkope stroom’ moeten geloven zelfs nog meer. Want dan kan zou je dus je niet na-geïsoleerde huis 1:1 elektrisch kunnen verwarmen. Dan heb je dus minimaal 5 keer zoveel stroom nodig.

Ja, het netwerk moet op de schop en met name het laagspanning netwerk is problematisch. Maar de aanpassingen worden vele malen kleiner (en geaccepteerd door de burger) als je de combinatie van "zon - wind - opslag en groene SMR centrales" in een systeemdenken gestalte geeft. Denk dan aan SMR (Small Modular Reactors) centrales. Wat voorbeelden:

  1. Vervang het stookgedeelte van de kolencentrales door een groene SMR centrale.
    De rest als generatoren en het bestaande netwerk kun je dan hergebruiken. Dit is de Chinese aanpak.
  2. De generatie 4 SMR centrales hebben geen waterkoeling nodig, dus die kun je overal neerzetten dichtbij gebruikers. Ook kun je dan zowel stroom als warmte leveren. Dit scheelt veel netwerk aanpassingen.
  3. De industrieel toepassingen zijn legio en veelbelovend. Zet bijvoorbeeld een SMR centrale bij de Hoogovens. Met de warmte (hoge temperatuur) kun je productieproces stroomlijnen en op hoge temperatuur waterstof maken. Inzet van die waterstof vervangt de cokes wat de fabriek heel erg veel schoner maakt.
  4. Enzovoort.

Reageer