Vraag

Nieuwbouw woning met vervuilde grond

  • 23 March 2022
  • 1 reactie
  • 562 Bekeken

Reputatie 1

Ik heb van een bekende gehoord, dat hij een nieuwbouw woning heeft gekocht bij een bouwmaatschappij, waarbij aangegeven werd, dat de grond op het kavel vervuild is. Dus mag het niet zomaar afgevoerd worden, als hij van plan is bestrating of anders te maken langs de slootkant. Het is een tussenwoning in een rijtjeshuis, aldus heeft hij geen achterom. Nu heeft hij bij de bouwmaatschappij meerwerk laten uitvoeren om 6 x 3 x 0,30 meter te laten afgraven en afvoeren en een zandpakket laten aanbrengen voor € 2.100,- Dit schijnt het verdienmodel te zijn van degene die het aanlegen/maken sloten in de wijk, omdat de uitkomende grond niet mogen verplaatsen, daar deze vervuild is ( vroeger was dit tuinbouwgebied ). Dus wordt deze op de kavels verspreid en hiermee opgehoogd. De nieuwbouw wijk ligt in Den Haag aan de zuidzijde. De woning is nog in aanbouw en betonskelet staat gedeeltelijk.

Volgens mij is bij aanvraag bouwvergunning nieuwbouw woningen een schoongrond-verklaring noodzakelijk.

Vraag behoort de verkoper van een bouwkavel met woning een schoongrond-verklaring af te geven bij verkoop/overdracht van het kavel met woning?

Of kan de verkoper dit omzeilen en de verantwoordelijkheid overdragen aan de nieuwe eigenaar van de grond?

Ik kon op de website van VEH hierover niets vinden zo snel.


1 reactie

Reputatie 2

@Dre2021 De aannemer en de verkoper hebben niet standaard de verplichting om een schoongrondverklaring te geven. Zij hebben die plicht wel als je dit hebt afgesproken. De verkoper van de grond is wel verplicht om grond te leveren die voor normaal gebruik geschikt is. Heb je bouwgrond gekocht, maar blijkt die grond daarvoor niet geschikt? Dan kan de verkoper aansprakelijk zijn. Via bodemloket.nl kun je lezen wat er bekend is over eventuele verontreiniging van de grond. Je kunt ook terecht bij de gemeente voor informatie. Mijn juridische collega's kunnen je verder informeren via 033 450 77 50. Van maandag tot donderdag van 09.00 tot 21.00 en op vrijdag van 09.00 tot 16.30. Groet, Stephanie

Reageer