Energiecrisis

  • 4 September 2022
  • 16 reacties
  • 191 Bekeken

Reputatie 2
  • Actieve deelnemer
  • 70 reacties

Energiecrisis

 

Met die steeds maar stijgende gas en elektra prijzen is het voor veel mensen een hard gelag.

Mijn eerste reactie was: wij hebben stevig geïnvesteerd in isolatie en dan komt de klap echt minder hard aan. Dus voor al die niet-isoleerders is het eigen schuld dikke bult.
Maar die benadering is bij nader inzien heel oneerlijk. Veel mensen in huurhuizen zijn afhankelijk van de verhuurder voor isolatie. En mensen in een appartement hebben langdurige discussies in hun vereniging van eigenaren die niet opschiet. En voor heel veel jonge mensen die net een huis hebben gekocht is al die extra hypotheek in isolatie onhaalbaar.

 

Maar wat we de afgelopen jaren het meest gemist hebben is een professionele regie van de overheid. Wat daar ontbreekt is een echte systeemaanpak, zoals Wouter van Dieren van de club van Rome heel terecht al langer betoogde. Nu hebben we veel belangenclubs met ieder hun eigen denkrichting.

Zo een systeemaanpak is veel meer dan zon, wind en opslag. Ook kernenergie heeft daar een plaats. Maar alles op elkaar afgestemd met een werkbare planning over jaren die regelmatig wordt bijgewerkt met de inzichten van nieuwe ontwikkelingen. Zo een nieuwe ontwikkeling zijn bijvoorbeeld de opkomende groene generatie 4 kerncentrales. Groen omdat ze geen CO2 uitstoten, absoluut veilig zijn en geen langdurig gevaarlijk afval hebben. En als warmtebron kunnen ze veel vuile industriële processen schoner maken.  Al rond 1960 is daarmee ervaring opgebouwd en meerdere landen waaronder China hebben prototypes. Met name in China zullen ze nog voor 2030 productie draaien. Een andere belangrijke ontwikkeling zijn de energie en warmte opslagtechnieken (bijvoorbeeld met gesmolten zout). En mogelijk een nog belangrijker ontwikkeling zijn nieuwe methodes om snel en massaal te isoleren.

 

Zonder een systeemaanpak met veel inhoudelijke kennis waarbij alles in de tijd op elkaar is aangepast, krijgen we veel politieke druk om snel niet-wenselijke oplossingen in te voeren. Bijvoorbeeld het aanschaffen van licht water kerncentrales die meteen leverbaar zijn en binnen 10 jaar kunnen werken. Zulke centrales zijn niet veilig en hebben heel schadelijk afval. Het is terecht dat groene partijen dergelijke oudere technologie centrales willen sluiten. Maar helaas worden daar ook alle kerncentrales over een kam geschoren.


16 reacties

Reputatie 3

Zeker is het voor heel veel mensen waarschijnlijk onmogelijk hun energierekening nog te betalen.

Maar wat is je vraag? Of ik als particulier een kerncentrale in mijn tuin ga bouwen?

Reputatie 2

Maar wat is je vraag? 

 

De bedoeling was een discussie en dat had ik in het menu aangevinkt.
Toen kreeg ik een foutmelding en kennelijk is dat teruggezet zonder dat ik het in de gaten had.

Sorry voor de verwarring.

Reputatie 7
Badge +1

Het gaat de TS blijkbaar alweer om de promotie van kernenergie.

Voor een andere draad met argumenten voor en tegen kernernergie (ook de "groene”, SmallMoltenSaltReactors op Thoriumbasis) zie deze draad hier "De rol van de overheid in de transitie” ook met bijdragen van @Aart en mezelf. Hoeven we de argumenten niet nog een keer te herhalen.

Voor een recent artikel van “experts” in verwerking van radioactief afval (natuurlijk een beetje vooringenomen -WC-eend) zie “Oplossingen voor radioactief afval - recyclen en zorgvuldig onder grond stoppen”.

Reputatie 2

Het gaat om een gebalanceerde set van energiebronnen. Gebalanceerd betekent een systeemaanpak. De bijdragen van wind en zon zijn uitstekend, maar daar redden we het niet mee. Dan moeten we opslag en groene kernenergie toevoegen. Een goede energietransitie kan niet zonder opslag en kernenergie. Dus komt in elke inhoudelijke discussie kernenergie naar boven. Dat is realistisch, maar natuurlijk blijven er tegenstanders.
Zie ook https://www.thmsr.com/nl/ 

Reputatie 3

Maar Aart, wat heb ik als Eigen Huis-bezitter met die kernenergiediscussie te maken? Ik heb heus wel een mening, maar die staat los van mijn woningbezit.

Reputatie 2

Maar Aart, wat heb ik als Eigen Huis-bezitter met die kernenergiediscussie te maken? Ik heb heus wel een mening, maar die staat los van mijn woningbezit.

Dit gaat alle huizenbezitters aan. Nu zie ik een discussie waar belangrijke elementen ontbreken. Die moeten toegevoegd worden in een systeem visie waar alle onderdelen op elkaar afgestemd zijn. Dat is eerder betoogd door de groene paus Wouter van Dieren (godfather van groene organisaties en lid van de Club van Rome) en hij heeft helemaal gelijk.
Natuurlijk is de discussie over zon, isolatie en warmtepompen uiterst belangrijk, maar dat is niet genoeg. Je moet dan opslag (elektriciteit en warmte) en groene kernenergie toevoegen. Deskundigen hebben in de internationale rapporten al aangegeven dat in elke energietransitie die kernenergie (levert elektriciteit en industrie warmte) onmisbaar is. Heel veel huiseigenaren gaan over op een hybride warmtepomp en die blijven last houden van de gascrisis. Een breed energieaanbod verlicht die gascrisis dramatisch. Je hoeft het er niet mee eens te zijn, maar geef de (brede) discussie wel een kans.

Reputatie 7
Badge +1

Systeemaanpak = systematische aanpak? - Ik geloof er niet in. Zo werkt de politiek niet. Niet in NL (daar is NL sowieso te klein voor) en ook niet in Europa. Als er iets gebeurt (en subsidies worden verstrekt) is dit het resultaat van lobbywerk en niet van een systematische systeemaanpak, ook wordt dit voortdurend geroepen.

Reputatie 7
Badge +2

Hoi Aart,

Heb jij aandelen in kerncentrales of zo? ;P
Volgens mij hebben we deze discussie al eens gehad en was de uitkomst oa:

Kernenergie gaat ons niet helpen want te duur en duurt te lang voordat iets is gebouwd.
Zie oa Frankrijk en Finland 20+ jaar on ontwikkeling, tientallen miljarden over budget.
En 1 van de belangrijkste spelers is nu genationaliseerd in Frankrijk.
Dat betreft trouwens gewoon nog ‘oude’ type centrales.
Die in de zomer uit moeten omdat anders de koeling in gevaar komt.

China als voorbeeld nemen is geen goed idee, dat is namelijk een dictatuur waar je als burger niets in de meld te brokkelen hebt. In gewone Westerse democratieen zijn er geen landen die succesvol, betaalbaar of binnen 20 jaar een kerncentrale hebben kunnen neerzetten.

En dus zullen we al moeite hebben om de bestaande capaciteit op tijd te vervangen, laat staan de energietransiatie via kernenergie  te laten lopen.

Dan bedoelen we trouwens kernsplitsing, kernfusie is de heiligegraal :)
Maar blijft ook maar steeds ‘over 30 tot 50 jaar’ ver weg.

Anne.

Reputatie 7
Badge +4

SmallMoltenSaltReactors op Thoriumbasis)

Er worden volgens mij twee dingen door elkaar gehaald.

small modular reactoren  (smr). Dat zijn reactoren op uranium met beproefde technieken. Alleen worden ze dan op kleinere schaal gebouwd en dus sneller te leveren. Tevens kan je zo'n centrale dan eenvoudiger uitbreiden door er later een module bij te zetten. Omdat ze kleiner zijn, zou de afvalwarmte ook benut kunnen worden. 

msr-reactor. molten salt reactor. Deze zou moeten gaan werken op thorium. Tevens vindt de kernreactie plaats in gesmoten zout en zou daardoor inherent (gezien het proces zelf) en dus 100,0 % veilig zijn. Alleen is er nog geen enkele thoriumcentrale die commerciëel draait. Er is namelijk nog geen metalen omhulsel dat bestand is tegen (de combinatie van) 1. de hoge radioactieviteit 2 de hoge temperatuur en 3. de enorm hoge corrosiviteit (het betreft immers vloeibaar zout bij een temperatuur van minimaal 630 graden.

Een gesmolten zout reactor (of dat dat nu op uranium of thorium is) zou wat piekvermogen ideaal zijn. Want als de stroomprijs laag is zou die immers alleen het zout kunnen smelten en opwarmen en als de stroomprijs hoog is zou met de warmte van het gesmolten zout de stoomturbine kunnen draaien.

Reputatie 7
Badge +2

Zijn er ook voorbeelden van dat SMR’s sneller te leveren zijn?

Want veel van de problemen die je bij grotere centrales hebt,
vooral die rond de directe en indirecte veiligheid, zijn niet rechtevenredig kleiner naar ik heb begrepen.

Een ander belangrijk nadeel is dat je er ook veel meer van nodig hebt.
Ipv de ca 440 centrales die er nu wereldwijd zijn zouden er een kleine 13.000 nodig zijn?
Met ieder natuurlijk zijn eigen NIMBY procedures.

En de kosten per kWu zijn in principe hoger.
Dat is de reden dat er steeds voor grotere centrales is gekozen:
om het allemaal nog een beetje betaalbaar te houden. Hoewel het dat eigenlijk al niet meer is.

Technology roadmap for small modular reactor deployment (iaea.org)

Ik heb begrepen dat de UK er groot op wil gaan inzetten.
Met de nadruk op’wil gaan’.
Rolls-Royce hoopt dat de 1e in 2029 online gaan zijn.
Maar ja, dat hoopten ze in Finland en Frankrijk destijds ook.
Tientallen jaren en eveneens tientallen miljarden later zijn ze een illusie rijker.
Ik zie niet direct een reden om aan te namen dat dat bij SMR’s heel wezenlijk anders gaat zijn.

Anne.

Reputatie 7
Badge +4

De nieuwe kernreactor in Finland gaat nu dan toch eindelijk draaien. En de tot voor kort 'schandalig hoge mwh-garantieprijs’ voor de nieuwe kernreactor in het VK is met de huidige stroomprijzen inmiddels een lachertje.

Reputatie 7
Badge +2

Tja, het OL3 project is gestart in 2000, zou in 2010 online komen, 
maar is uiteindelijk in maart 2022 online gekomen…
...om in mei weer minimaal 3 maanden offline te gaan vanwege onverwacht onderhoud.

Het is natuurlijk scheef om het te vergelijken met de huidige energieprijzen.
Je moet de kosten per MWh vergelijken om een goed beeld te krijgen.


Maar goed, als het alleen om kosten zou gaan zou de overheid kunnen besluiten om hun CO2 doelen te halen door op nucleaire energie over te stappen.

Alleen halen ze daar de 2025, 2030 en 2035 doelen zeker niet mee
en het is maar de vraag of ze dan de 2050 doelen halen.
Het is gewoon geen goed idee :P

Anne.

Reputatie 7
Badge +1

@Driepinter  Als ik bijvoorbeeld op “Small Molten Salt Reactor” zoek vind publicaties welke  “small modular reactor  (smr)” en “ msr-reactor. molten salt reactor” thematisch met elkaar combineren, natuurlijk alleen voor thorium.

Er is zelf een artikel met de titel:
Preliminary study on TRUs utilization in a small modular Th-based molten salt reactor (smTMSR)

uiteraard uit China.

Voor wat de tijdshorizon betreft sluit ik me aan bij dat wat @Anne schrijft.

Reputatie 7
Badge +4

Het gaat echt niet meer alleen om de CO2-doelen. We hebben gewoon energie nodig. Dus niet alleen elektriciteit (wat nu maar 20 % van de energievraag uitmaakt) maar energie. Dus een factor 5 hoger.

De gestelde datum van 2030 is dus onzinnig. met dat zelfde argument zou je per 2027 ook moeten stoppen met het leggen van zonnepanelen. Want de CO2 terugverdientijd van PV-panelen bedraagt ook minimaal 3 jaar.

Reputatie 7
Badge +2

@Driepinter Ik heb het niet over de energiebehoefte over 50 jaar.
Mijn punt is dat kernenergie ons niet gaat helpen in de transitie.

Er zal zeker kernenergie nodig zijn, al was het maar om de huidige capaciteit te vervangen.
Dat gaat niet op tijd lukken. En de kosten zijn ook een (heel) groot vraagteken.

Met een beetje geluk hebben we over 30 jaar kernfusie en zijn al onze energie problemen opgelost.
Kernsplitsing zie ik geen grotere rol gaan spelen dan dat het nu doet.

Halverwege de jaren '70 las ik artikelen in Natuur en Techniek over kernfusie. Ik vond dat zo spannend dat ik bij m'n eerste baan in 1980 een abonnement heb genomen op Natuur en Techniek. Ik wou er niks van missen. Een ding was toen zeker, in 2000 zouden we al kernfusie centrales hebben.

We zijn nou in 2022 en al meer dan twintig jaar geleden heb ik mijn abonnement op Natuur en Techniek opgezegd. Die kernfusie is er in 2000 nooit gekomen. En twintig jaar later in 2022 is er nog steeds niks van de grond gekomen. Ja, enkele delen van een seconde heeft het langer gewerkt. Jeuj!

Het zal misschien heus wel een keer komen hoor, maar dan zijn wij er niet meer. 

Reageer