Beantwoord

Is VEH nog wel objectief en onafhankelijk?

  • 6 February 2020
  • 15 reacties
  • 1180 Bekeken

Reputatie 5
Badge +1

Nieuwleusen, 6 februari 2020.

 

Geachte VEH-er,

Een vraag, die mij bezig houdt is de volgende:

In hoeverre bedreigt de rol, die de VEH op zich heeft genomen heeft in deals over energie, zonnepanelen, schilderwerk etc., haar broodnodige onafhankelijkheid en objectiviteit?

Door de rol als bemiddelaar op zich te nemen kan de VEH mogelijk mede verantwoordelijk worden gehouden voor onderpresteren van leveranciers of producten.

Daarnaast; Het magazine van de VEH is niet advertentie vrij; vergelijk het blad van de Consumentenbond.

Lees graag jullie reacties.

Geert Nap

 

icon

Beste antwoord door Anonymous 20 March 2020, 17:07

Bekijk origineel

15 reacties

Reputatie 7
Badge +1

@GeertN Wat is objectiviteit in jouw ogen? - Ik denk dat objectiviteit aan zich niet bestaat, iedereen heeft zijn eigen standpunt(en) en kijkhoek(en) t.o.v. bepaalde onderwerpen, ook de (anonieme?) experts van de VEH. De selectiecriteria en het ~proces bij de VEH zou soms idd. meer transparant kunnen verlopen.

Je hebt een contract met de leverancier (en niet met de VEH), dus bij (evidente) wanprestaties …
En wat zijn jouw objective criteria voor “onderprestaties"?

Soms hebben consumenten ook “onrealistische” en totaal verkeerde verwachtingen, natuurlijk gevoed door marketing en reclame, maar zo zit ons economisch systeem nu eenmaal in elkaar.

De VEH is een gewone belangenbehartigings(=lobby)club, geen onafhankelijk testinstituut,
dus of het verenigingsblad helemaal vrij van (relevante) advertenties moet zijn?
Als hierdoor de lidmaatschap goedkoop kan blijven, waarom niet? Ik heb er in ieder geval geen last van de advertenties. (Ik erger me eerder aan sommige redactionele bijdragen en columns.)

Reputatie 7
Badge +2

Ik denk dat de VEH het juist als een stukje van hun dienstverlening ziet om op te passen dat de leveranciers hun aanbieding na komen. Dat zou de VEH niet minder onafhankelijk of objectief hoeven te maken.

Ook het accepteren van advertenties is op zich geen probleem.
Persoonlijk vind ik sommige advertenties in bijvoorbeeld de nieuwsbrieven slecht te onderscheiden van normale artikelen. Dat lijkt me minder wenselijk.

Overigens is het magazine zelf en ook vaak de nieuwsbrief een aanloop naar 1 van de diensten die de vereniging aanbied.

Als laatste is het natuurlijk zo dat de vereniging niet onafhankelijk en objectief hoeft te zijn.
Ze proberen de leden zo goed mogelijk te vertegenwoordigen, maar dat zal niet altijd voor alle leden tergelijkertijd even goed gaan.

Zo vind ik het idee dat de energietransitie budget neutraal zou moeten zijn voor huiseigenaren een beetje een vreemd idee. Maar ik snap wel waarom de vereniging dat als uitgangspunt neemt.

 

Wat betreft de onafhankelijkheid van Vereniging  Eigen Huis,het viel mij wel op dat ik de afgelopen maanden tot vervelens toe,het begon mij echt te irriteren e-mails ontving over die zonnepanelen.

Met soms ook nog een herinnering erbij!

Naar aanleiding daarvan heb ik mij afgemeld voor die e-mails,ik kreeg het gevoel of ze mij die zonnepanelen door de strot wilde duwen.

Daarbij vroeg ik mij ook af : het lijkt wel of ze er zelf belang bij hebben ,waarom zo opdringerig?

Reputatie 7
Badge +2

Ik heb niet het idee dat ze er zelf direct een commercieel belang bij hebben.

Maar wel dat ze een rete strakke marketing machine hebben ;)

Zo had ik interesse getoond in informatie over het kopen van een nieuwbouw huis en kreeg vervolgens meteen met een grote regelmaat een nieuwsbrief met al dan niet relevante informatie. 

Daar kun je je dan idd ook weer gewoon voor afmelden.
 

Reputatie 5
Badge +1

Nieuwleusen, 18 maart 2020.

 

Geachte lezer,

Los van irritaties over mailtjes kunnen we de VEH natuurlijk gewoon vragen of er een financieel belang is voor de VEH bij  alle acties, die de vereniging ontketent.

Pieter, de communicatie manager van de site:

Hierbij dus de vraag: Ontvangt de VEH een commissie voor het bemiddelen bij bijvoorbeeld het bij elkaar brengen van bedrijven en consumenten rondom bepaalde producten.

Nog een andere vraag: In hoeverre controleert de VEH het nakomen van de gemaakte afspraken tussen consument en leverancier?

Je reactie zie ik met belangstelling tegemoet.

 

Geert Nap

 

Reputatie 4
Badge +3

@GeertN Ik begrijp dat je een antwoord wilt hebben op deze vraag. Op dit moment zijn we bezig met het formuleren van een antwoord voor je. Ik kom hier spoedig op terug! 

 

Kun je je trouwens ook vinden in de reacties van @Anne en @darkfiber ? Ik ben benieuwd! 

Reputatie 5
Badge +1

Nieuwleusen, 20 maart 2020.

 

Pieter,

Dank voor je reactie, ik wacht het geformuleerde antwoord met belangstelling in.

De overwegingen van zowel @Anne als @darkfiber zijn wel degelijk relevant naar mijn mening, even afgezien van de “achterwerk” kwalificaties over de marketing kracht van de VEH. 

De hoofdvraag over een mogelijke bedreigingen voor de VEH staat m.i. nog open.

Geert Nap

Reputatie 6
Badge +1

In grote lijnen vind ik dit een issue voor de (grote) ledenraad. Een persoonlijke mening heb ik ook wel. Objectief hoeft de vereniging niet te zijn en is dat ook niet. Het behartigd de belangen voor de woningbezitter. Onafhankelijk is het zeker wel. Er zijn vast geen subsidies aan de inkomstenkant. Dat er bij een veiling van energie of zonnepanelen kosten gemaakt worden en dat die door de winnende aanbieder betaald worden is logisch. Dat noem ik nog geen commercieel belang. De ledenraad is in mijn ogen de partij die aan zet is om te bewaken hoever de directie van de vereniging hier mee kan gaan.

Beste @GeertN  en anderen,

Vereniging Eigen Huis stelt zich als bemiddelaar bij de collectieve inkoop van energie, zonnepanelen en schilderwerk juist onafhankelijk op. Leden van de vereniging nemen het product of de dienst af bij de betreffende leverancier. Vereniging Eigen Huis is daarin geen partij, maar ziet er wel op toe dat de leverancier een bepaald kwaliteitsniveau biedt. Mocht er sprake zijn van een klacht die door de leverancier niet wordt opgepakt, dan kan het lid bij ons terecht en zal Vereniging Eigen Huis daarover contact opnemen met de leverancier. Vereniging Eigen Huis ontvangt soms een vergoeding van de leverancier. Deze wordt gebruikt voor kwaliteitscontrole en doorontwikkeling van onze diensten. Eventueel resterende middelen worden ingezet ten behoeve van onze leden. 

Een belangrijk grondbeginsel van de vereniging is immers dat er geen winstoogmerk is. Bedrijven of andere organisaties kunnen geen financieel belang hebben in de vereniging, noch invloed uitoefenen op ons beleid. Onze inkomsten bestaan uit de contributie die wij van onze leden ontvangen en inkomsten die wij uit onze eigen diensten en advertenties in onze media genereren. Daarvan kunnen we ons werk doen als behartiger van de individuele en collectieve belangen van eigenwoningbezitters. Ook worden de productie van het Eigen Huis Magazine, de website van en het ontwikkelen van nieuwe diensten waar onze leden om vragen daarmee bekostigd. Wij zetten onze middelen zodanig in dat wij de jaarlijkse contributie voor onze leden zo laag mogelijk kunnen houden.  

Hartelijke groet, 

Rob Mulder 

 

Reputatie 4

Goede avond allemaal

Maar krijgt de VEH nu wel een percentage van de factuur , of commissie voor elke klant die via de VEH binnen komt of niet ,van deze bedrijven ?

Mijn advies is vraag altijd meerdere offertes aan niet alleen bij deze bedrijven , ben nu ook bezig met 1 van de door VEH geadviseerde bedrijven , binnen kort zal ik hier een topic over beginnen want ik voel mij wel bedonderd en opgelicht 

Mvg

Reputatie 5
Badge +1

Nieuwleusen, 24 maart 2020.

 

Geachte Ger,

Ron, de directeur belangenbehartiging van de VEH, schrijft dat er soms sprake is van een vergoeding voor de VEH.

Dus daarmee heeft hij je bovenstaande vraag deels beantwoord volgens mij. Hij geeft niet aan om welke bedragen het gaat en ook niet om hoeveel procent het gaat van de betrokken bedrijven.

Daarnaast schrijft Ron ook over de rol van de VEH bij het niet of onvolledig nakomen van de gemaakte afspraken door de betrokken leverancier. Wellicht is het aan te bevelen de route via de VEH te verkiezen boven publicatie van de "wandaden” van de betrokken leverancier op de site van de VEH.

Doorgaans is het rendement van een eventuele publicatie groter dan het daadwerkelijk naar buiten brengen van wanprestaties. De verhoudingen tussen jou en de in jouw ogen slecht presterende leverancier worden doorgaans niet gediend door de zeepkist methode.

Ik wilde geen hetze ontketenen tegen de VEH,maar wat mijn bezig hield en houdt is de positie van de VEH in de onroerend goed en energie wereld, waarin veel geld om gaat en de belangen groot zijn.

Geert Nap

 

Reputatie 4

Beste geert

Ik wil ook geen hetze voeren , maar vraag mij wel af wat voor op staat het eigen belang of het belang van de leden, met andere woorden is men nog wel zo onafhankelijk als men zegt  of zou willen zijn , het is in middels een grote machine geworden die veel olie nodig heeft ( geld) om te kunnen blijven draaien en iedereen te betalen die in dienst is, en dan ga je al vlug de kant op van een bedrijf in plaats van een vereniging , en dat zou jammer zijn , de VEH doet ook goede dingen voor ons ,dat weet ik ook.

Mvg

Reputatie 5
Badge +1

Nieuwleusen, 25 maart 2020

 

Beste Gert,

In de reactie van @Rakker hierboven staan mijns inziens juiste woorden wat betreft de onafhankelijkheid van de VEH.

Als er (terechte) twijfels leven onder haar leden over de onafhankelijkheid van de vereniging, dan is de ledenraad van de vereniging het juiste platform, waar deze zaak aan de orde zou kunnen komen.

Ongewild en - naar ik aanneem - ook onbedoeld kan de VEH volgens mij  risico’s gaan lopen als de vereniging tegen een vergoeding onderdeel wordt van een commercieel traject. En daar heb ik de vinger bij willen leggen.

 

Geert Nap

 

Reputatie 4

Beste geert

Hier kan ik mij in vinden 👍

De twijfels en de discussie van Geert Nap onderschrijf ik zeker. Bij de oplevering van ons nieuwbouw huis werden wat afwerkpunten gezien/genoteerd en aan de aannemer (die erbij aanwezig was) schriftelijk gemeld. Met andere woorden het zou toch zo moeten goed komen. Dus niet. Uit eindelijk maar zelf na maanden aandringen de genoteerde punten afgewerkt.

In het voorjaar van 2020 ingeschreven voor de schilder service. Hier uit kwam een offerte van bijna  € 6000,-- dit afgewezen en 3 andere buiten VEH offertes aangevraagd welke alle 3 rond de € 4000,-- lagen. Geen discussie over kwaliteit of minder werk alles exact hetzelfde. Hier vragen over gesteld aan VEH welke de kwaliteit van de andere schilders in twijfel trekt.

Nu kort geleden is mijn omvormer (gekocht in het 123-zonne-energie project van 2012) met op papier 10 jaar garantie en 90% vermogens garantie defect geraakt. Zie topic garantie …..

VEH stelt zelf in haar “Algemene voorwaarden” trots deze garantie voorwaarden als “afgedwongen voordeel” op papier. Ook de 10 jaar ontzorgings garantie is een Prè om met dit project in zee te gaan. Dit staat tot op heden nog steeds in de aanbieding van de huidige projecten. Echter als de “leverancier (c.q. importeur) failliet gaat trekt VEH zijn handen er van af. Als klant/consument heb je er ongetwijfeld voor betaald en bekend is dat VEH er een behoorlijke fee (bemiddelings vergoeding) voor gekregen heeft. De aangeboden pakketten moesten ruim onder de marktprijs en soms wel voor € 1000,-- minder aangeboden worden. Leuk voor de consument maar de gevolgen laten zich nu raden. Oskomera failliet en de consument staat zonder garantie met hoge kosten.

Deze ervaringen kan ik niet zien als toeval of logische onkosten vergoeding. Als VEH zo achter zijn consument staat als onafhankelijke Vereniging zou het veel transparanter moeten. Een ledenpanel krijgt cijfers en argumenten onder ogen waar menigeen niets of te laat iets van begrijpt.

Reageer