Interieurfoto's voor WOZ

  • 25 October 2022
  • 7 reacties
  • 810 Bekeken

Mijn gemeente verplicht mij foto's te nemen van het interieur voor bepalen WOZ, kan ik dat weigeren te doen.


7 reacties

Reputatie 2

@Gerda Hoi Gerda, welkom op onze community. We begrijpen het belang van een juiste WOZ-waarde. Er moet echter wel een goede balans zijn tussen de inspanningen die de gemeente doet en wat van de huiseigenaar gevraagd mag worden. Huiseigenaren zijn niet verplicht om foto’s op te sturen. Wij delen de zorgen van huiseigenaren en vinden dat gemeenten niet goed duidelijk maken waarom zij ervoor kiezen om foto’s op te vragen. Vaak zijn zaken als badkamer, slaapkamer en keuken smaakgevoelige delen van de woning. De waarde daarvan wordt door kopers vaak verschillend ingeschat. De waarde zou zoveel mogelijk moeten worden gebaseerd op meer objectieve gegevens zoals oppervlakte, ligging en staat van onderhoud. Ook is het de vraag of het opvragen van foto’s wel proportioneel is. Kan de gemeente niet zelf en op een andere, minder vergaande, manier de waarde van woningen bepalen? Inmiddels hebben BVNL en de PVV kamervragen hierover gesteld aan minister Hugo de Jonge (Wonen). Ook moet rekening worden gehouden met de privacy. Daar staat tegenover dat wanneer er voor een goede taxatie daadwerkelijk reden is om inpandige kenmerken op te nemen het sturen van foto's meestal minder ingrijpend zal zijn dan het langskomen van een taxateur. Als je geen foto's stuurt, kan het zijn dat de gemeente of het belastingsamenwerkingsverband een taxateur langs wil sturen. Ook die zal foto's maken. Maak je de foto's zelf dan heb je tenminste nog invloed op wat er precies op die foto's komt. De vereniging zit in de klankbordgroep van de Waarderingskamer en zal dit in het komende overleg van 3 november aan de orde stellen. Het onderwerp staat al op de agenda en gezien de publiciteit zal dit zeker goed worden behandeld. Ook zullen wij erop aandringen dat gemeenten en belastingsamenwerkingsverbanden die dit soort formulieren versturen beter moeten communiceren wat er van burgers wordt verwacht en waarom. Veel vragen over het digitale formulier komen van het BSOB Belastingsamenwerkingsverband Oost-Brabant. Op hun website vind je veel antwoorden op vragen. Zo valt bijvoorbeeld te lezen dat je foto's die je te privé vindt (zoals foto's van de slaapkamer) mag vervangen door minder persoonlijke foto's. 

 


 

Als je een woning verkoopt dan is dat kaal zonder interieur, dus heeft de gemeente genoeg aan de bouwtekening waar de muren en maten op staan, de gemeente heeft deze in bezit.
Het interieur heeft geen enkele invloed op de verkoop prijs en dus ook niet op de woz waarde.
De inbreuk op de privacy staat in geen verhouding tot een mogelijke afwijking op de woz waarde.

De VEH zou hierin direct met alle hakken in de grond moeten gaan staan.

Ik ben WOZ-taxateur voor een andere gemeente dan waar de belastingsamenwerkings-verbanden die het verzoek om foto’s hebben gestuurd voor werken. Ik wil graag reageren op de terechte vraag of dit niet te veel inbreuk maakt op de privacy.

 

Wij gebruiken deze werkwijze soms ook om informatie te krijgen als burgers een bezwaar hebben ingediend. We waren ook aan het nadenken of we dit kunnen gebruiken om op een snelle manier belangrijke informatie te krijgen die van invloed kan zijn op de waarde.

 

Allereerst ben ik van mening dat het heel gemakkelijk is om kritiek te leveren en niet eerst verder te verdiepen in de reden waarom en hoe het werkt. Ik zie ook het verschil tussen de twee belastingsamenwerkingsverbanden die bij RTL4 Nieuws werden genoemd. De communicatie van GBTwente is beperkter dan de communicatie van de BSOB. Op de site van de BSOB is toegelicht waarom wordt gevraagd naar deze informatie en er wordt ook antwoord gegeven op vragen over privacy. Door de onvolledige communicatie vind ik het wel begrijpelijk dat primair zo wordt gereageerd.

 

Mijn reactie en eigenlijk meer uitleg op de discussie hierboven heb ik hier verder beschreven.

 

Het klopt dat een woning wordt verkocht zonder interieur. Echter de vaste onderdelen als de keuken, toiletruimte, sanitair en kelder worden wel meeverkocht. Dit zijn dan ook de meest belangrijke zaken in zulke vragenrondes. Ook is het belangrijk dat een WOZ-taxateur weet of bijvoorbeeld de kozijnen in slechte staat zijn of dat er sprake is van lekkages. Waar ook naar gekeken wordt is bijvoorbeeld welke plafonds er zijn en hoe leidingen zijn weggewerkt.

De werkwijze (met behulp van een OpnameApp) die de belastingsamenwerkings-verbanden gebruiken biedt de kans om nu al aan te geven dat er zaken zijn die van invloed zijn op de waarde van de woning. Het maken van een bezwaar kost meer tijd. En, zoals de Vereniging Eigen Huis hierboven al aangeeft, moet voor een inpandige opname een afspraak gemaakt worden. Dit gebeurt veelal tijdens werktijd. Daarvoor moeten veel mensen vrij nemen. Via een OpnameApp kan dit op een moment gedaan worden dat het de burger goed uitkomt. En deze App’s versturen de foto’s veilig en direct naar het waarderingsprogramma.

Het is goed om te weten dat de foto’s direct worden opgeslagen bij de taxatie van de woning zelf. Ze mogen ook alleen voor die woning gebruikt worden en nergens anders getoond.

 

Mijn advies is wel om als er privé dingen, zoals foto’s, kleding, en religieuze zaken, in beeld kunnen komen om die even af te dekken of weg te halen. Ik heb zelf als WOZ-taxateur inmiddels al zoveel woningen inpandig bekeken op zowel foto’s als ter plaatse dat ik automatisch langs deze zaken heen kijk. Ik ga ervan uit dat andere WOZ-taxateurs daar ook zo professioneel mee omgaan. Maar ik kan me voorstellen dat het voor de burger niet fijn is als privé zaken zijn vastgelegd op foto’s. Er is een mogelijkheid om als de burger een ruimte niet op de foto wil zetten, omdat de ruimte er niet is of dat er toch te veel privé zaken zichtbaar blijven, een foto van bijvoorbeeld de vloer te maken om een stap verder in de app te kunnen.

 

Ik zie gelukkig dat hierboven in de reactie van de Vereniging Eigen Huis al een genuanceerder antwoord is gegeven dan op televisie. Op televisie werd aangegeven dat de waarde best van buiten en met gegevens van het Kadaster en referentie-objecten bepaald kan worden. Wij hebben inderdaad de beschikking over deze gegevens. Op sites als Funda en vergelijkbare systemen kunnen we de foto’s van binnen en buiten van de verkochte woningen bekijken. Maar dit kunnen we niet van de woningen die we moeten waarderen. Om het wel goed te kunnen waarderen en eerlijk vergelijken zijn die foto’s van binnen handig. Als een verkochte woning er heel netjes uitziet en een nieuwe keuken, toiletruimte en badkamer heeft en dit bij de woning van de burger ouder is zal dit bij een verkoop minder opbrengen. Dat verschil wil de burger toch ook graag zien in de WOZ-waarde.

 

Ook vind ik het bijzonder dat er op de site van de Vereniging Eigen Huis een mogelijkheid wordt geboden om via één van de No Cure No Pay bedrijven een bezwaar in te dienen tegen een onjuiste WOZ-waarde. Dit bedrijf richt zich namelijk vaak op de punten als verouderde keukens, toiletruimtes, badkamers en slechte kozijnen. Hoe kan het dan dat de Vereniging Eigen Huis communiceert dat dit niet van invloed is op de WOZ-waarde?

Dan nog een belangrijk punt. Niemand wil graag teveel betalen. Wat er op dit moment gaande is, is dat de meerderheid van de bezwaren wordt ingediend via een No Cure No Pay bedrijf. Als deze bezwaren gaan over verouderde keukens, toiletruimtes, badkamers en slechte kozijnen en worden toegekend dan krijgt het bureau voor dit bezwaar als snel ruim € 750,-. Daarnaast vragen bezwaren via No Cure No Pay bedrijven veel meer tijd voor administratieve verwerking. Dit moet door de gemeente worden betaald. Ook bij de belastingsamenwerkingsverbanden betaalt de gemeente dit. Het geld dat de gemeente binnenkrijgt komt via de belastingen, waaronder de OZB, binnen. Als dit soort vergoedingen niet nodig zijn hoeft de OZB minder hoog te zijn en betaalt de burger minder belasting. Het is wel belangrijk om te weten dat ik niet tegen bezwaar maken ben. Hieruit kunnen wij vaak beter een waarde bepalen en samen met de burger kijken of de waarde wel juist is. Een No Cure No Pay bedrijf lijkt wel makkelijk, maar ten eerste gaat alles via een omweg en ten tweede zijn veel van deze bedrijven juridisch ingesteld. Daarmee bedoel ik dat, zoals ik hiervoor al aangaf, dat de administratieve verwerking volledig moet zijn. Anders is er een kans dat het bedrijf daarvoor in beroep gaat. Op dat moment gaat het niet meer om de waarde van de woning.

 

Ook wordt van de controlerende instantie, de Waarderingskamer, vanaf 2024 verwacht dat in een taxatieverslag transparant wordt weergegeven hoe de staat is van de getaxeerde woning. Dit is er mede gebaseerd om bezwaren te voorkomen. Door op het taxatieverslag al te laten zien dat bijvoorbeeld met een minder goede staat rekening is gehouden. Maar om daarachter te komen is de medewerking van de burgers wel nodig.

Reputatie 5

kun je aangeven hoeveel dergelijke zaken (slechte kozijnen, nieuwe/oude badkamers enz) uitmaken in de WOZ waarde? 

Als ik bij mij kijk dan gebruikt de gemeente vergelijkbare huizen als referentie en aangezien elk huis hier uniek is, zal een oude of nieuwe badkamer helemaal niks uitmaken. Uiteraard geldt dat niet voor de extreme situaties, maar gemiddeld genomen maakt het (denk ik) niks uit.

En ook na een foto sessie zal de notoire bezwaarmaker nog steeds bezwaar maken, want hij/zij is het er gewoon niet mee eens, en los je dat probleem dus niet op. 

Reputatie 2

 
@R.E. Welkom op onze community. Deze is voor leden onderling om elkaar te informeren en te ondersteunen. We gaan ons dan ook niet in de discussie mengen via dit kanaal. Via onze belangenbeharting kaarten we wat leeft onder onze leden aan bij de daarvoor bestemde instanties. Wel geven we bijgaand ons standpunt ten aanzien van no cure-no pay-bureaus (NCNP-bureaus) weer. Er zijn vanuit gemeenten veel klachten over NCNP-bureaus. Deze bureaus maken gebruik van de proceskostenvergoeding bij bezwaar en beroep en dat kost gemeenten geld. VEH vindt echter dat elke huiseigenaar in bezwaar of beroep moet kunnen gaan, ook wanneer hij dat niet zelf wil of kan doen. De wetgever heeft daarom uitdrukkelijk de mogelijkheid geschapen om professionele hulp in te schakelen en dat de kosten daarvan niet geheel voor rekening van de huiseigenaar moeten komen en dat die kosten dus vergoed moeten worden. We hebben tevens een WOZ-tool ontwikkeld via onze  WOZ-informatiepagina met de mogelijkheid voor onze leden om zelf bezwaar in te dienen of het uit te besteden. Hier geven we tips hoe iemand zelf de WOZ-waarde kan controleren en ook hoe iemand zelf de (juiste) waarde kan bepalen. Denk aan het raadplegen van het WOZ-waardeloket en het Kadaster. Tevens is er een voorbeeld-bezwaarschrift te vinden op onze bezwaar-pagina. Wie kiest voor "Bezwaar laten indienen", komt op een invulscherm van een NCPN-bureau. Na het invullen van de persoonsgegevens en WOZ-gegevens kan de aanvraag verstuurd worden. We hebben verder geen alliantie met ze. Een lid kan natuurlijk altijd in zee gaan met een ander bezwaarbureau. Voor het invullen van de WOZ-tool is het niet noodzakelijk om met een WOZ-bezwaarbureau in zee te gaan. Dat de mogelijkheid om bezwaar te kunnen maken voor iedereen toegankelijk is, vinden we van groot belang. Groet, Stephanie

@R.E. Jou verhaal zou een 2e kamer politicus niet misstaan, een heel verhaal wat inhoudelijk in 2 zinnen is samen te vatten.
Hier is mijn poging:
1 Doel van deze methode is kosten besparingen door externe bezwaar Bureau's.
Bezwaren worden in de toekomst standaard afgewezen, je hebt immers zelf de data aangeleverd.
2 Bijvangst van extra Woz belasting vanwege een nieuwe keuken of badkamer.

Uit eigen ervaring weet ik dat die geen invloed op de prijs hebben, als het niet de smaak is van een koper ligt de boel een week na de overdacht op straat bij het grofvuil, nieuw of niet.
Verder denk ik ook niet dat de gemeente de woz waarde na een aantal jaren weer naar beneden bijstelt als de keuken niet meer nieuw is.
En dan kunnen de Bureautjes weer aan de slag.

Overigens ben ik het wel met u eens dat de kosten van de bezwaren via dergelijke bureau's niet ten laste van de gemeenschap moet komen, maar de rekening gewoon bij de aanvrager neer moet worden gelegd.
Dan kun je in ieder geval voorkomen dat men een procedure start voor 10 euro minder belasting die de gemeenschap 750 euro kost.
 

Het zit hem niet in de info w.b.d Belastingsdienst N.O.Brabant maar in het dreigement dat als je geen inlichtingen geeft en toch bezwaar maakt je zelf voor de kosten opdraait. Dat heeft in ieder geval het effect van terugdeinzen en dus minder bezwaarschriften. En dat is ook de bedoeling.

Gaan we tegenwoordig zo met elkaar om in Nederland. Ja de Belastingdienst wel.

Logisch dat de Vereniging Eigen Huis daar bezwaar tegen heeft.

Ik vraag me ook af of als er een taxateur op de stoep staat of ik die moet toelaten? Soort van huisvrede breuk.

In de 33 jaar dat we hier wonen heeft de belasting nog nooit interieur gegevens gevraagd, waarom nu wel? Is dat omdat door de oververhitte huizenmarkt huizen verkopers meer krijgen dan de WOZ waarde en wil de belastingdienst daar een graantje van meepikken? En gaan ze dan ook omlaag als de markt instort.

Reageer