Petitie voor betaalbare starterswoningen

  • 11 October 2022
  • 1 reactie
  • 52 Bekeken

  • Nieuwe deelnemer
  • 0 reacties

Nou geen handtekening van mij..

Starters woningen gaan naar asiel zoekers..

Waneer word er echt aan de nederlander gedacht.. 

Ik zit al 10 jaar in een klere huur flat.. 

En moet nog jaren wachten tot er een normale woning vrij komt..

 

Terwijl asielzoekers .. met name 98% mannen.

Zie cijfers coa.

 

ze wonen in hotels krijgen geld  .nu krijgen ze voorrang op woningen In bepaalde gemeentes . Zodra ze een woning hebben stoppen ze met werken…

En lekker hand ophouden.

Dan kom ik als hard werkende nederlander aan die door scheiding nood gedwongen een flat in moest met katten en 2 honden.. 

Fijn 

 

Waneer gaat nederland weer aan nederlanders denken en asiel zoekers als gasten behandelen

 

 


This topic has been closed for comments

1 reactie

Reputatie 1

Hi @mdeg, allereerst heet ik je welkom binnen Eigen Huis Community. Dit forum heeft als doel om met andere leden, aan de hand van een vraag, van gedachte te wisselen. Volgens onze richtlijnen bevat jouw bericht geen specifieke vraag waar de community leden op kunnen reageren. Daarnaast is dit geen plaats om uitsluitend je mening te ventileren over (inter)nationaal asielbeleid. Dit is ook de reden dat we het topic sluiten. Het staat je uiteraard vrij om te reageren op de acties van Vereniging Eigen Huis en/of jouw woonsituatie toe te lichten. Hiervoor kun je contact met ons opnemen via onze contactpagina: https://www.eigenhuis.nl/contact. Voordat we het topic sluiten, vinden we het wél belangrijk om je op de hoogte te brengen van ons standpunt over het nijpende woningtekort op dit gebied:

 

Bij het (bij voorrang) toedelen van woningen aan starters, statushouders, arbeidsmigranten, mensen die gescheiden zijn, en andere spoedzoekers gaat het veelal om huurwoningen waar ook lange wachttijden voor zijn. Over de asielproblematiek heeft de vereniging geen specifieke opvattingen aangezien internationale verdragen, die door Nederland ondertekend zijn, hiervoor leidend zijn. Uiteraard maken wij ons wel grote zorgen over het grote gebrek aan woningen en de maatschappelijke problemen die daaruit voortvloeien. Genoemde groepen hebben ook recht hebben op een woning. Daarbij moet er een afweging worden gemaakt over een redelijke verdeling van de schaarste. Wat daarbij redelijk is, daar lopen de meningen sterk over uiteen. Politieke partijen hebben daar ook verschillende opvattingen over. Het mandaat om hierover te beslissen ligt echter bij hen. Daarbij is het belangrijk dat bij lokale huisvestingskwesties inwoners worden betrokken en niet worden overvallen. Wij zien het als onze taak om bij de problemen op de woningmarkt het geluid te vertolken van de (koop)starters en de huizenbezitters, maar ook oog te hebben voor de grote problematiek waarmee Nederland momenteel kampt. Gezien de acute huizenmarktcrisis pleit de vereniging al langer voor een flexibele schil op de woningmarkt. Daarbij gaat het om een versnelde realisatie van grote aantallen tijdelijke woningen (fabrieksmatig gebouwd), die voor een periode van 10-15 jaar snel gerealiseerd kunnen worden. De eerste afspraken hierover zijn onlangs gemaakt vanuit minister Hugo de Jonge. Dit is echter geen structurele oplossing. Die moet komen uit het bouwprogramma van 900.000 woningen (tot 2030). Via de volgende link lees je er meer over https://www.eigenhuis.nl/wat-doet-vereniging-eigen-huis/starters-op-de-woningmarkt/nieuwbouw-is-nodig Groet, Willem