Energietransitie

  • 6 April 2019
  • 8 reacties
  • 540 Bekeken

  • Nieuwe deelnemer
  • 3 reacties
Ik begrijp nog altijd niet waarom Eigen Huis zo volledig achter alles staat wat met de energietransitie te maken heeft. Ik met mijn 75 jaar krijg het gegarandeerd financieel niet voor elkaar om aan alle eisen te voldoen. Waarom moeten en zullen wij van het aardgas af. Het is een vrij schone energie en de infrastructuur is er. Iedereen die gegronde redenen heeft om een ander geluid te laten horen wordt genegeerd. Zelfs kinderen worden gebruikt om e.e.a. door te drukken.

8 reacties

Reputatie 7
Badge +3
Ik vind dat de VEH zich uit moet spreken tegen elektrische cv-ketels, cv-ketels op waterstofgas (elektriciteit en dus waterstof wordt voorlopig immers nog altijd fossiel opgewekt) en tegen de plannen op zonne energie op te slaan in accu's (dat is veel te duur en als je in de winter stroom te kort komt is het veel goedkoper om windmolens op zee te zetten).
Het valt mij ook op dat VEH zich steeds uitspreekt voor verandering aan van alles in en om het huis om aan de door de overheid gewenste vergroening te voldoen. Laatst nog in het nieuws dat mensen die modaal verdienen nauwelijks rond kunnen komen. Hoe moeten deze groep mensen aan al de verlangens van de overheid voldoen. Nederland moet zoals altijd voorop lopen. Zolang men elders in Europa of de wereld maar aan klooit heeft het geen nut om als Nederlandse burgers kapitalen te investeren die het voor de bewoners van de Noordzee ( die er niet zijn ) schonere lucht te verzorgen. Onlangs nog een rapport gelezen in verband met de compleet elektrische stad Amsterdam, dat als er hier alleen maar elektrische auto's rijden de lucht er maar een paar tienden van een procent schoner is. Door de continue van richting veranderende wind komt hier of de lucht van het Ruhr gebied of vanuit Rotterdam etc Als daar niets wordt gedaan houdt je verontreinigde lucht en zijn de Amsterdammers goud geld kwijt aan de zogenaamde groene gedachte van het linkse stadsbestuur. Waarom moet ik zo nodig van het gas af, waarom moet ik aan de zonnepanelen, waarom moet ik elektriciteit opslaan? Alle zogenaamde maatregelen kosten ontzettend veel geld en is niet door de gemiddelde huiseigenaar terug te verdienen. Laat de overheid eerst internationaal afspraken maken en boetes opleggen aan de landen die niets doen. Het heeft anders geen zin.
Reputatie 4
Badge +1
Kieb,
Deze regering wil niemand opjagen, dus zie je niet of en wat je zou kunnen doen, je hoeft niets te doen.
Maar als je wat aan je huis wilt laten aanpassen, dan zijn daar financieringsvormen voor, zoals een gebouwgebonden lening, waarmee je wat kan verbereren, en die kosten ervan over 20 of 30 jaar gaan afbetalen. Die lening hoort bij het huis, dus een volgende bewoner krijgt hem er bij, net als de verbetering aan je huis

Voor beslist in een verbetering te investeren, moet glashelder zijn hoeveel besparing die gaat opleveren, dus of het meer oplevert, dan de gebouwgebonden lening kost.

Maar als je goed woont, mag je de hele enrgietransitie aan je voorbj laten gaan.
Wel gaat het aardgas wat duurder worden.

En je kunt de pech hebben dat jou gemeente jouw wijk aanwijst, om tegelijk van het gas af te gaan.
Dan geld ook dat de kosten daarvan lager moeten zijn dan het voordeel dat het je als bewoner oplevert

Helaas speelt naast dit alles, dat bedrijvennog meer moeten investeren voor hun CO2 reductie en CO2 tax.
Die kosten gaan bedrijven voor ca 80% doorgeven aan hun klanten, dus uieindelijk gaan burgers die kosten betalen, en dat leidt tot hogere prijzen, een vorm van klimaat inflatie.
Daar heeft iedereen last van

En dat is ok de reden dat ik voorstel dat alle huishoudens de kans krijgen een kavel windpark of zonneweide te kopen, voor eigen gebruik
Daarmee wek je goedkope stroom op, die je thuis verbruikt.

Met die goedkope stroom, kun je je huis verwarmen met een elektrische CV ketel, en er hoeft verder niets verbouwd te worden.
Je hebt wel een elektrische boiler nodig, en een elektrisch kookplaat
Dan zien de energiekosten van een gemiddeld huishouden er zo uit

De energiekosten van een gemiddeld huishouden, nu en straks

Huishoudens kunnen een koopkracht winst van 6000 EUR krijgen in de energie transitie
Nu koopt een huishouden energie voor ca 7000 EUR
Straks wekken we die zelf op, voor ca 1000 EUR

Nu:
Stroom 770 EUR
Autobrandstof 5500 EUR 20.000 km benzine
Verwarming 1440 EUR 1800 m3 aardgas
Totaal 7710 EUR

Als dat huishouden zelf goedkope stroom opwekt met een kavel windpark op het land, en saldeert, ziet dat er zo uit:
Stroom voor de kostprijs 4 cent per kWh, op basis van de jaarlijkse SDE subsidie tarief adviezen van ECN

Straks 3 x zelf opgewekte stroom:
Huishouden 138 EUR
Autorijden 128 EUR verbruik 0,16 kWh per km
Verwarmen 720 EUR 18.000 kWh a 4 cent voor een equivalent van 1800 m3 aardgas
Totaal 986 EUR

Natuurlijk zit hier een deel belasting bij die de overheid ergens vandaan wil blijven halen, zoals km heffing, maar ook
overbodige SDE subsidie
overbodige commerciële marge in de stroom handel,
overbodige financiering door banken, winst in de olie industrie en gas handel
Reputatie 4
Badge +1
Het valt mij ook op dat VEH zich steeds uitspreekt voor verandering aan van alles in en om het huis om aan de door de overheid gewenste vergroening te voldoen.

De VEH onderhandelt mee aan de klimaat tafels
Daarmee verplichten ze zich, de overheids propaganda te ondersteunen
Anders mag je niet meer meepraten.

Maar naar de leden zouden ze zich verplicht moeten voelen, ook nuttige zaken voor ons binnen te halen.
De gebouw gebonden lening is daar een voorbeeld van
Maar salderen van de stroom vaneen kavel windpark in de regio is minstens zo belangrijk.
Elk van de 30 regio's in Nederland gaat nieuwe windparken en zonneweides plannen.
Dat gebeurt nu in het geheim, maar zou publiek moeten gebeuren, en zo dat elk huishouden de kans krijgt een kavel windpark of zonneweide voor eigen gebruik te kopen.

In het verleden werkte de VEH samen met de georganiseerd tegenstanders, tegen windparken.
Maar die gaan er nu toch komen.
Elk van die 30 regios heeft de opdracht gekregen 49% van de lokaal verbruikte energie in de regio op te wekken. Dat betekend vaak, maar niet altijd, dat alle beschikbare plekken voor windmolens nodig zijn, (die zijn vaak schaars) en de rest van die 49% zonneweides, biomassa en aardwarmte moet komen

Helaas is zijn er mooie, maar niet benutte kansen
Een ervan is de opslag van zomer warmte in een eigen of buurt WKO.
Die warmt eis er in overvloed.
En een bodem warmtepomp heeft dan in de winter een hoge COP als de bodem geen 12 maar 20 graden is, er is dan ook minder stroom nodig.
Hiermee is minder vaak een peperduur warmtenet nodig, dat vaak op fossiele afval warmte werkt

Ik zie helaas geen signalen dat de VEH zich hiervoor gaat inzetten in de RES processen.
Want dan moet ze in elke regio actieve leden faciliteren, oproepen en van informatie voorzien

Met het anti windmolen verleden van de VEH is dat begrijpelijk, maar nu schadelijk voor de leden.
Als 70 jarige snap ik ook niet waarom we zonodig van het gas afmoeten. Gas is een vrij schone brandstof die volgens mij weinig CO2 vervuiling geeft. Als we straks electriciteit te kort komen, halen we het dan bij onze oosterburen vandaan met hun zeer vervuilende centrales. Nederland heeft als klein land weinig lnvloed op de uitstoot van de rest van de wereld.
Beste VEH laat je toch niet blind staren op de verhalen van onze regering en de andere klimaatgoeroes. Neem eens een duidelijk standpunt in over de alternatieven die er volgt mij nog volop zijn.
Als ik over enige jaren aan een nieuwe CV ketel toe ben, dan hoop ik dat de techniek ver gevorderd is waardoor er een nieuwe ketel kan komen die misschien nog steeds op gas brand.
Beste Kieb laat je niet gek maken in deze tijd, misschien zijn de inzichten over 10 jaar wel totaal anders. Op dit moment doe ik nog nergens aan mee en wacht rustig af wat ons gemeentebestuur in 2021 voorsteld.
Eerlijk gezegd heb ik ook geen geld om Electrisch te gaan rijden of het huis verder aan te passen.
Reputatie 4
Badge +1
Beste Adrie en Kieb,
We moeten van het gas af, omdat dat ook CO2 uitstoot oplevert
En dat bij 7 miljoen huishoudens.
Maar dat hoeft niet vandaag.
Veel belangrijker zijn de grote CO2 uitstoters.
Die kunnen vaak niet even simpel van hun fossiele brandstof afstappen.
Daarom moeten vooral zij gedwongen worden om hun CO2 af te vangen
Dat zegt ook het IPCC in hun recente SR15 rapport.
Dat gaat over de vraag of het nog mogelijk is om de klimaat opwarming onder de 1,5 graad te houden.
Dat kan nog wel, maar dan moeten we, de wereld wel bijna overal bij grote CO2 uitstoters, CO2 gaan afvangen.
Nu gaat die CO2 de bodem in, in lege gas putten
Met wat innovatie kan de CO2 ook worden omgezet in een vaste stof, dan kan dat poeder in bijvoorbeeld beton verwerkt worden.

CO2 afvang maakt het gebruik van fossiele brandstof duurder, bij een kolencentrale wordt de stroom 3 cent duurder
Bij een gascentrale is dat ook 3 cent, is de schatting van PBL.
Maar stroom uit een gascentrale is al duurder dan uit een kolencentrale.

Zie dit fragment uit het IPCC rapport
De IPCC wetensc happes maakten ook en schema welke CO2 reductie technieken nu relevant zijn
En hoeveel die kosten per ton CO2
En hoeveel CO2 er mee is te reduceren

Kijk even goed naar de assen van het schema
Wij, de wered moetenb ca 10 GT CO2 per jaar reduceren.
Dus de maatregelen moeten optellen tot die hoeveelheid.

"enhanced weathering" is het uitstrooien van Olivijn zand. Olivijn is een vulkanisch mineraal dat langzaam CO2 omzet in een vaste stof.
Het moet op vochtige plekken, zoals de Waddenzee en stranden uitgestrooid worden.


Nieuwe bossen aanplanten is het goedkoopst, maar heel veel plek is er niet voor, want we moeten ook voedsel verbouwen.
2 technieken Biochar en Soil Carbon sequestration zijn ook interessant
Nu licht nederland vol met maisakkers, waar de bodem dood is. Een andere teelt zou meer wortel resten in de bodem achter laten
En nog een techniek is het onder water zetten van onze veenweide gebieden
Daardoor stoten ze minder CO2 uit, want dat veel rot weg.
Maar met slim beheer kan er ook weer nieuw veen bij groeien, of biomassa van andere planten.

Zo moeten wij, de wereld, een pakket activiteiten kiezen, waarmee jaarlijks ca 10 GT CO2 wordt vastgelegd
Het kan, maar is zo moeilijk, dat we, de wereld, dat nog lang niet hebben georganiseerd

Een van de mogelijkheden is dit voorstel
http://www.duurzamebrabanders.nl/blog/2018/06/migration-the-solution-is-more-prosperity-northern-africa-bio-energy-for-europe/
Daarmee kunnen we Noord Afrika helpen veel nieuwe biomassa te telen.
En daar ante verdienen, als ze het v erkopen aan Europese kolencentrales, die het opstoken, en de CO2 afvangen. Die aanpak heet BECCS.
Reputatie 7
Badge +3
De VEH onderhandelt mee aan de klimaat tafels
Daarmee verplichten ze zich, de overheids propaganda te ondersteunen
Anders mag je niet meer meepraten.


"Anders mag je niet meer meepraten". Dat lijkt mij nog al een boute uitspraak.
Helaas zie ik alleen maar rekenvoorbeelden dat de energie goedkoper wordt als ik investeer in bijvoorbeeld een windpark, Helaas is er niet in meegenomen het geld dat ik hierin moet investeren en mijn rente( momenteel niet zoveel ) dat ik mis. Of de rente die ik moet betalen voor een lening om dit te kunnen doen. Ook een huis gebonden lening moet betaald worden. Mijn huis kan dus minder interessant worden als er zo'n lening aan vast zit. Ook weer kosten die ik voor mijn rekening moet nemen. Ik ben niet te beroerd om iets te doen. Ik heb 10 panelen op mijn dak, afvalscheiding etc. Hoe je het ook bekijkt, de consument en huiseigenaar wordt dubbel gestraft.

Reageer