Eenmalige energietoeslag lage inkomens 2022 door gemeente

  • 21 January 2022
  • 0 reacties
  • 77 Bekeken

Reputatie 1


Als vrijwilliger thuisadministratie heb ik gemeente Westland gevraagd hoever ze zijn met de Eenmalige energietoeslag lage inkomens 2022, hoeveel huishoudens hiervoor in aanmerking komen en hoe dit gaat? Daar ik meerdere mensen help die hiervoor in aanmerking komen en het nu hard kunnen gebruiken. Ik kon op hun website niets hierover vinden. De vermindering energiebelasting wordt door de energieleverancier verrekend op de jaarnota/eindafrekening.
Antwoord gemeente Westland: De bovengenoemde € 200, - aan eenmalige compensatie is een vorm van categoriale bijstand, omdat maatwerk via de bijzondere bijstand voor zo’n grote groep (schatting is ong. 800.000 huishoudens in heel NL) niet uitvoerbaar is voor gemeenten. We verwachten dat ongeveer 2000 huishoudens in het Westland mogelijk in aanmerking zullen komen voor deze regeling. Daaronder bevinden zich sowieso de ongeveer 1150 bijstandsgerechtigden.
De bijstandsgerechtigden zullen het bedrag automatisch gaan ontvangen (nog in te regelen ambtshalve toekenning). Andere inwoners die in aanmerking komen maar niet automatisch worden bereikt, waaronder IOW-gerechtigden, AOW-gerechtigden zonder aanvullend pensioen en zelfstandigen met een laag inkomen, moeten zich dan melden. Dit kan t.z.t middels een aanvraag voor Bijzondere Bijstand.Het kabinet en de VNG streven ernaar om in het eerste kwartaal van 2022 te starten met het uitkeren van de aanvullende tegemoetkoming aan de gemeenten. Begin 2022 komt er landelijk publiekscommunicatie over de precieze regeling vooral gericht op de laatstgenoemde groep (niet-bijstandsgerechtigden).
 
Wat betekent dit concreet voor Westland:
De eerste stap is het opstellen van een plan van aanpak, hierin op te nemen: betrekken kernpartners als vindplaats, rol voor team Vroeg er op af, ambtshalve toekenningen en inrichten aanvraagproces.
 
Eind januari volgt er meer informatie.


0 reacties

Geen reactie

Reageer