Vraag

Rc waarde in de NEN 1068 uitgave 1981

  • 15 April 2021
  • 3 reacties
  • 392 Bekeken

Reputatie 1

Ik ben op zoek naar de Rc-waarde ( warmteweerstand constructie) thermische schil woning uit 1985.

Bij een gebouw met portiekwoningen en bergingen gebouwd in 1985 met een bouwvergunning gedateerd 16.10.1984, worden eisen gesteld aan de thermische isolatie-index van gebouwen: de NEN 1068 uitgave 1981 ( ingetrokken in 1991 ) Ik ben op zoek welke Rc-waarde er gelden voor de thermische schil van een begane grond woning welke grenst aan de bergingen ( onverwarmd ). Dit is een woningscheidende wand, prefab betonwand B35 dikte 200 mm. In de slaapkamer van de woning die grenst aan de berging ( onverwarmd ) ontbreekt een isolatielaag van 50 mm, welke wel op de bestektekeningen staan die onderdeel uitmaken van de bouwvergunning. De huidige Rc-waarde van deze betonwand = 0,11 m2.K/W. De portiekwoning is een huurwoning en de woningcorporatie is verantwoordelijk, zij waren ook de opdrachtgever van de bouw in 1985. Dus moet de woningcorporatie 50 mm. isolatie aanbrengen in de slaapkamer grenzend aan de bergingen.

Op het internet kan ik geen gratis versie vinden van de NEN 1068 1981.

Wie kan mij helpen?


3 reacties

Reputatie 1

Ik heb het antwoord gevonden in kennisbank Enjoy Energie: document Woningen 1975-1992 Rc-waarde.pdf

Hierin staat de historie:

  1. Isolatie in Nederland vanaf de 17e eeuw
  2. Isolatierichtlijnen en gestelde normen
  3. Wooncomfort
  4. Warmteverliezen: via dak, gevels, ramen en deuren, constructie aansluitingen naden en kieren, onderkant begane grondvloer vloer ( kruipruimte ), ventilatie
Reputatie 7
Badge +1

Dat dubbele muren grenzend aan een onverwarmde berging/garage in tegenstelling tot de bestektekeningen (en het bouwbesluit?) niet geïsoleerd zijn ben ik in mijn huis bj. 1984 ook tegengekomen.

Ca. 18 m² muur met 10 cm spouw tussen huis en garage + (werk)kamer boven garage was helemaal leeg, nu natuurlijk na-geïsoleerd met “Neopixels”.

Dit is geen vergissing van de bouwer geweest want soortgelijke huizen in mijn straat hebben dit mankement ook (nog steeds).

Reputatie 1

Ja met mijn woning heeft de bouwmaatschappij in 1980 om de stichtingskosten/koopsom te drukken i.v.m. premie A-woning hier en daar wat bezuiniging doorgevoerd t.o.v. van de verleende bouwverguning-bouwvergunningstekeningen-berekeningen-principedetails met goedkeuringsstempels van College B&W en BWT gedateerd 11.12.1979. Voorbeeld op principedetails staat 4 cm steenwolspouwplaat als isolatie plaat geplaatst is 25 mm steenwolspouwplaat. meranti kozijnhout gevelkozijnen staat op principedetails als 67x114 mm deze zijn uitgevoerd in 67x101 mm. Begane grondvloer combinatievloer Dato met dunne bimsbeton broodjes 70 mm i.p.v. volle hoogte 150 mm. Ook behoort volgens voorschrift fabrikant over de voorgespannen betonnen T-balken 170 mm  hoog een druklaag 30 mm van beton met een bouwstaalmat erin. Deze druklaag van 30 mm ontbreekt, in plaats daarvan heeft de bouwer een zand-cenmentvloer van 50 mm laten aanbrengen. Tevens dient deze vloer een Rc-waarde te hebben van minimaal 0,52 m2K/W te zijn. De ongeïsoleerde vloer heeft in droge toestand een Rc-waarde van 0,27 m2K/W. En in natte toestand een Rc 0,136 m2K/W, de bodem is in de afgelopen 40 jaar ongeveer 25 cm gedaald t.o.v. 1980 en de drainageslang is uitmonding in sloot kantbeschoeing hoger gebleven door natte ondergrond en hoger grondwaterpeil. Terwijl rond en onder de woonhuizen door verdroging/oxydatie veenlaag de grondlagen meer ingeklinkt. Drainageslang het midden van het blok onder de bodemafsluiting van 100 mm schoon zand is verstopt/geblokkerd door aanbouw/lager gezakt dan uitmonding beschoeing sloot. Zodoende staat de laatst 25 jaar in de natte periode water in de kruipruimte, ook daar de bovenkant bodemafsluiting lager ligt dan de onderkant funderingsbalk oftewel het grondwater kan vrij onder het hele huizeblok stromen.

Reageer