Help starters op de woningmarkt

  • 1 March 2023
  • 1 reactie
  • 148 Bekeken

Reputatie 3

Ruim driekwart van de koopstarters beleeft de zoektocht naar een eerste eigen woning als negatief tot frustrerend. De zoektocht verloopt stroef en heeft veel impact op hun gemoed en dagelijks leven. Dat blijkt uit ons eigen onderzoek

Meer dan de helft van de ondervraagden geeft aan dat hun kansen op de woningmarkt niet zijn verbeterd ten opzichte van een jaar geleden. De lichte prijsdalingen en het iets verruimde aanbod op de woningmarkt hebben door de gestegen hypotheekrente niet geleid tot meer betaalbare starterswoningen. Daaraan is nog steeds een groot tekort. Bij starters zorgt dit voor frustratie, moedeloosheid en onvrede. “Wij maken ons zorgen over de negatieve impact die de woningmarkt heeft op koopstarters. We moeten alles op alles zetten om ervoor te zorgen dat een koopwoning weer toegankelijk wordt voor een grote groep jonge mensen”, zegt Cindy Kremer, directeur van Vereniging Eigen Huis. 

Behalve de moeilijke zoektocht naar een woning maken starters zich ook zorgen over de hoge woonlasten van hun dure vrijesectorhuurwoningen, hun stijgende energierekening en het feit dat ze daardoor niet meer kunnen sparen. Sommige starters zijn zó negatief dat 3 op de 10 de zoektocht naar een eigen woning heeft opgegeven. Vooral alleenstaande starters, die met 62% de grootste groep vormen, maken met één inkomen al bij voorbaat nauwelijks kans op een koopwoning.

Hoe vind jij dat de overheid deze vervelende situatie voor starters moet oplossen? 
 
 


1 reactie

Deel van de oplossing is het beschikbaar stellen van veel meer, veel goedkopere, huurwoningen. Hoe? Door die te bouwen, maar dat is nogal lastig. 

Hoe helpt een goedkope huurwoning starters aan een koopwoning? Simpel. Door starters in staat te stellen hun lasten laag te houden, kunnen ze sparen voor een woning, zodat het benodigde hypotheekbedrag lager komt te liggen.

 

 

Reageer