Stimuleringsregeling klimaatadaptatie door Hoogheemraadschap.

  • 22 February 2022
  • 0 reacties
  • 41 Bekeken

Reputatie 1

Help jij ook mee onze regio voor te bereiden op extreem weer? Wateroverlast door hoosbuien is een groeiend probleem.
Hoogheemraadschap Delfland heeft in 2022 een stimuleringsregeling om de gevolgen van de klimaatverandering te verhelpen. Dit kan het Hoogheemraadschap niet alleen: daar zijn bewoners, bedrijven en organisaties ook bij nodig.

Mijn huidige situatie: perceel oppervlakte 121 m2 ( Kadaster ), waarvan bebouwd woning 8,93 x 5,40 = 48,2 m2 en berging 4,00 x 1,95 = 7,8 m2, bestraat parkeerplaats voortuin 5,24 x 2,65 = 13,9 m2, achtertuin 5,40 x 8,77 + 1,34 x 1,02 = 48,8 m2 waarvan betegeld 14 m2 en overige bloementuin-struiken.

In 2023 heb ik plannen om mijn woning en tuin nog klimaatbestendiger te maken met:
In de achtertuin ga ik de hwa achtergevel goot ( dakoppervlakte in grondvlakte gemeten = 12,05 x 4,47 = 53,9 m2 ) los koppelen van het vuilwaterriool en aansluiten op mijn nieuwe ondergrondse waterberging ( OWB ) 7m3. Deze ondergrondse hemelwaterberging komt onder het betegelde terras 2,50 x 5,30 = 13,3 m2, overige betegelde achtertuin met bestaande grijze 50x50x5 betontegels 7 m2. Hierdoor blijft over voor bloementuin en struiken 30 m2. Aan de buitengevel komt een handpomp om hw te gebruiken voor water geven planten achtertuin uit de OWB. Tevens heeft de OWB een overloop die via drainageslang 25 m1 en in grindbed de gehele achtertuin bevloeien ondergronds. In voortuin - parkeerplaats auto ( oppervlakte 5,24 x 2,65 = 13,9 m2 ) haal ik ook de hwa los van het vuilwaterriool en sluit deze aan op filteerboxen langs de voorgevel. Doel is om het grondwaterpeil op hoogte te houden en/of te verhogen. Sinds de bouw woning in 1980 is het maaiveld ongeveer 20-25 cm. gedaald door inklinking grondlagen, hierdoor is in de kruipruimte woning de bodemafsluiting zover gezakt dat je onder de funderingsbalken je arm kan steken, wat inhoud dat het grondwater in de koude/natte periode ongestoord onder het gehele huizenblok kan vrij stromen. Ook laat ik de achtergevel zuidzijde voorzien van zonweringscherm 5,00 x 3,00 m begane grond en voor 1e verdieping een zonweringsdoek 5,00 x 3,00 m onder de goot bevestigd ( 5,20 m boven maaiveld)  en beneden aan beide schuttingen 1,80 m hoog bevestigd 3m uit de achtergevel ( tegen hittestress achtergevel en in woning ), zodat ’s-nachts de naar buitendraaiende ramen geopend kunnen worden om met de koele nachtlucht het huis af te koelen totdat de zon weer opkomt.

Wil jij met je tuin, terrein, dak, plein, park of straat ook bijdragen aan een omgeving die is voorbereid op extreem weer? Vraag een bijdrage aan via onze Stimuleringsregeling of de Werkwijze Klimaatadaptatie. Delfland betaalt graag mee aan jouw idee. Komend jaar ligt de nadruk op grootschalige initiatieven die daadwerkelijk bijdragen aan het opvangen en vasthouden van regenwater. Delfland stelt hiervoor € 290.000 beschikbaar in 2022. https://www.hhdelfland.nl/regelen/stimuleringsregelingen/klimaatadaptatie/


0 reacties

Geen reactie

Reageer