De rol van de overheid in de transitie


Reputatie 1
  • Actieve deelnemer
  • 6 reacties
De centrale overheid heeft met de klimaattafels in feite al de transitie gestructureerd. Zo zijn belangrijke opties als waterstof en kernenergie uitgesloten. Een voorbeeld. De omschakeling van aardgas naar waterstof is relatief eenvoudig en dus tegen betrekkelijk geringe kosten te realiseren. Waarom staat deze optie dan niet prominent op de transitielijst, maar wel de veel duurdere en lastig te realiseren opties zoals de, in exploitatie dure, warmtepomp of warmtenetten?

De lokale overheid gaat op dezelfde wijze te werk. In de Drechtstedenregio wordt de transitie sterk gestuurd naar warmtenetten zonder goede vergelijkende studie.

Burgers en bedrijven moeten in actie komen en naar mijn mening vragen om goed onderbouwde business cases van de (semi-overheids)bedrijven die de politiek denkt te moeten promoten. Als de bestuurders van die bedrijven niet zeer ervaren zijn op het specifieke inhoudelijke gebied van de businesscase, weiger dan elke verdere stap in het transitieproces en ontwikkel als huiseigenaar je eigen plan of doe dit samen met de buurt. Het is nu de ideale gelegenheid om het rondpompen van belastinggeld via de voormalige politieke bestuurders, andere bestuurlijke hobbyisten en hun adviesclubs te stoppen.

36 reacties

Reputatie 7
Badge +1

Als zich iemand over de nieuwe, met "groen” bestempelde kernenergie (tot 2045) m.n. over die met thorium (SMR/MSR) wil laten “informeren”: "Groenekernenergie - LET OP - dit is de uitsluitend positieve kant van het verhaal! door “Vrienden van het thorium”. - What's in a name?

Verder stel ik voor de “discussie” hier te beëindigen - heeft naar mijn mening weinig tot niets met de belangen van de leden van de VEH te maken. Voor de overheid moet je toch waar anders aankloppen. (Vooral voor de nodige (forse!) subsidies voor kernenergie - zonder zal het niet gaan).

Reputatie 2

Verder stel ik voor de “discussie” hier te beëindigen - heeft naar mijn mening weinig tot niets met de belangen van de leden van de VEH te maken. Voor de overheid moet je toch waar anders aankloppen.

De grootste uitdaging in de komende jaren voor mijn eigen huis is de energie transitie.
En deze discussie heeft daar alles mee te maken en is in het belang van de VEH leden.
En de  discussie is meer dan alleen zon, wind en isolatie.

De huidige aanpak is erg problematisch en dan is de discussie en informatie uitwisseling zeer noodzakelijk!

Reputatie 2

Informatie over kernenergie en de generatie 4 reactoren

Kernenergie
https://www.debicker.eu/https-www-debicker-eu-kernenergie-2-2/

Kernenergie en Industrie
https://www.debicker.eu/kernenergie-en-industrie/

60.000 windmolens?
https://www.debicker.eu/60-000-windmolens/

Kernenergie: Q&A
https://www.debicker.eu/kernenergie-qa

China's energieplannen
https://www.debicker.eu/chinas-energieplannen

 

Verder zijn er heel veel sites die Generatie 4 centrales waaronder Thorium bespreken.
Maar kijk ook eens naar de site van professor Kloosterman van de TU Delft, dat is een expert in deze.

http://www.janleenkloosterman.nl/

Reputatie 2

Elektriciteitsprobleem haast onoplosbaar!

Hoe pak je zoiets aan? Met systeemdenken waarbij het geheel bekeken wordt in de analyse.
Dan kom je op de vierhoek "zon-wind-opslag-groene kernenergie".
Met groene kernenergie bedoelen we Small Modular Reactors (SMR) van type IV: inherent veilig, geen uitstoot en geen langlevend gevaarlijk afval.
En wanneer is dat beschikbaar? De opslag is nog in de eerste research fase, maar de groene kernenergie SMR is beschikbaar tussen 2030 en 2040. (Zie de andere posts)
Die SMR centrales kun je overal plaatsen (geen waterkoeling nodig) en die keuze ontlast het elektriciteitsnet en neemt knelpunten weg.
Dus zeer zeker zon en wind, maar dat is een stukje van de hele puzzel! 

Reputatie 7
Badge +1

Door gebedsmolenachtige, voortdurende herhaling van dezelfde mantra's wordt de huidige, zeer eenzijdig gefocuste campagne op "groene kernenergie” niet sterker, in tegendeel.

Van slagzinnen en journalistiek broddelwerk wordt niemand wijzer van,  mij overtuigt dit iig niet.

Als de overheid een sturende rol in de energie- en warmtetransitie heeft dan eerder op het gebied van terugdringen van energieverspilling en het algehele verminderen van het gebruik van fossiele energiebronnen. Kernenergie is daarbij hooguit een (klein) onderdeel en niet de ultima-ratio.


Of dit met de nieuwe kernenergie zo efficiënt en veilig als belooft kan? Gelet op de geschiedenis van de civiele kernenergie en de massale subsidies (ook de verdekte) mag iedereen zijn eigen conclusies trekken.
Als ik lees “...opslag [van het afval] is nog in de research fase..” weet ik al genoeg, zeker als dan nog ermee “gedreigd” wordt dat de thorium SMR reactoren over tien jaar ook quasi in mijn achtertuin al in bedrijf kunnen zijn.
Als dan nog het argument van strategische competitie o.i.d. met China van stal moet worden gehaald breekt mijn klomp echt.

 

Reputatie 2

Of dit met de nieuwe kernenergie zo efficiënt en veilig als belooft kan? Gelet op de geschiedenis van de civiele kernenergie en de massale subsidies (ook de verdekte) mag iedereen zijn eigen conclusies trekken.
Als ik lees “...opslag [van het afval] is nog in de research fase..” weet ik al genoeg, zeker als dan nog ermee “gedreigd” wordt dat de thorium SMR reactoren over tien jaar ook quasi in mijn achtertuin al in bedrijf kunnen zijn.
Als dan nog het argument van strategische competitie o.i.d. met China van stal moet worden gehaald breekt mijn klomp echt.

 

Ja, er is veel weerstand. Maar we hebben echt een klimaatprobleem dat niet kan wachten.
En met allerlei lokale oplossingen, zonder coördinatie (systeemdenken), krijgen veel mensen een goed gevoel, maar lost het niet op.
Ik heb niet gezegd dat groene kernenergie de oplossing is van alles. Maar wel dat we alle puzzelstukjes nodig hebben om de energie transitie in goede banen te leiden. Met zon en wind en de veelbelovende opslagtechnieken alleen komen we er niet!
Dit is ook de boodschap van de IPCC en ik heb alle vertrouwen in de deskundigheid daar.

Het probleem "Elektriciteitsprobleem haast onoplosbaar!” is het elektriciteitsnetwerk en bestaat uit twee grote problemen: het landelijke hoogspanningsnetwerk en de lokale midden/laagspanning netwerken. Met alle inspraakrondes gaat het naar ervaring nog 10 jaar duren voor we een stap verder komen. Maar lokale groene (zonder co2 uitstoot) SMR centrales zijn een prima oplossing.

Een groot probleem is dat groene partijen, die volkomen terecht tegen de generatie 2 kerncentrales ageren met hun risico en langlevend gevaarlijk afval, nu de veilige, groene SMR generatie 4 centrales afwijzen. De genoemde argumenten slaan op de generatie 2 centrales, waarbij de nieuwe generatie 4 centrales geen van de genoemde problemen (veiligheid, geen langlevend gevaarlijk afval) hebben.

Reputatie 7
Badge +1

@Aart  Ik ben benieuwd of de kernenergie lobby in staat is de bezwaren van de bevolking en de groene groepen in de verschillende Europese landen met goede argumenten en een spetterende publiciteitscampagne te ontkrachten.
Dat Brussel de nieuwe kernenergie een groene stempel heeft gegeven was misschien voldoende om de subsidiegeldkraan open te zetten en investeerders aan te lokken. . .


maar ik verwacht dat de publieke weerstand snel groter wordt, vooral als er concrete plannen met de plaatsing van de thorium SMR's (dicht bij grote steden?) bekend worden voordat de lange termijn bedrijfszekerheid en de afvalverwerking c.q. veilige “Endlagerung” van het restafval (die is er zeker) gewaarborgd en gecertificeerd is.

Of ik dat nog mee zal maken? - Misschien komt de eerste fusiereactor vroeger (met andere problemen vermoedelijk).
 

Ik denk dat de overheden in Europa op dit moment andere energie prioriteiten hebben als de kernenergie, alhoewel de “Altlasten” van de oude kerncentrales moeten natuurlijk nog wel weggewerkt worden.

En dat mag wat belastinggeld en tijd kosten. 

Reputatie 7
Badge +2

Zoals hierboven ook al wordt aangegeven is SMR nog een concept.
Interessant lees materiaal is oa hier te vinden.
BASE - Neue Reaktorkonzepte (bund.de)

Maar zoals daar ook weer uit blijkt:
het gaat ons zeker niet bij de energie transitie kunnen helpen.

De kans is dat het door nucleaire fusie (de heilige graal) zal worden ingehaald.
Om het groen te noemen is ook wel een beetje een oprekking van het begrip groen?

Anne.

Reputatie 2

Hi Anne, bedankt voor de nuttige bijdrage en de interessante link.
Daarbij zou ik ook het IPCC rapport noemen en de TU Delft site. In Delft leidt prof Kloosterman een Europees project t.a.v. een Thorium SMR. Zie ook zijn presentatie over dit onderwerp voor de provinciale staten. Zie http://www.janleenkloosterman.nl/.

Als je over dit onderwerp begint, dan krijg je meteen een afwijzende schrikreactie. Maar een inhoudelijke discussie voeren met argumenten op onderbuikgevoel is nutteloos (hebben we helaas ook gezien bij Corona). Er zijn verschillende meningen en daarom is verheldering en discussie nodig en nuttig.

Het Duitse rapport dat je noemt gaat over SMR centrales en die zijn niet groen! Alleen de SMR centrales van Generatie 4 zijn groen. Groen omdat ze veilig zijn, geen CO2 uitstoten en geen afvalprobleem hebben (dat stoken ze zelf op).
Maar dat geldt zeer zeker niet voor de Generatie 2 centrales met waterkoeling. Het probleem is dat de politiek nu kerncentrales wil bestellen en dat zijn dan de Franse Generatie 2 en Generatie 3 centrales. De kernenergie hoogleraren in Nederland adviseren indringend om even te wachten op de nieuwe Generatie 4 centrales.

Van de Generatie 4 SMR centrales zijn er 6 types, maar de Thorium centrale, de gasgekoelde centrale en de Hoge snelheid centrales zijn echt interessant. De laatste omdat die kernafval verbrandden en zo onschadelijk maken (ook van Gen 2). De gasgekoelde centrale draait productie in China en de Thorium centrale draait proef in China.
Als we die centrales in 1930 willen hebben, dan moeten we ze helaas in China kopen. Door het gebrek aan ondersteuning en financiering zal een Europees alternatief pas rond 2040 beschikbaar komen. Kernfusie centrales komen pas na 2050 beschikbaar.

Groene kernenergie is geen oplossing voor alles, maar is een puzzelstukje in het geheel. Wat zijn die puzzelstukjes: zon, wind, opslag, groene SMR-centrales en elektriciteit transport. En die stukjes moeten samenwerken, dat noemt men systeemdenken. En dat systeemdenken is essentieel, zoals Wouter van Dieren (oprichter van groene organisaties en lid van de Club van Rome) al langer predikt.
Dat elektriciteit transport is erg problematisch. Zowel de hoogspanningsnetwerk en laagspanningsnetwerk moeten fors uitgebreid worden. Maar met alle inspraakrondes en gebrek aan aannemers gaat dat lang duren, denk aan 10 tot 15 jaar!
Door ook groene SMR-centrales in te zetten wordt die uitbreiding een stuk eenvoudiger en sneller.
Een ander voordeel van groene SMR-centrales is dat dan het aantal benodigde windmolens gereduceerd kan worden en dat is goed voor het draagvlak.

Een belangrijke toepassing van groene SMR-centrales is de industrie. Daarmee kun je bedrijven als hoogovens heel snel vergroenen. Zie de referentie "Kernenergie en Industrie” in een eerder stukje.

Reputatie 7
Badge +1

Ik weet werkelijk niet wie hier in de community kan/moet worden overtuigt van het nut van “groene kernenergie” voor de industrie en vooral waarom? - Het gaat hier toch om de rol van de overheid in de energietransitie (voor de industrie), of niet? - Het voortdurend herhalen van statements uit het promotie materiaal van de nucleaire industrie werkt natuurlijk niet bij de overheid en als het bewerken van de publieke opinie hier het doel is, sorry,  niet op deze manier. Bij mij werkt dit langzaam op mijn zenuwen en vooral averechts.

Reputatie 7
Badge +2

@Aart Voor mij zijn de grootste problemen:

Het is nog niet grootschalige productie rijp en je hebt er juist heel veel (tien duizenden?) van nodig, alleen al om de bestaande capaciteit te vervangen

Het kan er niet snel genoeg zijn. Het idee is dat het in 2040 er zou kunnen zijn. Maar nucleair fusie is ook al tientallen jaren ‘om de hoek’, hetzelfde geldt voor graphene accu’s.

Alle projecten mbt nucleaire energie (in westerse democratieën) lopen tegenwoordig tientallen jaren uit en kosten tientallen miljarden meer dan gepland. Als mensen al een probleem hebben met een windmolen in de tuin, kun je wel uittekenen hoe dat er uit gaat zien als er een kleine kerncentrale komt, ongeacht hoe veilig die in theorie zou moeten zijn.

En i het verlengde daarvan: het zal zeer waarschijnlijk veeeeeeeeels te duur zijn als je echt alle kosten door een commerciële partij zou willen laten dragen. Denk je bijvoorbeeld eens in wat de verzekeringspremie gaat zijn om een mogelijk ongeluk voor de komende 1000 jaar af te dekken.
Of de kosten van het afbouwen nadat zo’n centrale niet meer in gebruik is.
Dus zouden die kosten weer door de gemeenschap moeten worden gedragen.
En kan het alleen een bewuste keus zijn om dat extra geld te investeren.
Dat zie ik dus ook niet gebeuren.

Dus ja, technisch gezien mss interessant, maar ik geloof er nog steeds niets van dat dit enige significante rol kan gaan spelen in onze energie voorziening.

De enige manier waarop ik nucleaire energie een rol zie spelen is via nucleaire fusie.
Ook dat zit er echter alleen nog maar steeds aan te komen en blijkt dan toch altijd weer net wat weerbarstiger dan voorheen gedacht.

Anne.

Reageer